Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Пољопривреда - годишњи програм 2020

Датум: 19.01.2021.

На основу члана члана 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006,
65/2008- др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр.4/2019) а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-51-6262/2020-14 од дана 01.09.2020. године, Скупштина града Кикинде, на седници одржаној, дана 17.09.2020. године, донела је

Г О Д И Ш Њ И    П Р О Г Р А М
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

Годишњи програм 2020-преузми
Карте

 

Прегледајте све текстове из рубрике