Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Секретаријат за заштиту животне средине

Активности и саопштења Секретаријата за заштиту животне средине

Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину
Јавна књига града Кикинда за 2017. годину

 

Број досијеа Евиденциони број захтева Датум подношења захтева Назив подносиоца захтева Адреса подносиоца захтева Преглед
1  III-07-501-12/2017  16.01.2017. „ЕКО ХЕМИК“ д.о.о. Липарје број 108, Нови Сад Детаљи
2  III-07-501-17/2017  20.01.2017. Град Кикинда Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда Детаљи
3  III-07-501-16/2017  20.01.2017. Град Кикинда Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда Детаљи
4  III-07-501-33/2017  20.02.2017. „FCC EKO doo“ Мокролушка Нова број 5, Београд Детаљи
5  III-07-501-45/2017  17.03.2017. Милан Весков Арсенија III Чарнојевића бр. 42, Мокрин Детаљи
6  III-07-501-50/2017  14.03.2017. Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин Пупинова бр. 1, Зрењанин Детаљи
7  III-07-501-51/2017  15.03.2017. Друштво за трговину и услуге Промедиа доо Краља Петра Првог бр. 114, Кикинда Детаљи
8  III-07-501-56/2017  17.03.2017. Бајшански Неца и Милица Маркових бр. 43, Мокрин Детаљи
9  III-07-501-55/2017  21.03.2017. Вања Трифунац Светозара Милетића бр. 112, Кикинда Детаљи
10  III-07-501-65/2017  03.04.2017. АД „КОЗАРА“ Омладинска бр. 2, Банатско Велико Село Детаљи
11  III-07-501-78/2017  24.04.2017. Месна заједница Сајан Велика бр. 92, Сајан Детаљи
12  III-07-501-90/2017  29.05.2017. Телеком Србија АД Београд, Извршна јединица Зрењанин Пупинова бр. 1, Зрењанин Детаљи
13  III-07-501-111/2017  03.07.2017. Град Кикинда Трг српских добровољаца бр. 12, Кикинда Детаљи
14  III-07-501-110/2017  30.06.2017. “GIGRAPHIX DOO” Милоша Великог бр. 85, Кикинда Детаљи
15  III-07-501-112/2017  28.06.2017. Нафтна индустрија Србије Народног Фронта бр. 12, Нови Сад Детаљи
16  III-07-501-138/2017  18.07.2017. „MK Commerce doo“ Трг Марије Трандафил 7, Нови Сад Детаљи
17  III-07-501-144/2017  03.08.2017. „Лидл Србија“ Прва Јужна Радна 3, Нове Пазове Детаљи
18  III-07-501-145/2017  03.08.2017. Град Кикинда Трг српских добровољаца 12, Кикинда Детаљи
19  III-07-501-147/2017  07.08.2017. Марјан Петрић Омладинска бр. 20, Банатско Велико Село Детаљи
20  III-07-501-153/2017  15.08.2017. „Гордон“ д.о.о Улица 14, Нова бр.2, Суботица Детаљи
21  III-07-501-183/2017  10.10.2017. „Нинков“ доо Пут за Меленце бр. 1, Башаид Детаљи
22  III-07-501-196/2017  02.11.2017. НИС АД Нови Сад Народног фронта бр. 12, Нови Сад Детаљи
23  III-07-501-186/2017  18.10.2017. „Vip mobile“ д.о.о. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд Детаљи
24  III-07-501-206/2017  20.11.2017. Доо Технопапир Београд – Земун (ПЈ Кикинда) Милоша Великог 78, Кикинда Детаљи
25  III-07-501-215/2017  05.12.2017. „Ecology Action“ доо Петефи Шандора 8/8, Кикинда Детаљи