Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Инспекцијски послови

Ваш водич кроз инспекцијске послове...

Решење III-06-354-45/2019

Поставља се Влајнић Миодраг, адвокат из Кикинде, за привременог заступника странки: Поднар Владимиру, сувласнику на 1/2 идеалног дела објекта бр. 1 који се налази на катастарској парцели бр. 8770/1, К.О. Кикинда, ул. Његошева бр. 46. у поступку забране коришћења напред наведеног објекта.

Преузмите комплетно решење

Решење III-06-354-25/2019

Поставља се Влајнић Миодраг, адвокат из Кикинде, за привременог заступника странкама: Клукновски Елзи и Матолаи Јенeу, идеалним сувласницима објекта бр. 1 који се налази на катастарској парцели бр. 6251, К.О. Кикинда, ул. Браће Татића бр. 9, у поступку забране коришћења напред наведеног објекта.

Преузмите комплетно решење