Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Јавни увид

Сарађујмо како бисмо наш град учинили бољим...
Урбанистички пројекат за изградњу комплекса постројења за прераду воде у Кикинди
Јавна презентација ће се одржати од 21.10.2021. године до 27.10.2021. године у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, од 8 до 12 сати у канцеларији број 49.
У току трајања јавне презентације могу се доставити примедбе и сугестије Секретаријату за за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде.
slika
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарским парцелама број 9521/1 и 9522/1 к.о. Кикинда
Јавна презентација ће се одржати од 21.10.2021. године до 27.10.2021. године у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровољаца број 12, од 8 до 12 сати у канцеларији број 49.
У току трајања јавне презентације могу се доставити примедбе и сугестије Секретаријату за за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде.
slika
Измене и допуне Просторног плана града Кикинде
Измене и допуне плана ће бити изложене на јавни увид у периоду од 30.09.2021. године до 14.10.2021. године, у згради Градске управе града Кикинде, Трг српских добровоЉа-ца број 12, у холу зграде и у канцеларији број 49, радним данима од 9 до 14 сати и у просторијама Месне заједнице Наково.

Примедбе на планирана решења, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града Градске управе града Кикинде, Трг српских добровоЉаца број 12, у писаном облику, најкасније до 14.10.2021.
Јавна презентација Нацрта Измена и допуна плана одржаће се дана 06.10.2021. године (среда) у 12:00 часова у просторијама Месне заједнице Наково.

Јавна седница Комисије за планове града Кикинде, на којој правна и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику могу образложити примедбе пред Комисијом, одржаће се дана 29.10.2021. године (петак), у згради Градске управе града Кикинде, у Кикинди, Трг српских добровоЉаца број 12, у сали број 51, са почетком у 11:00 часова.
slika slika
Попуните сва наведена поља!