Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
1. План детаљне регулације аеродрома града Кикинде - рани јавни увид

Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се у периоду од 02.03.2023. године до 16.03.2023. године. Излагање елабората на рани јавни увид обавља се електронски.
Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди, у писаном облику, закључно са 16.03.2023. године.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, позивају се да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину, и да исто доставе у току трајања раног јавног увида на адресу – Секретаријат за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12 у Кикинди, закључно са 16.03.2023. године.
Седница Комисије за планове града Кикинде, на којој ће се дати мишљење на Извештај о обављеном раном јавном увиду, чији ће саставни део бити примедбе које су поднете у писаном облику, одржаће се дана 24.03.2023. године (петак), у згради Градске управе града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, у сали број 51, са почетком у 11:00 часова.

slika slika
Попуните сва наведена поља!