Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинда

Датум: 07.12.2018.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06. 69/08-др закон, 41/09. I 12/15 и 80/17). Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредиог земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр. 16/2017 и I 1 1/2017) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење постугжа давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист града КИКИПДА» број 9/2006), Градоначелник града КИКИНДА је дана 06.12.2018. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КИКИНДА

и расписује

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КИКИНДА

Преузмите Јавни оглас
Преузмите Образложење
Преузмите Шифарник
Преузмите формулар за пријаву - Правна лица
Преузмите формулар за пријаву - Физичка лица

Прегледајте све текстове из рубрике