Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Средњошколцима бесплатан превоз до школе

Датум: 28.08.2015.

Узимајући у обзир да смо у претходном периоду на име финансирања трошкова превоза ђака и студената имали велика затечена дуговања али и свеукупна дуговања буџета општине Кикинда, наша подршка родитељима је била условљена тешком финансијском ситуацијом коју смо затекли. У претходној години успоставили смо адекватну контролу доспелих рачуна, рационално и савесно распоређивали средства, испоштовали сва дуговања на име превоза и то из две протекле године, те уштедели значајна средства. Захваљујући таквом односу према утрошку средстава, стекли су се сви потребни услови да средњошколцима обезбедимо потпуно бесплатан превоз на територији општине Кикинда, а на име превоза до школе, током целе школске године, а студентима финансирамо 40 одсто цене карте од Кикинде до места студирања и назад.

Општинско веће општине Кикинда донело је следеће одобрење:

Почев од 01.09.2015. године на терет буџета Општине Кикинда одобрава се у целости (100% износу цене превозне карте) финансирање превоза ученика средњих школа са пребивалиштем на територији општине Кикинда, од места боравка до Кикинде и назад, изузев у време школског распуста.

Одобрава се у целости (100% износа цене превозне карте) финансирање превоза ученика средњих школа са пребивалиштем на територији општине Кикинда, а који наставу похађају у школама ван територије општине Кикинда и то од места становања до Кикинде и назад, изузев у време школског распуста.

На терет буџета општине Кикинда одобрава се финансирање дела трошкова путовања студената са пребивалиштем на подручју општине Кикинда, са учешћем Општине са 40% од цене превозне карте, на релацији Кикинда – место студирања и назад. Исти проценат финансирања превоза се одобрава за студенте са пребивалиштем на селима општине Кикинда који студије похађају у Кикинди, од места боравка до Кикинде и назад.

Препоручује се ЈП “Аутопревоз” Кикинда да, у складу са могућностима, одобри комерцијални попуст од 20% за превоз ученика средњошколаца од места боравка до Кикинде и назад, што би умањило финансијске издатке Општине Кикинда на име превоза средњошколаца.

Председник општине Кикинда, Павле Марков са својим сарадницима свим ђацима и студентима жели успешан почетак школске године у нади да ће општина Кикинда и у будуће бити препозната по постигнутим резултатима наших младих суграђана.

Прегледајте све текстове из рубрике