Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 101. седница Градског већа

Датум: 18.04.2023.

Градско веће је на данашњој седници разматрало информације Градског правобранилаштва о закључењу вансудских поравнања.


Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим су преусмерена средства у износу од 2.268.000 динара за исплату студентских стипендија свим кандидатима који испуњавају услове конкурса.

Одржана 100. седница Градског већа

Датум: 12.04.2023.

На данашњој седници Градског већа донета је Одлука о преносу неутрошених средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску резерву. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве су средства у износу од 819.000 динара пренета на програм организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре.

Одржана 99. седница Градског већа

Датум: 05.04.2023.

Поред утврђивања више предлога одлука и решења који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење, Градско веће је на данашњој седници донело Правилник за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2023. години и расписало Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2023. години.

Веће је донело Програм систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције на подручју града Кикинде за 2023. годину, Програм мониторинга квалитета животне средине на подручју града Кикинде у 2023. години и Програм одржавања јавних зелених површина у Кикинди.

Градско веће је прихватило информацију Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој о ангажовању противградних стрелаца и одобрило суфинансирање накнада за рад 14 противградних стрелаца у месечном нето износу од 8.500 динара по стрелцу, за период од 15.04.-15.07. текуће године за стрелце на радарском центру Самош.
 

Одржана 98. седница Градског већа

Датум: 31.03.2023.

На данашњој седници Градског већа усвојен је Извештај о раду Градског правобранилаштва града Кикинде за 2022. годину.

Веће је усвојило Измена годишњег плана јавних набавки за 2023. годину, ради извођења секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке у Кикинди, као и набавке вишегодишњих засада.
 

Одржана 97. седница Градског већа

Датум: 17.03.2023.

Поред утврђивања више предлога одлука и решења који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење, Градско веће је на данашњој седници усвојило обједињен Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикиндe.

Веће је усвојило Извештај о реализацији планираних активности Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Кикинда за 2022. годину.

На седници је усвојен и Захтев удружења ауто-таксиста „КИ-ТАКСИ“ и удружења „СПРИНТ ПЛУС“, из Кикинде, за промену цена такси услуга.