Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Закуп јавна својина

Ваш водич за послове из области пољопривреде...

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАKУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА KИKИНДЕ ПРИKУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У 2024. ГОДИНИ - ДРУГИ КРУГ

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018 и 79/2023) и члана 55. став 1. тачка 11. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 4/19), градоначелник града Кикинде је дана, 04.03.2024. године, донео


О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ - ДРУГИ КРУГ
и расписује
Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА - ДРУГИ КРУГ

Оглас

Закључак о ценама

Формулар

Листа победника

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАKУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА KИKИНДЕ ПРИKУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У 2024. ГОДИНИ

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018 и 79/2023) и члана 55. став 1. тачка 11. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 4/19), градоначелник града Кикинде је дана, 06.02.2024. године, донео


О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ
и расписује
Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА


Оглас

Закључак о ценама

Формулар

Листа победника

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАKУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА KИKИНДЕ ПРИKУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018) и члана 55. став 1. тачка 11. Статута Града Kикинде („Службени лист града Kикинде “, број 4/19), градоначелник града Kикинде је дана, 24.02.2023. године, донео


О Д Л У K У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАKУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА KИKИНДЕ
и расписује
Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАKУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА KИKИНДЕ
ПРИKУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Оглас

Закључак о ценама

Формулар

Листа победника 2023
 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У 2022. ГОДИНИ

 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018) и члана 55. став 1. тачка 11. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 4/19), градоначелник града Кикинде је дана, 08.02.2022. године, донео
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ
и расписује
Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Оглас

Закључак о ценама

Формулар за пријаву

Листа победника

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11, 88/13 ,105/14, 104/16 др. закон, 108/16, 113/17 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018) и члана 55. став 1. тачка 11. Статута Града Кикинде („Службени лист града Кикинде “, број 4/19) , градоначелник Града Кикинде је дана, 26.03.2021. године, донео

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА КИКИНДЕ
 

Оглас

Закључак о ценама

Формулар за пријаву

Обавештење-листа победника на јавном надметању