Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
1. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 21715 к.о. Кикинда


Јавна презентација ће се одржати од 06.06.2024. године до 12.06.2024. године у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, од 8 до 12 сати у канцеларији број 46.
У току трајања јавне презентације могу се доставити примедбе и сугестије Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде.

slika
Попуните сва наведена поља!