Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Програм пописа објеката

Датум: 31.12.2015.

 На основу члана 7 Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/15) и члана 19 Одлуке о Општинској управи („Сл. гласник РС“, бр. 3/09, 14/211, 45/13 и 14/15) начелник Општинске управе општине Кикинда доноси


П Р О Г Р А М     П О П И С А    О Б Ј Е К А Т А


Попис објеката према Закону о озакоњењу објеката, започеће 18.01.2016. године и вршиће се у Кикинди по постојећој реонској подели, а затим у насељеним местима према следећој динамици:

– I РЕОН од 18.01.2016. до 22.02.2016. године
– II РЕОН од 23.02.2016. до 18.04.2016. године
– III РЕОН од 19.04.2016. до 26.05.2016. године
– IV РЕОН од 27.05.2016. до 11.07.2016. године
– САЈАН од 12.07.2016. до 18.07.2016. године
– ИЂОШ од 19.07.2016. до 01.08.2016. године
– МОКРИН од 02.08.2016. до 01.09.2016. године
– БАШАИД од 02.09.2016. до 21.09.2016. године
– БАНАТСКА ТОПОЛА од 22.09.2016. до 28.09.2016. године
– РУСКО СЕЛО од 29.09.2016. до 14.10.2016. године
– НОВИ КОЗАРЦИ од 17.10.2016. до 26.10.2016. године
– БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО од 27.10.2016. до 10.11.2016. године
– НАКОВО од 11.11.2016. до 25.11.2016. године

Напомена: У случају наступања објективних околности које би довеле до немогућности остварења планиране динамике, могућа је измена плана, о чему ће грађани бити благовремено обавештени.

Прегледајте све текстове из рубрике