Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу прикључно разводног постројења 110 кВ “Башаид” на катастарској парцели број 8632/21 к.о. Башаид
Јавна презентација ће се одржати од 23.06.2022. године до 29.06.2022. године у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, од 8 до 12 сати у канцеларији број 49.
У току трајања јавне презентације могу се доставити примедбе и сугестије Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде.
slika
Попуните сва наведена поља!