Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Objedinjena procedura

Vaš vodič kroz objedinjenu proceduru za dobijanje dozvola

Lokacijski uslovi 2024. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-264-LOC-1/2024 od 09.01.2024  Dragana Popović, Železnička br. 34, Novi Sad  izgradnja stambenog objekata i nadstrešnice za putničko vozilo, u ul. Dositejeva bb u Kikindi, na kat. parceli br. 21867 k.o. Kikinda  zaključak o odbacivanju 16.01.2024.  16.01.2024.
2 ROP-KIK-43961-LOCH-2/2024 od 15.01.2024 GALAD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA za izgradnju lagune za osoku, potes Vincaid, na kat. parceli br. 1039 k.o. Banatska Topola zaključak o odbacivanju 22.01.2024 22.01.2024
3 Stojkov Neven, Braće Tatića br. 57, Kikinda ROP-KIK-43703-LOC-1/2023 od 26.12.2023 za izgradnju poslovne zgrade P+2, objekat za noćenje gostiju bez restorana, u Kikindi, u ul. Uglješe Terzina 11-13, na kat. parceli br. 21851 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 01.02.2024 01.02.2024
4 Miloš Krnić, Distrička br. 9, Kikinda ROP-KIK-19515-LOCA-14/2024 od 10.01.2024 za izgradnju stambene zgrade sa četiri stana, spratnosti P+0,
u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 18, na kat. parc. br. 4277 k.o. Kikinda
zaključak o odbacivanju 09.02.2024 09.02.2024
 5 Lekić Aleksandra, Vojvođanska br. 50, Bašaid, ROP-KIK-4233-LOC-1/2024 od 19.02.2024 za izgradnju Srpske pravoslavne crkve (P) br. 1 (zgrada za obavljanje verskih obreda), u ul. Vuka Karadžića br. 12, Banatska Topola, na kat. parc. br. 365 k.o. Banatska Topola zaključak o odbacivanju 26.02.2024 26.02.2024
6 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda ROP-KIK-38047-LOC-2/2024 od 30.01.2024 za izgradnju vakuumske kanalizacione mreže otpadnih voda u delu naselja Kikinda - Železnički novi red sa priključkom na kat. parc. br. 351, 350,...1893/2, 1893/1 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 04.03.2024 04.03.2024
7 JVP Vode Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina br. 25, Novi Sad ROP-KIK-5337-LOC-1/2024 od 28.02.2024 za rekonstrukciju kanala i dogradnju objekata na postojećem regionalnom podsistemu Kikinda, na kat. parcelama br. 19385/2, 18880/2,...3171/2, 3246/2 k.o. Nakovo i 4607 k.o. Banatsko Veliko Selo zaključak o odbacivanju 06.03.2024 06.03.2024
8 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda ROP-KIK-11273-LOCA-5/2024 od 19.03.2024 za izgradnju optičkog kabla – komandno nadzorna veza bunara sa upravnom zgradom na kp. br. 10396/6, 10396/8, 10396/10, 21677, 10396/2, 10396/3, 10397, 10398, 21676/1, 10399, 21473/1, 10402/1 i 10403/5 k.o. Kikinda u Kikindi zaključak o odbacivanju 22.03.2024 22.03.2024
9 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda ROP-KIK-11273-LOCAH-6/2024 od 25.03.2024 za izgradnju optičkog kabla – komandno nadzorna veza bunara sa upravnom zgradom na kp. br. 10396/6, 10396/8, 10396/10, 21677, 10396/2, 10396/3, 10397, 10398, 21676/1, 10399, 21473/1, 10402/1 i 10403/5 k.o. Kikinda u Kikindi zaključak o odbacivanju 29.03.2024 29.03.2024
10 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda ROP-KIK-41618-LOCA-3/2024 od 26.03.2024 za izgradnju svetlosne saobraćajne signalizacije – semafora na raskrsnici ulica Partizanska i Jovana Jovanovića Zmaja u Kikindi, na katastarskim parcelama br. 10049, 21819 i 21820/1 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 29.03.2024 29.03.2024
11 JVP Vode Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina br. 25 ROP-KIK-5354-LOC-1/2024 od 28.02.2024 za rekonstrukciju i dogradnju Mokrinskog sliva, na kat. parc. 22528, 22534 i 22526 k.o. Mokrin zaključak o odbacivanju 02.04.2024 02.04.2024

 

Građevinske dozvole 2024. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-10746-CPI-2/2023 od 07.12.2023  „Bajša agrar“ doo iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 42  za izgradnju zalivnog sistema „Bajšanski“ u Banatskoj Topoli, na katastarskim parcelama br. 2689, 2690, 2691, 2692/1, 3723, 3727 i 3645 sve k.o. Banatska Topola  09.01.2024 09.01.2024
2 ROP-KIK-16164-CPI-2/2023 od 12.12.2023 Naftagas-Naftni servisi DOO Novi Sad, Put šajkaškog odreda 9, Novi Sad za izgradnju postrojenja za deparafinažu i pranje tubinga, na kat. parceli br. 21245/1 k.o. Kikinda 10.01.2024 10.01.2024
3 ROP-KIK-37262-CPI-2/2023 od 08.12.2023 „Bioesen“ doo iz Kule, ul. Industrijska zona bb za izgradnju fotonaponske elektrane „Bioesen 2“ izlazne aktivne snage 150 kW, u Mokrinu, na kat.parc. br. 20081/2 k.o. Mokrin 10.01.2024 10.01.2024
4 ROP-KIK-37261-CPI-2/2023 od 08.12.2023 „Bioesen“ doo iz Kule, ul. Industrijska zona bb za izgradnju fotonaponske elektrane „Bioesen 1“ izlazne aktivne snage 150 kW, u Mokrinu, na kat.parc. br. 20081/2 i 20081/9 k.o. Mokrin 10.01.2024 10.01.2024
5 ROP-KIK-16164-CPI-2/2023 od 12.12.2023 Naftagas-Naftni servisi DOO Novi Sad, Put šajkaškog odreda 9, Novi Sad izgradnja postrojenja za deparafinažu i pranje tubinga, na kat. parceli br. 21245/1 k.o. Kikinda 10.01.2024 10.01.2024
6 ROP-KIK-15573-CPI-6/2023 od 23.12.2023 Dejan Vujin iz Mokrina ul. Rade Trnića br. 12 i Dušan Kričković iz Kikinde ul. Dušana Vasiljeva br. 59 izgradnja samouslužne autoperionice spratnosti P+0 i objekta za tehničku opremu perionice spratnosti P+0, u Mokrinu ul. Rade Trnića br. 120, na kat.parc. br. 2347 i 2348 k.o. Mokrin 12.01.2024 12.01.2024
7 ROP-KIK-39957-CPIH-2/2024 od 05.01.2024 Branko Vukašinović iz Kikinde ul. Svetosavska broj 26/B na izgradnji porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Vojvode Mišića br. 73, na kat. parc. br. 6687 k.o. Kikinda 30.01.2024 30.01.2024
8 ROP-KIK-37959-CPA-6/2024 od 04.01.2024 Srđana Kuburić iz Kikinde, ul. Ive Andrića br. 3 za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+0, kategorje „A“, klasifikacioni broj 111011 u Kikindi, ul. Albertova br. 15, na kat. parc. br. 3727 k.o. Kikinda 19.02.2024 19.02.2024
9 ROP-KIK-39957-CPIH-3/2024 od 01.02.2024 Branka i Marije Vukašinović oboje iz Kikinde ul. Svetosavska broj 26/B na izgradnji porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Vojvode Mišića br. 73, na kat. parc. br. 6687 k.o. Kikinda 28.02.2024 28.02.2024
10 ROP-KIK-18241-CPI-2/2024 od 14.02.2024 Branislava i Emilije Veličkov iz Kikinde, ul. Suvačarska br. 14 za stambenu kuću P+0 –pretvaranje tavanskog prostora u stambeni i dogradnja spoljašnjeg stepeništa, u Kikindi, ul. Žarka Zrenjanina br. 80, na kat.parc. br. 3515/1 k.o. Kikinda 11.03.2024 11.03.2024
11 ROP-KIK-5478-CPI-2/2024 od 04.03.2024 „Bajša agrar“ iz Kikinde, ul. Zrenjaninski put br. 11 za pomoćni objekat - skladište P u Kikindi, ul. Zrenjaninski put br. 11, na kat.parc. br. 21696/34 k.o. Kikinda 13.03.2024 13.03.2024
12 ROP-KIK-5188-CPI-1/2024 od 27.02.2024 Nikolić Tomo i Nikolić Jagoda, Branka Radičevića br. 90, iz Novog Miloševa za izgradnju porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 i pomoćne zgrade, u Kikindi, ulica Kumanovska, br. 31, na katastarskoj parceli broj 21844 k.o. Kikinda 14.03.2024 14.03.2024
13 ROP-KIK-4979-CPI-4/2024 od 23.03.2024 „DOO GBS Kikinda“, ul. Svetosavska br.32, Kikinda za izradnju fotonaponske elektrane „HORS Energy“, rekonstrukciju dela postojećeg objekta broj 7 i promenu namene iz skladišta u transformatorsku stanicu sa priključno razvodnim postrojenjem na k.p. br.10403/18 KO Kikinda 04.04.2024 04.04.2024
14 ROP-KIK-1079-CPA-9/2024 od 01.04.2024. Marko Karić iz Kumana, Novi Bečej, ul. Nikole Tesle br. 9 za izdavanje izmene građevinske dozvole usled izmene investitora na izgradnji stambenog objekta spratnosti P+1 i ekonomskog objekta spratnosti P+0, u Iđošu ul. Svetosavska bb, na katastarskoj parceli br. 1237 k.o. Iđoš 05.04.2024 05.04.2024
15 ROP-KIK-10546-CPI-1/2024 od 09.04.2024 Melita Sekulić iz Banatskog Velikog Sela, ul. Krajiška br.1A za izradnju porodične stambene zgrade, spratnosti P+0, u Banatskom Velikom Selu, ul. Ive Lole Ribara br.11, na k.p. br.1327 KO Banatsko Veliko Selo 12.04.2024 12.04.2024

 

Upotrebne dozvole 2024. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-3460-IUP-9/2023 od 08.11.2023 Jovo Radetić, Rade Mikalačkog br. 8, Bašaid  dozvole za korišćenje izgrađene montažno stambenog objekta, spratnosti P+0, u ul. Rade Mikalačkog br. 10, na kat. parceli br. 176 k.o. Bašaid  12.01.2024 12.01.2024
2 ROP-KIK-25114-IUP-6/2023 od 05.12.2023 Joži Barbul iz Kikinde, ul. Save Tekelije br. 49, za korišćenje izgrađene pomoćne zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Braća Tatića br. 29, na kat. parceli br. 6602 k.o. Kikinda 15.01.2024 15.01.2024
3 ROP-KIK-35966-IUPH-10/2023 od 06.12.2023 Didier Monchanin iz Francuske, sa prebivalištem u Mađarskoj, Padragi ut. 153, 8457 Ajka i boravištem u Kikindi, ul.Svetozara Miletića br. 26 stambene zgrade sa tri stana, spratnosti P+1+Pk (kategorije A, klasifikacioni broj 112211) i pomoćne zgrade spratnosti P+0 (kategorije A, klasifikacioni broj 124220), u Kikindi, ulica Svetosavska broj 96, na katastarskoj parceli broj 8375, k.o. Kikinda 15.01.2024 15.01.2024
4 ROP-KIK-45545-IUP-7/2024 od 04.01.2024 Nikola Đorđević iz Novog Sada ul. Kralja Petra Prvog br. 44/12 i Dea Radak Đorđević iz Kikinde ul. Uglješe Terzina br. 23 za korišćenje dograđenog postojećeg objekta broj 1, stambenog objekta spratnosti P+1, u Kikindi u ul.Uglješe Terzina br. 23, na kat. parc. br. 8936/2 k.o. Kikinda 23.01.2024 23.01.2024
5 ROP-KIK-1268-IUP-7/2024 od 13.02.2024 Rada Nemešev iz Kikinde, ul. Pere Segedinca br. 57 i Nada Nemešev iz Kikinde, ul. Pere Segedinca br. 59 za korišćenje stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul. Pere Segedinca br. 57, na kat. parceli br. 5147 k.o. Kikinda 11.03.2024 11.03.2024
6 ROP-KIK-43687-IUP-13/2024 od 19.02.2024 Kristina Bunić i Bojan Bunić oboje iz Banatskog Velikog Sela, ul. Petra Kočića br. 6a za korišćenje izgrađene porodične stambene zgrade, spratnosti P, u Banatskom Velikom Selu, ul. Petra Kočića bb, na kat. parc. br. 4098 k.o. Banatsko Veliko Selo 13.03.2024 13.03.2024
7 ROP-KIK-4515-IUP-1/2024 od 21.02.2024 Jelena Cvijan iz Ostojićeva, ul. Miletićeva broj 146, za korišćenje izgrađene porodične stambene zgrade, spratnosti P, u Banatskom Velikom Selu, ul. Petra Kočića bb, na kat. parc. br. 4098 k.o. Banatsko Veliko Selo 13.03.2024 13.03.2024
8 ROP-KIK-8910-IUP-4/2024 od 05.03.2024. Jovičin Tomislava iz Kikinde, ul. Partizanska br. 2b za korišćenje stambene zgrade sa jednim stanom , na kat . parceli br. 10638 k.o. Kikinda u Kikindi , U l. Banatska br. 57 01.04.2024 01.04.2024
9 ROP-KIK-35966-IUPH-12/2024 od 20.03.2024 Didier Monchanin iz Francuske, sa prebivalištem u Mađarskoj, Padragi ut. 153, 8457 Ajka i boravištem u Kikindi, ul.Svetozara Miletića br. 26 za korišćenje izgrađene stambene zgrade sa tri stana, spratnosti P+1+Pk i pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ulica Svetosavska broj 96, na katastarskoj parceli broj 8375, k.o. Kikinda 04.04.2024 04.04.2024
10 ROP-KIK-38938-IUP-10/2024 od 04.03.2024 „Agroitaly“ D.O.O., Mali Iđoš, ul. Salaš br. 16 za korišćenje izgrađenog sistema za navodnjavanje voćnjaka – 2, u Banatskoj Topoli, na katastarskim parcelama br. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 i 2411 sve k.o. Banatska Topola 08.04.2024 08.04.2024
11 ROP-KIK-34531-IUP-5/2024 od 27.03.2024 Telekom Srbija AD, Beograd, Takovska br. 2, Beograd i finasijer RC Europe RSB d.o.o. Beograd – Novi Beogra na rekonstrukciji i izmeštanje telekomunikacionih instalacija u zoni izgradnje poslovnog objekta na uglu ulica Mihajla Pupina i Jovana Jovanovića Zmaja u Kikindi, na kat. parcelama br. 10117/1, 21624/1, 21820/1 i 21846 k.o. Kikinda 08.04.2024 08.04.2024

 

Zaključci po članu 145 2024. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-32764-ISAW-3/2023 od 11.12.2023  Srpska pravoslavna crkvena opština Iđoš, Svetosavska br. 43, Iđoš  za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji prateće zgrade br. 1, spratnosti P+0, uz Srpsku pravoslavnu crkvu, u Iđošu, u ulici Nikole Francuskog br. 2, na kat. parceli br. 1020 k.o. Iđoš  17.01.2024 17.01.2024
2 ROP-KIK-36771-ISAW-3/2023 od 27.12.2023 „SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 na izgradnji optičkog kabla, spojnica N1 – Cetin toranj, u Banatskom Velikom Selu, na kat. parcelama br. 1854, 1857, 1829, 1846 i 1126 sve k.o. Banatsko Veliko Selo 23.01.2024 23.01.2024
3 ROP-KIK-1022-ISAW-1/2024 od 17.01.2024 Ivan Kecić iz Kikinde, ul. Šumice broj 14 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi ul. Šumice broj 14, na katastarskoj parceli broj 10354 k.o. Kikinda 02.02.2024 02.02.2024
4 ROP-KIK-41618-ISAW-2/2023 od 29.12.2023 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 na izgradnja svetlosne saobraćajne signalizacije – semafora na raskrsnici ulica Partizanska i Jovana Jovanovića Zmaja u Kikindi, na katastarskim parcelama 10049, 21819 i 21820/1 K.O. Kikinda 09.02.2024 09.02.2024
5 ROP-KIK-942-ISAW-1/2024 od 17.01.2024 „Opšta Bolnica Kikinda“. Kikinda,P+3 zg.br.1 kat.par.21825 ulica Đure Jakšića br.110 na popravku dela krovnog pokrivača na zgradi „Opšte Bolnice Kikinda“ P+3 zg.br.1kat.par.21825 ul.Đure jakšića br.110 21.02.2024 21.02.2024
6 ROP-KIK-15667-ISAWA-6/2024 od 22.01.2024 Mirjane Čolak, iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 24 na izgradnji ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, spratnosti P+0, u ul. Živka Miškeljina br. 27, na kat. parceli br. 11187 k.o. Bašaid 22.02.2024 22.02.2024
7 ROP-KIK-35966-IUP-11/2024 od 19.01.2024. godin Didier Monchanin iz Francuske, sa prebivalištem u Mađarskoj, Padragi ut. 153, 8457 Ajka i boravištem u Kikindi, ul.Svetozara Miletića br. 26 za korišćenje izgrađene stambene zgrade sa tri stana, spratnosti P+1+Pk (kategorije A, klasifikacioni broj 112211) i pomoćne zgrade spratnosti P+0 (kategorije A, klasifikacioni broj 124220), u Kikindi, ulica Svetosavska broj 96, na katastarskoj parceli broj 8375, k.o. Kikinda 28.02.2024 28.02.2024
8 ROP-KIK-42922-ISAW-2/2024 od 14.02.2024 Grada Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izvođenje radova na izgradnji sistema za detekciju prolaska vozila kroz crveno svetlo na raskrsnici ulica Miloša Velikog, Stevana Sinđelića i Stevana Sremca, na katarstarskim parcelama br. 9509, 21558, 21613 i 21629/8 k.o. Kikinda 29.02.2024 29.02.2024
9 ROP-KIK-37021-ISAW-3/2024 od 21.02.2024 Jerković Jovane iz Padeja ul. Oslobođenja br.18 na izgradnji tri unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, spratnosti P+1, u Kikindi, ulica Uglješe Terzina br.12A, na kat. parc. br. 6231 k.o.Kikinda 06.03.2024 06.03.2024
10 ROP-KIK-5458-ISAW-1/2024 od 28.02.2024 Srpska pravoslavna crkvena opština Kikinda u Kikindi ul.Generala Drapšina br.5 na investicionom održavanju na objektu br.1,zgradi SPC,u Kikindi,na Trgu Srpskih Dobrovoljaca br.28 kat.parcela br.4596 K.o Kikinda 08.03.2024 08.03.2024
11 ROP-KIK-5492-ISAW-1/2024 od 29.02.2024 DOT CENTAR TWO NS DOO SREMSKA KAMENICA na investicionom održavanju poslovnog objekta br.1 i objekta br.2, u Kikindi, ulica Miloša Velikog br.54, na kat. parc. br. 9083 k.o. Kikinda 19.03.2024 19.03.2024
 12  KIK-970-ISAW-2/2024 od 14.03.2024  JP „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog fronta 12 i “Urban organika” doo Kikinda, ul.Trg Srpskih Dobrovoljaca br.3/10  na izgradnji priključnog gasovoda i MRS-G10 za kompleks-sistem akvaponije sa skladištem i logistikom,potez Kinđa u ul.Teremiski drum bb Kikinda na katastarskoj parceli br.18734/3 k.o Kikinda 22.03.2024 22.03.2024
 13  ROP-KIK-970-ISAW-3/2024 od 15.03.2024  Urban organika” doo Kikinda, ul.Trg Srpskih Dobrovoljaca br.3/10  na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za kompleks-sistem akvaponije sa skladištem i logistikom,potez Kinđa u ul.Teremiski drum bb Kikinda na katastarskoj parceli br.18734/3 k.o Kikinda 22.03.2024 22.03.2024
14 ROP-KIK-7966-ISAW-1/2024 od 20.03.2024 Milorad Ostojić iz Novih Kozaraca, ul. Kralja Petra Prvog br. 64 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Novim Kozaracima, ul. Kralja Petra Prvog br. 64, na kat. parc. br. 113 k.o. Novi Kozarci 26.03.2024 26.03.2024
15 ROP-KIK-42922-ISAWHA-3/2024 od 12.03.2024 Gradu Kikindi iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izvođenje radova na izgradnji sistema za detekciju prolaska vozila kroz crveno svetlo na raskrsnici ulica Miloša Velikog, Stevana Sinđelića i Stevana Sremca, na katarstarskim parcelama br. 9509, 21558, 21613 i 21629/8 k.o. Kikinda 26.03.2024 26.03.2024
16 ROP-KIK-7976-ISAW-1/2024 od 20.03.2024 Stevan Manovski iz Kikinde, ul. Sutjeska br. 52, broj stana 52, podbroj stana 2 evd.broj 3 i 4 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Kikinda, ul. Sutjeska br. 52, na kat. parc. br. 6916/3 k.o.Kikinda 27.03.2024 27.03.2024
17 ROP-KIK-3769-IUP-8/2024 od 24.02.2024 Đorđe Lisulov iz Beograda, Čukarica, Lazarevački drum br. 4/9 i Danica Popović Lisulov iz Beograda, Čukarica, ul. Obalskih radnika br. 9/24 za korišćenje stambene zgrade spratnosti P+0 i drugog objekta spratnosti P+0, u Kikindi ul. Braće Bogaroški br. 138, na katastarskim parcelama stari brojevi 5498 i 5499 k.o. Kikinda, nakon spajanja parcela novi broj 21847 k.o. Kikinda 28.03.2024 28.03.2024
18 ROP-KIK-37384-ISAW-3/2024 od 18.03.2024 LJubomir Francuski iz Novog Sada, ul.Doža Đerđa br.30/18 na izgradnji novog objekta-pomoćna zgrada P+0 , u Kikindi ul.Braće Tatića kućni broj 51 zgrad.br.4, na katastrskoj parceli broj 6576 k.o. Kikinda 03.04.2024 03.04.2024
19 ROP-KIK-9515-ISAW-1/2024 od 01.04.2024 Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Novi Sad ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 16 na izgradnji sistema za pobošljanje bezbednosti dece u saobraćaju i unapređenje signalizacije u zoni škole na ukrštanju ulica Svetosavska,Đoke Radaka i Vuka Karadžića na katastarskim parcelama 6522, 6523i 21539 k.o. Kikinda, 09.04.2024 09.04.2024
20 ROP-KIK-18590-ISAW-2/2024 od 09.04.2024 Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraća na izgradnji sistema za pobošljanje bezbednosti dece u saobraćaju i unapređenje signalizacije u zoni škole na ukrštanju ulica Kralja Petra prvog, Jaše Tomića i Dušana Vasiljeva na katastarskoj parceli 21540/1 k.o. Kikinda 10.04.2024 10.04.2024

 

Upotrebne dozvole 2023. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave

 1

 ROP-KIK-34938-IUP-7/2023 od 04.01.2023  „ProMedia“ d.o.o. Kikinda, sa sedištem u Kikindi u ul. Kralja Petra Prvog broj 114, Kikinda  korišćenje izgrađenog zatvorenog skladišta – ambalaža, kategorija objekta „B“, klasifikacioni broj 125221, u Kikindi, u ul. Put za pristanište br. 140, na kat. parceli br. 20946 k.o. Kikinda  Rešenje o odbacivanju 11.01.2023

11.01.2023

2 ROP-KIK-15595-IUP-2/2023 od 18.01.2023 Nada Kolarov iz Novog Sada, ul. Vojvode Šupljikca br. 6/16 za korišćenje izgrađenog ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, spratnosti P+0, objekat br. 2, i ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, spratnosti P+0, objekat broj 3, u Iđošu, ul. Nikole Francuskog br. 64, kat. parc. br. 5273 k.o. Iđoš Rešenje o odbacivanju 25.01.2023 25.01.2023
3 ROP-KIK-40260-IUP-4/2023 od 18.01.2023 „KOPERATIV“ d.o.o. Novi Bečej iz Bočara, ul. Vinogradarska br. bb za izgrađeni ekonomski objekat – objekat br. 6 spratnosti P+0 i kolske vage – objekat br. 7, u Iđošu, ul. Nikole Francuskog br. 66, na katastarskoj parceli br. 5274 k.o. Iđoš Rešenje o odbacivanju 25.01.2023 25.01.2023
4 ROP-KIK-37383-IUP-10/2023 od 02.02.2023 Vladimir Čokov iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 34 porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 (kategorije „A“, klasifikacioni broj 111011) u Kikindi ul. Generala Drapšina br. 128, na kat. parceli br. 4735 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 08.02.2023 08.02.2023
5 ROP-KIK-37383-IUP-11/2023 od 03.02.2023 Vladimir Čokov iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 128 porodična stambena zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 (kategorije „A“, klasifikacioni broj 111011) u Kikindi ul. Generala Drapšina br. 128, na kat. parceli br. 4735 k.o. Kikinda 10.02.2023 10.02.2023
6 ROP-KIK-7407-IUP-11/2023 od 13.02.2023 Agro Iličić doo Za proizvodnju i promet roba i usluga, Novi Bečej za korišćenje izgrađenog stambenog objekta i objekta za skladištenje prehrambenih sirovina sa pratećim sadržajem, na kat. parc. 1277 k.o. Bašaid 22.02.2023 22.02.2023
7 ROP-KIK-37383-IUPH-12/2023 od 21.02.2023 Vladimir Čokov iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 128 za korišćenje izgrađene porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 (kategorije „A“, klasifikacioni broj 111011) u Kikindi ul. Generala Drapšina br. 128, na kat. parceli br. 4735 k.o. Kikinda 27.02.2023 27.02.2023
8 ROP-KIK-8331-IUP-5/2023 od 21.02.2023 “Zoppas industries Serb” (mat.br. 21185370) doo Kikinda, ul. Zrenjaninski put br. 6 na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija industrijskog objekta broj 6 “Zoppas industries Serb” doo, na kat.parc. br. 21714 i 10735/10 k.o. Kikinda 28.02.2023 28.02.2023
9 ROP-KIK-27118-IUP-16/2023 od 21.03.2023 „NIS“ a.d. Novi Sad ul. Narodnog fronta br. 12 stubna transformatorska stanica „STS-2 MK“ snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV (kategorija „G“, klasifikacioni broj 222420), u Mokrinu, potes Vodoplav, na katastarskoj parceli br. 20313 k.o. Mokrin 24.03.2023 24.03.2023
10 ROP-KIK-6588-IUP-5/2023 od 04.04.2023 Telekom Srbija” ad, Beograd, Takovska br. 2 za korišćenje izgrađenog distributivnog dela optičke pristupne mreže elektronskih komunikacija, Opština Kikinda - Klaster 3, na kat. parcelama br. 3990/1, 3974, 2157,.. 4033, 4032, 4044, 4013/1 sve k.o. Mokrin 10.04.2023 10.04.2023
11 ROP-KIK-13216-IUP-7/2023 od 29.05.2023 Ruža Trkulja iz Kikinde, ulica Kumanovska br. 122a za korišćenje izgrađene samotojeće stambene zgrade sa jednim stanom, kategorije A, klasifikacionog broja 111011, spratnosti P+0, u Kikindi, Ul. Kumanovska br. 122a, na kat. parceli br. 7203/2 k.o Kikinda 02.06.2023 02.06.2023
12 ROP-KIK-8331-IUPH-6/2023 od 19.06.2023 “Zoppas industries Serb” doo Kikinda, ul. Zrenjaninski put br. 6 rekonstrukcija elektroenergetskih instalacija industrijskog objekta broj 6 “Zoppas industries Serb” doo, na kat.parc. br. 21714 i 10735/10 k.o. Kikinda 26.06.2023 26.06.2023
13 ROP-KIK-43687-IUP-11/2023 od 16.10.2023 Kristine Bunić i Bojana Bunić oboje iz Banatskog Velikog Sela, ul. Petra Kočića br. 6a korišćenje izgrađenog stambenog objekta (kategorije „A“, klasifikacionog broja 111011), spratnosti P+0, u Banatskom Velikom Selu, ul. Petra Kočića bb, na kat. parc. br. 4098 k.o. Banatsko Veliko Selo 06.11.2023 06.11.2023
14 ROP-KIK-35966-IUP-9/2023 od 18.10.2023 Didier Monchanin iz Francuske, sa prebivalištem u Mađarskoj, Padragi ut. 153, 8457 Ajka i boravištem u Kikindi, ul.Svetozara Miletića br. 26 za korišćenje izgrađene stambene zgrade sa tri stana, spratnosti P+1+Pk i pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ulica Svetosavska broj 96, na katastarskoj parceli broj 8375, k.o. Kikinda 14.11.2023 14.11.2023
15 ROP-KIK-20727-IUP-10/2023 od 06.11.2023 Jovana Jerković, rođena Grubić, iz Padeja ul. Oslobođenja br. 18 za korišćenje izgrađene poslovno-stambene zgrade spratnosti P+1 (dominantna kategorija objekta „B“, klasifikacionih oznaka: 122011 – 58%, 112111 – 42%) u Kikindi ul. Uglješe Terzina broj 2, na katastrskoj parceli broj 6231 k.o. Kikinda, 13.12.2023 13.12.2023
16 ROP-KIK-40791-IUP-5/2023 od 13.11.2023 „Palet Pak” d.o.o. Kikinda, ul. Kralja Petra I br. 101, za rekonstrukciju i adaptaciju pomoćnog objekta broj 3 i 4 (kategorije objekta „B“ klasifikacioni broj 125221), u Kikindi, ul. Kralja Petra prvog broj 101, na kat.parc.br. 2461 k.o. Kikinda 14.12.2023 14.12.2023

 

Zaključci po članu 145 2023. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave

 1

 ROP-KIK-37021-ISAW-2/2022 od 30.12.2022  Jovana Jerković iz Padeja, ul. Oslobođenja br. 18  Unutrašnja gasna instalacija za poslovno-stambeni objekat P+1 u Kikindi ul. Uglješe Terzina br. 2, k.p. 6231 k.o. Kikinda  Rešenje o odbacivanju 09.01.2023

