Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Конкурси

Ваш водич за послове из области пољопривреде...

Обавештење о престанку субвенционисања трошкова осигурања усева

Обавештење

Појединачно

Обавештење за пољопривредне произвођаче о учешћу Града Кикинде у субвенционисању накнада обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

 

Обавештење

Захтев

Образац-сагласност

 

Појединачно

Јавни позив за подршку младима у руралним подручјима

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Јавни позив-Подршка младима у руралним подручјима

Захтев-Подршка младима у руралним подручјима

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за учешће Града Кикинде у суфинансирању регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

Јавни позив-Вештачко осемењавање

Захтев-Вештачко осемењавање

Образац-сагласност

 

Појединачно

Јавни позив за учешће Града Кикинде у суфинансирању инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Јавни позив-Суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Захтев-Набавка квалитетних приплодних грла овнова, јарчева, коза и свиња товних раса

Захтев- Подизање нових или обнављање нових засада 

Захтев- Подизање и опремање пластеника

Захтев- Бушење бунара, набавка пумпи и система "кап по кап"

Захтев-Набавка пчелињих друштава

Захтев-Набавка опреме за пчеларство

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за субвенционисање набавке опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ КУЛТУРА

Јавни позив-Набавка опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура

Захтев-Набавка опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура

Образац-сагласност

 

Појединачно

Јавни позив за учешће Града Кикинде у рефундацији трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

Јавни позив-Рефундација трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња

Захтев-Рефундација трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за субвенционисање очувања животињских генетичких ресурса

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

Јавни позив-Очување животињских генетичких ресурса

Захтев-Очување животињских генетичких ресурса

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за субвенционисање трошкова осигурања

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2020 од 02.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ОСИГУРАЊА

Јавни позив-Осигурање

Захтев-Осигурање

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за учешће Града Кикинде у суфинансирању инвестиција које се односе на органску производњу

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021 .године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

Јавни позив-Органска производња

Захтев-Органска производња

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за субвенционисање набавке опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈE И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ

Јавни позив- Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

Захтев- Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за банке које су заинтересобане за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

Јавни позив-банке

Захтев-банке

Појединачно

Јавни позив за суфинансирање успостављања и јачања Удружења у области пољопривреде и руралног развоја

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15 /2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Јавни позив-Удружења

Захтев-Удружења
 

Појединачно