Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинда

Датум: 04.11.2019.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“
бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени
лист града КИКИНДА» број 9/2006), Градоначелник града КИКИНДА је дана 01.11.2019. године,
донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ГРАДУ КИКИНДА

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ГРАДУ КИКИНДА

Оглас за јавну лицитацију

Шифрарник

Формулар

Карте

Прегледајте све текстове из рубрике