Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијске службе

Водич кроз градску администрацију

ПОСЛОВИ РАДА ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР - ПУНКТ број 4

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ – БЕЗ УТ УСЛОВА
Уз захтев доставити:: доказ у уплаћеној Општинској такси (185.00 динара), Комуналној такси (за кокице, расхладне витрине, конзрваторе, прва зона 45,00, друга зона 30,00 и трећа зона 20,00 динара по квадратном метру– за покретни рекламни пано, прва зона 25,00, друга зона 20,00 и трећа зона 15,00 динара по квадратном метру – излагање производа, прва зона 50,00, друга зона 30,00 и трећа зона 20,00 динара по квадратном метру) и Еколошка такса износи 30% од обрачунате комуналне таксе.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ – СА УТ УСЛОВИМА
Уз захтев доставити: доказ о уплаћеној Општинској такси (185,00 дин.), Комуналној такси (прва зона 7,00 , друга зона 4,00 и трећа зона 3,00 динара по квадратном метру) и Еколошка такса износи 30% од обрачунате комуналне таксе.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ – ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Уз захтев доставити: доказ о уплаћеној Општинској такси (185,00 динара), Комуналној такси ( за физичка лица прва зона 12,00, друга зона 10,00 и трећа зона 6,00 динара по квадратном метру и за правна лица и прдузернике, прва зона 60,00, друга зона 36,00 и трећа зона 25,00 динара по квадратном метру) и Еколошка такса износи 30% од обрачунате комуналне таксе. НАПОМЕНА: За постављање шатора и сличних монтажно-демонтажних објеката дневно за прву зону 12,00, другу зону 8,00 и трећу зону 5,00 динара дневно по квадтаном метру и Еколошка такса износи 30% од обрачунате комуналне таксе.

ЗАХТЕВ ЗА РАСКОПАВАЊЕ
Уз захтев доставити : Извод из земљишне књиге, Скица раскопавања, Израда о враћању у првобитно стање раскопане површине и доказ о уплаћеној Општинској такси (185,00 динара)

ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ НА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
Уз захтев доставити : препис листе непокретности (РГЗ-катастар), Уплата за мишљење ЈКП ,,6 Октобар,, Кикинда (пијачна управа) и доказ о уплаћеној Општинској такси (185,00 динара)

ЗАХТЕВ ИНСПЕКЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Уз захтев доставити: доказ о уплаћној Општинској такси (450,00 динара)

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Уз захтев доставити: фотокопију саобраћајне дозволе, фотокопију личне карте за корисника, фотокопику личне карте за пратиоца, решење о туђој нези и помоћи, медицинску документацију из које се види степен инвалидности.

ЗАХТЕВ САОБРАЋАЈНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛА НА ТРГ
Уз захтев доставити:подаци о возилу (фотокопија саобраћајна дозвола), доказ о уплаћеној Општинској такси (185,00 динара), Комуналној такси (300,00 динара по једном дану и једном возилу) и Еколошка такса износи 30% од обрачунате комуналне таксе.

ЗАХТЕВ ЗА КУПОВИНУ СТОКЕ
Уз тахтев доставити: доказ о уплаћеној Општинској такси (45,00 динара)

ЗАХТЕВ ЗА ПРОДАЈУ СТОКЕ ИЗ ВЛАСТИТЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Уз захтев доставити: доказ о уплаћеној општинској такси (45,00 динара)

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТАНА

ЗАХТЕВ ЗА ПРИНУДНО ИСЕЉЕЊЕ
Уз захтев доставити: доказ о уплаћеној Општинској такси (450,00 динара)

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Уз захтев доставити:Решење о регистрацији угоститељског објекта, потврде надлежних органа о одржавању свадбе и доказ о уплаћеној Општинској такси (185,00 динара)

ПОДНЕСАК ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА
Уз захтев доставити: доказ о уплаћеној Општинској такси (450,00 динара)

ПРИЈАВА САОБРАЋАЈНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ РАДИ ИЗВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА

ПРИЈАВА КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА

ЗАХТЕВЕ НА КОЈИМА СЕ УПЛАЋУЈУ ТАКСЕ ДОСТАВИТИ У ДВА ПРИМЕРКА, ОСТАЛЕ У ЈЕДАН ПРИМЕРАК

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ СЕ НЕ НАПЛАЋУЈУ ЗА:
• Захтев за доделу стана
• Фонд солидарности
• Пријава саобраћајној инспекцијиради извршења инспекцијског прегледа
• Пријава комуналној инспекцији за извршење инспекцијског прегледа

НАВЕДЕНИ ДОКУМЕНТИ МОГУ СЕ ИЗДАТИ:

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ КИКИНДА РАДНИМ ДАНОМ ОД 08.00 – 15.30 САТИ

• ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА БРОЈ ТЕЛ: 0230/410-230

КОНТАКТ СОСОБА: НЕВЕНКА ЛАЗИЋ

НАПОМЕНА:

Прва зона – направити нацрт
Друга зона – обухвата остале јавне површине у Кикинди
Трећа зона – јавне површине у насељеним местима (села) општине Кикинда