09.01.2023

2 ROP-KIK-40258-ISAWHA-2/2023 od 14.01.2023 LJiljane Grošin iz Bašaida ul. Jovana Jovanovića Zmaja 4 i Danila Grošin iz Bašaida, Branka Radičevića broj 40 unutrašnja gasna instalacija, porodična stambena zgrada P+0 - objekat br. 2 i pomoćna zgrada P+0 - objekat br. 3, u Bašaidu ul. J.J.Zmaja br. 4, kat.parc. br. 214 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 20.01.2023 20.01.2023
3 ROP-KIK-1831-ISAW-1/2023 od 26.01.2023 Osnovna škola "Sveti Sava" Kikinda, ul. Nemanjina br. 27 b izgradnja sistema dojave požara, za zgradu osnovne škole u Kikindi, ul. Nemanjina br. 27 b, na kat. parc. br. 6612 KO Kikinda Rešenje o odbacivanju 02.02.2023 02.02.2023
4 ROP-KIK-3277-ISAW-1/2023 od 09.02.2023 STUR Nacionalna kuća „Belavila“ Novica Anđelković PR iz Kikinde, ul. Svetosavska broj 178A investiciono održavanje - zamena krovnog pokrivača i limarski radovi na objektima broj 4, 5, 6, 7, 8 i 9, koji se nalaze u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 21727 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 17.02.2023 17.02.2023
5 ROP-KIK-4736-ISAW-1/2023 od 23.02.2023 Zavoda za javno zdravlje Kikinda, ul. Kralja Petra prvog broj 70 na investicionom održavanju prizemlja objekta zdravstva sa zamenom instalacija faza 1 i faza 2, u Kikindi, ul. Kralja Petra prvog br. 70, na kat. parc. br. 4677 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 02.03.2023 02.03.2023
6 ROP-KIK-37443-ISAW-2/2023 od 07.03.202 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstruciji/pp zaštita zgrade Kurije-Muzej i arhiv objekat označen brojem 1 u Kikidni ul. Trg Srpskih dobrovoljaca 21, na kat. parceli br. 4594 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 14.03.2023 14.03.2023
7 ROP-KIK-6106-ISAW-1/2023 od 07.03.2023 Igor Fišteš iz Kikinde, ul. Ivana Jakšića br. 64B na investicionom održavanju porodične stambene zgrade spratnosti P+1 u Kikindi, ulica Ivana Jakšića br. 64B, na katastarskoj parceli br. 7902/2 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 14.03.2023 14.03.2023
8 ROP-KIK-7562-ISAW-1/2023 od 19.03.2023 Dušan i Leonka Malbaša iz Kikinde, ul. Braće Tatić br. 139 investiciono održavanje porodične stambene zgrade spratnosti P+1 u Kikindi, ulica Braće Tatić br. 139, na katastarskoj parceli br. 8574 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 24.03.2023 24.03.2023
9 ROP-KIK-12062-ISAW-1/2023 od 27.04.2023 Republička direkcija za imovinu i OŠ „Vuk Karadžić“ iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 3 na sanaciji zgrade osnovne škole u Kikindi, ul. Generala Drapšina br. 3, na kat. parc. br. 4599/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 04.05.2023 04.05.2023
10 ROP-KIK-4361-ISAW-2/2023 od 08.05.2023 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 rekonstrukcija unutrašnje hidrantske mreže objekta broj 1 vrtića „Miki“ u Kikindi, ul. Beogradska br. 11, na kat. parc. br. 10105/4 i 10148 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.05.2023 15.05.2023
11 ROP-KIK-14527-ISAW-1/2023 od 19.05.2023 Saša Stojkov iz Kikinde, ul. Rade Trnića br. 180 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi ul. Rade Trnića br. 180, na katastarskoj parceli br. 7628/113 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 22.05.2023 22.05.2023
12 ROP-KIK-14704-ISAW-1/2023 od 19.05.2023 Aleksandar Kiurski iz Bašaida, ul. Branka Radičevića br. 44 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 u Bašaidu ul. Branka Radičevića br. 44, na katastarskoj parceli br. 477 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 23.05.2023 23.05.2023
13 ROP-KIK-15894-ISAW-1/2023 od 30.05.2023 Dragiša Lupuvljev iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 27 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi ul. Kralja Petra Prvog br. 27, na katastarskoj parceli br. 4561 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.06.2023 05.06.2023
14 ROP-KIK-16162-ISAW-1/2023 od 31.05.2023 Dragan Čeleketić i Marija NJagrić oboje iz Mokrina ul. Rade Trnića broj 51 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 u Mokrinu ul. Rade Trnića br. 51, na katastarskoj parceli br. 3546 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 07.06.2023 07.06.2023
15 ROP-KIK-16790-ISAW-1/2023 od 05.06.2023 Goran Đurđević iz Novih Kozaraca ul. Kralja Petra Prvog broj 150 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Novim Kozarcima, ul. Kralja Petra Prvog br. 150, na kat. parc. br. 880 k.o. Novi Kozarci Rešenje o odbacivanju 12.06.2023 12.06.2023
16 ROP-KIK-18191-ISAW-1/2023 od 15.06.2023 Radislav Milin i Spomenka Milin oboje iz Kikinde ul. Kosovska br. 25 izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi ul. Kosovska br. 25, na katastarskoj parceli br. 9736/2 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 21.06.2023 21.06.2023
17 ROP-KIK-20047-ISAW-1/2023 od 29.06.2023 Marije Saravolac iz Bašaida, ul. Branka Radičevića br. 38 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0, objekat broj 2, u Bašaidu ul. Svetozara Miletića br. 11, na katastarskoj parceli br. 173 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 11.07.2023 11.07.2023
18 ROP-KIK-5011-ISAW-4/2023 od 06.07.2023 SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 na izgradnji nadzemnih samonosivih KDS vodova na teritoriji opštine Kikinda, u naselju Bašaid, na kat. parcelama br. 1423, 1425,.. 1504, 1505, 1506 sve k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 17.07.2023 17.07.2023
19 ROP-KIK-5041-ISAW-3/2023 od 13.07.2023 „Kipetrol“ d.o.o Bašaid, ulica Torđanski put broj 1 na izgradnji kompaktno betonske transformatorske stanice KBTS „Kipetrol farma 2“ sa SN kabelom 20 kV, u Bašaidu, potes Parlog, Malo Ilje i Izlaz, na kat. parcelama br. 9320/1, 11092/2 i 9306 sve k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 31.07.2023 31.07.2023
20 ROP-KIK-22786-ISAW-1/2023 od 21.07.2023 Marijana Orozović iz Kikinde, ul. Mali Bedem broj 38 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Mali Bedem br. 38, na kat. parc. br. 9316 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 11.08.2023 11.08.2023
21 ROP-KIK-23163-ISAW-1/2023 od 25.07.2023 Galad“ d.o.o. Kikinda, ulica Bašaidasi drum bb na izgradnji tipske montažno betonske transformatorske stanice MBTS 20(10)/0,4kV 1x630kVA, u Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 1798 k.o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 15.08.2023 15.08.2023
22 ROP-KIK-13847-ISAW-2/2023 od 11.08.2023 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 rekonstrukcija ulice Mihajla Pupina, na deonici od ulice Jovana Jovanović Zmaja do ulice Svetosavske, u Kikindi, na katastarskim parcelama br. 21820/1, 21624/1 i 21539 sve k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 25.08.2023 25.08.2023
23 ROP-KIK-25962-ISAW-1/2023 od 16.08.2023 Dragan Manovski i Stevan Manovski obojica iz Kikinde, ul. Sutjeska br. 52 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Sutjeska br. 52, na kat. parc. br. 6916/3 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 01.09.2023 01.09.2023
24 ROP-KIK-26408-ISAW-1/2023 od 21.08.2023 Osnovne škole „6. Oktobar“ iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 53 na investicionom održavanju krova zgrade osnovne škole u Kikindi, ul. Dositejeva br. 53, na kat. parc. br. 4474/2 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.09.2023 05.09.2023
25 ROP-KIK-26517-ISAW-1/2023 od 21.08.2023 Marije Tapai iz Kikinde, ul. Albertova br. 9 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Albertova br. 9, na kat. parc. br. 3722 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.09.2023 05.09.2023
26 ROP-KIK-27295-ISAW-1/2023 od 28.08.2023 Verica Vukosavljev iz Kikinde, ul. Nemanjina br. 150 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi, ul. Nemanjina br. 150, na kat. parc. br. 10259 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 13.09.2023 13.09.2023
27 ROP-KIK-28166-ISAW-1/2023 od 04.09.2023 Branislav Veličkov i Emilija Veličkov oboje iz Kikinde, ul. Suvačarska br. 14 na adaptaciji i sanaciji stana broj 2 u okviru stambenog objekta broj 1 spratnosti P+0, u Kikindi ul. Svetosavska br. 29, na katastarskoj parceli broj 6538 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 18.09.2023 18.09.2023
28 ROP-KIK-29953-ISAW-1/2023 od 18.09.2023 DOO “GIGRAPHIX“, Kikinda, ul. Miloša Velikog broj 85 na adaptaciji - ugradnja sistema dojave od požara, dela objekta broj 1, na katastarskoj parceli broj 9528 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 03.10.2023 03.10.2023
29 ROP-KIK-10461-ISAW-3/2023 od 20.09.2023 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstrukciji i dogradnji crpne stanice otpadnih voda „Jaša Tomić“, na kat. parcelama br. 2698 i 21592/3 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 11.10.2023 11.10.2023
30 ROP-KIK-30130-ISAW-1/2023 od 19.09.2023 Mara Panić i Slobodana Kosarenko oboje iz Kikinde, Ul. Miroslava Antića broj 16 promena namene objekta bez izvođenje radova sa povećevanjem broj funkcionalnih jedinica iz porodične stambene zgrade u dva stana, bez izvođenje radova u Kikindi, u ulici Miroslava Antića broj 16, na katastarskoj parceli broj 7560/2, k.o. Kikinda rešenje o odbacivanju 11.10.2023 11.10.2023
31 ROP-KIK-30919-ISAW-1/2023 od 24.09.2023 Branislav Bešlin iz Kikinde, ul. Jorgovana br. 13 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Jorgovana br. 13, na kat. parc. br. 233/5 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 12.10.2023 12.10.2023
 32 ROP-KIK-30920-ISAW-1/2023 od 24.09.2023 Milorad Ostojić iz Novih Kozaraca, ul. Kralja Petra Prvog br. 64 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Novim Kozaracima, ul. Kralja Petra Prvog br. 64, na kat. parc. br. 113 k.o. Novi Kozarci Rešenje o odbacivanju 12.10.2023 12.10.2023
33 ROP-KIK-31682-ISAW-1/2023 od 28.09.2023 Robert, Danijel i malodobne Marija Kotogan svi iz Kikinde, ul. Marka Kraljevića br. 162 i Sandra Golušin iz Kikinde ul. Kumanovska br. 47 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Marka Kraljevića br. 162, na kat. parc. br. 7504 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 17.10.2023 17.10.2023
34 ROP-KIK-20631-ISAW-2/2023 od 28.09.2023 „A1 Towers Infrastructure“ d.o.o Beograd, ulica Milutina Milankovića broj 1ž na izgradnji radio bazne stanice na lokaciji „NS2542_02KI_Novi Kozarci“, u Novim Kozarcima, na kat. parceli br. 570 k.o. Novi Kozarci Rešenje o odbacivanju 18.10.2023 18.10.2023
35 ROP-KIK-31880-ISAW-1/2023 od 29.09.2023 Boban Nemčev iz Kikinde ul. Vojvode Putnika br. 192 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi ul. Vojvode Putnika br. 192, na katastarskoj parceli br. 1729/2 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 24.10.2023 24.10.2023
36 ROP-KIK-5041-ISAW-4/2023 od 22.09.2023 „Kipetrol“ d.o.o Bašaid, ulica Torđanski put broj 1 na izgradnji kompaktno betonske transformatorske stanice KBTS „Kipetrol farma 2“ sa SN kabelom 20 kV, u Bašaidu, potes Parlog, Malo Ilje i Izlaz, na kat. parcelama br. 9320/1, 11092/2 i 9306 sve k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 25.10.2023 25.10.2023
37 ROP-KIK-1730-ISAW-2/2023 od 25.09.2023 Topola“ d.o.o. Banatska Topola ul. Kikindska br. 25 na izgradnji istražno – eksploatacionog bunara B2/22, sa poveznim cevovodom, u Banatskoj Topoli, na katastarskoj parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola

 

Rešenje o odbacivanju 25.10.2023

25.10.2023
38 ROP-KIK-32249-ISAW-1/2023 od 03.10.2023 Novka Milosavljević i malodobni Strahinja Milosavljević oboje iz Kikinde, ul. Bašaidski drum br. 40 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Bašaidski drum br. 40, na kat. parc. br. 10916 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.10.2023 26.10.2023
39 ROP-KIK-15667-ISAWA-4/2023 od 03.10.2023 Mirjana Čolak, iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 24 na izgradnji ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, spratnosti P+0, u ul. Živka Miškeljina br. 27, na kat. parceli br. 11187 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 27.10.2023 27.10.2023
40 ROP-KIK-32984-ISAW-1/2023 od 07.10.2023 Lazo Stipanović iz Sajana, ul. Ive Andrića br. 60 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Sajanu, ul. Ive Andrića br. 54, na kat. parc. br. 493 k.o. Sajan Rešenje o odbacivanju 31.10.2023 31.10.2023
41 ROP-KIK-33737-ISAW-1/2023 od 12.10.2023 Mladen Parenta iz Bašaida, ul. Svetozara Markovića br. 14 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta P+0 u Bašaidu, ul. Svetozara Markovića br. 14, na kat. parc. br. 704 k.o. Bašaid
 
Rešenje o odbacivanju 02.11.2023 02.11.2023
42 ROP-KIK-34071-ISAW-1/2023 od 13.10.2023 Branko Terzin iz Kikinde ulica Nikole Francuskog broj 84 na izgradnji staje za stoku (kategorija „A“, klasifikacioni broj 127111) u Kikindi, potes Vodice, na katastarskoj parceli broj 16715 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 08.11.2023 08.11.2023
43 ROP-KIK-36893-ISAW-1/2023 od 01.11.2023 Ivan Markov iz Kikinde, ul. Nemanjina br. 174 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul.Nemanjina, na kat. parc. br. 10283/1 k.o. Kikinda, Rešenje o odbacivanju 09.11.2023 09.11.2023
44 ROP-KIK-36717-ISAW-1/2023 od 31.10.2023 Emilija Novak iz Kikinde, ul. Živice Dokića br. 35, i Robert Novak iz Mokrina, ul. Živice Kodranova br. 17 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+Pk u Kikindi, ul. Živice Dokića br. 35A, na kat. parc. br. 4039 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 22.11.2023 22.11.2023
45 ROP-KIK-36552-ISAW-1/2023 od 30.10.2023 Judit Tizocki iz Sajana ul. Velika br. 147, i Eva Boruš iz Minhena, Langbirgener str. 15, Republika Nemačka izgradnja pomoćnog objekta spratnosti P+0, u Sajanu, ulica Velika br. 147, na katastarskoj parceli broj 797 k.o. Sajan Rešenje o odbacivanju 24.11.2023 24.11.2023
46 ROP-KIK-38665-ISAW-1/2023 od 13.11.2023 Radovan Saravolac iz Kikinde ulica Vuka Karadžića broj 22 izgradnja pomoćne zgrade spratnosti P+0 (kategorija „A“, klasifikacioni broj 111011) u Kikindi, ulica Vuka Karadžića br. 22, na katastarskoj parceli broj 21758 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 24.11.2023 24.11.2023
47 ROP-KIK-38189-ISAW-1/2023 od 09.11.2023 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 na rekonstrukciji elektroinstalacija i ugradnja sistema dojave od požara, objekta broj 1 na katastarskoj parceli broj 4082/2 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 04.12.2023 04.12.2023
48 ROP-KIK-40276-ISAW-1/2023 od 25.11.2023 Mirko Brkanlić, Kikinda, Ivana Jakšića broj 102 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Kikindi, ul.Ivana Jakšića broj 102a na kat. parc. br. 7907/17 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 04.12.2023 04.12.2023
49 ROP-KIK-39508-ISAW-1/2023 od 20.11.2023 Nandor Sabo i Ana Sabo oboje iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića broj 117 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Jovana Popovića broj 20, na kat. parc. br. 1687 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.12.2023 15.12.2023
50 ROP-KIK-21070-ISAWA-4/2023 od 16.11.2023 „Kipetrol“ d.o.o. Bašaid sa sedištem u Bašaidu u ul. Torđanski put bb, na izgradnji pomoćnog objekta, spratnosti P+0, u Bašaidu u ul. Vojvođanska broj 58, na katastarskoj parceli broj 747 k.o.Bašaid Rešenje o odbacivanju 15.12.2023 15.12.2023
51 ROP-KIK-42515-ISAW-1/2023 od 14.12.2023 “Subotički” doo Kikinda, Partizanska broj 11 na izgradnji objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije i interne saobraćajnice u Kikindi, potes Grad, na katastarskoj parceli broj 21270 k.o.Kikinda

Rešenje o odbacivanju 18.12.2023

18.12.2023
52 ROP-KIK-40715-ISAW-1/2023 od 29.11.2023 Milan Felbab iz Bašaida ul. Đure Jakšića br. 4 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade označene brojem 1, spratnosti P+0, u Bašaidu ul. Đure Jakšića br. 4, na katastarskoj parceli br. 151 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 26.12.2023 26.12.2023

 

Građevinske dozvole 2023. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave

 1

 ROP-KIK-3-CPI-1/2023 od 01.01.2023  North Retail Star“ d.o.o. Beograd, sa sedištem Beograd - Novi Beograd, u ul. Milutina Milankovića broj 11g  Izgradnja poslovnog objekta, spratnosti P+0, (Kategorija objekta „V“, klasifikacionog broja 123002 u ulici Đure Jakšića br. 50, u Kikindi, na kat. parcelama br. 5878 i 5879 k.o. Kikinda  Rešenje o odbacivanju 10.01.2023

10.01.2023

2 ROP-KIK-3769-CPI-1/2023 od 13.02.2023 Đorđe Lisulov iz Beograda, Čukarica, Lazarevački drum br. 4/9 i Danica Popović Lisulov iz Beograda, Čukarica, ul. Obalskih radnika br. 9/24 izgradnja stambene zgrade spratnosti P+0 i drugog objekta spratnosti P+0, u Kikindi ul. Braće Bogaroški br. 138, na katastarskim parcelama stari brojevi 5498 i 5499 k.o. Kikinda, nakon spajanja parcela novi broj 21847 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 21.02.2023 21.02.2023
3 ROP-KIK-2187-CPI-2/2023 od 11.03.2023 Borislav Curaković PR, Samostalna zanatska radnja „SIMTEK“ Kikinda,Braće Arsenov br. 45 za dogradnju potkrovlja stambene zgrade br. 1, spratnosti P+0 i adaptaciju i dogradnju sprata pomoćnog objekta br. 2, spratnosti P+0 i pretvaranje u stambeni prostor, sa zadržavanjem postojećih priključaka na komunalnu infrastrukturu (vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije i gasa) u ul. Uglješe Terzina br. 4, na kat. parceli br. 6232 k.o. Kikinda Rešenje o obacivanju 17.03.2023 17.03.203
4 ROP-KIK-46721-CPA-4/2023 od 23.03.2023 Maja Roganović iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 43/15 na izgradnji porodične stambene zgrade, kategorije „A“, klasifikacionog broja 111011, spratnosti P+0, bruto razvijena građevinska površina 115,40m2, ul. Dositejeva br. 103, u Kikindi, na kat. parc. br. 2547/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 30.03.2023 30.03.2023
5 ROP-KIK-38938-CPI-2/2023 od 31.03.2023 Agroitaly“ doo iz Malog Iđoša, Salaš 16 za izgradnju sistema za navodnjavanje voćnjaka – 2, u Banatskoj Topoli, na katastarskim parcelama br. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171,2355 i 2411 sve k.o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 05.04.2023 05.04.2023
6 ROP-KIK-12107-CPI-1/2023 od 26.04.2023 „Jaffa“ doo iz Crvenke, ul. Maršala Tita br. 245 izgradnja fotonaponske elektrane „Banini 2“ na zemlji, ukupne aktivne snage priključenja 600 kW, za napajanje sopstvenih potrošača, sa predajom viškova energije u distributivni sistem po sistemu kupac-proizvođač, u Kikindi, na k.p. 426, 501/3, 501/4 i 501/5 sve k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.05.2023 05.05.2023
7 ROP-KIK-38938-CPIH-3/2023 od 29.04.2023 "Agroitaly" doo iz Malog Iđoša, Salaš 16 izgradnja sistema za navodnjavanje voćnjaka – 2, u Banatskoj Topoli, na katastarskim parcelama br. 1783/1, 1926, 1928/1, 2156/1, 2160/1, 2171, 2355 i 2411 sve k.o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 09.05.2023 09.05.2023
8 ROP-KIK-29349-CPI-3/2023 od 04.05.2023 Teodor Bjelanović, ul. Sime Šolaje br. 1 za izgradnju stambene zgrade i dvorišnog bazena, u ul. Svetozara Miletića br. 68, u Kikindi, na kat. parc. br. 4809 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 11.05.2023 11.05.2023
9 ROP-KIK-29349-CPIH-4/2023 od 24.05.2023 Teodor Bjelanović, ul. Sime Šolaje br. 1 za izgradnju stambene zgrade i dvorišnog bazena, u ul. Svetozara Miletića br. 68, u Kikindi, na kat. parc. br. 4809 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 30.05.2023 30.05.2023
10 ROP-KIK-1079-CPI-3/2023 od 05.06.2023 Ivan Kolarov iz Novog Bečeja, ul. Čika LJubina br. 64 izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1 i ekonomskog objekta spratnosti P+0, u Iđošu ul. Svetosavska bb, na katastarskoj parceli br. 1237 k.o. Iđoš Rešenje o odbacivanju 12.06.2023 12.06.2023
11 ROP-KIK-18810-CPI-9/2023 od 19.06.2023 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnja kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda, na k. p. br. 340/1, 333, 328, 21559, 21562, 21471, 329, 290, 21537, 21560, 21561, 127, 350, 21472, 1797/3, 21565, 83, 84, 1791, 21481, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178/2, 164, 166, 257, 128/4, 331, 341, 330, 128/3, 21563, 21554 i 351 sve K.O. Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.06.2023 26.06.2023
12 ROP-KIK-15573-CPI-2/2023 od 28.06.2023 Dejan Vujin iz Mokrina ul. Rade Trnića br. 12 i Dušan Kričković iz Kikinde ul. Dušana Vasiljeva br. 59 za izgradnju samouslužne autoperionice spratnosti P+0 i objekta za tehničku opremu perionice spratnosti P+0, u Mokrinu ul. Rade Trnića br. 120, na kat.parc. br. 2347 i 2348 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 11.07.2023 11.07.2023
13 ROP-KIK-21375-CPI-1/2023 od 10.07.2023 Jelena Cvijan iz Ostojićeva, ul. Miletićeva broj 146 na izgradnji stambenog objekta, sprtnosti P+0, u Semlačkoj br. 89 u Kikindi, na kat. parc. br. 1103 ko Kikinda. Rešenje o odbacivanju 25.07.2023 25.07.2023
14 ROP-KIK-18810-CPI-10/2023 od 31.07.2023 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda, na k. p. br. 340/1, 333, ..21563, 21554 i 351 sve K.O. Kikinda Rešenje o odbacivanju 07.08.2023 07.08.2023
15 ROP-KIK-11439-CPI-3/2023 od 21.07.2023 Grad Kikinda iz Kikinde ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju sekundarne mreže i kanalizacionih priključaka sliva Strelište u Kikindi, na katastarskim parcelama br. 340/1, 333, 328, 21559,..341, 330 i 128/3 sve k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 11.08.2023 11.08.2023
16 Milan Novak iz Žitišta, ul. Nova broj 34 ROP-KIK-28842-CPI-2/2023 od 24.07.2023 na izgradnji poslovno - stambenog objekta, spratnosti P+1 (kategorija „A“, klasifikacioni broj 111011 – 31%, kategorija „B“, klasifikacioni broj 123001 – 69%), pretežne kategorije „B“, u Bašaidu ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 137, na kat. parc. br. 1112 ko Bašaid Rešenje o odbacivanju 14.08.2023 14.08.2023
17 „ProMedia“ d.o.o. iz Kikinde, ul. Kralja Petra I br. 114 ROP-KIK-7628-CPA-5/2023 od 25.07.2023 na izgradnji stambene zgrade sa četiri stana / apartmani za povremeni boravak P+Pk (objekat 1) i stambene zgrade sa jednim stanom P+Pk (objekat 2), u ul. Živice Dokića br. 4, u Kikindi Rešenje o odbacivanju 21.08.2023 21.08.2023
18 Verica i Siniša Radak iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 30 ROP-KIK-41161-CPA-7/2023 od 10.08.2023 na izgradnji stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Nikole Pašića bb, na kat. parc. br. 1548/3 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 23.08.2023 23.08.2023
19 Radovan Sokolov iz Mokrina, ul. Vase Stajića br. 54 ROP-KIK-37572-CPI-4/2023 od 15.09.2023 na izgradnji stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+1 (samouslužna autoperionica sa stanom na spratu) i pomoćnog objekta spratnosti P+0 (garaža i letnja kuhinja) u Mokrinu ul. Svetog Save br. 43, na kat. parc. br. 1955 i 1956 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 02.10.2023 02.10.2023
20 Radmila i Antal Komarek oboje Kikinde ul. Vuka Karadžića broj 11 ROP-KIK-27227-CPI-2/2023 od 11.10.2023 na izgradnji porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Vuka Karadžića br. 11, u Kikindi, na kat. parc. br. 6243 ko Kikinda Rešenje o odbacivanju 24.10.2023 24.10.2023
21 Gordana Stojanov Anđelković iz Kikinde ul. Svetosavska broj 180 ROP-KIK-17131-CPI-6/2023 od 05.10.2023 na dogradnji sale restorana spratnosti P+0, poslovno - stambene zgrade spratnosti P+1+Pot (kategorija „V“, klasifikacioni broj 121114), u Kikindi, ul. Svetosavska br. 178A, 180 i 182, na kat. parc. br. 21727 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 31.10.2023 31.10.2023
22 Dejan Vujin iz Mokrina ul. Rade Trnića br. 12 i Dušan Kričković iz Kikinde ul. Dušana Vasiljeva br. 59 ROP-KIK-15573-CPI-5/2023 od 18.10.2023 za izgradnju samouslužne autoperionice spratnosti P+0 i objekta za tehničku opremu perionice spratnosti P+0, u Mokrinu ul. Rade Trnića br. 120, na kat.parc. br. 2347 i 2348 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 03.11.2023 03.11.2023
23 „Almex“ doo iz Pančeva, ul. Jabučki put br. 82 ROP-KIK-34737-CPI-1/2023 od 18.10.2023 za izgradnju sistema za navodnjavanje, u Kikindi, na katastarskim parcelama br. 17545, 17544, 17543/1 i 17542 sve k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 17.11.2023 17.11.2023
24 Zhang Jieying, Nikole Tesle br. 44, Bašaid ROP-KIK-21039-CPI-3/2023 od 02.11.2023 za izgradnju poslovno – stambenog objekta, spratnosti P+1, u ul. Vojvođanska br. 72, na kat. parc. br. 795 k.o. Bašaid 11.12.2023 11.12.2023
25 Dušan Latinović iz Kikinde ul. Laze Kostića broj 26 ROP-KIK-29331-CPI-3/2023 od 22.11.2023 za izgradnju stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Laze Kostića broj 26, na kat. parc. br. 21763 k.o. Kikinda 20.12.2023 20.12.2023
26 Branko Vukašinović iz Kikinde ul. Svetosavska broj 26/B ROP-KIK-39957-CPI-1/2023 od 23.11.2023 izgradnja porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Vojvode Mišića br. 73, na kat. parc. br. 6687 k.o. Kikinda 25.12.2023 25.12.2023

 

Lokacijski uslovi 2023. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave

 1

 ROP-KIK-17131-LOC-4/2022 od 16.12.2022  Gordane Stojanov Anđelković, Svetosavska br. 180, Kikinda  Dogradnja sale restorana, spratnosti P+0, poslovno - stambene zgrade, spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, u ul. Svetosavska br. 178A, 180 i 182, na kat.  05.01.2023

05.01.2023

2 ROP-KIK-37572-LOCH-2/2022 od 08.12.2022 Sokolov Radovana, Vase Stajića br. 54, Mokrin Izgradnja stambeno-poslovnog objekta P+1 (samouslužna autoperionica sa stanom na spratu) i pomoćnog objekta P+0 (garaža i letnja kuhinja), u ul. Svetog Save br. 43, u Mokrinu, na kat. parceli br. 1955 i 1956 k.o. Mokrin 05.01.2023 05.01.2023
3 ROP-KIK-180-LOC-1/2023 od 06.01.2022 Borislava Curakovića PR, Samostalna zanatska radnja „SIMTEK“ Kikinda, Braće Arsenov br. 45, Kikinda dogradnja potkrovlja stambene zgrade br. 1 P+0 i adaptaciju i dogradnju potkrovlja pomoćnog objekta br. 2 P+0 i pretvaranje u stambeni prostor, u ul. Uglješe Terzina br. 4, na kat. parceli br. 6232 k.o. Kikinda 10.01.2023 10.01.2023
4 ROP-KIK-18810-LOCH-6/2022 od 27.12.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda, na kat. parcelama br. 340/1, 333,...331, 341, 330, 128/3, 21563, 21554 i 351 k.o. Kikinda i 21476/1 k.o. Kikinda 19.01.2023 19.01.2023
5 ROP-KIK-1079-LOC-1/2023 od 18.01.2023 Kolarov Ivana, Čika LJubina br. 64, Novi Bečej za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1 i ekonomskog objekta, spratnosti P+0, u ul. Svetosavska bb, u Iđošu, na kat. parc. br. 1237 k.o. Iđoš 24.01.2023 24.01.2023
6 ROP-KIK-180-LOCH-2/2023 od 23.01.2023 Borislava Curakovića PR, Samostalna zanatska radnja „SIMTEK“ Kikinda, Braće Arsenov br. 45, Kikinda za dogradnju potkrovlja stambene zgrade br. 1 P+0 i adaptaciju i dogradnju sprata pomoćnog objekta br. 2 P+0 i pretvaranje u stambeni prostor, u ul. Uglješe Terzina br. 4, na kat. parceli br. 6232 k.o. Kikinda 30.01.2023 30.01.2023
7 ROP-KIK-1910-LOC-1/2023 od 26.01.2023 ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ d.o.o., Zrenjaninski put br. 6, Kikinda za izgradnju instalacije argona i varigona, na katastarskoj parceli broj 21714 k.o. Kikinda 09.02.2023 09.02.2023
8 ROP-KIK-1258-LOC-1/2023 od 20.01.2023 Hartopak d.o.o., Put za pristanište bb,
Kikinda
priključni gasovod, MRS
i unutrašnja gasna instalacija, Put za pristanište, na katastarskoj parceli broj 20963/2 k.o.
Kikinda
14.02.2023 14.02.2023
9 ROP-KIK-3383-LOC-1/2023 od 09.02.2023 Čeke Robert, Kikinda, Mihajla Pupina br. 71 izgradnja stambeno-poslovnog objekta P+1, u ul. Ive Lole Ribara br. 27a, na kat. parceli br. 8876 k.o. Kikinda 20.02.2023 20.02.2023
10 ROP-KIK-18810-LOCH-7/2023 od 07.02.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda, na kat. parcelama br. 340/1, 333, 328, 21559, 21562, 21471, 329, 290, 21537, 21560, 21561, 127, 350, 21472,1797/3, 21565, 83, 84, 1791, 21481, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178/2, 164, 166, 257, 128/4, 331, 341, 330, 128/3, 21563, 21554 i 351 k.o. Kikinda i 21476/1 k.o. Kikinda

02.03.2023

02.03.2023
11 ROP-KIK-1910-LOCH-2/2023 od 03.03.2023 „ZOPPAS INDUSTRIES SERB“ d.o.o., Zrenjaninski put br. 6, Kikinda za izgradnju instalacije argona i varigona, na katastarskoj parceli broj 21714 k.o. Kikinda 10.03.2023 10.03.2023
12 ROP-KIK-4887-LOC-1/2023 od 24.02.2023 „BASAID WIND“ d.o.o. Beograd, Svetogorska br. 4, Beograd za izgradnju pristupnog puta za vetropark u k.o. Bašaid, na kat. parcelama br. 11087, 11088, 11089 i 11090 i delovima kat. parcela br. 11056, 11048, 11057 i 11115 k.o. Bašaid.

