Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 102. седница Градског већа

Датум: 04.05.2023.

102. седница овог сазива Градског веће одржана је у Мокрину. Веће је на њој усвојило Предлог одлуке о одређивању надлежног органа у поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.


На седници су разматране жалбе студената на одлуке Комисије за спровођење Јавног конкурса за доделу студентских стипендија града Кикинде за школску 2022/2023. годину.


Усвојена је Информација Секретаријата за финансије о потребној корекцији средстава планираних на име зарада и припадајућих доприноса за 2023. годину, па су средства у износу од 10.887.807 динара пренета у текућу буџетску резерву.


Веће је донело Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста са територије града Кикинде.
Градско веће је утврдило да је за несметано одвијање манифестације „Дани лудаје“ неопходно израдити Идејно решење за постављање слободностојећих разводних ормана чија је намена напајање електричном енергијом локација важних за одржавање манифестације.


Веће је донело Програм подршке за спровођење пољопоривредне политике и политике руралног развоја за град Кикинду за 2023. годину и правилнике о учешћу града Кикинде у суфинансирању пољопривредне производње.
 

Одржана 101. седница Градског већа

Датум: 18.04.2023.

Градско веће је на данашњој седници разматрало информације Градског правобранилаштва о закључењу вансудских поравнања.


Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим су преусмерена средства у износу од 2.268.000 динара за исплату студентских стипендија свим кандидатима који испуњавају услове конкурса.

Одржана 100. седница Градског већа

Датум: 12.04.2023.

На данашњој седници Градског већа донета је Одлука о преносу неутрошених средстава са одговарајуће апропријације у текућу буџетску резерву. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве су средства у износу од 819.000 динара пренета на програм организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре.

Одржана 99. седница Градског већа

Датум: 05.04.2023.

Поред утврђивања више предлога одлука и решења који ће бити упућени Скупштини града на разматрање и доношење, Градско веће је на данашњој седници донело Правилник за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2023. години и расписало Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2023. години.

Веће је донело Програм систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције на подручју града Кикинде за 2023. годину, Програм мониторинга квалитета животне средине на подручју града Кикинде у 2023. години и Програм одржавања јавних зелених површина у Кикинди.

Градско веће је прихватило информацију Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој о ангажовању противградних стрелаца и одобрило суфинансирање накнада за рад 14 противградних стрелаца у месечном нето износу од 8.500 динара по стрелцу, за период од 15.04.-15.07. текуће године за стрелце на радарском центру Самош.
 

Одржана 98. седница Градског већа

Датум: 31.03.2023.

На данашњој седници Градског већа усвојен је Извештај о раду Градског правобранилаштва града Кикинде за 2022. годину.

Веће је усвојило Измена годишњег плана јавних набавки за 2023. годину, ради извођења секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке у Кикинди, као и набавке вишегодишњих засада.