Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину
Јавна књига општине Кикинда за 2016. годину

 

Број досијеа Евиденциони број захтева Датум подношења захтева Назив подносиоца захтева Адреса подносиоца захтева Преглед
1 III-07-501-59/2016 23.03.2016. "Wood Mizer Balkan" доо Светосавска бр. 21 Кикинда Детаљи
2  III-07-501-67/2016  01.04.2016.  „Mecafor Products“ доо  Новосадски пут 7, Сента  Детаљи
3  III-07-501-76/2016  14.04.2016.  „Никтан“ доо  Модене бр. 1 Нови Сад  Детаљи
4  III-07-501-124/2016  08.07.2016.  „Grindex“ доо  Милоша Великог бр.80 Кикинда  Детаљи
5  III-07-501-138/2016  21.07.2016.  „Јединство“ доо  Башаидски друм бб Кикинда  Детаљи
6  III-07-501-167/2016  24.08.2016.  „ЕКО ХЕМИК“ д.о.о.  Липарје број 108 Нови Сад  Детаљи
7  III-07-501-168/2016  24.08.2016.  Глушица Синиша  Милана Сивчева број 25 Кикинда  Детаљи
8  III-07-501-187/2016  27.09.2016.  Градска управа града Кикинда  Трг српских добровољаца број 12 Кикинда  Детаљи
9  III-07-501-188/2016  30.09.2016.  “BUS COMPUTERS“ ДОО  Немањина број 36 Кикинда  Детаљи
10  III-07-501-196/2016  13.10.2016.  „K&L Eksport Import“ доо  Немањина 146, Кикинда  Детаљи
11  III-07-501-200/2016  17.10.2016.  Град Кикинда  Трг српских добровољаца број 12 Кикинда  Детаљи
12  III-07-501-201/2016  17.10.2016.  Град Кикинда  Трг српских добровољаца број 12 Кикинда  Детаљи
13  III-07-501-199/2016  26.10.2016.  „Ки Петрол“ доо  Торђански пут 1 Башаид  Детаљи
14  III-07-501-204/2016  02.11.2016.  „Топола“ доо  Кикиндска 25 Банатска Топола  Детаљи
15  III-07-501-211/2016  18.11.2016.  ДОО „LE BELIER Кикинда“ Ливница  Милошевачки пут број 34 Кикинда  Детаљи
16  III-07-501-216/2016  29.11.2016.  “Agro holding“ доо Сајан  Велика број 113 Сајан  Детаљи
17  III-07-501-218/2016  05.12.2016.  Ненадић Бранислав  Хајдук Вељкова бр. 10 Кикинда  Детаљи
18  III-07-501-225/2016  19.12.2016.  Град Кикинда  Трг српских добровољаца бр. 12  Детаљи