Grb Kikinde


Саопштења Градског већа

Пратите рад градског већа...

Одржана 92. седница Градског већа

Датум: 17.02.2023.

Градско веће је на данашњој седници донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 15.784.100 динара.

Одржана 91. седница Градског већа

Датум: 10.02.2023.

На данашњој седници Градског већа утврђен је Предлог одлуке о допунама одлуке о јавним паркиралиштима и уклањању возила и упућен је Скупштини града на разматрање и усвајање.


Веће је донело Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 на предлог Комисије за програм суфинансирања мера енергетске санације који спроводи Град Кикинда. Коначна листа крајњих корисника објављена је на огласној табли Града Кикинде и званичној интернет станици Града.


Градско веће је усвојило Измену годишњег плана јавних набавки за 2023. годину.
 

Одржана 90. седница Градског већа

Датум: 31.01.2023.

Градско веће је на данашњој седници усвојило Годишњи извештај о коришћењу средстава Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2022. годину и упутило га Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде.

Одржана 89. седница Градског већа

Датум: 26.01.2023.

Поред утврђивања више предлога одлука и решења који ће бити упућени Скупштини града, Градско веће је на данашњој седници усвојило Годишњи план јавних набавки за 2023. годину и План набавки без примене поступка за 2023. годину.

Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 14.554.556 динара.
 

Одржана 88. седница Градског већа

Датум: 17.01.2023.

Градско веће је на данашњој седници прихватило се да се одобре средства из буџета града Кикинде за 2023. годину за финансирање основне програмске активности спортских клубова, удружења и организација, пројеката који својим квалитетом доприносе развоју, унапређењу и афирмацији спорта, плаћених спортских тренера и клубова од посебног значаја за град.


Веће је донело Правилник о студентским стипендијама града Кикинде, којим се уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу стипендија студентима са територије града Кикинде.


На седници је утврђено више одговора на одборничка питања, који ће бити прослеђени одборницима Скупштине града.