Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Пробни попис 2019. године

Датум: 28.03.2019.

Републички завод за статистику, од 1. до 30. априла 2019. године, спроводи Пробни попис становништва, домаћинстава и станова. Ова акција је део припрема за Попис становништва, домаћинстава и станова 2021. и неће обухватити целокупно становништво већ само око 20.000 домаћинстава и око 50.000 лица у изабраним деловима појединих насељених места у 51 граду/општини.

Списак градова/општина и насељених места у којима се спроводи Пробни попис 2019.

 

За разлику од свих досадашњих пописа, у којима су подаци прикупљани попуњавањем папирних упитника, у Пробном попису 2019. ће бити тестиране две нове методе прикупљања података: самопописивање путем интернета и попуњавање електронсих упитника помоћу лаптопа.

Самопописивање путем интернета је метода прикупљања података у којој грађани самостално (путем веб апликације) попуњавају електронске упитнике за себе и чланове свог домаћинства. Могућност да се самостално попишу имаће око 13.000 грађана који живе у изабраним деловима насељених места на територији Града Београда, Ниша и Новог Сада, и то у периоду од 1. априла у 8:00 сати до 7. априла у поноћ.

Теренско прикупљање података помоћу преносивих рачунара спроводи се тако што пописивачи обилазе територију за коју су задужени и уносе одговоре грађана у електронске упитнике на лаптопу. Подаци се на овај начин прикупљају од 1. до 30. априла 2019. у свим изабраним насељеним местима, осим у Граду Београду, Нишу и Новом Саду, где се прикупљање података помоћу лаптопова организује од 8. до 30. априла 2019. године, након што се заврши акција самопописивања.

Домаћинства која живе на територији на којој се тестира самопописивање добиће писмо Републичког завода за статистику које садржи информације неопходне за самопописивање и лозинку за приступ веб апликацији. По истеку рока за самопописивање, у периоду од 8. до 30. априла, пописивач ће посетити ова домаћинства. Уколико се домаћинство самостално пописало, пописивач ће преузети верификациони код који се добија након успешно обављеног самопописивања. Домаћинство које није учествовало у самопописивању, било да није желело или није имало техничких услова за то, биће пописано од стране пописивача.

Све информације о Пробном попису 2019. могу се добити на сајту Републичког завода за статистику и позивањем инфо-центра на следеће бројеве телефона: 011 2403 196, 011 2403 207, 011 2403 266. Радно време инфо-центра је од 8:00 до 20:00 часова, сваког дана, у периоду од 25. марта до 30. априла, осим 26 и 28. априла (у дане ускршњих празника).

Прегледајте све текстове из рубрике