Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину
Јавна књига општине Кикинда за 2014. годину

 

Број досијеа Евиденциони број захтева Датум подношења захтева Назив подносиоца захтева Адреса подносиоца захтева Преглед
1 III-07-501-15/2014 09.01.2014. ЈП "Дирекција за изградњу града" Трг српских добровољаца 11, Кикинда Детаљи
2 III-07-501-16/2014 30.01.2014. "Мултипак" ДОО Доситејева 74, Кикинда Детаљи
3 III-07-501-22/2014 13.02.2014. ЈП "Дирекција за изградњу града" Трг српских добровољаца 11, Кикинда Детаљи
4 III-07-501-23/2014 18.02.2014. VIP Mobile Омладинских бригада 21, Нови Београд Детаљи
5 III-07-501-29/2014 25.02.2014. Биро Ференц Марка Краљевића 185, Кикинда Детаљи
6 III-07-501-40/2014 05.03.2014. МЗ Нови Козарци Краља Петра I 74, Нови Козарци Детаљи
7 III-07-501-48/2014 17.03.2014. Делић-Станишић Драгана Јована Јовановића Змаја 12, Кикинда Детаљи
8 III-07-501-49/2014 17.03.2014. Манџуковић Стевица Петровачка 14, Кикинда Детаљи
9 III-07-501-58/2014 04.04.2014. МЗ Иђош Светосавска 20,  Иђош Детаљи
10 III-07-501-60/2014 07.04.2014. "TAXI PETROL" DOO Баваништански пут 487, Панчево Детаљи
11 III-07-501-65/2014 31.03.2014. ЈП "Топлана"  Милоша Великог 48, Кикинда Детаљи
12 III-07-501-80/2014 15.05.2014. "Електровојводина" Нови Сад Милоша Великог 83, Кикинда Детаљи
13 III-07-501-81/2014 19.05.2014. Кнежевић Жељко Крајишка 49, Банатско Велико Село Детаљи
14 III-07-501-88/2014 10.06.2014. Бетлемовић Љиљана Његошева 104, Кикинда Детаљи
15 III-07-501-93/2014 18.06.2014. "Галад" ДОО Башаидски друм бб, Кикинда Детаљи
16 III-07-501-96/2014 24.06.2014. Тешић Миљана Алексиначких рудара 63/7, Београд Детаљи
17 III-07-501-98/2014 27.06.2014. ЈП "Дирекција за изградњу града" Трг српских добровољаца 11, Кикинда Детаљи
18 III-07-501-105/2014 14.07.2014. Милићев Јасмина Косана Михајла Пупина 65, Кикинда Детаљи
19 III-07-501-107/2014 17.07.2014. "АСА Кикинда" ДОО Иђошки пут 1, Кикинда Детаљи
20 III-07-501-101/2014 01.07.2014. Марков Горан Стерије Поповића 24, Кикинда Детаљи
21 III-07-501-112/2014 29.07.2014. ПУ "Драгољуб Удицки" Доситејева, Кикинда Детаљи
22 III-07-501-115/2014 30.07.2014. Чочај Веби Јована Јовановића Змаја 57, Кикинда Детаљи
23 III-07-501-117/2014 01.08.2014. "Теленор" ДОО Омладинских бригада 90, Нови Београд Детаљи
24 III-07-501-118/2014 07.08.2014. Дом ученика "Никола Војводић" Бранка Вујина 13, Кикинда Детаљи
25 III-07-501-126/2014 20.08.2014. Крстајић Младен Вука Караџића 3, Кикинда Детаљи
26 III-07-501-127/2014 22.08.2014. Кумовић Милан Народног фронта 55/4, Нови Сад Детаљи
27 III-07-501-132/2014 26.08.2014. Блажић Весна Хаџи Милентијева 65, Београд Детаљи
28 III-07-501-133/2014 29.08.2014. ЈКП "6.октобар" Иђошки пут бб, Кикинда Детаљи
29 III-07-501-135/2014 04.09.2014. ЈП "Топлана" Милоша Великог 48, Кикинда Детаљи
30 III-07-501-138/2014 19.09.2014. "Теленор" ДОО Омладинских бригада 90, Нови Београд Детаљи 
31 III-07-501-147/2014 14.10.2014. Kрстајић Младен Вука Караџића бр.3 1/5 Детаљи 
32 III-07-501-153/2014 07.08.2014. Дом ученика средњих школа “Никола Војводић“ Бранка Вујина 13, Кикинда Детаљи 
33 III-07-501-162/2014 18.11.2014 „Теленор“ДОО Омладинских бригада 90, Н. Београд Детаљи
34 III-07-501-168/2014 08.12.2014. Јарић Чедомир Ђуре Јакшића број 127, Кикинда Детаљи 
35 III-07-501-169/2014 04.12.2014. ВДП „Горњи Банат“ Кикинда Краља Петра I број 54, Кикинда Детаљи 
36 III-07-501-175/2014 11.12.2014. ЈП „Аутопревоз“ Кикинда Ђуре Јакшића бр. 2-6 Кикинда Детаљи 
37 III-07-501-182/2014 22.12.2014. Влаисављевић Јелена Јована Јовановића Змаја број 200, Кикинда Детаљи 
38 III-07-501-184/2014 24.12.2014. „Телеком Србија“ а.д. Таковска 2, Београд Детаљи