Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину
Јавна књига општине Кикинда за 2015. годину

 

Број досијеа Евиденциони број захтева Датум подношења захтева Назив подносиоца захтева Адреса подносиоца захтева Преглед
1 III-07-501-9/2015 12.01.2015. „MK Commerce“ д.о.о. Трг Марије Трандафил број 7, Нови Сад Детаљи
2 III-07-501-11/2015 13.01.2015. Шанта Дамир Иве Лоле Рибара бр. 72, Кикинда Детаљи
3 III-07-501-24/2015 13.02.2014. Росић Милорад Сутјеска број 77а, Кикинда Детаљи
4 III-07-501-29/2015 12.02.2015. “КИМЕТАЛ“ доо Светосавска број 135, Кикиндa Детаљи
5 III-07-501-31/2015 09.02.2015. ЈП „Дирекција за изградњу града“ Трг српских добровољаца 11, Кикинда Детаљи
6 III-07-501-36/2015 19.02.2015. „ДОМАА“ д.о.о. Кнеза Милоша број 82, Београд Детаљи
7 III-07-501-38/2015 19.02.2015. Марков Драган Албертова број 44, Кикиндa Детаљи
8 III-07-501-50/2015 10.03.2015. “Брешће“ доо Краља Петра I број 25, Кикиндa Детаљи
9 III-07-501-51/2015 10.03.2015. “Agrotim-pharm“ доо Александра Грујића број 18, Башаид Детаљи
10 III-07-501-61/2015 06.03.2015. Општина Кикинда Трг српских добровољаца број 12, Кикинда Детаљи
11 III-07-501-62/2015 06.03.2015. Општина Кикинда Трг српских добровољаца број 12, Кикинда Детаљи
12 III-07-501-63/2015 06.03.2015. Општина Кикинда Трг српских добровољаца број 12, Кикинда Детаљи
13 III-07-501-64/2015 06.03.2015. Општина Кикинда Трг српских добровољаца број 12, Кикинда Детаљи
14 III-07-501-96/2015 06.03.2015. Општина Кикинда Трг српских добровољаца број 12, Кикинда Детаљи
15 III-07-501-123/2015 14.05.2015. Ранков Анђелија Краља Петра I бр. 188, Кикинда Детаљи
16 III-07-501-127/2015 20.05.2015. Верица Мрвичић Жарка Зрењанина број 54, Кикинда Детаљи
17 III-07-501-147/2015 20.07.2015. Јован Раичковић Солунских добровољаца број 50, Руско Селo Детаљи
18 III-07-501-164/2015 06.08.2015. Oпштина Кикинда Трг српских добровољаца број 12, Кикинда Детаљи
19 III-07-501-168/2015 26.10.2015. „Телеком Србија“ а.д. Таковска бр. 2, Београд Детаљи
20 III-07-501-256/2015 20.11.2015. Занатска радња „Еко визија“ Стевана Сремца број 93, Кикинда Детаљи
21 III-07-501-266/2015 23.11.2015. СТР „МБ-БОС“ Ђуре Јакшића број 21, Кикинда Детаљи
22 III-07-501-300/2015 28.12.2015. „Shu Haike“ Трг српских добровољаца бр.47, Кикинда Детаљи