Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Закони и прописи

Ваш водич за послове из области пољопривреде...

Правилник-Подршка младима у руралним подручјима 2021

 Правилник-Подршка младима у руралним подручјима 2021

Правилник-Вештачко осемењавање 2021

 Правилник-Вештачко осемењавање 2021

Правилник-Листа инвестиција у физичку имовину газдинства 2021

 Правилник-Листа инвестиција у физичку имовину газдинства 2021

Правилник-Набавка опреме за хладно цеђење уљаних култура 2021

 Правилник-Набавка опреме за хладно цеђење уљаних култура 2021

Правилник-Трошкови збрињавања угинулих животиња 2021

 Правилник-Трошкови збрињавања угинулих животиња 2021

Правилник-Очување животињских генетичких ресурса 2021

 Правилник-Очување животињских генетичких ресурса 2021

Правилник-Осигурање 2021

 Правилник-Осигурање 2021

Правилник-Органска производња 2021

 Правилник-Органска производња 2021

Правилник-Набавка опреме за производњу алкохолних пића 2021

 Правилник-Набавка опреме за производњу алкохолних пића 2021

Правилник-Кредитна подршка 2021

 Правилник-Кредитна подршка 2021

Правилник-Јачање удружења 2021

 Правилник-Јачање удружења 2021

Правилник о накнади штете на пољопривредним усевима услед елементарне непогоде - града

На основу члана 55. и 136. став 1. Статута града Кикинде ( „Сл.лист града Кикинде“ , број. 4/2019) и члана 3. и 12. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015), Градско веће на одржаној седници дана 23.07.2019.године, доноси:

ПРАВИЛНИК
о учешћу Града Кикинде у накнади штете на пољопривредним усевима услед елементарне непогоде – града

Преузми правилник