Grb Kikinde

У фокусу

Будите у жижи збивања...

ЈАВНИ ПОЗИВ свим правним и физичким лицима која користе пољопривредно земљиште у државној својини

Датум: 15.05.2009.

 

        Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНA К И К И Н Д А

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  

Број:  V–320-27/2009

Дана: 13.05.2009. године

          К И К И Н Д А

Председница Општине Кикинда објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
свим правним и физичким лицима која користе пољопривредно земљиште у државној својини на територији општине Кикинда без правног основа


 Овим путем се позивају сва правна и физичка лица која без правног основа (уговора о закупу, коришћењу и слично), користе пољопривредно земљиште у државној својини на територији општине Кикинда, да пријаве бесправно коришћење истог ради регулисања накнаде.
       Правна и физичка лица која бесправно користе пољопривредно земљиште у државној својини, дужна су да поднесу пријаву Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредог земљишта у државној својини у којој треба да наведу следеће податке:
 
       - за физичка лица име и презиме, адреса и лични број,
       - за правна лица пун назив и седиште фирме, као и матични број исте.
       - податке о државном земљишту које користе без правног основа: број парцеле,   
    површину исте, катастарску општину и потес; време уласка у посед, као и 
     податке о усеву који су засновали на земљишту које је предмет коришћења,
         односно податке о усеву који је већ био заснован у време уласка у посед.
      
За сваку катастарску општину се подноси посебна пријава.

 Пријаве се подносе до 09.06.2009. године, лично на писарници Услужног центра Општине Кикинда, Трг српских добровољаца број 12, или путем поште са назнаком за Комисију за спровођење поступка давања у закуп пољопривредог земљишта у државној својини, на формуларима који се могу преузети у Услужном центру Општине Кикинда.  

 Против лица која не поднесу пријаву у назначеном року биће предузете одговарајуће Законске мере.

 

       ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

        Јагода Толицки

Преузмите пријаву


 

Прегледајте све текстове из рубрике