23.03.2023

23.03.2023
13 ROP-KIK-7129-LOC-1/2023 od 15.03.2023 „Autocentar Fodor“ d.o.o. Kikinda, Jovana Jovanovića Zmaja br. 110, Kikinda za izgradnju samouslužne autoperionice P+0, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 108 u Kikindi, na kat. parc. br. 8581 k.o. Kikinda 06.04.2023 06.04.2023
14 ROP-KIK-9575-LOC-1/2023 od 04.04.2023 Milivoja Jugina br. 4, Kikinda izgradnja stambenog objkta u Kikindi u ul. Nikole Aleksića broj 1, na kat. parc.br.9735/2 k.o. Kikinda 07.04.2023 07.04.2023
15 ROP-KIK-10729-LOC-1/2023 od 12.04.2023 "Galad“ doo Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikinda tipske montažno betonske trafostanice MBTS 20(10)/0,4kV 1x630kVA tipa EV11, na kat. parceli br. 1798 k.o. Banatska Topola 24.04.2023 24.04.2023
16 ROP-KIK-9168-LOC-1/2023 od 31.03.2023 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Pančevačka 46, Zrenjanin za izgradnju kablovskog priključnog 20kV voda sa čelično rešetkastim stubom, na kat. parc. br. 3816, 3616/2, 3663, 3595, 1254, 3798, 3597, 3785, 1798, 1904 i 1905 k.o. Banatska Topola 24.04.2023 24.04.2023
17 ROP-KIK-12061-LOC-1/2023 od 26.04.202 Privredno društvo za trgovinu i usluge „Avital“ d.o.o. Beograd za izgradnju sistema za navodnjavanje, na kat. parceli br. 17545, 17544, 17543/1 i 17542 k.o. Kikinda 28.04.2023 28.04.2023
 18 ROP-KIK-10461-LOC-1/2023 od 11.04.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda rekonstrukcija i dogradnja crpne stanice otpadnih voda „Jaša Tomić“, na kat. parcelama br. 2698 i 21592/3 k.o. Kikinda 09.05.2023 09.05.2023
19 ROP-KIK-11273-LOC-1/2023 od 19.04.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda za izgradnju optičkog kabla – komandno nadzorna veza bunara sa upravnom zgradom, na kat. parcelama br. 10396/6, 10396/8, 10396/10, 10398, 10399, 21676/1, 21473/1 i 10403/5 k.o. Kikinda 17.05.2023 17.05.2023
20 ROP-KIK-11439-LOC-1/2023 od 20.04.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda za izgradnju kanalizacionih kućnih priključaka sliva Strelište u naselju Kikinda, na kat. parcelama br. 340/1, 333, 328, 21559, 21562, 21471, 329, 290, 21537, 21560, 21561, 127, 350, 21472, 1797/3, 21565, 83, 84, 1791, 21481, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178/2, 164, 166, 257, 128/4, 331, 341, 330, 128/3, 21563, 21554, 351, k.o. Kikinda 17.05.2023 17.05.2023
21 ROP-KIK-25449-LOCA-9/2023 od 18.05.2023 Roberta Varge, Vojvode Mišića br. 24, Kikinda za rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, u Kikindi, ul. Vojvode Mišića br. 25, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda 24.05.2023

24.05.2023

22 ROP-KIK-13207-LOC-1/2023 od 08.05.2023 RC EUROPE EPSILON RSB d.o.o. za izgradnju komercijalnog objekta sa lokalima na (GP1), na kat. parc. br. 21846 i kat. parc. br. 10123/1 k.o. Kikinda, 31.05.2023 31.05.2023
23 ROP-KIK-25449-LOCAH-10/2023 od 29.05.2023 Roberta Varge, Vojvode Mišića br. 24, Kikinda za rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, u Kikindi, ul. Vojvode Mišića br. 25, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda 05.06.2023 05.06.2023
24 ROP-KIK-19404-LOC-1/2023 od 23.06.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukciju crpne stanice u Mokrinu, faza 1 i faza 2, na kat. parcelama br. 2193, 4005, 3990/1 k.o. Mokrin 20.07.2023 20.07.2023
25 ROP-KIK-19405-LOC-1/2023 od 23.06.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukciju crpne stanice u Nakovu, na kat. parcelama br. 1090/4, 1529, 1534, 1512 k.o. Nakovo

20.07.2023

20.07.2023
26 ROP-KIK-21039-LOC-1/2023 od 07.07.2023 Zhang Jieying, ul. Nikole Tesle br. 44, iz Bašaida za izgradnju poslovno – stambenog objekta, spratnosti P+1, u ul. Vojvođanska br. 72, na kat. parc. br. 795 k.o. Bašaid 28.07.2023 28.07.2023
27 ROP-KIK-20480-LOC-1/2023 od 03.07.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda rekonstrukcija prostora oko Srpske pravoslavne crkve
na Trgu srpskih dobrovoljaca u Kikindi,
na kat. parc. br. 4596 i delu kat. parc. br. 4597/1 k.o. Kikinda
02.08.2023 02.08.2023
28 ROP-KIK-20585-LOC-1/2023 od 04.07.2023 Milica Stankov iz Kikinde, ul. Albertova 239 izgradnja poslovnog objekta (objekat 6), spratnosti P+1 i hale za montažu (objekat 7), spratnosti Pod+P, u ul. Albertova br. 239, na kat. parc. br. 21845 k.o. Kikinda 02.08.2023 02.08.2023
29 ROP-KIK-19404-LOCH-2/2023 od 24.07.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda za izgradnju postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukciju crpne stanice u Mokrinu, faza 1 i faza 2, na kat. parcelama br. 2193, 4005, 3990/1 k.o. Mokrin 09.08.2023 09.08.2023
30 ROP-KIK-19404-LOCH-2/2023 od 24.07.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda za izgradnju postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukciju crpne stanice u Mokrinu, faza 1 i faza 2, na kat. parcelama br. 2193, 4005, 3990/1 k.o. Mokrin 10.08.2023 10.08.2023
31 ROP-KIK-21390-LOC-1/2023 od 11.07.2023 SZR „SUPER“ Glišić Pera pr, Trg srpskih dobrovoljaca br. 4, iz Kikinde za rekonstrukciju, pretvaranje tavanskog prostora u poslovni objekta br. 1 i 2 i promena namene objekta br. 2, u ul. Svetosavska br. 40 u Kikindi, na kat. parc. br. 6504 k.o. Kikinda 10.08.2023 10.08.2023
32 ROP-KIK-22695-LOC-1/2023 od 20.07.2023 Tijane Čizmić, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 124A/24, iz Kikinde za izgradnju porodične stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Milana Sivčeva br. 67, na kat. parc. br. 718 k.o. Kikinda 11.08.2023 11.08.2023
33 ROP-KIK-8030-LOC-2/2023 od 20.07.2023 „B2 Sunspot“ doo Mokrin, Žarka Zrenjanina br. 35, Mokrin za izgradnju priključnog voda solarne elektrane „B2 Sunspot“ instalisane snage 7 MW, na kat. parc. 21826/4, 2... 10403/5 i 10403/6 k.o. Kikinda

17.08.2023

17.08.2023
34 ROP-KIK-26736-LOC-1/2023 od 23.08.2023 Darka Skakić, Braće Bogaroški br. 75, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+1, u ul. Braće Bogaroški br. 175, na kat. parc. br. 2091 k.o. Kikinda 30.08.2023 31.08.2023
35 ROP-KIK-19404-LOCH-3/2023 od 05.09.2023 Gradske uprave Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukciju crpne stanice u Mokrinu, faza 1 i faza 2, na kat. parcelama br. 2193, 4005, 3990/1 k.o. Mokrin 07.09.2023 07.09.2023
36 ROP-KIK-27966-LOC-1/2023 od 02.09.2023 Bogdan Brcanski iz Kikinde, ulica Toze Markovića 31 i Snežana Injac iz Kikinde, ulica Toze Markovića 26 za pretvaranje tavanskog prostora stambeno-poslovne zgrade broj 2, u Kikindi, ulica Svetosavska broj 48, na kat. parceli broj 6498 k.o. Kikinda

08.09.2023

08.09.2023
37 ROP-KIK-27989-LOC-1/2023 od 02.09.2023 Miša Tanović, Ive Andrića 6, Kikinda za izgradnju priključka na uličnu mrežu vodovoda, u Kikindi, Jovana Jovanovića Zmaja br. 47, na kat. parcelama br. 8868/1 i 21820/1 k.o. Kikinda 08.09.2023 08.09.2023
38 ROP-KIK-21390-LOCH-2/2023 od 23.08.2023 SZR „SUPER“ Glišić Pera pr, Trg srpskih dobrovoljaca br. 4, iz Kikinde za rekonstrukciju, pretvaranje tavanskog prostora u poslovni objekta br. 1 i 2 i promena namene objekta br. 2, u ul. Svetosavska br. 40 u Kikindi, na kat. parc. br. 6504 k.o. Kikinda 12.09.2023 12.09.2023
39 ROP-KIK-40300-LOCA-8/2023 od 17.08.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju kompleksa postrojenja za preradu vode u Kikindi, na kat. parcelama br. 10396/6, 21473/1, 21544/2 i 10329 k.o. Kikinda 14.09.2023 14.09.2023
40 ROP-KIK-19404-LOC-4/2023 od 08.09.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda postrojenje za kondicioniranje pijaće vode i rekonstrukcija crpne stanice u Mokrinu, faza 1 i faza 2, na kat. parcelama br. 2193, 4005, 3990/1 k.o. Mokrin 28.09.2023 28.09.2023
41 ROP-KIK-26736-LOCH-2/2023 od 30.09.2023 Darko Skakić, Braće Bogaroški br. 75, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+1, u ul. Braće Bogaroški br. 175, na kat. parc. br. 2091 k.o. Kikinda 05.10.2023 05.10.2023
42 ROP-KIK-19515-LOCA-12/2023 od 29.09.2023 Krnić Miloš, ul. Distrička br. 9, iz Kikinde za izgradnju stambene zgrade, spratnosti P+Pk, u ul. Branka Radičevića br. 18, na kat. parc. br. 4277 k.o. Kikinda 07.10.2023 07.10.2023
 43  ROP-KIK-32764-LOC-1/2023 od 05.10.2023  Srpske pravoslavne crkvene opštine Iđoš, Svetosavska br. 43, Iđoš  za rekonstrukciju prateće zgrade br. 1, spratnosti P+0, uz Srpsku pravoslavnu crkvu, u Iđošu, u ulici Nikole Francuskog br. 2, na kat. parceli br. 1020, k.o. Iđoš  12.10.2023 12.10.2023
44 ROP-KIK-29759-LOC-1/2023 od 15.09.2023 Kosa Radujko, ul. Slavka Rodića br. 27a, iz Nakova za izgradnju priključka na uličnu mrežu vodovoda porodične stambene zgrade P+0, objekat br. 1, u ul. Slavka Rodića br. 27a, u Nakovu, na kat. parc. br. 1140 i 1529 k.o. Nakovo
 
12.10.2023 12.10.2023
45 ROP-KIK-19515-LOCAH-13/2023 od 31.10.2023 Krnić Miloš, ul. Distrička br. 9, iz Kikinde za izgradnju stambeno – poslovne zgrade, spratnosti P+Pk, u ul. Branka Radičevića br. 18, na kat. parc. br. 4277 k.o. Kikinda 07.11.2023 07.11.2023
46 ROP-KIK-2272-LOCA-2/2023 od 18.10.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda za rekonstrukciju i dogradnju spratne poslovne zgrade, Vuka Karadžića br. 18 u Banatskoj Topoli, na kat. parc. br. 2 k.o. Banatska Topola 09.11.2023 09.11.2023
47 ROP-KIK-38366-LOC-1/2023 od 10.11.2023 Vladimira Ćirića, Daničićeva br. 109/13, Kragujevac za izgradnju porodičnog stambenog objekta na kat. parceli br. 2200/16 k.o. Donje Grbice, ul. Mala Kosa bb u Donjim Grbicama 13.11.2023 13.11.2023
48 ROP-KIK-38366-LOC-2/2023 od 13.11.2023 Vladimira Ćirića, Daničićeva br. 109/13, Kragujevac za izgradnju porodičnog stambenog objekta na kat. parceli br. 2200/16 k.o. Donje Grbice, ul. Mala Kosa bb u Donjim Grbicama 14.11.2023 14.11.2023
49 ROP-KIK-36771-LOC-1/2023 od 31.10.2023 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Boška Jugovića br. 12 111, Bačka Topola za izgradnju optičkog kabla – spojnica N1-Cetin toranj, Banatsko Veliko Selo – na kat. parcelama br. 1854, 1857, 1829, 1846 i 1126 k.o. Banatsko Veliko Selo 29.11.2023 29.11.2023
50 ROP-KIK-16806-LOCA-2/2023 od 27.11.2023 Cvijan Jelene, ul. Miletićeva br. 146, iz Ostojićeva za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+0, u ul. Semlačka br. 89, na kat. parc. br. 1103 k.o. Kikinda 04.11.2023 04.11.2023
51 ROP-KIK-38047-LOC-1/2023 od 08.11.2023 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda za izgradnju vakuumske kanalizacione mreže otpadnih voda u delu naselja Kikinda - Železnički novi red sa priključkom na vakumsku stanicu prema projektu vakumske kanalizacione mreže Kikinda – Strelište na kat. parc. br. 351, 350, 21472,...1893/2, 1893/1 k.o. Kikinda 07.12.2023 07.12.2023
 52  ROP-KIK-43141-LOC-1/2023 od 20.12.2023 Stojkov Neven, Braće Tatića br. 57, Kikinda  poslovna zgrada P+2, objekat za noćenje gostiju bez restorana, u Kikindi ul. Uglješe Terzina 11-13, kat.parc. br21851 k.o. Kikinda  25.12.2023 25.12.2023
53 ROP-KIK-43627-LOC-1/2023 od 25.12.2023 Darko Skakić, Braće Bogaroški br. 75, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+1, u ul. Braće Bogaroški br. 175, na kat. parc. br. 2091 k.o. Kikinda 28.12.2023 28.12.2023
54 ROP-KIK-43961-LOC-1/2023 od 28.12.2023 Galad doo, Bašaidski drum bb, Kikinda za izgradnju lagune za osoku, potes Vincaid, na kat. parceli br. 1039 k.o. Banatska Topola 03.01.2024 03.01.2024

 

Upotrebne dozvole 2022. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave

 1

 ROP-KIK-18037-IUP-4/2022 od 23.02.2022  Goran Brojičin iz Kikinde ul. Dušana Vasiljeva br. 47  dogradnja terase sa pripajanjem stanu br. 8 u potkrovlju, nadziđivanje objekta, u ul. Dušana Vasiljeva br. 47 u Kikindi, na kat. parc. br. 5414 k.o. Kikinda  Rešenje o odbacivanju 01.03.2022

01.03.2022

2 ROP-KIK-14023-IUP-8/2022 od 09.03.2022 Trgovinskom proizvodnom preduzeću „Šole“ d.o.o. Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Topolski put br. 2 za korišćenje izgrađene solarne elektrane ‐ objekta za proizvodnju električne energije u dve faze, u ulici Topolski put u Kikindi, na kat. parceli br. 20706/3 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.03.2022 15.03.2022
3 ROP-KIK-34316-IUP-7/2022 od 09.07.2022 Dejan i Nataša Jolić oboje iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 144 za korišćenje izgrađene montažne stambene zgrade, spratnosti P+0, u Mokrinu, u ul. Svetog Save br. 146, na kat. parc. br. 1044 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 15.07.2022 15.07.2022
4 ROP-KIK-9051-IUP-10/2022 od 03.08.2022 Milivoj Vlajnić, Marka Kraljevića br. 99, Kikinda na izgradnji stambene zgrade spratnosti P+0 i pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul Marka Kraljevića bb na kat. parceli br. 3186 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 09.08.2022 09.08.2022
5 ROP-KIK-28245-IUP-2/2022 od 19.09.2022 „AGROTIM-PHARM“ d.o.o. Kikinda, sa sedištem u Kikindi u ul. Vojvode Putnika broj 49 na izgradnji samostojećeg magacina objekat broj 2, neprehrambene robe, spratnosti P+0, kategorije „B“, klasifikacionog broja 125221, u Kikindi u ul. Vojvode Putnika 47, na kat.parc.br. 4369 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.09.2022 26.09.2022
6 ROP-KIK-9051-IUP-11/2022 od 23.09.2022 Milivoj Vlajnić, Marka Kraljevića br. 99, Kikinda na izgradnji stambene zgrade spratnosti P+0 i pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul Marka Kraljevića bb na kat. parceli br. 3186 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 29.09.2022 29.09.2022
7 ROP-KIK-15166-IUP-7/2022 od 26.10.2022 „NIS“ a.d. Novi Sad ul. Narodnog fronta br. 12 za korišćenje izgrađene STS-10 Kp 400kVA 10/0,4 kV i kablovskog priključnog voda 20kV (kategorije G, klasifikacionih oznaka 222410 i 222420), na katastarskim parcelama 14877/2, 14878/1, 14878/2, 14879i 14880, sve u k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 31.10.2022 31.10.2022
8 ROP-KIK-15166-IUP-8/2022 od 07.11.2022 „NIS“ a.d. Novi Sad ul. Narodnog fronta br. 12 za korišćenje izgrađene STS-10 Kp 400kVA 10/0,4 kV i kablovskog priključnog voda 20kV (kategorije G, klasifikacionih oznaka 222410 i 222420), na katastarskim parcelama 14877/2, 14878/1, 14878/2, 14879i 14880, sve u k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 14.11.2022 14.11.2022
9 ROP-KIK-11364-IUP-10/2022 od 18.11.2022 Milenko Boroja i Radmila Boroja oboje iz Kikinde ul. Đoke Radaka br. 4, stan 28 porodična stambena zgrada, P+Pot, u Kikindi, u ulici Miloša Ostojina br. 45, na kat. parceli br. 8814/2 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 25.11.2022 25.11.2022
10 ROP-KIK-37696-IUP-1/2022 od 23.11.2022 „Kozara“ d.o.o. Banatsko Veliko Selo,ul.Omladinska br.2 sistem za navodnjavanje Zalivni sistem „Kozara“ podsistemi S1 i S3 faza I, parcele br.: Podsistem S1: 3209, 3213, 3215, 3218/1, 3219/3, 3219/4, 4763, 4765/1, 4761/1 KO Banatsko Veliko Selo i Podsistem S3: 1886/2, 1885, 1886/1, 1888, 1890, 1891, 1892/1, 4649, 4672, 4648/1, 4673, 4676, 4598, KO Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju 30.11.2022
 
30.11.2022
11 ROP-KIK-37699-IUP-1/2022 od 23.11.2022 „Kozara“ d.o.o. Banatsko Veliko Selo,ul.Omladinska br.2 izgrađeni podzemni 0,4kV kablovski vod dužine 50m koji se prostire preko kat. parc. br. 1892/1, 4648/1 i 1886/1 k.o. Banatsko Veliko Selo, i stubnu transformatorsku stanicu STS „Zalivni podsistem C3 Kozara“ 10 (20)/0.4kV koja se nalazi na kat.parc. br. 1892/1 k.o. Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju 30.11.2022 30.11.2022
12 ROP-KIK-37701-IUP-1/2022 od 23.11.2022 „Kozara“ d.o.o. Banatsko Veliko Selo,ul.Omladinska br.2 izgrađeni podzemni 20kV kablovskog vod dužine oko 1510 m preko katastarskih parcela br.4725/1, 4645, 4760, 3219/2, 3219/3 i 3219/4 k.o. Banatsko Veliko Selo i MBTS „Zalivni podsistei S1 Kozara” 10(20)/0,4kV, 400(630)kVA na katastarskoj parceli broj 3219/4 k.o. Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju 30.11.2022 30.11.2022
13 ROP-KIK-22666-IUP-4/2022 od 02.11.2022 Slobodan Virijević iz Kragujevca, ul. Mine Karadžić br. 23 mesna nenadležnost, Kragujevac, i investitor treba da je Slobodan Virijević a ne Slobodan Todorović koji je podnosilac zahteva tj punomoćnik Rešenje o odbacivanju 07.12.2022 07.12.2022
14 ROP-KIK-17065-IUP-7/2022 od 05.12.2022 „NIS“ a.d. Novi Sad ul. Narodnog fronta br. 12 priključni 20kV kablovski vod i stubna transformatorska stanica „STS-3MK“ snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV, u Mokrinu, potes Vodoplav livade, Lalina umka i Senteš, na katastarskim parcelama br. 21396/1, 21396/3, 21395/2, 21395/1, 22773, 21237/1, 22508/1, 21236, 22836, 21103, 21104, 22837, 21067, 22838, 22522, 22843, 20996, 22841,20800 i 20801 sve k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 12.12.2022 12.12.2022
15 ROP-KIK-1658-IUP-11/2022 od 21.12.2022 Dragan Ivetić iz Kikinde, ul. Kosovska broj 46 izgrađena porodična stambena zgrada spratnosti P+0 u Kikindi, ulica Nikole Aleksića broj 10, na katastarskoj parceli broj 9695/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.12.2022

26.12.2022

 

Zaključci po članu 145 2022. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-28313-ISAW-2/2022 od 09.02.2022  Nikola Mišković iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 5  Priključni cevovod, MRS i unutrašnje gasne instalacije, Srpska pravoslavna crkvena opština Kikinda, Pri hramu Sv. Nikole u Kikindi, ul. G. Drapšina 5

 Rešenje o odbacivanju 18.02.2022

18.02.2022
2 ROP-KIK-4057-ISAW-1/2022 od 14.02.2022 Zoran Čavić iz Kikinde, ul. Srbobranska br. 32 unutrašnja gasna instalacija stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Srbobranska br. 32, u Kikindi, na kat. parc. br. 8137 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 23.02.2022 23.02.2022
3 ROP-KIK-6180-ISAW-1/2022 od 03.03.2022 Zoppas industries Serb” doo Kikinda, ul. Zrenjaninski put br. 6, na rekonstrukciji elektroenergetskih instalacija industrijskog objekta “Zoppas industries Serb” doo (kategorija „G“, klasifikacioni broj 222410 i 222420), na
kat.parc. br. 21714 i 10735/10 k.o. Kikinda,
Rešenje o odbacivanju 10.03.2022 10.03.2022
4 ROP-KIK-10957-ISAW-1/2022 od 09.04.2022 Vera i Jela Predojev, oboje iz Sente, ul. Batinska br. 2/1 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi, ul. Albertova br.193, u Kikindi, na kat. parc. br. 7615 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 14.04.2022 14.04.2022
5 ROP-KIK-11621-ISAW-1/2022 od 14.04.2022 Miloš Francuski iz Kikinde, ul. Braće Tatića br. 51 na izgradnji pomoćnog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi u ul. Braće Tatića br. 51, na kat.parc.br. 6576 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 21.04.2022 21.04.2022
6 ROP-KIK-12409-ISAW-1/2022 od 20.04.2022 Zoran Sabo iz Mokrina, ul. Nova br. 29 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Mokrinu, ul. Nova br.29, na kat. parc. br. 3925 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 29.04.2022 29.04.2022
7 ROP-KIK-12640-ISAW-1/2022 od 23.04.2022 Lazar Tatić iz Mokrina, ul. Svetog Save br. 153 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije za objekat spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Svetog Save br. 153, na kat. parc. br. 584 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 04.05.2022 04.05.2022
8 ROP-KIK-13336-ISAW-1/2022 od 01.05.2022 Jelena i Nebojša Babić oboje iz Kikinde, ul. Vojvode Putnika br. 6 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Dositejeva br. 75, na katastarskoj parceli br. 4506 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 09.05.2022 09.05.2022
9 ROP-KIK-13384-ISAW-1/2022 od 04.05.2022 Dalibor Grujić iz Bašaida, ul. Branka Radičevića br. 70 Izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambeno poslovnog objekta P+0 u Kikindi u ul. Miloša Ostojina br. 50A, na katastarskoj parceli br. 8871/2 k.o. Kikinda

 

Rešenje o odbacivanju 10.05.2022

10.05.2022
10 ROP-KIK-15786-ISAW-1/2022 od 24.05.2022 Ilona Sakal iz Kikinde, ul. Hajduk Veljkova br. 74, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Hajduk Veljkova br. 74, na katastarskoj parceli br. 4330 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 30.05.2022 30.05.2022
11 ROP-KIK-14706-ISAW-2/2022 od 30.05.2022 Nedeljko Vujanić, iz Kikinde, ul. Jaše Tomića br. 30 rekonstrukcija i pretvaranje dela porodične stambene zgrade u poslovni prostor - stomatološka ordinacija, spratnosti P+1, u Kikindi, ulica Jaše Tomića br. 30, na kat. parceli br. 2620 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 06.06.2022 06.06.2022
12 ROP-KIK-17649-ISAW-1/2022 od 07.06.2022 Vanja Radojkov iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 25A investiciono održavanje stambene zgrade P+0 u Kikindi ul. Braće Tatić br. 90, kat.parc. 8453 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 10.06.2022 10.06.2022
13 ROP-KIK-19836-ISAW-1/2022 od 28.06.2022 Matija Smetana iz Kikinde, ul. Albertova br. 186 unutrašnja gasna instalacija stambenog objekta P+0 u Kikindi u ul. Albertova br. 186, na katastarskoj parceli br. 7351/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 04.07.2022 04.07.2022
14 ROP-KIK-19837-ISAW-1/2022 od 28.06.2022 Branke Radojčić iz Kikinde, ul. Nikole Francuskog
br. 145A
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Nikole Francuskog br. 145A, na
katastarskoj parceli br. 8113 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 05.07.2022 05.07.2022
15 ROP-KIK-5006-ISAW-2/2022 od 14.07.2022 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 rekonstrukcija postojećih atarskih puteva za potrebe kompleksa vetroparka „Bašaid“, u Bašaidu, na katstarskim parcelama broj 11120, 11122, 11125, 11126, 11127, 11129, 11130, 11141, 11086, 11087 i 8632/13 sve k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 21.07.2022 21.07.2022
16 ROP-KIK-21865-ISAW-1/2022 od 17.07.2022 Kekenj Ištvan iz Kikinde, ul. Kraljevića Marka br. 19 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1
u Kikindi ul. Kraljevića Marka br. 19, na katastarskoj parceli br. 2995 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 22.07.2022 22.07.2022
17 ROP-KIK-22132-ISAW-1/2022 od 19.07.2022 O.Š. „JOVAN POPOVIĆ,“ ul. Kralja Petra I 63, Kikinda na gradnji stabilnog stabilnog sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara, za objekat broj 1 – zgradu osnovnog obrazovanja, i objekat br. 2 – zgradu za sport i fizičku kulturu, u Kikindi, ul. Kralja Petra I br. 63, Kikinda, na kat. parc. br. 4518 KO Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.07.2022 26.07.2022
18 ROP-KIK-22433-ISAW-1/2022 od 21.07.2022 Olivera Sivčev iz Kikinde, ul. Braće Subotički broj 1 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Braće Subotički broj 1, na katastarskoj parceli br. 20412/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 28.07.2022 28.07.2022
19 ROP-KIK-22698-ISAW-1/2022 od 24.07.2022 Stevo Dimitrić iz Banatskog Velikog Sela, ul. Desanke Maksimović br. 80, na dogradnji pomoćne zgrade broj 1 spratnosti
P+0, u Banatskom Velikom Selu, ulica Desanke Maksimović br. 80, na kat. parceli br. 365 i 364 k.o. Banatsko Veliko Selo

