Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 96. седница Градског већа

Датум: 16.03.2023.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.642.458 динара за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије комплекса постројења за прераду воде.

Одржана 95. седница Градског већа

Датум: 09.03.2023.

Градско веће је на данашњој седници донело Прaвилник о измени правилника о утврђивању права на субвенцију - енергетски ваучер за плаћање дела енергената за социјално угрожена домаћинства на територији града Кикинде. Правилник је измењен у погледу услова конкурисања за ваучере и објављен у Службеном листу града Кикинде.

Одржана 94. седница Градског већа

Датум: 28.02.2023.

На данашњој седници Градског већа утврђени су предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Кикинда за 2022. годину и предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда, који су упућени Скупштини града Кикинде на разматрање и доношење.


Веће је прихватило извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања градских јавних предузећа за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, као и Извештај о раду Интерресорне комисије за 2022. годину.


У циљу подизања квалитета комуналних услуга на територији града Кикинде, Градско веће је донело Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене у Кикинди.


Градско веће Града Кикинде је одобрило конкурисање на четири програма прекограничене сарадње ИНТЕРРЕГ ИПА Румунија-Србија.
 

Одржана 93. седница Градског већа

Датум: 24.02.2023.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Измене Локалног акционог плана запошљавања града Кикинде за 2022. и 2023. годину, које је донео Савет за запошљавање града Кикинде. Измене су извршене у делу у ком се као мере активне политике запошљавања предвиђа и мера Субвенције за самозапошљавање, као и ажурирање података у погледу кретања на пољу незапослености и података о привредној активности као и демографских података након пописа становништва који је спроведен 2022. године.

Одржана 92. седница Градског већа

Датум: 17.02.2023.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 15.784.100 динара.