Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
Материјал за потребе исходовања услова и података за израду Измена и допуна Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда. slika
Материјал за потребе исходовања услова и података за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације за делове блокова 41 и 43 у Кикинди. slika
Попуните сва наведена поља!