Rešenje o odbacivanju 29.07.2022

29.07.2022
20 ROP-KIK-22773-ISAW-1/2022 od 25.07.2022 Emila Kočiš iz Novog Sada ul. Zelengorska br. 4 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Ruskom Selu, ul. Petefi Šandora br. 92, na kat. parc. br. 2368 k.o. Rusko Selo Rešenje o odbacivanju 01.08.2022 01.08.2022
21 ROP-KIK-23459-ISAW-1/2022 od 01.08.2022 Svetlane Munćan iz Kikinde ul. Zelengorska br. 4 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 31/A, na kat. parc. br. 4035/3 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 02.08.2022 02.08.2022
22 ROP-KIK-23458-ISAW-1/2022 od 01.08.2022 Siniša i Verica Radak oboje iz Kikinde ul. Generala Drapšina br. 30 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nikole Pašića br. 20, na katastarskoj parceli br. 1548/3 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.08.2022 05.08.2022
23 ROP-KIK-11620-ISAW-2/2022 od 03.08.2022 “Maksvil” Preduzeće za trgovinu i usluge doo Kikinda, ul. Stevana Sremca br. 90 na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže i izradi hidrantske mreže – izrada priključka stambeno-poslovne zgrade br. 2 na komunalnu infrastrukturu-priključak na lokalni vodovod u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 20, na kat. parceli br. 6258 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 08.08.2022 08.08.2022
24 ROP-KIK-18810-LOC-1/2022 od 22.06.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju kanalizacijeupotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda, na kat. parcelama br. 340/1, 333,
328, 21559, 21562, 21471, 329, 290, 21537, 21560, 21561, 127, 350, 21472,1797/3, 21565, 83,84, 1791, 21481, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178/2, 164, 166, 257, 128/4, 331, 341,330, 128/3, 21563, 21554 i 351 k.o. Kikinda i 21476/1 k.o. Kikinda,
Rešenje o odbacivanju 10.08.2022 10.08.2022
25 ROP-KIK-24285-ISAW-1/2022 od 05.08.2022 Vesna Rajić iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića br. 27, izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi u ul. Stevana Sinđelića br. 27/A, na katastarskoj parceli br. 9554/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.08.2022 15.08.2022
26 ROP-KIK-24663-ISAW-1/2022 od 10.08.2022 Darko Šurlan iz Novih Kozaraca, ul. Slavka Rodića br. 21 Promena namene bez izvođenja građevinskih radova,  objekta privrednih i drugih udruženja spratnosti P+0 u objekat destilerije, u Novim Kozarcima ul. Zdravka Čelara br. 17, na katastarskoj parceli br. 2319 k.o. Novi Kozarci Rešenje o odbacivanju 17.08.2022 17.08.2022
27 ROP-KIK-25512-ISAW-1/2022 od 17.08.2022 Draginja Veličkov iz Kikinde, ul. Suvačarska br.14 na adaptaciji i sanaciji stambenog objekta u Kikindi ul. Suvačarska br. 14, na katastarskoj parceli br. 3707/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 23.08.2022 23.08.2022
28 ROP-KIK-26604-ISAW-1/2022 od 27.08.2022 Ivica Palinkaš iz Kikinde ul. Pere Segedinca br. 21 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Pere Segedinca br. 21, na
kat. parc. br. 5431/2 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 31.08.2022 31.08.2022
29 ROP-KIK-11620-ISAWHA-3/2022 od 24.08.2022 “Maksvil” Preduzeće za trgovinu i usluge doo Kikinda, ul. Stevana Sremca br. 90 na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže i izradi hidrantske mreže – izrada priključka stambeno-
poslovne zgrade br. 2 na komunalnu infrastrukturu-priključak na lokalni vodovod u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 20, na kat. parceli br. 6258 k.o. Kikinda
Rešenje o  odbacivanju 31.08.2022 31.08.2022
30 ROP-KIK-18117-ISAW-2/2022 od 25.08.2022 Nataša Vukelić iz Kikinde, ul. Hajduk Veljkova br. 42/29 za rekonstrukciju i pretvaranje garaže broj 4 u stambeni prostor – garsonjeru, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje P+4+Pot – objekat br. 2, u Kikindi, u ul. Hajduk Veljkova br. 44, na kat. parceli br. 4380/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 02.09.2022 02.09.2022
31 ROP-KIK-26669-ISAW-1/2022 od 29.08.2022 Borislav Baroš iz Kikinde ul. Sterije Popovića br. 170 za izvođenje radova u postupku objedinjene procedure, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Po+P+1 u Kikindi, ul. Sterije Popovića br. 162B, na kat.parc. br. 9530 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.09.2022 05.09.2022
32 ROP-KIK-26974-ISAW-1/2022 od 31.08.2022 Borivoj Kalauzov iz Mokrina, ul. Đure Jakšića br. 53 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Mokrinu ul. Đure Jakšića br. 53, na katastarskoj parceli br. 3767 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 07.09.2022 07.09.2022
33 ROP-KIK-21467-ISAW-2/2022 od 31.08.2022 „Agroitaly“ doo Mali Iđoš, ul. Salaš br 16 poljoprivrednih alata u Banatskoj Topoli, ul. Veliki rit bb, na katastarskoj parceli br.2168, 3659 i 2171 k.o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 07.09.2022 07.09.2022
34 ROP-KIK-27352-ISAW-1/2022 od 02.09.2022 Steva Bakić iz Bašaida, ul. Jovana Popovića br. 43 izgradnja objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0, u Bašaidu, ul. Jovana Popovića br. 36, na kat. parceli br. 6392 i 6393 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 09.09.2022 09.09.2022
35 ROP-KIK-27971-ISAW-1/2022 od 07.09.2022 Mihajlo i Biserka Pajić oboje iz Iđoša, ul. Koste Kljajića br. 18 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti Po+P u Iđošu, ul. Đure Jakšića br. 74, na kat. parc. br. 208 k.o. Iđoš, Rešenje o odbacivanju 13.09.2022 13.09.2022
36 ROP-KIK-28273-ISAW-1/2022 od 10.09.2022 Mariške Trnić iz Iđoša, ul. Toze Markovića broj 19, za izgradnju unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Toze Markovica br. 19, na kat. parc. br. 3722 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 14.09.2022 14.09.2022
37 ROP-KIK-28481-ISAW-1/2022 od 12.09.2022 Marije Saravolac iz Bašaida, ul. Branka Radičevića br. 38 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta, dvosoban stan spratnosti P+0 u Bašaidu ul. Branka Radičevića br. 40, na katastarskoj parceli br. 471 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 16.09.2022 16.09.2022
38 ROP-KIK-28776-ISAW-1/2022 od 14.09.2022 Marije Saravolac iz Bašaida, ul. Branka Radičevića
br. 38
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+Pk u Bašaidu ul. Svetozara Miletića br. 18, na katastarskoj parceli br.166/2 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 19.09.2022 19.09.2022
39 ROP-KIK-22132-ISAWHA-2/2022 od 13.09.2022 O.Š. „JOVAN POPOVIĆ,“ ul. Kralja Petra I br. 63, Kikinda na gradnji stabilnog stabilnog sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara, za objekat broj 1 – zgradu osnovnog obrazovanja, i objekat br. 2 – zgradu za sport i fizičku kulturu, u Kikindi, ul. Kralja Petra I br. 63, Kikinda, na kat. parc. br. 4518 KO Kikinda Rešenje o odbacivanju 20.09.2022 20.09.2022
40 ROP-KIK-28831-ISAW-1/2022 od 15.09.2022 Zorica Radovanović iz Kikinde, ul. Đure Jakšića br. 149, izgradnja unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul. Đure Jakšića br. 149, na katastarskoj parceli br. 2243 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 20.09.2022 20.09.2022
41 ROP-KIK-22874-ISAW-2/2022 od 13.09.2022 „Obuća Gazela“ doo Zrenjanin, ul. Vladimira Rolovića br. 44 za pretvaranje stambenog u poslovni prostor, pretvaranje stana broj 3 u prodavnicu obuće, u prizemlju objekta broj 1, porodične stambene zgrade spratnosti P+1+Pk, u Kikindi, u ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 4, na
kat. parceli br. 6275 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 20.09.2022 20.09.2022
42 ROP-KIK-29063-ISAW-1/2022 od 16.09.2022 Mila Egelja iz Banatskog Velikog Sela, ul. Branka Ćopića br. 50 na izgradnji hangara za smeštaj poljoprivredne mehanizacije spratnosti P+0, u Banatskom Velikom Selu, ul. Desanke Maksimovića br. bb, na kat. parceli br. 4832 k.o. Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju 23.09.2022 23.09.2022
43 ROP-KIK-28776-ISAWHA-2/2022 od 23.09.2022 Marija Saravolac iz Bašaida, ul. Branka Radičevića
br. 38
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+Pk u Bašaidu ul. Svetozara Miletića br. 18, na katastarskoj parceli br.166/2 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 27.09.2022 27.09.2022
44 ROP-KIK-30204-ISAW-1/2022 od 26.09.2022 Draginja Veličkov iz Kikinde, ul. Suvačarska br. 14 na adaptaciji i sanaciji stambenog objekta u Kikindi ul. Suvačarska br. 14, na katastarskoj parceli br. 3707/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 29.09.2022 29.09.2022
45 ROP-KIK-30174-ISAW-1/2022 od 26.09.2022 LJiljane Krišan iz Kikinde ul. Vojvode Putnika br. 23/1/2, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Cara Dušana br. 180, na kat. parc. br. 1972 k.o. Kikinda, Rešenje o odbacivanju 29.09.2022 29.09.2022
46 ROP-KIK-8251-ISAW-5/2022 od 11.10.2022 Jelene Laković iz Kikinde, ul. Braće Arsenov br. 12 za rekonstrukciju i pretvaranje tavanskog prostora stambene zgrade, spratnosti Pod+P+1, ul. Generala Drapšina br. 32 (stan broj2), u Kikinda, na kat. parc. br. 5948/3 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 18.10.2022 18.10.2022
47 ROP-KIK-22874-ISAWHA-3/2022 od 12.10.2022 „Obuća Gazela“ doo Zrenjanin, ul. Vladimira Rolovića br. 44 za pretvaranje stambenog u poslovni prostor, pretvaranje stana broj 3 u prodavnicu obuće, u prizemlju objekta broj 1, porodične stambene zgrade spratnosti P+1+Pk, u Kikindi, u ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 4, na
kat. parceli br. 6275 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 19.10.2022 19.10.2022
48 ROP-KIK-32627-ISAW-1/2022 od 13.10.2022 Dragana Škorić iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 45 na pretvaranju posebnog dela poslovnog prostora broj 3 u prizemlju i potkrovlju objekta u stambeni prostor, bez izvođenja građevinskih radova, u porodičnoj stambenoj zgradi objekat br.1, u ulici Kralja Petra Prvog br.45 u Kikindi na katastarskoj parceli 4542 k.o.Kikinda Rešenje o odobrenju 20.10.2022 20.10.2022
49 ROP-KIK-32855-ISAW-1/2022 od 16.10.2022 Zoran Predojev iz Kikinda ul. Vojvode Mišića broj 127 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+Pk u Kikinda, ul. Vojvode Mišića br. 127, na kat. parc. br. 8257 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 21.10.2022 21.10.2022
50 ROP-KIK-28226-ISAW-2/2022 od 21.10.2022 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, ul. Aleksandra Kostića broj 9 i Republički fond za zdravstveno osiguranje, Beograd, ul. Jovana Marinkovića broj 2 za sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju RF PIO, Filijala Kikinda, u ul. Dositejeva br. 33 u Kikindi, na kat. parceli br. 4447 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 25.10.2022 25.10.2022
51 ROP-KIK-33687-ISAW-1/2022 od 21.10.2022 Marija Saravolac iz Bašaida, ul. Branka Radičevića
br. 38
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije sa tri gasna trošila, za stambeni objekat u listu nepokretnosti označen brojem 2, spratnosti P+0, u Bašaidu ul. Svetozara Miletića br. 11, na katastarskoj parceli br. 173 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 27.10.2022 27.10.2022
52 ROP-KIK-35676-ISAW-1/2022 od 07.11.2022 Jovanka Banjac iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 35 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+1 u Kikindi ul. Dositejeva br. 35, na katastarskoj parceli br. 4452 k.o. Kikinda Rešenje o odbcivanju 15.11.2022 15.11.2022
53 ROP-KIK-37257-ISAW-1/2022 od 20.11.2022 Aleksa Popov iz Mokrina ul. Dositeja Obradovića br. 20 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade spratnosti P+0 u Mokrinu, ul. Dositeja Obradovića br. 20, na kat. parc. br. 2068 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 25.11.2022 25.11.2022
54 ROP-KIK-33639-CPI-2/2022 od 28.11.2022 Mileve Konjević iz Banatske Topole, ul. Petefi Šandora br. 16A za izgradnju porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Banatskoj Topoli, ul. Petefi Šandora br. 18, na kat. parceli br. 3832 k.o. Banatska Topola

 

Rešenje o odbacivanju 05.12.2022

05.12.2022
55 ROP-KIK-39220-ISAW-1/2022 od 06.12.2022 Marije Saravolac iz Bašaida, ul. Branka Radičevića br. 38 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta spratnosti P+0, objekat broj 2, u Bašaidu ul. Svetozara Miletića br. 11, na katastarskoj parceli br. 173 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 09.12.2022 09.12.2022
56 ROP-KIK-39925-ISAW-1/2022 od 12.12.2022 Gordane Perunović Fijat i Tamare Fijat iz Kikinde, ul Nemanjina br. 24 na izgradnji zidane ograde u Kikindi u ul. Nemanjina broj 24, na katastarskoj parceli broj 6335 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 19.12.2022 19.12.2022
57 ROP-KIK-40258-ISAW-1/2022 od 14.12.2022 LJiljana Grošin iz Bašaida ul. Jovana Jovanovića Zmaja 4 i Danilo Grošin iz Bašaida, Branka Radičevića broj 40 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodične stambene zgrade u Bašaidu, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 4, na kat. parc. br. 214 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 21.12.2022 21.12.2022
58 ROP-KIK-35240-ISAW-3/2022 od 14.12.2022 LJubinka Bukva iz Kikinde, ul. Svetosavska br. 83A na pretvaranju tavanskog prostora stambeno - poslovnog objekta broj 1 spratnosti P+1 u stambeni prostor stambeno - poslovnu zgradu spratnosti P+1+Pk, i izgradnja pomoćne zgrade spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Svetosavska br. 83A, na kat. parceli br. 21812 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 21.12.2022 21.12.2022
59 ROP-KIK-40636-ISAW-1/2022 od 19.12.2022 Dijane Lapadat i Filipa Lapadat oboje iz Kikinde, ul. Strelište br. 63/Đ na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Strelište br. 63/Đ, na katastarskoj parceli br. 189/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 23.12.2022 23.12.2022
60 ROP-KIK-40791-ISAW-1/2022 od 20.12.2022 „Palet Pak” doo Kikinda, ul. Kralja Petra I br. 101 na rekonstrukciji i adaptaciji pomoćnog objekta broj 3 i 4, Kikinda, ul. Kralja Petra prvog broj 101, na kat.parc.br. 2461 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.12.2022 26.12.2022

 

Građevinske dozvole 2022. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-45-CPI-1/2022 od 04.01.2022  Sandra Lejić iz Kikinde, ul. Svetosavska br. 161v  izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+0 i nestambene zgrade u Kikindi, u ul. Sterije Popovića br. 56, na kat. parc. br. 7979/1 k.o. Kikinda  11.01.2022 11.01.2022
2 ROP-KIK-43687-CPI-2/2022 od 26.01.2022
 
Bojan Bunić iz Banatskog Velikog Sela, ul. Petra Kočića br. 6a
 
izgradnja porodičnog stambenog objekta P+0 u Ban.Vel.Selu, ul. Petra Kočića bb, kat.parc. 4098 k.o. Kikinda
 
01.02.2022 01.02.2022
3 ROP-KIK-19515-CPI-5/2022 od 27.01.2022 Miloš Krnić iz Kikinde ul. Distrička br. 9 i Bojana Krnić iz Kikinde ul. Dragoljuba Udickog br. 6 stambena zgrada P+0 sa 4 stana, u Kikindi ul. Branka Radičevića br. 18, kat.parc. 4277 k.o. Kikinda 02.02.2022 02.02.2022
4 ROP-KIK-8079-CPA-9/2022 od 10.02.2022 "Taxi petrol" doo Pančevo, ul. Bavaništanski put br. 487 samouslužna autoperionica spratnosti P, u Kikindi ul. Jovana Jovanović Zmaja br. 131, kat.parc. 9985 k.o. Kikinda 21.02.2022 21.02.2022
5 ROP-KIK-45545-CPI-2/2022 od 07.03.2022 Nikola Đorđević i Dea Radak – Đorđević oboje iz Kikinde, ul. Uglješe Terzina br. 23 na dogradnji, bruto površine 33m2, spratnosti P+0, postojećeg objekta broj 1, stambenog objekta, spratnosti P+1, kategorije objekta „A“, klasifikacionog broja 111011 u Kikindi u ul. Uglješe Terzina br. 23, na kat. parc. br. 8836/2 k.o. Kikinda 10.03.2022 10.03.2022
6 ROP-KIK-25387-CPI-4/2022 od 10.03.2022 Stefan Felbab iz Kikinde, ul. Nikole Aleksića 31 Stambeni objekat P+1+Pk u Kikindi ul. Nikole Aleksića bb, k.p. 9720/8 k.o. Kikinda 17.03.2022 17.03.2022
7 ROP-KIK-20983-CPI-3/2022 od 01.04.2022 „Zlatna greda - Kostić“ d.o.o. Kikinda, Žarka Zrenjanina br. 42, Kikinda na izgradnji stambeno poslovne zgrade P+2+Pk, lamela A faza I, kategorije objekta „V“, klasifikacionog broja 112222, u ul. Žarka Zrenjanina br. 42 u Kikindi, na kat. parcelama br. 3829 i 3831/1 k.o. Kikinda 08.04.2022 08.04.2022
8 ROP-KIK-10614-CPI-1/2022 od 07.04.2022 Zoran Šešum iz Novih Kozaraca, ul. Branka Ćopića br. 11 na izgradnji stambenog objekta, spratnosti P+0, ul. Branka Ćopića br. 11, kategorije objekta „A“, klasifikacionog broja 111011, bruto površine 234,47m2, na kat. parc. br. 103 k.o. Novi Kozarci 13.04.2022 13.04.2022
9 ROP-KIK-11937-CPI-1/2022 od 18.04.2022 Igor Pavlov iz Kikinde, ul. NJegoševa br. 114, na izgradnji stambene zgrade, spratnosti P+0, u ul. NJegoševa br. 114 u Kikindi, na kat. parceli br. 9890 k.o. Kikinda 21.04.2022 21.04.2022
10 ROP-KIK-17530-CPI-1/2022 od 07.06.2022 Sava Mandić iz Beograda-Savski Venac, ul. Diane Budisavljević br. 5, stan 6 rekonstrukcija, dogradnja i promena namene objekta br. 1 (stambeni) i 2 (pomoćni), u poslovni objekat Po+Pr+0 i stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Braće Tatića br. 3, kat.parc. br. 6254 k.o. Kikinda 14.06.2022 14.06.2022
11 ROP-KIK-15703-CPI-2/2022 od 13.07.2022 Gorica Mijović iz Beograda ul. Jovana Stojsavljevića br. 43 izgradnja stambene zgrade za kratkotrajni boravak spratnosti P+Pk, pomoćnog objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda spratnosti P+0, i stambene zgrade sa jednim stanom spratnosti P+0, u Banatskom Velikom Selu, na kat. parc. br. 4004 k.o. Banatsko Veliko Selo 21.07.2022 21.07.2022
12 ROP-KIK-15703-CPIH-3/2022 od 10.08.2022 Gorica Mijović iz Beograda ul. Jovana Stojsavljevića br. 43 izgradnja stambene zgrade za kratkotrajni boravak spratnosti P+Pk, pomoćnog objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda spratnosti P+0, i stambene zgrade sa jednim stanom spratnosti P+0, u Banatskom Velikom Selu, na kat. parc. br. 4004 k.o. Banatsko Veliko Selo 17.08.2022 17.08.2022
13 ROP-KIK-38728-CPI-2/2022 od 12.08.2022 „Bajša agrar“ doo Kikinda, ul. Đure Jakšića br. 42 izgradnja Solarne elektrane - “FNE Bajša Solar Kikinda“ u Kikindi, potes Grad, na kat. parc. br. 21696/34 k.o. Kikinda 19.08.2022 19.08.2022
14 ROP-KIK-38728-CPIH-3/2022 od 19.09.2022 „Bajša agrar“ doo Kikinda, ul. Đure Jakšića br. 42 izgradnja Solarne elektrane - “FNE Bajša Solar Kikinda“ u Kikindi, potes Grad, na kat. parc. br. 21696/34 k.o. Kikinda 23.09.2022 23.09.2022
15 ROP-KIK-31058-CPI-1/2022 od 03.10.2022 Vukašin i Dragica Mandić oboje iz Zrenjanina, ul. Avalska br. 1C izgradnja stambene zgrade spratnosti P+Pk i samouslužne autoperionice spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Vojvode Putnika br. 141, na kat. parc. br. 1548/1 k.o. Kikinda 10.10.2022 10.10.2022
16 ROP-KIK-17165-CPI-2/2022 od 06.10.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 Izgradnja objekta socijalne zaštite u Kikindi, ulica Miloša Ostojina br. 59, na katastarskoj parceli GP1 koju čine katastarske parcele br. 8737 i 8738 k.o. Kikinda 12.10.2022 12.10.2022
17 ROP-KIK-19898-CPI-2/2022 od 28.10.2022 Damjanov, Svetosavska 26A, Kikinda za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom P+0 i pomoćnog objekta - garaža i ostava P+0, u ul. Dositejeva br. 82 u Kikindi, na kat. parceli br. 4523 k.o. Kikinda 02.11.2022 02.11.2022
 18 ROP-KIK-10831-CPI-3/2022 od 23.11.2022 Darko Isakov iz Kikinde, ul. Nemanjina br. 164 za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom P+0 i pomoćnog objekta - garaža i ostava P+0, u ul. Dositejeva br. 82 u Kikindi, na kat. parceli br. 4523 k.o. Kikinda 29.11.2022 29.11.2022
19 ROP-KIK-22628-CPI-2/2022 od 12.12.2022 Nemanje Mićić iz Novog Sada, ul. Rumenački put br. 11/14 za izgradnju stambenog objekta spratnosti P+1, u Kikindi ul. Hajduk Veljkova br. 79, na katastarskoj parceli br. 4317 k.o. Kikinda 15.12.2022 15.12.2022
20 ROP-KIK-33639-CPIH-3/2022 od 27.12.2022 Mileve Konjević iz Banatske Topole, ul. Petefi Šandora br. 16A za izgradnju porodične stambene zgrade spratnosti P+0, u Banatskoj Topoli, ul. Petefi Šandora br. 18, na kat. parceli br. 3832 k.o. Banatska Topola 29.12.2022 29.12.2022

 

Lokacijski uslovi 2022. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-42449-LOCH-2/2021 od 27.12.2021  Udicki Jovana, Nikole Pašića br. 28, iz Kikinde  za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+Pot, ul. Braće Laković br. 46, na kat. parc. br. 1545/1 k.o. Kikinda

 13.01.2022

13.01.2022
2 ROP-KIK-2556-LOC-1/2022 od 01.02.2022 Igor Pavlov iz Kikinde, ul. NJegoševa 114 izgradnja glavnog objekta – stambena zgrada P+0 i
i drugog objekta – garaža i ostava P+0
ul. NJegoševa br. 114 k.p. 9890 K.O. Kikinda
08.02.2022 08.02.2022
3 ROP-KIK-37945-LOCA-2/2022 od 03.02.2022 BIOESEN DOO KULA izgradnja elektrane ‐ objekta za proizvodnju električne energije, na kat. parceli br. 20081/2 k.o. Mokrin 08.02.2022 08.02.2022
4 ROP-KIK-37935-LOCA-2/2022 od 03.02.2022 BIOESEN DOO KULA izgradnja elektrane ‐ objekta za proizvodnju električne energije, na kat. parcelama br. 20081/2 i 20081/9 k.o. Mokrin 08.02.2022 08.02.2022
 5   ROP-KIK-5597-LOC-1/2022 od 28.02.2022  Save Mandić iz Beograda, ul. Diane Budisavljević br. 5/6,  za rekonstrukciju i prenamenu dela stambeno - poslovnog objekta Po+P, u ul. Braće Tatić br. 3, u Kikindi, na kat. parc. br. 6254 k.o. Kikinda  03.03.2022  03.03.2022
6 ROP-KIK-4077-LOC-1/2022 od 14.02.2022 Dragan Šajn, Rade Mikalačkog br. 82, Bašaid za izgradnju porodične stambene zgrade, P+0, u Bašaidu, u ulici Rade Mikalačkog br. 82, na kat. parcelama br. 1169 i 1170 k.o. Bašaid 11.03.2022 11.03.2022
7 ROP-KIK-5041-LOC-1/2022 od 23.02.2022 "Kipetrol" d.o.o., Torđanski put br. 1, Bašaid izgradnja kompaktno-betonske transformatorske stanice KBTS „KIPETROL FARMA 2“ 20/0,4kV,1x630(maks 2x630)kVA sa SN kabelom 20kV, u Bašaidu, na kat. parcelama br. 9320/1, 11092/2 i 9306 k.o. Bašaid 25.03.2022 25.03.2022
8 ROP-KIK-6190-LOC-2/2022 od 08.03.2022 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju samonosivog optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Banatsko Veliko Selo, na kat. parcelama br. 1841, 1837,.. 1852, 804 i 803 k.o. Banatsko Veliko Selo 12.04.2022 12.04.2022
9 ROP-KIK-6187-LOC-2/2022 od 08.03.2022 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju samonosivih optički kabl za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Novi Kozarci - na katastarskim parcelama 2156, 2157/2, 1158,...1437, 1423/1, 1423/5 – sve k.o. Novi Kozarci, 12.04.2022 12.04.2022
10 ROP-KIK-8251-LOC-1/2022 od 19.03.2022 Jelena Laković iz Kikinde, ul. Braće Arsenov br. 12 za izgradnju stambene zgrade, spratnosti Pod+P+0, ul. Generala Drapšina br. 32, (stan broj2), u Kikinda, na kat. parc. br. 5948/3 k.o. Kikinda 14.04.2022 14.04.2022
11 ROP-KIK-6187-LOCH-3/2022 od 13.04.2022 „SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 za izgradnju samonosivih optički kabl za potrebe
distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Novi Kozarci - na katastarskim parcelama 2157/2, 1177, 1179,...1435, 1423/1, 1423/5 – sve k.o. Novi Kozarci
20.04.2022 20.04.2022
12 ROP-KIK-6190-LOCH-3/2022 od 13.04.2022 „SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 za izgradnju samonosivog optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske
komunikacione mreže u naselju Banatsko Veliko Selo, na kat. parcelama br. 1841, 1837,..., 4608, 3506, 4738/1, 1137, 1852, 804, 803 k.o. Banatsko Veliko Selo,
20.04.2022 20.04.2022
13 ROP-KIK-10831-LOC-1/2022 od 08.04.2022 Isakov Darka, ul. Nemanjina br. 164, iz Kikinda za izgradnju autolimarske i farbarske radionice, spratnosti P+0, u Kikindi, na kat. parc.br. 10276 k.o. Kikinda 06.05.2022 06.05.2022
14 ROP-KIK-11087-LOC-1/2022 od 11.04.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta, u ul. Kralja Petra Prvog br. 122 u Novim Kozarcima, na kat. parceli br. 595/4 k.o. Novi Kozarci 06.05.2022 06.05.2022
15 ROP-KIK-13668-LOC-1/2022 od 05.05.2022 Gabriele Knežević, Miloševački drum br. 25, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+0 i pomoćne zgrade P+0, u ul. Miloša Crnjanskog br. 8 u Kikindi, na kat. parceli br. 3448 k.o.
Kikinda
11.05.2022 11.05.2022
16 ROP-KIK-8251-LOCH-3/2022 od 06.05.2022 Jelena Laković, ul. Braće Arsenov br. 12, iz Kikinda za rekonstrukciju stambene zgrade, spratnosti Pod+P+0, ul. Generala Drapšina br. 32 (stan broj2), u Kikinda, na kat. parc. br.5948/3 k.o. Kikinda 12.05.2022 12.05.2022
17 ROP-KIK-14055-LOC-1/2022 od 09.05.2022 Kockar Miloš, NJegoševa br. 143, Kikinda za rekonstrukciju stambene zgrade P+0, u ul. NJegoševa br. 145 u Kikindi, na kat.parceli br. 20209/2 k.o. Kikinda 16.05.2022 16.05.2022
18 ROP-KIK-15484-LOC-1/2022 od 20.05.2022 “AGROITALY” D.O.O, ul. Salaš br. 16, Mali Iđoš za izgradnju objekta za smeštaj poljoprivrednih alata, u ul. Veliki rit bb u Banatskoj Topoli, na kat. parc. br. 2171 k.o. Banatska Topola 27.05.2022 27.05.2022
19 ROP-KIK-8251-LOCH-2/2022 od 06.05.2022 Jelena Laković, ul. Braće Arsenov br. 12, iz Kikinda za rekonstrukciju stambene zgrade, spratnosti Pod+P+0, ul. Generala Drapšina br. 32 (stan broj2), u Kikinda, na kat. parc.
br. 5948/3 k.o. Kikinda
02.06.2022 02.06.2022
20 ROP-KIK-15625-LOCA-2/2022 od 18.07.2022 Didier Monchanin, Svetozara Miletića 26, Kikinda dogradnja zgrade u prizemlju i pretvaranje tavana u stambeni prostor, spratnosti P+Pot, za izgradnja druge
stambene zgrade, spratnosti P+Pot i izgradnja pomoćne zgrade, spratnosti P+0, u Kikindi, u ulici Svetozara Miletića broj 62, na katastarskoj parceli broj 5909, k.o.Kikinda
27.07.2022 27.07.2022
21 ROP-KIK-21913-LOC-1/2022 od 18.07.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju raskrsnica ulica Distričke i Semlačke,
na kat. parc. br. 21546/1, 21578/1, 18844/12, 21564 i 21547 k.o. Kikinda,
04.08.2022 04.08.2022
22 ROP-KIK-19218-LOC-1/2022 od 24.06.2022 Mandić Vukašina, Avalska 1c, Zrenjanin za izgradnju stambene zgrade P+Pk i samouslužne
auto-perionice P+0, u ul. Vojvode Putnika br. 141, na kat. parceli br. 1548/1 k.o. Kikinda
12.08.2022 12.08.2022
23 ROP-KIK-24332-LOC-1/2022 od 08.08.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju, sanaciju,adaptaciju i dogradnju Doma zdravlja u Kikindi, spratnosti Po+P, u ul. Kralja Petra I br.
106, na kat. parceli br. 4711 k.o. Kikinda
15.08.2022 15.08.2022
24 ROP-KIK-19741-LOC-1/2022 od 28.06.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda rekonstrukcija Trga srpskih dobrovoljaca u Kikindi – faza 1, na kat. parcelama br. 21539, 21558, 21540/1, 4596 i 4597/1
k.o. Kikinda
18.08.2022 18.08.2022
25 ROP-KIK-5011-LOC-2/2022 od 25.06.2022 Privredno društvo za telekomunikacije „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola izgradnja nadzemnih samonosivih KDS vodova za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda u naselju Bašaid, na katastarskim parcelama br. 1423, 1425, ... , 1504, 1505 i 1506 k.o. Bašaid 19.08.2022 19.08.2022
26 ROP-KIK-22335-LOC-1/2022 od 20.07.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju i dogradnju crpne stanice otpadnih voda „Mikronaselje“, na kat. parc. br. 10084/1, br. dela parcele 23 k.o. Kikinda 26.08.2022 26.08.2022
27 ROP-KIK-6189-LOC-2/2022 od 13.07.2022 „SAT – TRAKT“ d.o.o., ul. Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju samonosivog optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Rusko Selo - na katastarskim parcelama 3100, 3101,...1414, 4824 k.o. Rusko Selo 15.09.2022 15.09.2022
28 ROP-KIK-26307-LOC-1/2022 od 24.06.2022 Hartopak d.o.o., Put za pristanište bb, Kikinda uslova za izgradnju proizvodne hale P+1, Put za pristanište, na katastarskoj parceli broj 20963/2 k.o. Kik 15.09.2022 15.09.2022
29 ROP-KIK-29163-LOC-1/2022 od 19.09.2022 Mirko Matijević preduzetnik Samostalna trgovinska radnja MIŠO HERMES Kikinda za izgradnju skladišta P+0 i nadstrešnice P+0, u ul. Suvačarska br. 36, na kat.parceli br. 3807 k.o. Kikinda 26.09.2022 26.09.2022
30 ROP-KIK-29349-LOC-1/2022 od 20.09.2022 Teodora Bjelanovića, ul. Sime Šolaje br. 1, iz Banatskog
Velikog Sela
za izgradnju stambene zgrade, spratnosti P+1, i porodičnog bazena, u ul. Svetozara Miletića br. 68, na kat.
parc. br. 4809 k.o. Kikinda
27.09.2022 27.09.2022
31 ROP-KIK-31494-LOC-1/2022 od 05.10.2022 „IEL OIE Balkan Renewable Energy” DOO Beograd, Dositejeva br. 12 za izgradnju priključnog razvodnog postrojenja 110kV, u
Bašaidu, na kat. parceli br. 8632/21 k.o. Bašaid
07.10.2022 07.10.2022
32 ROP-KIK-24332-LOCH-2/2022 od 12.09.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju i dogradnju Doma zdravlja u Kikindi, spratnosti Po+P, u ul. Kralja Petra I br.
106, na kat. parceli br. 4711 k.o. Kikinda
07.10.2022 07.10.2022
33 ROP-KIK-18810-LOC-2/2022 od 10.10.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda Kanalizacija upotrebljenih voda sliva Strelište u Kikindi 14.10.2022 14.10.2022
34 ROP-KIK-32153-LOC-1/2022 11.10.2022 OŠ „Feješ Klara“, ul. Zorana Điđića br. 9, Kikinda za rekonstrukciju zgrade za osnovno obrazovanje, objekat br. 1, u ul. Zorana Điđića br. 9, na kat. parc. br. 4427 k.o. Kikinda 08.11.2022 08.11.2022
35 ROP-KIK-18810-LOC-4/2022 od 12.10.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda, na kat. parcelama br. 340/1, 333, 328, 21559, 21562, 21471, 329, 290, 21537, 21560, 21561, 127, 350, 21472,1797/3, 21565, 83, 84, 1791, 21481, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178/2, 164, 166, 257, 128/4, 331, 341, 330, 128/3, 21563, 21554 i 351 k.o. Kikinda i 21476/1 k.o. Kikinda, 10.11.2022 10.11.2022
36 ROP-KIK-35240-LOC-1/2022 od 03.11.2022 Bukva LJubinka, Svetosavska 83A, Kikinda za pretvaranje tavana, stambeno-poslovne zgrade br. 1, P+1, u stambeni prostor, u zgradu spratnosti P+1+Pot i izgradnju pomoćne zgrade, P+0, u Kikindi, u ulici Svetosavska broj 83 A, na kat. parceli br. 21812, k.o. Kikinda 10.11.2022 10.11.2022
37 ROP-KIK-32940-LOC-1/2022 od 17.10.2022 „SAT – TRAKT“ d.o.o., ul. Maršala Tita br. 111, Bačka Topola KDS instalacija – Banatska Topola, - na katastarskim parcelama 61, 117, 357, 470, 472, 473, 3659, 471/1 i 471/2 k.o. Banatska Topola 14.11.2022 14.11.2022
38 ROP-KIK-35742-LOC-1/2022 od 07.11.2022 Borislav Curaković PR, Samostalna zanatska radnja
„SIMTEK“ Kikinda, Braće Arsenov br. 45, Kikinda
za dogradnju potkrovlja stambene zgrade br. 1 P+0 i adaptaciju i dogradnju potkrovlja pomoćnog objekta br. 2 P+0 i pretvaranje u stambeni prostor, u ul. Uglješe Terzina br. 4, na kat. parceli br. 6232 k.o. Kikinda 15.11.2022 15.11.2022
39 ROP-KIK-29163-LOCH-2/2022 od 26.10.2022 Mirko Matijević preduzetnik Samostalna trgovinska radnja MIŠO HERMES Kikinda izdvojene prodavnice P+0 i pomoćnog objekta - nadstrešnice P+0, u ul. Suvačarska br. 36, na kat. parceli br. 3807 k.o. Kikinda 17.11.2022 17.11.2022
40 ROP-KIK-37572-LOC-1/2022 od 22.11.2022 Sokolov Radovana, Vase Stajića br. 54, Mokrin izgradnja poslovno–stambenog objekta P+1 (samouslužna autoperionica sa stanom na spratu) i pomoćnog objekta P+0 (tehnički pregled vozila), u ul. Svetog Save br. 43, Mokrin, na kat. parcelama br. 1955 i 1956, k.o. Mokrin 28.11.2022 28.11.2022
41 ROP-KIK-18810-LOCH-5/2022 od 18.11.2022 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u naselju Kikinda, na kat. parcelama br. 340/1, 333,
328, 21559, 21562, 21471, 329, 290, 21537, 21560, 21561, 127, 350, 21472, 1797/3, 21565, 83, 84, 1791, 21481, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178/2, 164, 166, 257, 128/4, 331, 341, 330, 128/3, 21563, 21554 i 351 k.o. Kikinda i 21476/1 k.o. Kikinda,
09.12.2022 09.12.2022
42 ROP-KIK-39715-LOC-1/2022 od 09.12.2022 Lisulov Đorđa, Lazarevački drum 4/9, Beograd izgradnja stambenog objekta u Braće Bogaroški 138 15.12.2022 15.12.2022

