Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Обавештење поводом избора за председника Републике Србије

Датум: 03.03.2017.

Поводом избора за председника Републике Србије који ће се одржати 02.априла 2017.године, на основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени лист РС“ бр.104/2009 и 99/2011) излаже се део бирачког списка са подручје града Кикинда на увид грађанима.
Део бирачког списка излаже се у седишту Градске управе града Кикинда, на адреси Трг српских добровољаца бр.12 (канцеларија број 10),радним даном у периоду од 08,00 до 15,30 сати и суботом од 08,00 до 13,00 сати. На захтев грађана, запослени на пословима бирачког списка провераваће електронски, путем јединственог матичног броја грађана бирачки статус и тачност уписаних података.
Грађани могу извршити увид у бирачки списак провером на сајту града Кикинда www.kikinda.org.rs и на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs
За недостатке уочене након извршеног увида у Јединствени бирачки списак потребно је да грађанин понесе захтев за промену (упис, измена,допуна,исправка или брисање) у бирачком списку градској управи.
Бирачи могу до закључења бирачког списка захтевати упис,брисање, исправку или допуну чињеница уписаних у бирачки списак Решења доноси до закључења бирачког списка Градка управа, а од закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.
Посебно се позивају малолетна лица која на дан избора за председника Републике Србије који ће се одржати 02.априла 2017.године стичу пунолетство да изврше увид да ли су уписани у део бирачког списка за подручје града Кикинда.
Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у којем је пријављено у том статусу. Решења о променама у бирачком списку за интерно расељена лица доноси до закључења бирачког списка Градска управа.
Бирачи имају право да Градској управи поднесу захтев најкасније пет (5) дана пре дана закључења бирачког списка да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.
Бирачи који имају боравиште у иностранству имају право да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије најкасније пет (5) дана пре дана закључења бирачког списка поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак који ће на предстојећим изборима гласати у иностранству. О оваквом захтеву решава Градска управа по месту пребивалишта бирача у земљи.
Министарство надлежно за послове управе решењем закључује бирачки списак петнаест (15) дана пре дана избора и у решењу утврђује укупан број бирача и на сваком бирачком месту.

Прегледајте све текстове из рубрике