Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
1. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичне стамбено пословне зграде П+3 на катастарској парцели број 21705 к.о. Кикинда


Јавна презентација ће се одржати од 22.02.2024. године до 28.02.2024. године у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, од 8 до 12 сати у канцеларији број 46.
У току трајања јавне презентације могу се доставити примедбе и сугестије Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде.

slika
2. Урбанистички пројекат за реконструкцију, адаптацију и доградњу пословно-стамбеног објекта П+2 на катастарској парцели број 21874 к.о. Кикинда


Јавна презентација ће се одржати од 22.02.2024. године до 28.02.2024. године у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, од 8 до 12 сати у канцеларији број 46.
У току трајања јавне презентације могу се доставити примедбе и сугестије Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде.

slika
Попуните сва наведена поља!