 

Upotrebne dozvole 2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave

 1

 ROP-KIK-153-ISAW-1/2021 od 05.01.2020  Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki“ iz Kikinde, ul. Dositejeva br. 43  na investicionom održavanju sanitarnih čvorova dečijeg vrtića „Neven“ u Mokrinu, ul. Svetog Save br. 117, objekat označen brojem 1 u prepisu lista nepokretnosti broj 750, na katastarskoj parceli 2195 k.o. Mokrin,  Rešenje o odbacivanju 06.01.2021

 06.01.2021

2 ROP-KIK-26300-IUP-10/2021 od 23.01.2021 „Agroitaly“ D.O.O., Mali Iđoš, ul. Salaš br. 16 za korišćenje izgrađenog sistema za navodnjavanje voćnjaka na katastarskim parcelama br. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 K.O. Banatska Topola, na površini oko 182ha (sistem "kap po kap" za zasad lešnika), sa vodozahvatom na Velikom kanalu Rešenje o odbacivanju 28.01.2021 28.01.2021
3 ROP-KIK-4488-IUP-6/2021 od 02.03.2021 PTP '' VOJVOĐANIN '' DOO iz Mokrina ulica Rade Trnića broj 113 za korišćenje - Hangara za smeštaj polj. mašina i alata, P+0, kategorije B, klasifikacioni broj 127142 Mokrin, potes Prosine, na katastarskoj parceli broj 19198 k.o.Mokrin podnet od strane ovlašćenog lica Save Maćoš iz Kikinde Rešenje o odbacivanju 09.03.2021 09.03.2021
4 ROP-KIK-39280-IUP-5/2021 od 26.03.2021 Dragan Borovnica iz Kikinde ulica Dušana Vasiljeva broj 31 za korišćenje izgrađene stambene zgrade spratnosti P+Pk u Kikindi, adresa Vojvode Mišića br. 45, katastarska parcela br. 6468 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 01.04.2021 01.04.2021
5 ROP-KIK-39163-IUP-7/2021 od 06.04.2021 Javno preduzeće „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog Fronta br. 12 i finansijera Mlekara Kikinda doo, Kikinda ul. Kralja Petra Prvog br. 166 merno regulaciona stanica i priključni gasovod za „Mlekaru Kikinda“, kategorije G klasifikaciona oznaka 222100 u dužini od 18m na katastarskoj parceli broj 2228 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 13.04.2021 13.04.2021
6 ROP-KIK-11276-IUP-2/2021 od 08.04.2021 Mlekara Kikinda doo, Kikinda ul. Kralja Petra Prvog br. 166 za korišćenje izgrađene unutrašnje gasne instalacije od merno regulacione stanice (MRS) do kotlarnice na k.p. 2228 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.04.2021 15.04.2021
7 ROP-KIK-25145-IUP-10/2021 od 11.05.202 Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge stanica za monitoring RF spektra, na lokaciji „Vincaid“ Kikinda, na kat. parc. br. 961 k. o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 18.05.2021 18.05.2021
8 ROP-KIK-25471-IUP-5/2021 od 18.05.2021 „Agrotim – Pharm“ d.o.o. Bašaid, ul. Aleksandra Grujića br. 18 za korišćenje izgrađenog magacina (deo I faze i II faze), spratnosti P+0, kategorije objekta „B“, klasifikacionog broja 125221 u ul. Vojvode Putnika br. 49 u Kikindi, na kat. parceli br. 4362 K.O. Kikinda Rešenje o odbacivanju 25.05.2021 25.05.2021
9 ROP-KIK-36073-IUP-3/2021 od 22.05.2021 SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj PR Kikinda, ul. Čanadska br 26 rekonstrukcija-povećanje prečnika priključka vodovodne instalacije za stambeno-poslovni objekat u Kikindi, na katastarskoj parceli 5897/1 K.O. Kikinda Rešenje o odbacivanju 28.05.2021 28.05.2021
10 ROP-KIK-19199-IUP-5/2021 od 22.05.2021 SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj PR Kikinda, ul. Čanadska br 26 dogradnja stambeno poslovnog objekta, spratnosti P+1, dominantne kategorije „B“ u ul. Čanadska br. 26, na kat. parceli br. 5897/1 k.o. Kikinda, sa postojećim priključcima na javnu infrastrukturu Rešenje o odbacivanju 28.05.2021 28.05.2021
 11  ROP-KIK-9051-IUP-7/2021 od 10.09.2021  Milivoj Vlajnić, Marka Kraljevića br. 99, Kikinda  na izgradnji stambene zgrade spratnosti P+0 i pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul Marka Kraljevića bb na kat. parceli br. 3186 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 17.09.2021 17.09.2021
12 ROP-KIK-10517-IUP-3/2021 od 07.10.2021 „NAFTAGAS-Naftni servisi“ doo Novi Sad ul. Put Šajkaškog odreda br. 9 merilo protoka otpadnih voda na objektu Tubing centra u Kikindi (objekat kategorije „G“, klasifikacionog broja 222320), na katastarskoj parceli 21245/1 KO Kikinda Rešenje o odbacivanju 14.10.2021 14.10.2021
13 ROP-KIK-24024-IUP-5/2021 od 08.10.2021 Biljana Đurđulov iz Kikinde ul. Cara Dušana br. 50a pomoćni objekat (ostava za bicikle), spratnosti P+0, u Kikindi, ulica Cara Dušana br. 50a, na katastarskoj parceli 9267/3 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.10.2021 15.10.2021
14 ROP-KIK-25071-IUP-10/2021 od 24.12.2021 „KOMPONENT COMMERCEd”. o.o.
Kikinda, ul Žarka Zrenjanina br. 54
za izgrađeno podno skladište sa nadstrešnicom i usipnim košem (kategorija objekta B,klasifikacioni broj 127112) i kolske vage, u Kikindi ul. Toplski put br. 4, na katastarskoj parceli 20709 k. o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 30.12.2021 30.12.2021

 

Zaključci po članu 145 - 2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-1700-ISAW-1/2021 od 25.01.2021. god.  "Šole“ d.o.o. iz Kikinde, Topolski put br. 2  na sanaciji krova objekta, označen u vlasničkom listu br. 1., 2. i 4, spratnosti P+0, kategorija objekta „V“, klasifikacioni broj 125102, na katastarskoj parceli broj 20706/3 k.o.Kikinda, u Kikindi, ul. Topolski put

 

Rešenje o odbijanju 01.02.2021

01.02.2021
2 ROP-KIK-31156-ISAW-3/2021 od 10.02.2021 finansijer „Urban organika“ doo Kikinda, koji je podnet preko ovlašćenog pravnog lica „Tehnobor“ doo Kikinda i investitora Vladimir Kerkez iz Kikindea 3 na izgradnji kompleksa Sistem akvaponije sa skladištem i logistikom, potes Kinđa, Kikinda, na kat. parc. br. 18734/3 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 19.02.2021 19.02.2021
 3 ROP-KIK-403-ISAW-2/2021 od 12.02.2021 Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija ad Beograd, ul. Takovska br. 2, na izgradnji GPON priključka do korisnika u ul Trg srpskih dobrovoljaca br. 10 u Kikindi, na katastarskim parcelama 6262 i 6266 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 23.02.2021 23.02.2021
4 ROP-KIK-5823-ISAW-1/2021 od 05.03.2021 '“SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 na izgradnji optičkog kabla u Bašaidu (kategorija „G“, klasifikacioni broj 222431), dužina trase optičkog kabla oko 2.335,00m, , u Bašaidu, na kat. parcelama broj 6547, 6512, 6363/1 k.o Bašaid Rešenje o odbijanju 23.02.2021 23.02.2021
5 ROP-KIK-5985-ISAW-2/2021 od 29.03.2021 Oliver Čanadi, iz Kikinde, ul. Mihajla Bona br. 19 na rekonstrukciju sa promenom namene i pretvaranje dela tavanskog u koristan prostor P+Pk, u ul. Svetosavska br. 34, na kat. parceli br. 6509/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 02.04.2021 02.04.2021
6 ROP-KIK-15667-ISAW-1/2021 od 27.05.2021 Mirjana Čolak iz Bašaida, ul. Raše Lazarevića br. 24 na izgradnji ekonomskog objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, spratnosti P+0, u ul. Živka Miškeljina br. 27, na kat. parceli br. 11187 k.o. Bašaid Rešenje o odbacivanju 01.06.2021 01.06.2021
 7  ROP-KIK-17525-ISAW-1/2021 od 09.06.2021  Dušan Romakov iz Kikinde, ul. Save Tekelije br. 55  izgradnja pomoćnog objekta - Ostale poljoprivredne zgrade za smeštaj poljoprivrednih mašina, spratnosti P+0, u ul. Save Tekelije br. 55, na kat. parceli br. 9229 k.o. Kikinda  Rešenje o odbacivanju 16.06.2021 16.06.2021
8 ROP-KIK-10415-ISAW-2/2021 od 16.06.2021 '“SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 izgradnja optičkog kabla za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na relaciji Banatsko Veliko Selo - Nakovo, na kat. parcelama br. 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 k.o. Banatsko Veliko Selo, i 3271 i 1539 k.o. Nakovo Rešenje o odbacivanju 22.06.2021 22.06.2021
9 ROP-KIK-17525-ISAWHA-2/2021 od 23.06.2021 Dušan Romakov iz Kikinde, ul. Save Tekelije br. 55 izgradnja pomoćnog objekta spratnosti P+0, u ul. Save Tekelije br. 55, na kat. parceli br. 9229 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 30.06.2021 30.06.2021
10 ROP-KIK-10635-ISAW-2/2021 od 28.06.2021 "ALTA" d.o.o. Kikinda, ulica Đure Jakšića br. 49 Objekat za vršenje tehničkog pregleda vozila P+0, ul Đure Jakšića br 49 Rešenje o odbijanju 01.07.2021 01.07.2021
11 ROP-KIK-25114-ISAW-1/2021 od 05.08.2021 Joži Barbul iz Kikinde, ulica Save Tekelije broj 49Joži Barbul iz Kikinde, ulica Save Tekelije broj 49 na izgradnji pomoćne zgrade spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Braće Tatića br. 29, kat.parc. 6602 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 10.08.2021 10.08.2021
12 ROP-KIK-25116-ISAW-1/2021 05.08.2021 Miodrag Ugrinić, ul. Petra Kičića br. 5, na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Banatskom Velikom Selu u ul. Sime Šolaje br. 1, na katastarskoj parceli br. 4107/2 k.o. Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju 12.08.2021 12.08.2021
13 ROP-KIK-26777-ISAW-1/2021 od 17.08.2021 Budai Etel i Mihalj oboje iz Kikinde, ul. Kraljevića Marka br. 171 unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat P+1 u Kikindi ul Kraljevića Marka 171, k.p. 7296/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 23.08.2021 23.08.2021
14 ROP-KIK-27718-ISAW-1/2021 od 24.08.2021 Jovica Golušin iz Ruskog Sela ul. Braće Opsenice br. 119 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Ruskom Selu ul. Braće Opsenice br. 119, na katastarskoj parceli br. 857/1k.o.Rusko Selo Rešenje o odbacivanju 30.08.2021 30.08.2021
15 ROP-KIK-27719-ISAW-1/2021 od 24.08.2021 Zoran Selaković iz Bašaida ul. Nikole Tesle 86 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Bašaidu u ul. Nikole Tesle br. 86, na katastarskoj parceli br. 814 k.o. Bašaid, Rešenje o odbacivanju 31.08.2021. 31.08.2021
16 ROP-KIK-28307-ISAW-1/2021 od 29.08.2021
 
Eržebet Bohar iz Kikinde, ul. Barska br. 14
 
na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Barska br. 14, na katastarskoj parceli br. 2837 k.o. Kikinda
 
Rešenje o odbacivanju 03.09.2021. 03.09.2021
17 ROP-KIK-29527-ISAW-1/2021 od 06.09.2021
 
Dragan Doroslovac iz Kikinde, ul. Đure Daničića br. 3
 
izgradnja unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nikole Francuskog br. 53a, na katastarskoj parceli br. 6386/2 k.o. Kikinda
 
Rešenje o odbacivanju 09.09.2021. 09.09.2021
18 ROP-KIK-29555-ISAW-1/2021 od 06.09.2021 Karačonji Ilonke i Jožefa oboje iz Kikinde, ul. Distrička br. 38 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Distrička br. 38, na katastarskoj parceli br. 1011 k.o. Kikinda, Rešenje o odbacivanju 13.09.2021 13.09.2021
19 ROP-KIK-29729-ISAW-1/2021 od 07.09.2021 Marojkin Veronika iz Kikinde ul. Slobodanke Acigan br. 4, Agošton Živko iz Kikinde ul Slobodanke Acigan br. 4 i Nađ Đenđi iz Kikinde ul Slobodanke Acigan br. 6 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog
objekta u Kikindi u ul. Slobodanke Acigan br. 6, na katastarskoj parceli br. 828/1 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 14.09.2021 14.09.2021
20 ROP-KIK-29752-ISAW-1/2021 od 07.09.2021 Milomir Mačkić iz Kikinde, ul. Kralja Petra Prvog br. 89 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Kralja Petra Prvog br. 89, na katastarskoj parceli br. 2482/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 14.09.2021 14.09.2021
21 ROP-KIK-30122-ISAW-1/2021 od 09.09.2021 Ilije Kokanov, iz Mokrina, ul. Vase Strajića br. 65 za izgradnju šupe za smeštaj
poljoprivrednih mašina spratnosti P+0 i zgrade za smeštaj poljoprivrednih alata i opreme spratnosti P+0, u Mokrinu ul. Vase Stajićabr. 61, na kat. parcelama br. 2283 i 2284 k.o. Mokrin
Rešenje o odbacivanju 16.09.2021 16.09.2021
22 ROP-KIK-30257-ISAW-1/2021 od 10.09.2021 Dragan Milošev iz Kikinde, ul. Braće Bogaroški br. 177 na izgradnji unutrašnje gasne
instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Braće Bogaroški br. 177, na katastarskoj parceli br. 2089 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 16.09.2021 16.09.2021
23 ROP-KIK-30586-ISAW-1/2021 od 13.09.2021 Bojana i Saša Konstantinov oboje iz Kikinde za izgradnju unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Pere Segedinca br. 16, na katastarskoj parceli br. 5396 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 20.09.2021 20.09.2021
24 ROP-KIK-30702-ISAW-1/2021 od 14.9.2021. Mokrin“ doo iz Mokrina, ul. Žarka Zrenjanina br. 90 za izgradnju stubne trafostanice STS 20/0.4 kV i kablovskog voda 20 kV (merena struja), u Mokrinu na kat. parceli br. 16609 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 20.09.2021 20.09.2021
25 ROP-KIK-30790-ISAW-1/2021 od 15.09.2021 Petar Gavrančić iz Kikinde ul Jovana Jovanovića Zmaja br. 56 na izgradnji unutrašnje
gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 56, na katastarskoj parceli br. 8640/1 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 21.09.2021 21.09.2021
26 ROP-KIK-29527-ISAW-1/2021 od 14.9.2021. Tibor Molnar iz Kikinde, ul. Kumanovska br. 19 i Ferenc Molnar iz Kikinde, ul. Marka Kraljevića na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0 u Kikindi ul. Kumanovska br. 19, na katastarskoj
parceli br. 3630 k.o. Kikinda
Rešenje o odbacivanju 21.09.2021. 21.09.2021
27 ROP-KIK-31002-ISAW-1/2021 od 16.09.2021 Grad Kikinda iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na investicionom održavanju dela prizemlja Narodnog muzeja, označen brojem 1, u Kikindi u ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 21, na katstarskoj parceli broj 4549 k.o.Kikinda Rešenje o odbacivanju 22.09.2021 22.09.2021
28 ROP-KIK-31137-ISAW-1/2021 od 16.09.2021 Siniša Terzin iz Kikinde, ul. Strelište br. 43 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Ivana Jakšića br. 30a, na katastarskoj parceli br. 8109/17 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 23.09.2021 23.09.2021
29 ROP-KIK-31430-ISAW-1/2021 od 19.09.2021 Adrijana Sel iz Pančeva, ul. Ive Kurjačkog br. 89 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Nikole Francuskog br. 122, na katastarskoj parceli br. 21741 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 24.09.2021 24.09.2021
30 ROP-KIK-25449-CPI-2/2021 od 20.09.2021 Robert Varga iz Kikinda, ul. Vojvode Mišića br. 24 na rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, kategorije „A“, klasifikacionog broja 112111, ukupno bruto razvijene građevinske površine 379,00m2, u ul. Vojvode Mišića br. 25 u Kikindi, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 27.09.2021 27.09.2021
31 ROP-KIK-31503-ISAW-1/2021 od 20.09.2021 Elektrodistribucija Srbije doo Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, ul. Pančevačka br. 46 izvođenje radova u postupku objedinjene procedure, na adaptaciji dvostrukog 20kV kablovskog voda, srednjenaponskog bloka i ormara mernog mesta u UZTS „Hladnjača“ u Kikindi ul. Nikole Tesle br. 2, na katastarskoj parceli br. 1785 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 27.09.2021 27.09.2021
32 ROP-KIK-31895-ISAW-1/2021 od 21.09.2021 Dušana Romakov iz Kikinde ul. Save Tekelije br. 55 na izgradnji pomoćnog objekta P+0, ul. Save Tekelije br. 55, k.p. 9229 K.O. Kikinda, kategorije A, klasifikacioni broj 127141 – ekonomski objekat ostale poljoprivredne zgrade u Kikindi u ul. Save Tekelije br. 55, na katastarskoj parceli br. 9229 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 28.09.2021 28.09.2021
33 ROP-KIK-33278-ISAW-1/2021 od 29.09.2021 Živko Dražića iz Kikinde, ul. Milana Sivčeva br. 46 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Milana Sivčeva br. 46, na katastarskoj parceli br. 930 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 06.10.2021 06.10.2021
34 ROP-KIK-33619-ISAW-1/2021 od 01.10.2021 Branka Kljajić iz Kikinde, ul. Stevana Sinđelića br. 210 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta u Kikindi u ul. Stevana Sinđelića br. 210, na katastarskoj parceli br. 20494 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 08.10.2021 08.10.2021
35 ROP-KIK-35278-ISAW-1/2021 od 12.10.2021 Zoran Kovačić iz Mokrina, ul. Ive Lole Ribara br. 55 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Mokrinu ul. Ive Lole Ribara
br. 49, na katastarskoj parceli br. 2634 k.o. Mokrin
Rešenje o odbacivanju 19.10.2021 19.10.2021
36 ROP-KIK-38425-ISAW-1/2021 od 29.10.2021 Marija Adamović iz Kikinde, ul. Generala Drapšina br. 176 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Generala Drapšina br. 176, na katastarskoj parceli br. 2289 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.11.2021 05.11.2021
37 ROP-KIK-38875-ISAW-1/2021 od 02.11.2021 Olga Popov iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića br. 169A na izgradnji unutrašnje gasne instalacije porodičnog stambenog objekta u Kikindi u ul. Svetozara Miletića br. 169A, na katastarskoj parceli br. 2310/1 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 08.11.2021 08.11.2021
38 ROP-KIK-39477-ISAW-1/2021 od 05.11.2021 Jovanka Dimović iz Mokrina, ul. Žarka Zrenjanina br. 84 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Mokrinu ul. Zlatna Greda br. 51, na katastarskoj parceli br. 864 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 15.11.2021 15.11.2021
39 ROP-KIK-40260-ISAW-1/2021 od 11.11.2021 “KOPERAT IV“ d.o.o. Novi Bečej, iz Bočara, ul. Vinogradarska bb za izvođenje radova u postupku objedinjene procedure,
z a izgradnju ekonomskog objekta – objekat br. 6 spratnosti P+0 i kolske vage – objekat br. 7, u Iđošu, ul . Nikole
Francuskog br. 66, na katastarskoj parceli br. 5274 k.o. Iđoš
Rešenje o odbacivanju 18.11.2021 18.11.2021
40 ROP-KIK-41358-ISAW-1/2021 od 19.11.2021 Uroš Veličkov iz Kikinde, ul. Distrička br. 57 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi ul. Distrička br. 57, na katastarskoj parceli br. 952 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.11.2021 26.11.2021
41 ROP-KIK-43024-ISAW-1/2021 od 01.12.2021 “Hazel House“ d.o.o. Kikinda, ul. Nikole Francuskog br. 80 izgradnja hale za proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih mašina i proizvoda, u Banatskoj Topoli, potes Banat, na katastarskoj parceli br. 2470/2 k.o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 06.12.2021 06.12.2021
42 ROP-KIK-43954-ISAW-1/2021 od 08.12.2021 Boris Mesaroš iz Kikinde ul. Rade Trnić br. 88 izgradnja unutrašnje gasne instalacije stambenog objekta P+0, P+0 u Kikindi ul. Svetozara Miletića br. 183, na katastarskoj parceli br. 2291 k.o. Kikinda
 
Rešenje o odbacivanju 15.12.2021 15.12.2021
43 ROP-KIK-46173-ISAW-1/2021 od 26.12.2021 O.Š. „JOVAN POPOVIĆ,“ Kralja Petra I 63, Kikinda na sanaciji pomoćnog objekta - kabinet za tehničko i informatičko obrazovanje, spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Kralja Petra I br. 61, Kikinda, br. parcele: 4528, KO Kikinda Rešenje o odbacivanju 31.12.2021 31.12.2021
44 ROP-KIK-46174-ISAW-1/2021 od 26.12.2021 O.Š. „JOVAN POPOVIĆ,“ Kralja Petra I 63, Kikinda na sanaciji na sanaciji zgrade osnovnog obrazovanja - kuhinja i trpezarija sa produženim boravkom, spratnosti P+0, kategorije objekta „V“, klasifikaciona oznaka 126321, u Kikindi ul. Kralja Petra I br. 61, na kat.parc.br. 4528 K.O.Kikinda Rešenje o odbacivanju 31.12.2021 31.12.2021

 

Građevinske dozvole 2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-20496-CPI-3/2021, od dana 04.02.2021 „BIOESEN“ DOO Kula, ulica Industrijska zona bb  spalionica-postrojenje za kospaljivanje sporednih proizvoda životinjskog porekla,kapaciteta do 300kg/čas, kateg.obj. „G“, klas.broj 230203, u Mokrinu ul. Put za Kikindu br. 2a, na kat.parc. broj 20081/5 k.o. Mokrin  11.02.2021  11.02.2021
2 ROP-KIK-25135-CPA-5/2021 od 26.02.202 „BIOESEN“ DOO Kula, ulica Industrijska zona bb za izgradnju biogasne elektrane instalisane snage do 1MW, u Mokrinu, Kikindski put bb, dominatna kategorije G, klasifikacioni broj 230201 – objekti i oprema za proizvodnju električne energije, ukupna bruto izgrađena površina 15.702,46m2, saobraćajne površine 7.191,53 m2, na kat. parc. br. 20081/1 k.o. Mokrin 05.02.2021 05.02.2021
3 ROP-KIK-18885-CPI-3/2021 od 08.03.2021 „Valor“ sa sedištem u Zrenjaninu ul. Melenački drum 37 na izgradnji - dogradnja skladišnog prostora objekta označenog u prepisu lista nepokretnosti br. 7, spratnosti P+0, u ul. Miloša Velikog br. 38, na kat. parceli br. 9039 k.o. Kikinda 11.03.2021 11.03.2021
4 ROP-KIK-2930-CPI-2/2021 od 20.04.2021 Goran Lejić i Kosana Lejić iz Kikinde ul Braće Sredojev 12 Izgradnja porodične stambene zgrade P+0 u Kikindi ul Braće Sredojev 12 kat.parc. 9273 k.o. Kikinda i izgradnja garaže P+0 u Kikindi ul Braće Sredojev 12 kat.parc. 9274 k.o. Kikinda 27.04.2021 27.04.2021
5 ROP-KIK-1658-CPI-2/2021 od 21.04.2021 Dragan Ivetić iz Kikinde, ul Kosovska 46 Stambeni objekat P+0 u Kikindi ul Nikole Aleksića 10 kat.parc. 9695/1 k.o. Kikinda 01.06.2021 01.06.2021
6 ROP-KIK-29094-CPI-1/2021 od 02.09.2021 Dragomir Reljin, iz Nakova, ul. Slavka Rodića br. 35 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Kumanovska br. 154 na kat.parc.br. 7310 k.o.Kikinda 07.09.2021 07.09.2021
7
ROP-KIK-29108-CPI-1/2021 od 02.09.2021
 
