Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Стратегија развоја планског подручја општине Кикинда

Датум: 18.12.2006.

Секретаријат за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду Вас обавештава да је Завод за урбанизам Војводине израдио Стратегију развоја планског подручја општине Кикинда.

Преузмите:
Стратегија
Мапа намене површине
Педологија Кикинде

Позивамо све заинтересоване да узму учешће у креирању Стратегије тако што ће своје примедбе и сугестије упутити на адресу

Секретаријат за стамбено-комуналне послове
општине Кикинда
Трг српских добровољаца 12
23300 Кикинда
или електронском поштом на адресу
edita.divkovic@kikinda.org.yu

Прегледајте све текстове из рубрике