Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Израда извештаја о затеченом стању објекта

Датум: 01.02.2016.

 Због учесталих захтева грађана за подацима о фирмама којим се могу обратити ради израде Извештаја о затеченом стању објекта и израде Елабората геодетских радова, Секретаријат за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду Општинске управе општине Кикинда позива заинтересована привредна друштва, правна лица и предузетнике који испуњавају услове за израду Извештаја о затеченом стању и Елабората о геодетским радовима и која су уписана у одговарајући регистар, да путем интернета доставе своје пријаве за упис у одговарајући списак који ће бити уручен сваком заинтересованом грађанину.

Пријава треба да садржи назив, адресу, бројеве телефона, интернет адресу и решење о упису у регистар са лиценцама пројектаната или геодета.

Пријаве се достављају , почев од 02.02.2016. године од 08,00 часова до 10.02.2016. године закључно са 12,00 часова, путем интернета на адресу zoran.vlajic@kikinda.org .rs. У наведеном периоду Списак ће бити ажуран новим пријавама сваког радног дана до 15,00 часова.

Ажуриран списак са датумом ажурирања, биће објављиван у Услужном центру општинске управе и на интернет порталу општине Кикинда у делу „ У фокусу“ и у делу „Обавештења“.

Ажуриран списак заинтересовани грађани могу прибавити и у Услужном центру општине Кикинда на шалтеру број 7 и од службених лица која воде поступак озакоњња по поднетим захтевима.

Ово обавештење објавити у просторијама Услужног центра и на интернет порталу општине Кикинда у делу „У фокусу“.

ДАНА: 01.02.2016. године

СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА
БИЉАНА ФЕЛБАБ с.р

Прегледајте све текстове из рубрике