Srđan Knežević iz Kikinda, Maksima Gorkog br. 12 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije u Kikindi u ul. Maksima Gorkog br. 12, na katastarskoj parceli br. 7628/48 k.o.Kikinda
 
07.09.2021 07.09.2021
8 ROP-KIK-25449-CPI-2/2021 od 20.09.2021
 
Robert Varga iz Kikinde, ul. Vojvode Mišića br. 24
 
na rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, kategorije „A“, klasifikacionog broja 112111, ukupno bruto razvijene građevinske površine 379,00m2, u ul. Vojvode Mišića br. 25 u Kikindi, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda
 
27.09.2021 27.09.2021
9 ROP-KIK-25449-CPIH-3/2021 od 14.10.2021
 
Robert Varga iz Kikinde, ul. Vojvode Mišića br. 24
 
na rekonstrukciju stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0, sa dogradnjom zgrade, za dva stana, spratnosti P+Pk, kategorije „A“, klasifikacionog broja 112111, ukupno bruto razvijene građevinske površine 379,00m2, u ul. Vojvode Mišića br. 25 u Kikindi, na kat. parceli br. 6333 k.o. Kikinda
 
21.10.2021 21.10.2021
10 ROP-KIK-19515-CPI-4/2021 od 02.11.2021 Miloš Krnić, Distrička br. 9, Kikinda i Dragana Krnić, Dragoljuba Udickog br. 6, na izgradnji stambene zgrade sa četiri stana, kategorije „B“, klasifikacionog broja 112221, spratnosti P+0, bruto površine u osnovi 201,71m2, u Kikindi, ul. Branka Radičevića br. 18, na kat. parc. br. 4277 k.o. Kikinda 09.11.2021 09.11.2021
11 ROP-KIK-28019-CPI-2/2021 od 02.12.2021
 
Isa Mirkov iz Kikinde, ul. Nikole Francuskog br. 137 Stambeni objekat P+0 u Kikindi ul. Nikole Francuskog 139, kat.par. 8181/1 k.o. Kikinda
 
08.12.2021 08.12.2021
12 ROP-KIK-25670-CPI-2/2021 od 20.12.2021 Sandre Šajn iz Kikinde, ul. Vojvode Mišića br. 54 na izgradnji stambene zgrade sa jednim stanom P+1, u ul. Sterije Popovića br. 51, na kat. parceli br. 8022 k.o. Kikinda 27.12.2021 27.12.2021
13 ROP-KIK-41244-CPI-2/2021 od 26.12.2021 „EURO UNA“ d.o.o. Beograd, ul. Dunavska br. 41 na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i prenamena pomoćnih objekata br. 3 i br. 8, u poslovni objekat za tehnički pregled u ul. Vašarište br. 14 u Kikindi, na kat. parceli br. 9521/1 k.o. Kikinda 31.12.2021 31.12.2021

 

Lokacijski uslovi 2021. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-37963-LOC-1/2020 od 23.12.2020  Barbul Joži, Save Tekelije br. 49, Kikinda  izgradnja pomoćne zgrade P+0, u ul. Braće Tatića br. 29 u Kikindi, na kat. parceli 6602 k.o. Kikinda

 Zaključak o odbacivanju 11.01.2021

11.01.2021
2 ROP-KIK-889-LOC-1/2021 od 15.01.2021 Trgovinskog proizvodnog preduzeća „ŠOLE“ d.o.o. Kikinda Topolski put br. 2, Kikinda, za rekonstrukciju krova industrijske zgrade P+0, obj.1, industrijske zgrade P+0, obj.2 i industrijske zgrade P+0, obj.4, u ulici Topolski put u Kikindi, na kat. parceli br. 20706/3 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 21.01.2021 21.01.2021
3 ROP-KIK-1017-LOC-1/2021 od 18.01.2021 „YU-DNI“ d.o.o. Banatska Topola, Petefi Šandora br. 25,
Banatska Topola
izgradnja objekta za primarnu poljoprivrednu
proizvodnju – dorada začinskog bilja i objekta za primarnu poljoprivrednu proizvodnju –
skladišni prostor, u Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 478 k.o. Banatska Topola
Zaključak o odbacivanju 05.02.2021 05.02.2021
4 ROP-KIK-3447-LOC-1/2021 od 10.02.2021 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnja novog sportskog terena - atletske staze u
Kikindi, na kat. parcelama br. 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033, 1061/1, 1067, 1069 i 21581 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 12.02.2021 12.02.2021
5 ROP-KIK-5092-LOC-1/2021 od 26.02.2021 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA za promenu namene magacina u proizvodnju sa dogradnjom evakuacionih stepenica, u Kikindi, ulica Nikole Tesle, na kat. pac. Br. 1773 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 04.03.2021 04.03.2021
6 ROP-KIK-5011-LOC-1/2021 od 26.02.2021 „SAT – TRAKT“ d.o.o., ul. Maršala Tita br. 111, Bačka Topola

izgradnju nadzemnih samonosivih KDS vodova za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda u naselju Bašaid - na katastarskim parcelama 1423, 1425, ...1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 - sve k.o. Bašaid,

Zaključak o odbacivanju 26.03.2021 26.03.2021
7 ROP-KIK-6190-LOC-1/2021 od 09.03.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za potrebe distributivnih delova elektronske omunikacione mreže u naselju Banatsko Veliko Selo,
na kat. parcelama br. 1841, 1837, ..., 804, 803 k.o. Banatsko Veliko Selo
Zaključak o odbacivanju 05.04.2021 05.04.2021
8 ROP-KIK-6193-LOC-1/2021 od 09.03.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola izgradnja nadzemnih samonosivih KDS vodova za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda u naselju Nakovo, na kat. parcelama br. 1513, 1514/1,...1515, 1526 k.o. Nakovo Zaključak o odbacivanju 05.04.2021 05.04.2021
9 ROP-KIK-6187-LOC-1/2021 od 09.03.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju samonosivih optički kabl za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Novi Kozarci - na katastarskim parcelama 2156, 2157/2,...423/1, 1423/5 – sve k.o. Novi Kozarci Zaključak o odbacivanju 06.04.2021 06.04.2021
10 ROP-KIK-6189-LOC-1/2021 od 09.03.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju samonosivih optički kabl za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže u naselju Rusko Selo - na katastarskim parcelama 3100, 3101,.. 4824, 3375 – sve k.o. Rusko Selo Zaključak o odbacivanju 05.04.2021 06.04.2021
11 ROP-KIK-10385-LOCA-6/2021 od 19.03.2021 Telekom Srbija d.o.o., Takovska br. 2, Beograd i izgradnja distributivnog dela optičke pristupne mreže elektronskih komunikacija, Opština Kikinda - Klaster 2, na kat. parcelama br.: 20769/1, 21629/1, .... 10605, 8109/45, 10540/1 i 10602/2 k.o. Kikinda, Rešenje o obustavljanju postupka 09.04.2021 09.04.2021
12 ROP-KIK-14023-LOC-1/2021 od 14.05.2021 „ŠOLE“ d.o.o. Kikinda, Topolski put br. 2, Kikinda, za izgradnju elektrane ‐ objekta za
proizvodnju električne energije, u ulici Topolski put u Kikindi, na kat. parceli br.
20706/3 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 19.05.2021 19.05.2021
13 ROP-KIK-20983-LOC-1/2021 od 06.05.2021 „Zlatna greda - Kostić“ d.o.o. Kikinda, Žarka Zrenjanina br. 42, Kikinda za izgradnju stambeno poslovne zgrade P+2+Pk, u ul. Žarka Zrenjanina br. 42 u Kikindi, na kat. parcelama br. 3829 i 3831/1 k.o. Kikinda, Zaključak o odbacivanju 23.07.2021 23.07.2021
14 ROP-KIK-36585-LOC-1/2021 od 19.10.2021 Aralica Milana, Srbobranska br. 136, Kikinda izgradnju stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta P+0, u ul. Omladinska bb, na kat. parceli br. 7819/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 25.10.2021 25.10.2021
15 ROP-KIK-35867-LOC-1/2021 od 14.10.2021 “JEDINSTVO“ d.o.o. Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikinda za izgradnju objekta za odgoj i tov svinja P+0, Nakovački drum bb, na kat. parc. br. 12411/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 12.11.2021 12.11.2021
16 ROP-KIK-40994-LOC-1/2021 od 17.11.2021 AD Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda, Bečejski put 3 izgradnja privremenog skladišta opasnog otpada, na kat. parceli br. 21375/27 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 22.11.2021 22.11.2021
17 ROP-KIK-41441-LOC-1/2021 od 19.11.2021
 
Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda
 
izgradnju Gradskog stadiona u Kikindi, na kat. parcelama broj: 2895,
2896, 2897 i 2898 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 10.12.2021 10.12.2021
18 ROP-KIK-41840-LOC-1/2021 od 23.11.2021
 
„Dom zdravlja Kikinda, ul. Kranja Petra I br. 106, iz Kikinde "OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-GINEKOLOŠKA AMBULANTA
br 2496 k.o.Kikinda, ul. Kralja Petra I br. 77-79 objekat br.3 P+0, REKONSTRUKCIJA, PROMENA NAMENE, PRETVARANJE TAVANSKOG PROSTORA U OBJEKAT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ENERGETSKA SANACIJA"
 
Zaključak o odbacivanju 10.12.2021 10.12.2021
19 ROP-KIK-42449-LOC-1/2021 od 26.11.2021 Udicki Jovana, Nikole Pašića br. 28 za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+Pot, ul. Braće Laković br. 46, na kat. parc. br. 1545/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 21.12.2021 21.12.2021
20 ROP-KIK-6193-LOC-2/2021 od 08.12.2021 „SAT-TRAKT“ d.o.o. Bačka Topola, Maršala Tita br. 111, Bačka Topola za izgradnju nadzemnih samonosivih KDS vodova za potrebe distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na teritoriji opštine Kikinda u naselju Nakovo, na kat. parcelama br. 1513, 1514/1, 1514/2....1515, 1526 k.o. Nakovo Zaključak o odbacivanju 30.12.2021 30.12.2021.
21 ROP-KIK-46514-LOC-1/2021 od 29.12.2021 Osnovne škole "Jovan Popović" Kikinda, Kralja Petra Prvog 63, Kikinda za rekonstrukciju i proširenje postojeće PP hidrantske mreže i izgradnju sistema za dojavu požara, u ul. Kralja Petra Prvog br. 63 u Kikindi, na kat.parceli br. 4518 k.o. Kikinda 31.12.2021 31.12.2021

 

Upotrebne dozvole 2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-40117-IUP-1/2019 od 31.12.2019  Mladen Krstajić iz Beograda – Savski Venac ul. Joce Jovanovića br. 17  za korišćenje izgrađenog ugostiteljskog objekta spratnosti Po+P+Pk (kategorija V, klasifikacioni broj 121112)  Rešenje o odbacivanju

 10.01.2020

10.01.2020

2 ROP-KIK-26820-IUP-7/2020 od 08.05.2020 Nada Klein iz Kikinde, Nemanjina br. 10 na rekonstrukciji i pretvaranje dela stambenog objekta u poslovni prostor ugostiteljske namene u stambenoj zgradi P+Pod, u Kikindi ul. Uglješa Terzina br. 8, na kat. parc. br. 6235 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju

15.05.2020

15.05.2020

3 ROP-KIK-9832-IUPH-7/2020 od 25.08.2020 Milana Francuski iz Kikinde, adresa Miloša Ostojina br. 17 stambene objekat sa jednim stanom spratnosti P+0 u Kikindi ul. Miloša Ostojina br. 38, na kat. parc. br. 21716 k.o. Kikinda, Rešenje o odbacivanju

31.08.2020

31.08.2020

4 ROP-KIK-30666-IUP-6/2020 od 07.09.2020 Dejana Bunghart iz Kikinde, ul. Ivana Jakšića br. 87 za izdavanje upotrebne dozvole za korišćenje stambene zgrade sa jednim stanom i pomoćnog objekta, u Kikindi ul. NJegoševa bb, na kat.parc.br. 20246/1k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju

14.09.2020

14.09.2020

5 ROP-KIK-18398-IUP-6/2020 od 13.11.2020 „Severtrans Senta“ d.o.o. iz Sente Zlatne grede br. 6 za korišćenje izgrađenog priključka na vodovodnu mrežu i hidrantski razvod u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 5, na kat. parc. br. 8964, 8965, 8967, 8968 i 8982 k.o. Kikinda, kategorije „G“, klasifikacionog broja 222210 Rešenje o odbacivanju 20.11.2020 20.11.2020
6 ROP-KIK-33669-IUP-7/2020 od 18.12.2020 Topola doo Banatska Topola, ul. Kikindska 25 Kikinda dogradnja zalivnog sistema „Banatska Topola“, na kat. parc. br. 2926, 3738.., 3768, 2903 sve k.o. Ban. Topola Rešenje o odbacivanju 24.12.2020 24.12.2020

 

Zaključci po članu 145 - 2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
1  ROP-KIK-353-ISAW-1/2020 10.01.2020  „Grindex“ DOO iz Kikiinde, adresa Miloša Velikog br. 80, mat.br: 08791163  na rekonstrukciji zidane trafostanice tipa „kula“ ZTS „Agroservis-Grindex“ snage 630(630)kVA, 20/0,4kV u Kikindi, ul. Miloša Velikog br. 80, na katastarskoj parceli 9529 K.O. Kikinda  14.01.2020 14.01.2020
2 ROP-KIK-119-ISAW-2/2020 od 03.02.2020 Grad Kragujevac ul. Nikole Pašića br. 6 na izgradnji Vodovodne linije, od lokacije „Biznis inovacioni centar“ do kapije „Stari muzej“, k.p. 7405/61, 7405/62, 7405/64 i 7405/65, K.O. KG1, Kragujevac, zbog mesne nenadležanosti. 03.02.2020 03.02.2020
3 ROP-KIK-3835-ISAW-1/2020 od 17.02.2020 Johanna Retzler, Nemačka, iz Grada Osterhofen ul. Hofbauerstrasse br. 3 na izgradnji pomoćnog objekta, spratnosti P+1, u Banatskom Velikom Selu, ulica Zdravka Čelara br. 48, na katastarskoj parceli 4828, KO Banatsko Veliko Selo 24.02.2020 24.02.2020
4 ROP-KIK-4488-ISAW-1/2020 od 22.02.2020 PTP '' VOJVOĐANIN '' DOO iz Mokrina ulica Rade Trnića broj 113 na izgradnji Hangara za smeštaj polj. mašina i alata, P+0, kategorije B, klasifikacioni broj 127142 Mokrin, potes Prosine, na katastarskoj parceli broj 19198 k.o.Mokrin 27.02.2020 27.02.2020
5 ROP-KIK-5075-ISAW-1/2020 od 27.02.2020 KIKINDSKI MLIN AKCIONARSKO DRUŠTVO KIKINDA za adaptaciju-ugradnju novog sistema automatske dojave požara za objekta Kikindskog mlina u Kikindi, ul. Svetozara Miletića br. 198 05.03.2020 05.03.2020
6 ROP-KIK-5932-ISAW-1/2020 od 05.03.2020 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA CRVENKA na investicionom održavanju kompresorske stanice i instalacije komprimovanog vazduha u Kikindi u ul. Nikole Tesle br. 5, na kat.parc.br. 1773 k.o.Kikinda 11.03.2020 11.03.2020
7 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE GRINDEX KIKINDA „Grindex“ DOO iz Kikiinde, adresa Miloša Velikog br. 80 na rekonstrukciji zidane trafostanice tipa „kula“ ZTS „Agroservis-Grindex“ snage 630(630)kVA, 20/0,4kV u Kikindi, ul. Miloša Velikog br. 80, na katastarskoj parceli 9529 K.O. Kikinda, u listu nepokretnosti označene brojem 6 (kategorije „G“ klasifikacionog broja 222420) 11.03.2020 11.03.2020
8 ROP-KIK-15987-ISAW-1/2020 od 01.06.2020 Ivan Tuturilov iz Kikinde ulica Feješ Klare broj 36 za izgradnju staje za krave (kategorija „B“, klasifikacioni broj 127112) u Kikindi, potes Kinđa-Vodice, na katastarskoj parceli broj 10449 k.o. Kikinda 08.07.2020 08.07.2020
9 ROP-KIK-4750-IUP-6/2020 od 27.07.2020 „YU-DNI“ d.o.o., ul. Petefi Šandora br. 25, iz Banatska Topole za korišćenje izgrađenog objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, u ul. Petefi Šandora br. 38, u Banatskoj Topoli, na kat. parc. br. 107 i 108 k.o. Banatska Topola 03.08.2020 03.08.2020
10 ROP-KIK-9832-IUP-6/2020 od 28.07.2020 Milana Francuski iz Kikinde, adresa Miloša Ostojina br. 17 stambeni objekat sa jednim stanom spratnosti P+0 u Kikindi ul. Miloša Ostojina br. 38, na kat. parc. br. 21716 k.o. Kikinda, 04.08.2020 04.08.2020
11 ROP-KIK-13008-ISAW-6/2020 od dana 11.08.2020. godine JP „Srbijagas“ Novi Sad ul. Narodnog fronta br. 12 na izgradnji priključnog gasovoda i izgradnja MRS i unutrašnja gasna instalacija kategorije kategorije „G“, klasifikcinog broja 222100 u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 169, na kat.parc.br. 10036 k.o.Kikinda 18.08.2020 18.08.2020
12 ROP-KIK-31017-ISAW-3/2020 od 28.08.2020 „TOPOLA“d.o.o. Banatska Topola, ul. Kikindska br. 25 na izgradnji dva ekonomska objekta nadstrešnice za goveda broj 28 i 29 u Banatskoj Topoli, potes Veliki rit na katastarskoj parceli broj 2895, ko Banatska Topola

04.09.2020

04.09.2020
13 ROP-KIK-26976-ISAW-1/2020 od 25.09.2020 Dušan Marjanović iz Kikinde ul. Dimitrija Tucovića br. 32 za izgradnju pomoćnog objekta spratnosti P+0 u Kikindi, ulica Dimitrija Tucovića br. 32, na katastarskoj parceli 4140 k.o. Kikinda 02.10.2020 02.10.2020
14 usaglašen ROP-KIK-31017-ISAWHA-4/2020 od 28.09.2020 TOPOLA d.o.o. za poljoprivredu, preradu i promet, Banatska Topola na izgradnji dva ekonomska objekta nadstrešnice za goveda broj 28 i 29 u Banatskoj Topoli, potes Veliki rit na katastarskoj parceli broj 2895, ko Banatska Topola 05.10.2020 05.10.2020
15 ROP-KIK-27980-ISAW-1/2020 od 02.10.2020 Nebojša LJutica iz Kragujevca ul. Parloška br. 10Nebojša LJutica iz Kragujevca ul. Parloška br. 10 na izgradnji unutrašnje gasne instalacije za stambeni objekat u Kragujevcu, ulica Parloška br. 10, na kat. parc. br. 911 K.O. Kragujevac 2 05.10.2020 05.10.2020
16 ROP-KIK-35294-ISAW-1/2020 od 26.11.2020 Sava Mandić, Bedfordvju, ulica Elizabet
br. 11, Johanesburg, Južna Afrika
rekonstrukcija i promena namene stambeno poslovnog objekta Po+Pr u Kikindi ul. B.Tatića br. 3 Kikinda, na kat. parc.br. 6254k.o.Kikinda 01.12.2020 01.12.2020
17 ROP-KIK-24411-ISAW-2/2020 od 27.11.2020 Privredno društvo za distribuciju električne energije "Elektrovojvodina" D.O.O. Novi Sad ul. Pančevačka br. 46 iz Zrenjanina izgradnja priključka na DSEE za biogasnu elektranu, na k.p. 9320/1, 11092/2, 11048 i 11093 k.o. Bašaid 04.12.2020 04.12.2020

 

Građevinske dozvole 2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-9567-CPI-3/2020 od 24.01.2020. god.  Zlatko Ferezovića iz Švajcarske, adresna informacija Via Salita Alla Shigsa  za rekonstrukciju i dogradnju stambene zgrade, P+0, i dva pomoćna objketa, spratnosti P+0, u ul. Stevana Sinđelića br.18, na kat. parceli broj 9101 k.o. Kikinda  Rešenje o odbacivanju 30.01.2020 30.01.2020
2 ROP-KIK-8079-CPI-4/2020 od 28.01.2020 „Taxi petrol“ d.o.o. iz Pančeva, adresa Bavaništanski drum 487 za izgradnju samouslužne autoperionice u ulici Jovana Jovanović Zmaja br.131 u Kikindi, na katastarskoj parceli broj 9985 K.O. Kikinda Rešenje o odbacivanju 04.02.2020 04.02.2020
3 ROP-KIK-33669-CPI-4/2020 od 11.02.2020 „Topola“ d.o.o. iz Banatske Topole, adresa Kikindska br. 25 za dogradnju zalivnog sistema „Banatska Topola“, na kat. parc. br. 2926, 3738, 3637/4, 3659, 3637/2, 2925, 2924, 2923, 3594/2, 2921, 2922, 2912, 2911, 2909, 3761, 2907, 3768, 2903 sve k.o. Banatska Topola Rešenje o odbacivanju 19.02.2020 19.02.2020
4 ROP-KIK-4071-CPI-3/2020 od 24.03.2020 Milica Radnović, Kikinda, Donja Vodoplavna br. 11 na izgradnji stambenog objekta u osnovi i dogradnji stambenog objekta P+0 sa pretvaranjem tavanskog prostora u stambeni prostor P+Pk, u ul. Donja Vodoplavna br. 11 u Kikindi, na kat. parceli br. 4153 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 30.03.2020 30.03.2020
5 ROP-KIK-9468-CPI-1/2020 od 25.04.2020 Milena Radaković iz Srpske Crnje, adresa Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 19 za izgradnju stambene zgrade spratnosti P+0 u Kikindi ul. Albertova br.7, na kat. parcelama broj 3685 i 3686 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 04.05.2020 04.05.2020
6 ROP-KIK-40032-CPI-3/2020 od 03.05.2020 Grad Kikinda, sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom, na kat. parcelama br. 981/1, 982, 1135, 1136, 1137 i 1829 k.o. Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju 08.05.2020 08.05.2020
7 ROP-KIK-39285-CPI-4/2020 od 06.07.2020 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnju kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Mokrinu, na kat. parc. br. 459, 2229, 2850,... 22769/2, 22769/1, 21528 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 13.07.2020 13.07.2020
8 ROP-KIK-23455-CPA-6/2020 od 04.08.2020 Kipetrol d.o.o. Bašaid sa sedištem u Bašaidu, adresa Torđanski put br. 1 za izgradnju CHP, upravljački objekat, pumpna stanica, MBTS, laguna, platoi i saobraćajne površine, na kat.parc.br. 9320/1 k.o.Bašaid u Bašaidu ul. Potes Parlog Rešenje o odbacivanju 11.08.2020 11.08.2020
9 ROP-KIK-39285-CPIH-5/2020 od 13.08.2020 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 izgradnju kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Mokrinu, na kat. parc. br. 459, 2229, 2850,... 22769/2, 22769/1, 21528 k.o. Mokrin Rešenje o odbacivanju 20.08.2020 20.08.2020
10 ROP-KIK-18885-CPI-2/2020 od 31.08.2020 Valor sa sedištem u Zrenjaninu ul. Melenački drum 37 na izgradnji - dogradnja skladišnog prostora objekta označenog u prepisu lista nepokretnosti br. 7, spratnosti P+0, u ul. Miloša Velikog br. 37, na kat. parceli br. 9039 k.o. Kikinda Rešenje o odbijanju 07.09.2020 07.09.2020
11 ROP-KIK-27923-CPI-4/2020 od 13.10.2020.g. Grad Kikinda na izgradnji svlačionica i tribina za FK '' Polet '' Nakovo, spratnosti P+1, kategorije V, klasifikacioni broj 126500, u Nakovu, u ulici Zdravka Čelara bb, na katastarskoj parceli broj 1499, k.o. Nakovo Rešenje o odbacivanju 13.10.2020 13.10.2020
12 ROP-KIK-20727-CPI-2/2020 od 09.10.2020 Jovana Grubić iz Novog Sada, ul. Branimira Ćosića br. 19 na izgradnji poslovno stambene zgrade spratnosti P+1 u Kikindi, ulica Uglješe Terzina br. 2, na katastarskoj parceli broj 6231, k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 15.10.2020 15.10.2020
13 ROP-KIK-25387-CPI-2/2020 od 22.10.2020 Čedomir Petrović iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 124a za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, u ul. Nikole Aleksića bb, na kat. parc. br. 9720/8 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 26.10.2020 26.10.2020
14 ROP-KIK-25387-CPIH-3/2020 od 29.10.2020 Čedomir Petrović iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 124a za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, u ul. Nikole Aleksića bb, na kat. parc. br. 9720/8 k.o. Kikinda Rešenje o odbacivanju 05.11.2020
 
05.11.2020
15 ROP-KIK-15308-CPI-2/2020 od 13.11.2020 Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu „Bell chemicals”, Banatsko Veliko Selo na dogradnji zgrade broj 1, - Pogon za pakovanje gotovih proizvoda, spratnosti P+0, kategorija objekta B, klasifikacioni broj 125101, u ulici Vojvođanska, broj 27, u Banatskom Velikom Selu, na kat.parceli broj 2654/5 k.o Banatsko Veliko Selo Rešenje o odbacivanju  20.11.2020 20.11.2020
16 ROP-KIK-28904-CPI-2/2020 od 27.11.2020 “SAT TRAKT“ d.o.o Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 111 izgradnja optičkog kabla u Bašaidu (kategorija „G“, klasifikacioni broj 222431), dužina trase optičkog kabla oko 2.335,00m, , u Bašaidu, na kat. parcelama broj 6547, 6512, 6363/1 k.o Bašaid Rešenje o odbacivanju 27.11.2020 27.11.2020

 

Lokacijski uslovi 2020. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave
 1  ROP-KIK-145-LOC-1/2020 od 07.01.2020  Branke Malenčić, Branka Radičevića 38A, Mokrin  za izgradnju poslovno-stambenog objekta (P+1), u ulici Vase Stajića br. 6, na kat. parceli br. 1883 k.o. Mokrin

 13.01.2020

 13.01.2020
2 ROP-KIK-425-LOC-1/2020 od 13.01.2020 Fabrike biskvita „JAFFA“ d.o.o. Crvenka, Marsala Tita br. 245, Crvenka za izgradnju zatvorenog skladišta za odlaganje mašina, spratnosti P+0, na kat. parceli broj 426 k.o. Kikinda 17.01.2020 17.01.2020
3 ROP-KIK-39285-LOC-1/2019 od 24.12.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Mokrinu, na kat. parc. br. 459, 2229, 2850.. 21528 k.o. Mokrin 20.01.2020 20.01.2020
4 ROP-KIK-422-LOC-1/2020 od 13.01.2020 Rada Nemešev, Pere Segedinca br. 57, Kikinda za izgradnju stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul. Pere Segedinca br. 57, na kat. parceli br. 5147 k.o. Kikinda 20.01.2020 20.01.2020
5 ROP-KIK-40032-LOC-1/2019 od 30.12.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, za izgradnju mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom, na kat. parcelama br. 981/1, 982, 1135, 1136, 1137, 1829, k.o. Banatsko Veliko Selo 29.01.2020 29.01.2020
6 ROP-KIK-2655-LOC-1/2020 od 05.02.2020 Jon Biljane, Miloševački drum br. 31, iz Kikinde za dogradnju stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, ul. Miloševački drum br. 31, na kat. parc. br. 10867 k.o. Kikinda 12.02.2020 12.02.2020
7 ROP-KIK-4071-LOC-1/2020 od 19.02.2020 Milica Radnović, Donja Vodoplavna br. 11, Kikinda dogradnja (nadziđivanje) stambenog objekta P+0 sa pretvaranjem tavanskog prostora u stambeni prostor P+Pot, u ul. Donja Vodoplavna br. 11 u Kikindi, na kat. parceli br. 4153 k.o. Kikinda 26.02.2020 26.02.2020
8 ROP-KIK-8924-LOC-1/2020 od 14.04.2020 „BASAID WIND“ d.o.o. Beograd, Svetogorska br.4, Beograd za izgradnju pristupno servisnih puteva sa prelazima preko
melioracionih kanala i ostalih saobraćajnih površina za potrebe kompleksa vetroparka „Bašaid”, na kat. parcelama br. 11048,..11087 i 8840/1 k.o. Bašaid
11.05.2020 11.05.2020
9 ROP-KIK-13008-LOC-1/2020 od 04.06.2020 Savica Vujanić PR
Trgovinska radnja „HOME LOOK“ Kikinda, Vuka Karadžića 1B, Kikinda
izgradnja poslovno-stambenog objekta P+0 u Kikindi, u
ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 169, na kat. parceli br. 10036 k.o. Kikinda
10.06.2020 10.06.2020
10 ROP-KIK-12371-LOC-1/2020 od 18.06.2020 NAFTNA
INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad
izgradnja priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice
STS „STS-7“ KP snage 400(400)kVA, 10(20)/0,4kV u Kikindi, vangrađevinski reon – potes
Crvenka, na katastarskim parcelama 14763, 14764 i 14765 k.o. Kikinda
18.06.2020 18.06.2020
11 ROP-KIK-12628-LOC-1/2020 od 02.06.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju Trga kod pijace, deo ulica Branka Radičevića i Dositejeve, deo Trga srpskih dobrovoljaca na kat. parc. br. 4429, 21594, 4587 i 4590/3 k.o. Kikinda 01.07.2020 01.07.2020
12 ROP-KIK-20496-LOC-1/2020 od 07.08.2020 „Bioesen“ d.o.o. Kula, Industrijska zona bb, Kula postrojenja za kospaljivanje sporednih proizvoda životinjskog porekla (konfiskat iz klanice, kosti iz prerade mesa i uginule životinje sa farme svinja), kapaciteta do 300 kg/h, na Putu za Kikindu br. 2a, na kat. parceli br. 20081/5 k.o. Mokrin

