Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
План детаљне регулације за блок 56 и делове блокова 57 и 58 у Кикинди (Железнички нови ред)
План ће бити изложен на јавни увид у периоду од 22.07.2021. године до 20.08.2021. године, у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровоЉаца број 12, у холу зграде и у канцеларији број 49, радним данима од 9 до 14 сати.
Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровоЉаца број 12, у писаном облику, најкасније до 20.08.2021. године.
Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 04.08.2021. године (среда) у 12:00 часова у сали 51 Градске управе града Кикинде.
Јавна седница Комисије за планове града Кикинде, на којој правна и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом, одржаће се дана 27.08.2021. године (петак), у згради Градске управе града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровоЉаца број 12, у сали број 51, са почетком у 11:00 часова.
slika slika
Измене и допуне Плана генералне регулације југоисточног дела насеља Кикинда
План ће бити изложен на јавни увид у периоду од 15.07.2021. године до 29.07.2021. године, у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у холу зграде и у канцеларији број 49, радним данима од 9 до 14 сати.
Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у писаном облику, најкасније до 29.07.2021. године.
Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 20.07.2021. године (уторак) у 11:00 часова у сали 51 Градске управе града Кикинде.
Јавна седница Комисије за планове града Кикинде, на којој правна и физичка лица којa су поднела примедбе у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом, одржаће се дана 06.08.2021. године (петак), у згради Градске управе града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, у сали број 51, са почетком у 11:00 часова.
slika
Измене и допуне Плана детаљне регулације за делове блокова 41 и 43 у Кикинди
План ће бити изложен на јавни увид у периоду од 15.07.2021. године до 29.07.2021. године, у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у холу зграде и у канцеларији број 49, радним данима од 9 до 14 сати.
Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у писаном облику, најкасније до 29.07.2021. године.
Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 20.07.2021. године (уторак) у 11:00 часова у сали 51 Градске управе града Кикинде.
Јавна седница Комисије за планове града Кикинде, на којој правна и физичка лица којa су поднела примедбе у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом, одржаће се дана 06.08.2021. године (петак), у згради Градске управе града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, у сали број 51, са почетком у 11:00 часова.
slika
План детаљне регулације коридора два једносистемска 110 kV далековода од Прикључно разводног постројења ветропаркa „Башаид“ до 110 kV далековода број 1143/2 ТС Нова Црња – ТС Кикинда 2
План ће бити изложен на јавни увид у периоду од 01.07.2021. године до 30.07.2021. године, у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у холу зграде и у канцеларији број 49, радним данима од 9 до 14 сати.
Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у писаном облику, најкасније до 30.07.2021. године.
Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 14.07.2021. године (среда) у 11:00 часова у сали 51 Градске управе града Кикинде.
Јавна седница Комисије за планове града Кикинде, на којој правна и физичка лица којa су поднела примедбе у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом, одржаће се дана 06.08.2021. године (петак), у згради Градске управе града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, у сали број 51, са почетком у 11:00 часова.
slika slika
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације коридора два једносистемска 110 kV далековода од Прикључно разводног постројења ветропаркa „Башаид“ до 110 kV далековода број 1143/2 ТС Нова Црња – ТС Кикинда 2 на животну средину
Извештај ће бити изложен на јавни увид у периоду од 01.07.2021. године до 30.07.2021. године, у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у холу зграде и у канцеларији број 49, радним данима од 9 до 14 сати.
Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, у писаном облику, најкасније до 30.07.2021. године.
Јавна презентација Извештаја одржаће се дана 14.07.2021. године (среда) у 11:00 часова у сали 51 Градске управе града Кикинде.
slika
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта на катастарској парцели број 6862/1 к.о. Кикинда
Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће се одржати од 08.07.2021. године до 14.07.2021. године у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, од 8 до 12 сати у канцеларији број 49.
Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе Града Кикинде.
slika
Материјал за потребе исходовања услова и података за израду Измена и допуна Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда slika
Материјал за потребе исходовања услова и података за израду Измена и допуна Просторног плана града Кикинде. slika
Попуните сва наведена поља!