Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Обавештење за кориснике дечијег додататка и кориснике накнаде зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и осталих накнада по основу неге детета

Датум: 26.03.2020.

Обавештавају се сви корисници ДЕЧИЈЕГ ДОДАТАТКА И КОРИСНИЦИ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОСТАЛИХ НАКНАДА ПО ОСНОВУ НЕГЕ ДЕТЕТА, којима истиче право 15.03.2020 да се продужава даља исплата на основу раније донетих решења,најдуже три месеца ,односно до завршетка ванредног стања.

ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА НА СЕДНИЦИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАКЉУЧАК 05 БРОЈ: 53-2787/2020 ДАНА 24.03.2020 ГОДИНЕ. 

Прегледајте све текстове из рубрике