19.08.2020

19.08.2020
13 ROP-KIK-23455-LOCA-7/2020 od 14.08.2020 "Kipetrol" d.o.o., Torđanski put br. 1, Bašaid izgradnju biogasnog postrojenja na kat. parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid 20.08.2020 20.08.2020
14 ROP-KIK-19136-LOC-1/2020 od 28.07.2020 Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Save Maškovića br. 3, Beograd za rekonstrukciju zgrade državnih orana i
organizacija Pod+P+1, na Trgu srpskih dobrovoljaca br. 34, na kat. parcelama br. 4606 i
4607 k.o. Kikinda
26.08.2020 26.08.2020
15 ROP-KIK-23761-LOC-1/2020 od 02.09.2020 Knez Petrol d.o.o., Carice Jelene br. 28, Beograd za dogradnju Benzinske stanice u Iđošu, na kat. parc. br.
1318/2 i 1459 k.o. Iđoš
09.09.2020 09.09.2020
16 ROP-KIK-25473-LOC-1/2020 od 16.09.2020 Stojkov Nevena, Braće Tatića br. 57, Kikinda uslova za izgradnju stambene zgrade P+2, u ul. Uglješe Terzina br. 11-13, na kat. parcelama br. 8944 i 8945/1 k.o. Kikinda 23.09.2020 23.09.2020
 17 ROP-KIK-25473-LOCH-2/2020 od 25.09.2020 Stojkov Neven, Braće Tatića br. 57, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+2, u ul. Uglješe Terzina br. 11-13, na kat. parcelama br. 8944 i 8945/1 k.o. Kikinda 14.10.2020 14.10.2020
18 ROP-KIK-31083-LOC-1/2020 od 26.10.2020 Stojkov Neven, Braće Tatića br. 57, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+2, u ul. Uglješe Terzina br. 11-13, na kat. parcelama br. 8944 i 8945/1 k.o. Kikinda 16.11.2020 16.11.2020
19 ROP-KIK-31156-LOC-1/2020 od 26.10.2020 URBAN ORGANIKA DOO KIKINDA, Trg srpskih dobrovoljaca br. 3/10, Kikinda izgradnju kompleksa Sistem akvaponije sa skladištem i logistikom, potes Kinđa, Kikinda, na kat. parc. br. 18734/3 k.o. Kikinda 16.11.2020 16.11.2020
20 ROP-KIK-34449-LOC-1/2020 od 19.11.2020 Dragan Glišić, Jugovića sokače br. 15,
Kikinda
dogradnja stambenog objekta
P+Pk, u ulici Jugovića sokače br. 15A u Kikindi, na kat. parceli br. 466 k.o. Kikinda
26.11.2020 26.11.2020
21 ROP-KIK-1963-LOC-3/2020 od 30.11.2020 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju poslovne zgrade Lova, objekat broj 1, P+0, u Iđošu, u ul. Svetosavska br. 60, na kat. parcelama br. 1021/1 i 1021/2 k.o. Iđoš 02.12.2020 02.12.2020
22 ROP-KIK-34009-LOC-1/2020 od 16.11.2020 NIS“ A.D., UL. Narodnog fronta br. 12, iz Novog Sada za izgradnju čelično-rešetkastog stuba, priključnog 20kV kablovskog voda i stubne transformatorske stanice
STS „Mk-185“ snage 400(400) kVA, 20/0,4 kV u Mokrinu, potes Vodoplav, na kat. parceli
20332 k.o. Mokrin,
02.12.2020 02.12.2020  
23 ROP-KIK-35034-LOC-1/2020 od 24.11.2020 Snežana Milovanov, Kralja Petra I br. 180 Kikinda izgradnja individualnog stambenog objekta P+0 u Kikindi, u ul.
Braće Bogaroški br. 76, na kat. parceli br. 5853/1 k.o. Kikinda
16.12.2020 16.12.2020  
24 ROP-KIK-37959-LOC-1/2020 od 23.12.2020 Kuburić Srđana, Ive Andrića br. 3, Kikinda izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0 i ogradnog zida u Kikindi, ul. Albertova br. 15, na kat. parc. br. 3727 k.o. Kikinda 29.12.2020 29.12.2020  

 

Upotrebne dozvole 2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1.  ROP-KIK-23211-IUP-8/2019 od 18.05.2019  ATLER - FONTANA DOO KIKINDA iz Kikinde, Dragutina Ristića br. 7  za izgrađen pomoćni objekta u f-ji glavnog objekta – gasna stanica za tečni ugljendioksid, u ul. Dragutina Ristića br. 7 u Kikindi, na kat. parcelama br. 9697/1, 9699/1, 9699/2 i 9705/2 k.o. Kikinda  Zaključak o odbacivanju 24.05.2019 24.05.2019  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-34049-IUP-7/2019 od 13.06.2019 Nikola Simović iz Subotice, Jurija Gagarina 3 ODBACUJE SE zahtev investitora za izdavanje upotrebne dozvole za nadzemni rezervoar tečnog naftnog
gasa u Horgošu, na adresi Fodorova duž br. 15, k.p. br. 11357 K O. Horgoš
Rešenje o odbacivanju 13.06.2019 17.06.2019 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-8867-IUP-11/2019 od 04.10.2019 Ivana Jović iz Kikinde ul. Đoke Radaka br. 2/8 Stambena zgrada, spratnosti P+0 u Kikindi, ul. Albertova br. 34, na kat.parc.br. 3566 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 07.10.2019 07.10.2019 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-24781-IUP-12/2019 od 04.10.2019 “Ninkov”doo sa sedištem u Bašaidu ul. Put za Melence br. 1 podno skladište sa novoprojektovanim instalacijom hidrantske mreže i priključenjem objekta na postojeću (rekonstruisanu) glavnu razvodnu tablu kompleksa na elektro instalaciju u Bašaidu ul. Put za Melence br. 1, na kat. parc. br. 11180/1 k.o. Bašaid Zaključak o odbacivanju 09.10.2019 09.10.2019 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-32316-IUP-1/2019 od 22.10.2019 Jelena Saravolac iz Kikinde ul. Marka Kraljevića br. 192 stambena zrada sa jednim stanom kategorije „A“, klasifikacionog broja 111011, u Kikindi ul. Marka Kraljevića br. 192, na kat.parc.br. 7513/5k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 28.10.2019 28.10.2019 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-35315-IUP-1/2019 od 18.11.2019 Ankice Maksić i Nikole Maksić oboje iz Kikinde ul. Nikole Aleksića br. 3 izgrađenog stambenog objekt, spratnosti Su+P+1, u Kikindi, ul. Nikole Aleksića br. 3, na kat. parc. br. 9711/13k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 20.11.2019 20.11.2019 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-27264-IUP-4/2019 od 02.12.2019 Saša Kitanović iz Nakova promenjene namene dela objekta koja se odnosi na pretvaranje dela stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0 u poslovni prostor u prodavnicu spratnosti P+0, u Nakovu u ul. Glavna br. 73a, na kat.parc.br. 222 k.o.Nakovo Zakon o odbacivanju 03.12.2019 03.12.2019 Preuzmite akte

 

Zaključci po članu 145 - 2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1  ROP-KIK-17170-ISAW-3/2018 od 28.12.2018  "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin"  na izgradnji MBTS-20/0,4kV sa SN i NN raspletom za potrebe napajanja graničnog prelaza u Nakovu, na kat. parcelama br. 1524, 1522/3, 1522/4, 1522/5 i 1522/2 k.o. Nakovo  Zaključak o odbacivanju 09.01.2019 09.01.2019  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-1740-ISAW-1/2019 od 30.01.2019 Poljoprivredno preduzeće “ Mokrin” d.o.o. na izgradnji pomoćni i montažni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje na delu parcele broj 16609 k.o.Mokrin Zaključak o odbacivanju 04.02.2019 04.02.2019 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-34221-ISAW-2/2019 od 12.02.2019 Grad Kikinda iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na rekonstrukciji crpne stanice u Mokrinu, sa ugradnjom postrojenja za kondicioniranje pijaće vode, Mokrin , ul.Đure Jakšića , kp 2193.k.o.Mokrin, Zaključak o odbacivanju 13.02.2019 13.02.2019 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-216-ISAW-2/2019 od 21.02.2019 ZOPPAS INDUSTRIES SERB DOO za izgradnju uzidane transformatorske stanice sa napojnim kablovskim vodom, na kat. parcelama br. 10735/6 i 21714 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 27.02.2019 27.02.2019 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-3471-LOC-1/2019 od 19.02.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda rekonstrukcija ulice Vojina Zirojevića u Kikindi, na katastarskim parcelama 21659/1, 7674/1, 7018/2, 21659/2, 21650, 21657, 7705/5, 7908, 21655/2, 21655/1, 8107, 8110/1, 7909 i 21643 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 19.03.2019 19.03.2019 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-8904-ISAW-1/2019 od 08.04.2019 Gerontološki centar Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Generala Drapšina br. 99 na Adaptaciji i EEE zgrade za zaštitu odraslih i starih lica – Dom za stare i penzionere u Kikindi, na k.p.br. 4708 K.O.Kikinda Zaključak o odbacivanju 15.04.2019 15.04.2019 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-11428-ISAW-1/2019 od 03.05.2019 Agroglobe d.o.o. iz Novog Sada, adresa Bulevar Oslobođenja br. 60, na sanaciji pomoćne zgrade-podno skladište (P+0) u Kikindi, ulica Miloša Velikog br.83/b, na katastarskoj parceli 9524/1, K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 09.05.2019 09.05.2019 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-11609-CPI-1/2019 od 06.05.2019 Klačak Roberta i Hristić Klačak Darinke iz Kikinde, ulica Petefi Šandora br. 6/11 za izgradnju stambenog objekta P+0, u ul. Uglješe Terzina br. 60 u Kikindi, na kat. parceli br. 8492 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 13.05.2019 13.05.2019 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-12795-ISAW-1/2019 od 13.05.2019 JAFFA D.O.O. Crvenka, adresa Maršala Tita br. 245 za adaptaciju poslovnog prostora u Kikindi, ulica Generala Drapšina br.13, na katastarskoj parceli 4614 KO Kikinda (kategorija objekta „B“, klasifikacionog broja 122011) Zaključak o odbacivanju 18.05.2019 20.05.2019 Preuzmite akte
10

ROP-KIK-6034-ISAW-2/2019;

od 03.06.2019

"EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin" izgradnja STS, SN i NN raspleta sa javnom rasvetom u ulici Bratstva Jedinstva u Ruskom Selu, na katastarskoj parceli 3125/3, K.O. Rusko Selo Zaključak o odbacivanju 06.06.2019 13.06.2019 Preuzmite akte
11

ROP-KIK-12795-ISAW-2/2019;

od 03.06.2019

JAFFA D.O.O. Crvenka, adresa Maršala Tita br. 245 adaptacija poslovnog prostora u Kikindi, ulica Generala Drapšina br.13, na katastarskoj parceli 4614 KO Kikinda (kategorija objekta „B“, klasifikacionog broja 122011) Zaključak o odbacivanju 04.06.2019 04.06.2019 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-13512-ISAW-2/2019 od 18.06.2019 DOO '' SUBOTIČKI '' (mat br. 20489677), sa sedištem u Kikinde, ulica Partizanska broj 11 izgradnju hangara za smeštaj polj. mašina i alata, spratnosti P+0 (kategorije B, klasifikacioni broj 127142) i vagarske kućice (kategorije A, klasifikacioni broj 127141), spratnosti P+0, u Mokrinu, potes Selo, na kat. parc. broj 536/2, k.o.Mokrin Zaključak o odbacivanju 21.06.2019 21.06.2019 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-17027-ISAW-1/2019 od 19.06.2019 Srednja stručna škola "Miloš Crnjanski" iz Kikinde ul. Svetosavska br. 57 investiciono održavanje objekta zgrade srednjeg obrazovanja objekat označen pod brojem 1, izgrađene na kat.parc. br. 8470/1 k.o.Kikinda u ul. Svetosavska 57 Zaključak o odbacivanju 24.06.2019 24.06.2019 Preuzmite akte
 14  ROP-KIK-6039-ISAW-2/2019 od 26.06.2019  "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "ED Zrenjanin"  na izgradnji MBTS-7 sa pripadajućim VN i NN kablovskim vodovima u ul. Svetozara Miletića u Bašaidu, na kat. parc. br. 1445 k.o. Bašaid  Zaključak o odbacivanju 03.07.2019  03.07.2019 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-22608-ISAW-1/2019 od 02.08.2019 Jožef i Eržebet Lerinc iz Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 30 za rekonstrukciju porodične stambene zgrade Po+P sa jednim stanom, objekat broj 1, u ulici Svetozara Miletića br. 4 u Kikindi, na katastarskoj parceli 6189 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 06.08.2019 06.08.2019 Preuzmite akte
16 ROP-KIK-25364-ISAW-1/2019 od 26.08.2019 BORISLAV CURAKOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SIMTEK KIKINDA na izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta u Kikindi u ul. Braće Arsenova br. 43, Kikinda na kat.parc.br. 21730 kategorija, klasifikacionog broja 127141
Zaključak o odbacivanju 02.09.2019
 
02.09.2019 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-26509-ISAW-1/2019 od 05.09.2019 Osnovna škola „Žarko Zrenjanin“ iz Kikinde ul. Beogradska br. 8, investiciono održavanju objekta fiskulturne sale sa pratećim aneksima, u Kikindi, ul. Beogradska br. 8, na kat.parc. br. 10105/2 i 10105/7 k.o. Kikinda (kategorija objekta „V“, klasifikacionog broja 126321

 

Zaključak o odbacivanju 09.09.2019

09.09.2019 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-27264-ISAW-1/2019 od 11.09.2019 Saše Kitanović iz Nakova, ul. Glavna 63a na pretvaranju namene dela objekta uz izvođenje građevinskih radova, pretvaranje dela stambene zgrade broj 1, spratnosti P+0 u poslovni prostor u prodavnicu spratnosti P+0, u Nakovu u ul. Glavna br. 73a, na kat.parc.br. 222 k.o.Nakovu Zaključak o odbacivanju 18.09.2019 18.09.2019 Preuzmite akte
19 ROP-KIK-8904-ISAW-3/2019 od 18.09.2019 Republički fond za penzijsko i invalidsko osuguranje Beograd na Adaptaciji i EEE zgrade za zaštitu odraslih i starih lica – Dom za stare i penzionere u Kikindi, na k.p.br. 4708 K.O.Kikinda, kategorija „V“, klasifikacionog broja 113002 Zaključak o odbacivanju 25.09.2019 25.09.2019 Preuzmite akte
20 ROP-KIK-30971-ISAW-1/2019 od 09.10.2019 OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA SLOBODAN MALBAŠKI na sanaciji objekta i adaptacija dela tavana u potkrovlje objekat označen u vlasničkom listu pod brojem 1, u Kikindi ul. Svetosavska br. 19, na kat.parc.br. 6525 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 14.10.2019 14.10.2019 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-32986-ISAW-1/2019 od 28.10.2019 Grad Kikinda na invetsticionom održavanju objekta zgrade Doma omladine i Partizana, u Kikindi ul. Trg Srpskih dobrovoljaaca br. 23, kat.parc.br. 4593/1 i 4593/2 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 31.10.2019 31.10.2019 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-32704-ISAW-1/2019 od 24.10.2019 Roman Čretnik iz Kikiinde, adresa Ivana Jakšića br. 89 izgradnja nadstrešnice za smeštaj poljoprivrednih mašina spratnosti P+0 (kategorije „A“ klasifikacionog broja 127141), u Kikindi, ulica Vašarište br. 5, na katastarskoj parceli 9480 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 31.10.2019 31.10.2019 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-29043-ISAW-2/2019 od 24.10.2019 Željko Maksić PR Trgovinska radnja „MAX-DOM“ iz Kikiinde, adresa Jovana Jovanović Zmaja br. 8, na pretvaranju stambene zgrade broj 1 spratnosti P+0 (kategorije „A“ klasifikacionog broja 111011) u poslovni prostor – prodavnicu (kategorije „B“ klasifikacionog broja 123001), u Kikindi, ulica Uglješe Terzina br. 4 A, na katastarskoj parceli 6233 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 31.10.2019 31.10.2019 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-35288-ISAW-1/2019 od 16.11.2019 Angro – Drvar Kikinda, sa sedištem u Kikindi ul. Nakovački drum bb, na faznoj rekonstrukciji – investiciono održavanje postojećih saobraćajnica i parkinga za teretna vozila u okviru saobraćajnog – transportnog terminala na katastarskoj parceli br. 1797/5 k.o.Kikinda ul. Nakovački drum bb, Kikinda, Zaključak o odbacivanju 20.11.2019 20.11.2019 Preuzmite akte
25 ROP-KIK-36395-ISAW-1/2019 od 27.11.2019 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD na investicionom održavanju objekta – lokala u prizemlju i na spratu u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Braće Tatića br. 2, na kat.parc.br. 6255 k.o.Kikinda, kategorije „V“, klasifikacionog broja 112222 i kategorija „B“ klasifikacionog broja 122011, dominatna kategorija „V“ Zaključak o odbacivanju 02.12.2019 02.12.2019 Preuzmite akte
26 ROP-KIK-36660-ISAW-1/2019 od 29.11.2019. god. Grad Kikinda na invetsticionom održavanju sistema sale za proslave u objektu Doma omladine u Ruskom Selu na kat.parc.br. 2038/2 k.o.Rusko Seloo Zaključak o odbacivanju 04.12.2019 04.12.2019 Preuzmite akte
27 ROP-KIK-39163-ISAW-1/2019 od 23.12.2019 Javno preduzeće „Srbijagas“ Novi Sad, Narodnog Fronta br. 12 i finansijera Mlekara Kikinda doo, Kikinda ul. Kralja Petra Prvog br. 166 na izgradnji priključnog gasovoda i MRS, na kat. parcelama br. 2227 i 2228 k.o. Kikinda, ul. Kralja Petra Prvog br. 166, kategorije „G“, klasifikacionog broja 222100 – lokalna gasovodna mreža – lokalni nadzemni ili podzemni cevovodi za distribuciju gasa (van zgrada); Zaključak o odbacivanju 26.12.2019 26.12.2019 Preuzmite akte

 

Građevinske dozvole 2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 ROP-KIK-35833-CPI-3/2018 od 31.12.2018 Ninkov d.o.o. ul. Put za Melence br. 1, sa sedištem u Bašaidu za izgradnju usipnog koša, aspiraterske kuće, elevatorske jame i stubova, tampon ćelija, sušare za žitarice sa CNG instalacijom i interne saobraćajnice, na kat. parc. br. 11180/1 k.o. Bašaid Zaključak o odbacivanju 10.01.2019 10.01.2019 Preuzmite akte
2  ROP-KIK-443-CPI-1/2019 od 11.01.2019  Udruženje Kolping Društvo Srbije  za izgradnju stambene zgrade sa jednim stanom P+Pk, u ul. Đure Đakovića br. 28 u Sajanu, na kat. parceli br. 905 k.o. Sajan

 

Zaključak o odbacivanju 18.01.2019

18.01.2019  Preuzmite akte
3  


 

ROP-KIK-32505-CPI-2/2019 od 25.01.2019 Grad Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Strelište u Kikindi, na kat. parcelama br: 44, 46, ... , 21561, 21562; sve K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 01.02.2019 01.02.2019 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-32509-CPI-2/2019 od 25.01.2019 Grad Kikinda, ul. Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 za izgradnju kanalizacije upotrebljenih voda sliva Železnički novi red u naselju Kikinda, na kat. parc. br. 1820, 1823/3, ... , 21476/1, 21595 k.o. Kikinda, kategorije „G“, klasifikacionog broja 222311- Spoljna kanalizaciona mreža
 
Zaključak o odbacivanju 01.02.2019 01.02.2019 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-3923-CPI-2/2019 od 01.04.2019 Mileta Đurić i Vladimira Đurić oboje iz Banatskog Velikog Sela, ul. Petra Kočića br. 25 za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+1, u ulici Ive Lole Ribara br. 2, na kat. parceli broj 1416 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 08.04.2019 08.04.2019 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-10238-CPI-1/2019 od 18.04.2019 Grad Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na dogradnji, nadgradnji i rekonstrukciji administrativne zgrade kategorije „V“ klasifikaconi broj 122012, u Banatskom Velikom Selu, ul. Omladinska br. 2đ, na kat. parc. br. 983 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 25.04.2019 25.04.2019 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-6180-CPI-2/2019 od 25.06.2019 Biljana Todorić iz Zaječara, ulica Đerdapska br. 34 izgradnju Stambene zgrade P+0 na katastarskoj parceli 9015 k.o. Kikinda i Pomoćne zgrade P+0 na katastarskoj parceli 9016 k.o. Kikinda, u Kikindi ulica Vuka Karadžića br. 37, Zaključak o odbacivanju 02.07.2019 02.07.2019 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-1403-CPI-3/2019 od 26.05.2019 Grada Kikinda sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 na izgradnji proizvodno-skladišno–poslovnog objekta, u ul. Iđoški put br. 4, u Kikindi, na kat. parc. br. 21703 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 03.07.2019 03.07.2019 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-18389-CPI-1/2019 od 29.06.2019 DOO "GRINDEX" Kikinda Proizvodna hala sa aneksom za utovar i aneksom za administraciju - I faza spratnost P+0 novi priključak na postojeću uličnu infrastruktura (kanalizacija) povećanje kapaciteta priključaka (elektroinstalacija, vodovod) zadržava se postojeći priključak (gasna instalacija, saobraćajni priključak, telekomunikacije) Zaključak o odbacivanju 05.07.2019 05.07.2019 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-16890-CPI-2/2019 od 23.07.2019 LJiljane Knežević iz Kikinde, ulica Generala Drapšina br. 147 za izgradnju stambenog objekta spratnosti P+0 i pomoćnog objekta-garaže spratnosti P+0, u ul. Kralja Petra I br. 131 u Kikindi, na kat. parceli br. 2424 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 26.07.2019 26.07.2019 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-4194-CPI-5/2019 od 04.10.2019 Slavica Keneški iz Kikinde ul. Svetozara Miletića br. 94 izgradnja stambene zgrade P+0, u ul. Partizanska bb u Kikindi, na kat. parceli br. 20248 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 10.10.2019 10.10.2019 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-19837-CPI-2/2019 od 17.10.2019 Zoran Belić iz Kikinde, ul. Svetozara Miletića br. 73 na dogradnji terase i nadgradnji dela porodične stambene zgrade, objekta označenog brojem 2 spratnosti P+Pk, u Kikindi ul. Svetozara Miletića br. 73, na katastarskoj parceli 4805 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 22.10.2019 22.10.2019 Preuzmite akte

 

Lokacijski uslovi 2019. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1.  ROP-KIK-30643-LOCA-3/2019 od 28.01.2019  Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12  javnog osvetljenja, Zrenjaninski put od lokacije Rasadnik do raskrsnice sa ulicama Svetosavska i Partizanska, na kat. parcelama br. 21538/3,... 10735/10,... 21538/1 k.o. Kikinda  Rešenje o obustavljanju postupka od 18.02.2019 19.02.2019  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-26436-LOCA-4/2019 od 28.01.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12 Izgradnja javnog osvetljenja između naseljenih mesta Rusko Selo i Kozarci, K.P. 4716 K.O. Rusko Selo i K.P. 3370 KO Novi Kozarci Rešenje o obustavljanju postupka od 18.02.2019 19.02.2019 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-3988-LOC-1/2019 od 22.02.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju administrativne zgrade u ul. Omladinska br. 2Đ, na kat. parceli br. 983 k.o. Banatsko Veliko Selo, Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 28.02.2019 28.02.2019 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-35911-LOC-2/2019 od 18.02.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja stambeno poslovnog kompleksa Po+P+2+Pk, u bloku ,,D’’, mikronaselje u Kikindi, u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja, na kat. parceli br. 10117/2 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 08.03.2019 08.03.2019 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-4194-LOC-1/2019 od 26.02.2019 Slavica Keneški, Svetozara Miletića br. 94, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+0, u ul. Partizanska bb u Kikindi, na kat. parceli br. 20248 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 20.03.2019 20.03.2019 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-4117-LOC-1/2019 od 25.02.2019 GRINDEX― d.o.o., Miloša Velikog br. 80, Kikinda izgradnju proizvodne hale sa aneksom za utovar mašina i aneksom za administraciju, u ul. Miloša Velikog br. 80 u Kikindi, na kat. parc. br. 9529 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 20.03.2019 21.03.2019 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-5174-LOC-1/2019 od 07.03.2019 Grad Kikinda za izgradnju javnog osvetljenja ulice Partizanske (od Svetosavske do J. J. Zmaja), ulice J. J. Zmaja (od Bašaidskog druma do Mihajla Pupina) i ulice Mihajla Pupina (od J. J. Zmaja do Svetosavske) u Kikindi, na kat. parcelama br. 10050, 10049,..10117/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 28.03.2019 28.03.2019 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-5702-LOC-1/2019 od 12.03.2019 Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže doo, Beograd (Voždovac) za izgradnju lokalnog optičkog kabla elektronskih komunikacija, za kablovsku televiziju, u mikrorovu u ul. Dimitrija Tucovića u Mokrinu, na kat. parc. br. 3992 k.o. Mokrin, Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 26.03.2019 29.03.2019 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-4194-LOC-3/2019 od 04.04.2019 Slavica Keneški, Svetozara Miletića br. 94, Kikinda za izgradnju stambene zgrade P+0,u Kikindi, na
kat. parceli br. 20248 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 09.04.2019 09.04.2019 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-29894-LOCA-6/2019 od 02.05.2019 Barbul Joži za izgradnju stambenog objekta P+1, u ul. Braće Tatić br. 29 u Kikindi, na kat. parceli br. 6602 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 20.05.2019 20.05.2019 Preuzite akte
11 ROP-KIK-13243-LOC-1/2019 od 20.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda izgradnja postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta 150 l/s, na
kat. parceli br. 10396/6 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju postpuka od dana 10.06.2019 14.06.2019 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-15068-LOC-1/2019 od 04.06.2019 Branke i Adriana Oros, Bratstva jedinstva br. 219, Rusko Selo za izgradnju stambenog objekta P+Pk i pomoćnog objekta P+0 u
Ruskom Selu, u ul. Bratstva jedinstva br. 159, na kat. parceli br. 2078 k.o. Rusko Selo
Zaključak o odbacivanju dana 19.06.2019 19.06.2019 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-14734-LOC-1/2019 od 31.05.2019 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda pretvaranje stambenog prostora - stana broj 54/1, u poslovni prostor
– poštu, sa dogradnjom rampe za invalidna lica, decu i starije osobe, u ul. Vojvođanska br.
54 u Bašaidu, na kat. parc. br. 742 k.o. Bašaid
Zaključak o odbacivanju dana 27.06.2019 28.06.2019 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-12854-LOCA-2/2019 od 26.05.2019 Grad Kikinda na izgradnji saobraćajnih površine sa javnim osvetljenjem i pratećom infrastrukturom, u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi, na kat. parcelama br. 21721/3, 21721/5, 21721/8, 21721/9, 21721/11, 21538/1, 21686/2 i 21405 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 25.07.2019 25.07.2019 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-17131-LOC-3/2019 od 19.07.2019 Gordane Stojanov Anđelković, Svetosavska br. 178, Kikinda za dogradnju restorana, spratnosti P+0, poslovno-stambene zgrade, spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, ulica Svetosavska 178 A, na kat. parceli br. 21727 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 26.07.2019 26.07.2019 Preuzmite akte
16 ROP-KIK-19463-LOC-1/2019 od 08.07.2019 Zavoda za javno zdravlje Kikinda, ulica Kralja Petra I br. 70, iz Kikinde za izgradnju zgrade zdravstva, objekat mikrobiologije Zavoda za javno zdravlje Kikinda, P+1, u ul. generala Dtrapšina br. 81, u Kikindi, na kat. parc. br. 4681 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 01.08.2019 02.08.2019 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-19463-LOCH-2/2019 od 12.07.2019 Zavod za javno zdravlje Kikinda, ulica Kralja Petra I br. 70 za izgradnju zgrade zdravstva, objekat mikrobiologije Zavoda za javno zdravlje Kikinda, P+1, u ul. generala Dtrapšina br. 81, u Kikindi, na kat. parc. br. 4681 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 27.08.2019 27.08.2019 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-12854-LOCH-3/2019 od 20.08.2019 Grad Kikinda
 
za izgradnju saobraćajnih površine sa javnim osvetljenjem i
pratećom infrastrukturom, u okviru radne zone „Rasadnik“ u Kikindi, na kat. parcelama
br. 21721/3, 21721/5, ...21686/2 i 21405 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 02.09.2019 02.09.2019 Preuzmite akte
19 ROP-KIK-26300-LOC-1/2019 od 03.09.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Salaš br. 16, Mali Iđoš Sistem za navodnjavanje voćnjaka Banatska Topola Potes Banat i Potes Veliki Rit Zaključak o odbacivanju 01.10.2019 02.10.2019 Preuzmite akte
20 ROP-KIK-8079-LOC-2/2019 od 25.10.2019 Taxi Petrol d.o.o., Bavaništanski put br. 487, Pančevo samouslužne autoperionice (P), u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 131, na kat. parc. br.: 9985 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 14.11.2019 14.11.2019 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-26300-LOCH-2/2019 od 31.10.2019 „AGROITALY“, d.o.o. Mali Iđoš, Salaš br. 16, Mali Iđoš za izgradnju sistema za navodnjavanje voćnjaka na kat. parc. br. 2163, 2168, 2357, 2409, 3779, 3791 i 3792 K.O. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 20.11.2019 20.11.2019 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-36741-LOC-1/2019 od 29.11.2019 DRAGANA RISTANOVIĆ PR ARHITEKTONSKA DELATNOST DAR 011 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) rekonstrukcija i pretvaranje tavanskog u stambeni prostor stambenog objekta P+Pot, u Kikindi, ul. Kumanovska br. 88, na kat. parceli br. 3323 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 05.12.2019 06.12.2018 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-35399-LOC-1/2019 od 18.11.2019 Grad Kikinda izgradnju istražno-eksploatacionog bunara B-11/17, na kat.
parcelama br. 10396/6 i 10396/8 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 10.12.2019 10.12.2019 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-35404-LOC-1/2019 od 18.11.2019
 
Grad Kikinda za izgradnju istražno-eksploatacionog bunara B-12/17, na kat.
parcelama br. 10396/6 i 10396/7 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 10.12.2019 10.12.2019 Preuzmite akte

 

