Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

Излагање на јавни увид предлога просторног плана општине Кикинда

Датум: 24.07.2008.

На основу члана 30. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 47/03 и 34/06) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл., гласник РС“ број 135/04 )

 

О Г Л А Ш А В А  С Е

 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПРЕДЛОГА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КИКИНДА
И
ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КИКИНДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

            Предлог просторног плана општине Кикинда (у даљем тексту: План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Кикинда на животну средину (у даљем тексту: Извештај) израђени су на основу Одлуке о изради Просторног плана општине Кикинда ( „Сл. лист општине Кикинда“, број 8/06) у Јавном предузећу „Завод за узбанизам Војводине“ Нови Сад.

            Планом су обухваћена подручја свих 10 катастарских општина на територији општине Кикинда (к.о. Банатска Топола, к.о. Банатско Велико Село, к.о. Башаид, к.о. Иђош, к.о. Мокрин, к.о. Наково, к.о. Нови Козарци, к.о. Руско Село и к.о. Сајан).

            План и Извештај ће бити изложени на јавни увид у периоду од 25.07. до 25.08.2008. године, у згради Скупштине општине Кикинда, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, I спрат, канцеларија 71, радним данима од 12 до 15 сати.

            За време трајања јавног увида План и Извештај презентоваће се и на званичном сајту општине Кикинда (www.kikinda.org.yu).

            Примедбе на План и мишљења на Извештај, заинтересована правна и физичка лица могу доставити Секретаријату за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду општине Кикинда, Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, у писаном облику, најкасније до 25.08.2008. године.

            Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине, на којој правна и физичка лица примедбе и мишљења које су поднели у писаном облику, могу образложити пред Комисијом и представницима органа надлежног за заштиту животне средине, одржаће се дана 02.09.2008. године, у згради Скупштине општине Кикинда, у Кикинди, Трг српских добровољаца број 12, сала број 12, са почетком у 13.30 сати.

Преузмите предлог просторног плана општине Кикинда

Преузмите извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Кикинда на животну средину  

Прегледајте све текстове из рубрике