Upotrebne dozvole 2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
             
 1.  ROP-KIK-3822-IUP-7/2018 od 10.04.2018  Goran Abraham iz Kikinde  stambena zgrada sa jednim stanom u Kikindi  Zaključak o odbacivanju  11.04.2018  preuzmite akta
2 ROP-KIK-27082-IUP-13/2018 od 03.05.2018. godine LJiljana Glušica iz Kikinde stambena zgrada sa jednim stanom Zaključak o odbacivanju 09.05.2018 Preuzmite akta
3 ROP-KIK-27082-IUP-15/2018 od 25.05.2018. godine LJiljana Glušica iz Kikinde Stambena zgrada sa jednim stanom zaključak o odbacivanju 29.05.2018 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-18415-IUP-1/2018 od 30.06.2018. godine Grad  Kikinda za izgrađen stambeno – poslovni objekta C2, spratnosti Pr+Gal+4, na Trgu srpskih dobrovoljaca, na kat. parc. br. 6279/2 k.o.Kikinda zaključak o odbacivanju 06.07.2018 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-19776-IUP-1/2018 od 12.07.2018. godine Grad Kikinda stambeno – poslovni objekta C2, zaključak o odbacivanju 17.07.2018 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-27082-IUP-17/2018 od 15.08.2018. godine LJiljane Glušice iz Kikinde Stambena zgrada sa jednim stanom zaključak o odbacivanju od 20.08.2018 20.08.2018 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-19753-IUP-8/2018 od 14.10.2018 Igor Krajnović iz Kikinde na rekonstrukciji i promeni namene dela stana objekta u poslovni prostor, stan br. 2/2 u objektu br. 2 na katastarskoj parceli br. 6255 k.o. Kikinda, u Kikindi, ul. Braće Tatić br. 2 zakljičak o odbacivanju  19.10.2018 19.10.2018 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-38605-IUP-10/2018 od 17.10.2018 FCC Kikinda doo, Generala Drapšina br. 20, (matični broj 20288698, PIB 105011152) za izgrađeno skladište neopasnog otpada (kategorija „B“, klasifikacioni br. 125221), površina zemljišta pod objektom 480 m2, u ul. Teremijski drum bb u Kikindi, na kat. parceli br. 11234/5 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 24.10.2018 24.10.2018 Preuzmite akte
 9 ROP-KIK-37424-IUP-5/2018 od 16.10.201 Lidl Srbija KD, sa sedištem u Novoj Pazovi, ul. Prva južna radnja br.3 za izgrađenu zgradu za trgovinu na veliko i malo – supermarket, spratnosti P+0, U Kikindi, ul. Nemanjina bb, br. kat. parcele 6499/1 K.O. Kikinda zaključak o odbacivanju 25.11.2018 26.11.2018 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-17183-IUP-11/2018 od 10.12.2018 NIS AD NOVI SAD za izgrađenu podzemnu 20kV mrežu i stubnu transformatorsku stanicu STS „KIZ-X-1“ 400 (400) kVA, 20/0,4kV (kategorija „G“, klasifikacioni br. 222410 i 222420)na katastarskoj parceli 1977/8 k.o. Iđoš zaključak o odbacivanju 13.12.2018 13.12.2018 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-37616-IUP-1/2018 od 19.12.2018 investitor JP "SRBIJAGAS" Novi Sad finansijera „Gordon“ d.o.o. Subotica za izgrađenu Merno regulacionu stanicu na kat. parceli 9538/9 k.o.Kikinda i ulični gasni priključak fabrike tekstila „GORDON“ d.o.o. R.J. Kikinda, Agroindustrijska b.b., na kat. parcele 9538/9, 9538/14 i 21629/1 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 20.12.2018 20.12.2018 Preuzmite alte

 

Zaključci po članu 145 - 2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
             
 1  ROP-KIK-23927-ISAW-3/2018 od 03.01.2018  Radu Miroslava iz Kikinde, Ulica Nemanjina broj 62  izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju, Ulica Nemanjina broj 62 u Kikindi, na kat. parceli br. 6682/2 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 10.01.2018 Preuzmite akte
2 ROP-KIK-38048-ISAW-3/2018 od 22.01.2018 investitor ANGROPROMET D.O.O.,Kikinda i finansijera UNIVEREXPORT D.O.O. iz Novoga Sada rekonstukcija poslovnog prostora - MP113 prodavnica Bačka u Kikindi Zaključak o odbacivanju 24.01.2018 Preuzmite akta
3 ROP-KIK-1673-ISAW-12017 od 24.01.2018 JP„Pošta Srbije“ Beograd ugradnja unutrašnjih instalacija u postojeći objekat Zaključak o odbacivanju 30.01.2018 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-38050-ISAW-2/2018 od 06.02.2018. godine „Angropromet“ d.o.o. iz Kikinde Miloša Velikoga br. 76 rekonstrukcija poslovnog prostora MP 129 prodavnica Tisa, u ul. Đure Jakšića br. 1, u Kikindi Zaključak o odbacivanju 14.02.2018 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-6860-ISAW-1/2018 od 20.03.2018. godine „Ministarstva finansija – Poreska uprava, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad, Zamena elektro instalacija u objektu Poreske uprave – Filijala Kikinda Trg sprpskih dobrovoljaca, br.34, Kikinda, na kat. parc. br. 4606 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

23,03.2018

23.03.2018

Preuzmite akta
6 ROP-KIK-7021-ISAW-1/2018 od 21.03.2018. godine „JP "SRBIJAGAS" Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu ul. Narodnog fronta br. 12 izgradnja Merno regulacione stanice i ulični gasni priključak fabrike tekstila „GORDON“ d.o.o. R.J. Kikinda, Agroindustrijska b.b., Zaključak o odbacivanju

23.03.2018

23.02.2018

Preuzmite akta
7 ROP-KIK-7217-ISAW-1/2018 od 22.03.2018. godine Zoppas Industrie Serb" d.o.o. Kikinda rekonstrukciju Merno regulacione stanice zbog povećavanje kapaciteta u Kikindi zaključak o odbacivanju

27.03.2018

27.03.2018

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-5148-ISAW-2/2018 od 03.04.2018. godine Foto „Sretenović, Sretenović Vladimir preduzetnik iz Kikinde rekonstrukcija prizemlja i pretvaranje tavanskog prostora u stambeni prostor u Kikindi Zaključak o odbacivanju

12.04.2018

12.04.2018

Preuzmite akta
9 ROP-KIK-35080-ISAW-2/2018 od 13.04.2018. godine Aleksandar Uzelać izrada priključka zgrade ugostiteljstva na komunalnu infrastrukturu - priključak na lokalni vodovod u Kikindi Zaključak o odbacivanju

18.04.2018

18.04.2018

Preuzmite akta
 10  ROP-KIK-19753-ISAW-2/2018 od 13.04.2018. godine  Igor Krajnović  rekonstrukcija i promena namene dela stana u poslovni prostor, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, objekat broj 2 ul. Braće Tatića br. 2 u Kikindi,  Zaključak o odbacivanju

 18.04.2018

18.04.2018

 Preuzmite akta
11 ROP-KIK-10614-ISAW-1/2018 od 25.04.2018. godine Naftagas-Naftni servisi d.o.o. rekonstrukcija hidrotehničkih instalacija u postojećem objektu Perionice u okviru kompleksa Tubing centar, Tehnički Servisi d.o.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

30.04.2018

30.04.2018

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-6860-ISAWHA-2/2018 od 30.04.2018. godine Republička direkcija za imovinu Republika Srbija rekonstrukciji elektro instalacija u objektu Poreske uprave zaključak o odbacivanju

30.04.2018

30.04.2018

preuzmite akta
13 ROP-KIK-19753-ISAWNA-3/2018 od 07.05.2018. godine Igor Krajnovića, iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 119 rekonstrukcija i promena namene dela stana u poslovni prostor, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, objekat broj 2 ul. Braće Tatića br. 2 u Kikindi, na kat.parc.br. 6255 k.o. Kikinda, zaključak o odbacivanju na osnovu usaglašenog zahteva

14.05.2018

14.05.2018

Preuzmite akte
14 ROP-KIK-9167-ISAW-2/2018 od 23.05.2018. godine Telekom Srbija ad, izgradnja telekomunikacionog priključka za korisnika „Keying“ d.o.o. Kikinda Zakljušak o odbacivanju

29.05.2018

29.05.2018

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-13719-ISAW-1/2018 od 23.05.2018 AD Kozara iz Banatskog Velikog Sela, Ulica Omladinska broj 2 za izgradnju tovilišta na postojećoj farmi u Banatskom Velikom Selu, na katastarskoj parceli broj 2923/1 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju

30.05.2018

30.05.2018

Preuzmite akte
16 ROP-KIK-15101-ISAW-1/2018 od 04.06.2018. godine Naftagas-Naftni servisi d.o.o. rekonstrukcija sistema za prečišćavanje u okviru kompleksa Tehnički Servisi d.o.o. Kikinda u Kikindi Zaključak o odbacivanju

08.06.2018

08.06.2018

Preuzmite akta
17 ROP-KIK-15663-ISAW-1/2018 od 07.06.2018. godine Akcionarskog društva „METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS“ iz Kikinde investiciono održavanje krova zgrade elektropodstanice, u ul. Miloševački put bb, u Kikindi, Zaključak o odbacivanju

11.06.2018

11.06.2018

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-15736-ISAW-1/2018 od 08.06.2018. godine Akcionarsko društvo „METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS investiciono održavanje nekategorisanog puta u severnom delu kompleksa u ul. Miloševački put bb, u Kikindi Zakqučak o odbacivanju

11.06.2018

11.06.2018

Preuzmite akta
19 ROP-KIK-15639-ISAW-1/2018 od 07.06.2018. godine Dom učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" iz Kikinde izgradnja pomoćnog objekta u ul. Branka Vujina br. 13, Kikinda zaključak o odbacivanju

13.06.2018

13.06.2018

Preuzmite akta
20 ROP-KIK-19753-ISAWNA-4/2018 od 07.06.2018. godine Igor Krajnović iz Kikinde rekonstrukcija i promena namene dela stana u poslovni prostor, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, objekat broj 2 ul. Braće Tatića br. 2 u Kikindi Zaključak o odbacivanju

13.06.2018

13.06.2018

Preuzmite akta
21 ROP-KIK-15647-ISAW-1/2018 od 07.06.2018. godine „Global Chemicals“ DOO izvođenje radova na investicionom održavanju stambenog objekta, u ul. Generala Drapšina br. 60, u Kikindi Zaključak o odbacivanju

14.06.2018

14.06.2018

Preuzmite akta
22 ROP-KIK-4333-ISAW-2/2018 od 08.06.2018. godine "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd Ogranak "Elektrodistribucija Zrenjanin" izgradnja Tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže, na kat. parcelama br. 21660, 2994 i 3629 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

15.06.2018

15.06.2018

Preuzmite akta
23 ROP-KIK-17192-ISAW-1/2018 od 20.06.2018. godine OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ Kikinda sanacija kabineta za tehničko i informatičko obrazovanje, P+0, na kat. parc. br. 4528 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

23.06.2018

23.06.2018

Preuzmite akta
24 ROP-KIK-17195-ISAW-1/2018 od 20.06.2018. godine OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ Kikinda sanacija kuhinje i trpezarije sa produženim boravkom, P+0, na kat. parc. br. 4528 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

23.06.2018

23.06.2018

Preuzmite akta
25 ROP-KIK-17231-ISAW-1/2018 od 20.06.2018. godine Erste bank ad rekonstrukcija, promena namene stambenog u poslovni prostor, spajanje poslovnih prostora, u stambeno poslovnom objektu u ul. Braće Tatić br. 6 Zaključak o odbacivanju

23.06.2018

23.06.2018

Preuzmite akta
26 ROP-KIK-39776-ISAW-8/2018 od 20.06.2018. godine Siniša Meržan rekonstrukcija prizemne stambene zgrade broj 1 i pretvaranje tavana u stambeni prostora, uKikindi ulica Vojvode Mišića broj 27 Zaključak o odbacivanja

27.06.2018

27.06.2018

 

Preuzmite akta
27 ROP-KIK-17192-ISAWNA-2/2018 od 01.07.2018. godine OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ Kikinda sanacija kabineta za tehničko i informatičko obrazovanje Zaključak o odbacivanju

02.07.2018

02.07.2018

Preuzmite akta
28 ROP-KIK-17195-ISAWNA-2/2018 od 01.07.2018. godine OŠ „JOVAN POPOVIĆ“ Kikinda sanaciju kuhinje i trpezarije sa produženim boravkom Zaključak o odbacivanju

02.07.2018

02.07.2018

Preuzmite akta
29 ROP-KIK-8220-ISAW-3/2018 od 24.07.2018. godine Grad Kikinda Parterno uređenje, osvetljenje i izgradnja klizališta na lokaciji između Starog jezera i SC Staro jezero Zaključak o odbacivanju

30.07.2018

30.07.2018

Preuzmite akta
30 ROP-KIK-12933-ISAW-3/2018 od 25.07.2018. godine „ESSENTICO“ d.o.o. Kula, izgradnju stubne transformatorske stanice STS „Essentico“, zaključak o odbacivanju

30.07.2018

30.07.2018

Preuzmite akta
31 ROP-KIK-16413-ISAW-2/2018 od 26.07.2018. godine „GALAD“ DOO, KIKINDA, Bašaidski drum bb izgradnja montažno - betonske transformatorske stanice MBTS “CS GALAD 1” zaključak o odbacivanju

01.08.2018

01.08.2018

preuzmite akta
32 ROP-KIK-17039-ISAW-2/2018 od 27.07.2018. godine EPS Distribucija d.o.o. Beograd, izgradnja podzemnog 20kV voda za MBTS “CS GALAD 1”, zaključak o odbacivanju

01.08.2018

01.08.2018

Preuzmite akta
33 ROP-KIK-10240-ISAW-3/2018 od 06.09.2018 Grad Kikinda za izgradnju vodovodne mreže u ulicama i delovima ulica Jovana Jovanovića Zmaja, Partizanska, Miloša Ostojina i Braće Bogaroški u Kikindi, na kat. parcelama br. 21538/3, 21623, 10049, 21625, 8651, 8759, 21558 i 21601 k.o. Kikinda, u regulaciji postojećih saobraćajnica u Kikindi zaključak o odbacivanju

11.09.2018

11.09.2018

Preuzmite akte
34 ROP-KIK-28508-ISAW-1/2018 od 27.09.2018 MZ Bašaid za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta FK zaključak o odbacivanju

01.10.2018

01.10.2018

Preuzmite akte
35 ROP-KIK-23211-ISAW-2/2018 od 25.09.2018 ATLER - FONTANA DOO KIKINDA za izgradnju pomoćnog objekta u f-ji glavnog objekta – gasna stanica za tečni ugljendioksid, u ul. Dragutina Ristića br. 7 u Kikindi, na kat. parcelama br. 9697/1, 9699/1, 9699/2 i 9705/2 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju

02.10.2018

02.10.2018

Preuzmite akte
36 ROP-KIK-30589-ISAW-1/2019 od 15.10.2018. godine, MZ Iđoš - Grad Kikinda a investicionom održavanju tribina i ograde fudbalskog terena, korisnika FK „Borac“ Iđoš, ul. Žarka Zrenjanina bb, kat.parc.br. 4003 i 4002/1 k.o.Iđoš, (kategorija V, klase 126500 – sportske dovrane ) zaključak o odbacivanju

18.10.2018

18.10.2018

Preuzmite akte
37 Topola“d.o.o. iz Banatske Topole, ul Kikindska br. 25 (mat. br. 08021856, PIB 100507720) Topola“d.o.o. iz Banatske Topole, ul Kikindska br. 25 (mat. br. 08021856, PIB 100507720) na izgradnju kolektora, stajnjaka i lagune na postojećoj farmi krava „TOPOLA“ u Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola zaključak o odbacivanju

25.10.2018

25.10.2018

Preuzime akte
38 Krstajić Mladen Beograd ROP-KIK-32733-ISAW-1/2018 od 31.10.2018 na adaptacija dela poslovnog prostora u prizemlju objekta u ulici Trg srpskih dobrovoljaca br.28 u Kikindi, na katastarskoj parceli 4601, broj zgrade 1, broj posebnog dela 1/5, upisanog u list nepoketnosti br. 3899, KO Kikinda zaključak o odbacivanju

06.11.2018

06.11.2018

Preuzmite akte
39 Investitor SZTR „TESTOTEKA“ Kriste Prekpalaj pr iz Kikinde, ul. Čanadska br. 26R ROP-KIK-36073-ISAW-1/2018 od 04.12.2018 za rekonstrukciju - povećanje prečnika priključka vodovodne instalacije za stambeno – poslovni objekat u Kikindi, na kat. parc. br. 5897/1 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju

10.12.2018

10.12.2018

Preuzmite akte
40 „TEXAM“ Kikinda, ul. Nikole Tesle 6 ROP-KIK-29210-ISAW-2/2018 od 12.12.2018 za izgradnju stubne trafostanice STS „TEXAM“ 10(20)/0,4kV, 160(400)kVA, ukupne bruto izgrađene površine 2m2, visina objekta 9,45m, u Kikindi, na katastarskoj parceli 213 zaključak o odbacivanju

18.12.2018

18.12.2018

Preuzmite akte
41 Osnovna škola "1. oktobar" Bašadi, Vojovđanska br. 65 ROP-KIK-37035-ISAW-1/2018 od 13.12.2018 za izgradnju gasnog priključka i merno-regulacione stanice za prirodni gas u Bašaidu, Vojvođanska 65, na kat. parceli br. 759 i 1445 k.o. Bašaid zaključak o odbacivanju

20.12.2018

20.12.2018

Preuzmite akte
42 Osnovna škola "1. oktobar" Bašadi, Vojovđanska br. 65 ROP-KIK-37042-ISAW-1/2018 od 13.12.2018 za izgradnju unutrašnje gasne instalacije i paketne toplovodne kotlarnice u Bašaidu, Vojvođanska 65, na kat. parceli br. 759 k.o. Bašaid zaključak o odbacivanju

20.12.2018

20.12.2018

Preuzmite akte

 

Građevinske dozvole 2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-25135-CPI-2/2018 od 28.02.2018  BPS BIOTEC ORGANIC doo Novi Sad sa sedištem u Novom Sadu  izgradnja biogasne elektrane instalisane snage do 1MW  Zaključak o odbacivanju od 06.03.2018 06.03.2018  Preuzmite akta
2 ROP-KIK-38605-CPI-5/2018 FCC Kikinda d.o.o. izgradnju skladišta neopasnog otpada Zaključak o odbacivanju od 20.04.2018 20.04.2018 preuzmite akta
3 ROP-KIK-2781-CPI-5/2018 AD Kozara iz Banatskog Velikog Sela za izgradnju tovilišta na postojećoj farmi u Banatskom Velikom Selu Zaključak o odbijanju od 22.05.2018 22.05.2018 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-13216-CPI-1/2018 od 19.05.2018. godine Ruže Trkulja iz Kikinde izgradnja stambenog objekta,u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 24.05.2018 24.05.2018. Preuzmite akta
5 ROP-KIK-9832-CPI-2/2018 od 28.05.2018. godine Milana Francuski iz Kikinde izgradnja stambenog objekta sa jednim stanom, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 04.06.2018 04.06.2018 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-1564-CPI-3/2018 od 15.06.2018. godine Naftagas-Naftni servisi d.o.o. iz Novoga Sada, ul. Put Šajkaškog odreda br. 9 izgradnju hale za elektro-magnetno ispitivanje tubinga i postrojenje za deparafinaciju i pranje tubinga, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 22.06.2018 22.06.2018 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-19199-CPI-1/2018 od 06.07.2018. godine Kriste Prekpalaj, SZTR „Testoteka“ Kriste Prekpalaj pr dogradnja, odnosno nadziđivanje postojećeg stambeno poslovnog objekta, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 11.07.2018 11.07.2018 Preuzmite akta
8 ROP-KIK-13225-CPI-2/2018 od 28.07.2018. godine Terra Panonica d.o.o., Mokrin, ul Svetog Save br. 25 za rekonstrukciju i dogradnju objekta sa promenom namene iz stambenog u proizvodni Zaključak o odbacivanju od 03.08.2018
 
03.08.2018. Preuzmite akte
9 ROP-KIK-29894-CPI-2/2018 od 10.11.2018 Joži Barbul iz Kikinde, Braće Tatića br. 29 za izgradnju stambenog objekta P+1, u ul. Braće Tatić br. 29 u Kikindi, na kat. parceli br. 6602 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 19.11.2018 19.11.2018 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-23455-CPI-2/2018 od 07.12.2018 "Kipetrol" doo Torđanski put br. 1 Bašaid za izgradnju biogasnog postrojenja KIPETROL BIOGAS 1MW na kat. parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid zaključak o odbacivanju od 14.12.2018 14.12.2018 Preuzmite akte

 

Lokacijski uslovi 2018. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1.  ROP-KIK-294-LOC-1/2018 od 08.01.2018  „Galad“ d.o.o., Bašaidski drum bb, Banatska Topola rekonstrukcija postojećeg objekta u fabriku za proizvodnju premix-a   Zaključak o odbacivanju od 11.01.2018  11.01.2018  Preuzmite akta
2. ROP-KIK-38605-LOCH-3/2018 od 04.01.2018 „FCC Kikinda“ d.o.o., izgradnja skladišta neopasnog otpada, u ul. Teremijski drum bb u Kikindi, Zaključak o odbacivanju od 19.01.2018 19.01.2018 Preuzmite akta
3 ROP-KIK-754-LOC-1/2018 od 12.01.2018 Naftagas – Naftni servisi d.o.o. Novi Sad, izgradnja hale za elektro-magnetno
ispitivanje tubinga i postrojenja za deparafinaciju i pranje tubinga, u Kikindi
Zaključak o odbacivanju od 23.01.2018 24.01.2018 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-1823-LOC-1/2018 Adrian i Branka Oros, Rusko Selo, izgradnja stambenog objekta P+Pk i pomoćnog objekta
(garaža) P+0 u Ruskom Selu
Zaključak o odbacivanju od 19.01.2018 19.01.2018 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-2927-GR-2/2018 Lidl
Srbija KD Beograd, Prva južna radna br. 3, Nova Pazova,
izgradnju zgrade za trgovinu na veliko i malo – supermarket,
spratnost P+0, u Kikindi
Zaključak o odbacivanju od 27.02.2018 28.02.2018 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-4364-LOC-1/2018 „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd izgradnja priključnog kablovskog voda za napajanje STS 10(20)/0,4kV „Agroitaly“, Zaključak o odbacivanju od 07.03.2018 07.03.2018 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-24579-LOCA-2/2018 ''Topola'' d.o.o. Banatska Topola Izmene
lokacijskih uslova za izgradnju nadstrešnice za goveda u okviru govedarske farme u
Banatskoj Topoli, na kat. parceli br. 2895 k.o. Banatska Topola
Zaključak o odbacivanju od 26.03.2018 26.03.2018 Preuzmite akta
8 ROP-KIK-7368-LOC-1/2018 Ruža Trkulja, iz Kikinde izgradnja stambenog objekta, spratnosti P+0, u Kikindi, zaključak o odbacivanju od 17.04.2018 17.04.2018 Preuzmite akta
9 ROP-KIK-8220-LOC-1/2018 Grad Kikinda parterno uređenje, osvetljenje i izgradnju klizališta na lokaciji između Starog jezera i SC „Jezero“, Zaključak o odbacivanju od 20.04.2018 20.04.2018 Preuzmite akta
10 ROP-KIK-10240-LOC-1/2018 od 23.04.2018 Grad Kikinda za izgradnju vodovodne mreže u ulicama i delovima ulica Jovana Jovanovića Zmaja, Partizanska, Miloša Ostojina i Braće Bogaroški u Kikindi na kat. parcelama br. 21538/3, 21623, 10049, 21625, 8651, 8759, 21558 i 21601 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 17.05.2018 17.05.2018 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-12933-LOC-1/2018 „ESSENTICO“ d.o.o. Kula izgradnja stubne transformatorske stanice STS
„Essentico“, snage 400kVA, 20/0,4kV u Mokrinu,
Zaključak o odbacivanju od 04.06.2018 04.06.2018 Preuzmite akta
12 ROP-KIK-12933-LOC-1/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, ugradnja linijskog rastavljača na ČRS-1 i mernog sklopa 20 kV za merenje utrošene
električne energije sa ormarom mernog mesta na ČRS-2, u Mokrinu
Zaključak o odbacivanju od 06.06.2018 06.06.2018 Preuzmite akta
13 ROP-KIK-14507-LOC-1/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd izgradnju kablovskog voda 20kV od RTS-54 do RTS-37 i od RTS-37 do RTS-59 u ulici
Stevana Sremca u Kikindi
Zaključak o odbacivanju od 11.06.2018 11.06.2018 Preuzmite akta
14 ROP-KIK-14393-LOC-1/2018 ''Topola'' d.o.o. Banatska Topola, Kikindska br. 25, izgradnju kolektora, stajnjaka i lagune na postojećoj farmi krava
„TOPOLA“ u Banatskoj Topoli
Zaključak o odbacivanju od 11.06.2018 11.06.2018 Preuzmite akta
15 ROP-KIK-14510-LOC-1/2018 EPS Distribucija d.o.o. Beograd, izgradnju dvostrukog SN kablovskog voda sa RP i OMM u Kikindi (Gordon), u ul. Nova 4 bb, Zaključak o odbacivanju od 11.06.2018 11.06.2018 Preuzmite akta
16 ROP-KIK-17131-LOC-1/2018 Gordana Stojanov Anđelković iz Kikinde dogradnja restorana, spratnosti P+0, poslovno-stambene zgrade,
spratnosti P+1+Pot, u Kikindi, ulica Svetosavska 178 A,
zaključak o odbacivanju od 29.06.2018 30.06.2018 Preuzmite akta
17 ROP-KIK-17170-LOC-1/2018 EPS Distribucija SN i NN kablovski rasplet u ul. Branka Radičevića br.8 u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 29.06.2018 30.06.2018 Preuzmite akta
18 ROP-KIK-17477-LOC-1/2018 EPS Distribucija izgradnja MBTS-20/0,4kV sa SN i NN raspletom za potrebe napajanja graničnog prelaza u
Nakovu,
Zaključak o odbacivanju od 29.06.2018 30.06.2018 Preuzmite akta
19 ROP-KIK-19251-LOC -1/2018 Tibor i Erika Juhas izgradnja tri pomoćna objekta, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 13.07.2018 14.07.2018 Preuzmite akta
20 ROP-KIK-26436-LOC-1/2018 od 10.09.2018
 
Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 za izgradnju javnog osvetljenja između naseljenih mesta Rusko Selo i Kozarci, na kat. parceli br. 4716 k.o. Rusko Selo i kat. parceli br. 3370 k.o. Novi Kozarci Zaključak o odbacivanju od 20.09.2018 20.09.2018 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-27103-LOC-1/2018 od 14.09.2018 Grad Kikinda za izgradnju telekomunikacionog optičkog kabla u zoni ukrštanja državnog puta IB reda broj 13 (km 71+821) i ulice Bašaidski drum u Kikindi, na kat. parc. br. 21457/1, 21697, 21457/2 i 21538/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 26.09.2018 26.09.2018 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-26436-LOC-1/2018 od 10.09.2018 Grad Kikinda za izgradnju priključka elektroenergetskih instalacija za objekat zgrade na pravoslavnom groblju, na kat. parceli br. 312 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju od 27.09.2018 27.09.2018 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-25483-LOC-1/2018 od 31.08.2018 „TEXAM“ d.o.o., Nikole Tesle br. 6, Kikinda izgradnja 20kV kablovskog voda i STS „TEHAM“ 10(20)/0,4kV, 160(400)Kva, na kat. parc. br. 213 i 19364/2 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 27.09.2018 27.09.2018 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-25981-LOC-1/2018 od 05.09.2018 Grad Kikinda za izgradnju priključka elektroenergetskih instalacija za objekat zgrade na katoličkom groblju, na kat. parceli br. 60 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju od 27.09.2018 27.09.2018 Preuzmite akte
 25 ROP-KIK-26104-LOC-1/2018 od 06.09.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za izgradnju zgrade za stanovanje odraslih i starih lica – dom za stare, u Braće Sredojev br. 18, u Kikindi, na kat. parc. br. 9278 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 27.09.2018 27.09.2018 Preuzmite akte
26 ROP-KIK-27923-LOC-1/2018 od 21.09.2018 MZ Nakovo za izgradnju svlačionica i tribina FK „Polet“ Nakovo, na kat. parceli br. 1499 k.o. Nakovo, Zaključak o odbacivanju 17.10.2018 19.10.2018 Preuzmite akte
27 ROP-KIK-30643-LOC-1/2018 od 15.10.2018 Grad Kikinda izgradnju javnog osvetljenja, Zrenjaninski put od lokacije
Rasadnik do raskrsnice sa ulicama Svetosavska i Partizanska, na kat. parcelama br. 21538/3, 21677, 21552/2, 21551/2, 21538/1 i 21458 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju 24.10.2018 24.10.2018 Preuzmite akte
28 ROP-KIK-30268-LOC-1/2018 od 11.10.2018 Grad Kikinda distributivna vodovodna mreža u ulicama i delovima ulica Branka Radičevića, Vojvode Mišića, Đure Daničića, Dušana Vasiljeva i Laze Kostića u Kikindi zaključak o odbacivanju 25.10.2018 25.10.2018 Preuzmite akte
29 ROP-KIK-26436-LOCH-2/2018 od 08.10.20108 Grad Kikinda Trg srpskih dobrovoljaca za izgradnju javnog osvetljenja između naseljenih mesta Rusko Selo i Kozarci, na kat. parceli br. 4716 k.o. Rusko Selo i kat. parceli br. 3370 k.o. Novi Kozarci zaključak o odbacivanju 30.10.2018 30.10.2018 Preuzmite akte
30 ROP-KIK-33917-LOC-1/2018 od 12.11.2018 Zlatka Ćirića, iz Kikinde, ul. Jovana Jovanovića Zmaja br.
11
za izgradnju stambeno-poslovnog objekta P+Pk i stambenog objekta, u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 11, u Kikindi, na kat. parc. br. 8986 i 8987/1 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 19.11.2018 19.11.2018 Preuzmite akte
31 ROP-KIK-35911-LOC-1/2018 od 03.12.2018 Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br. 12, Kikinda za rekonstrukciju i dogradnju stambeno poslovnog kompleksa, Mikronaselje, blok D, na kat. parceli br. 10117/2 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju 11.12.2018 11.12.2018 Preuzmite akte
32 ROP-KIK-35833-LOC-1/2018 od 30.11.2018 „NINKOV“ d.o.o. Bašaid, Put za Melence br. 1, iz Bašaida za izgradnju usipnog koša, aspiraterske kuće, tampon ćelija Q=3x530m2 i sušare za žitarice, na kat. parc. br. 11180/1 k.o. Bašaid zaključak o odbacivanju 20.12.2018 20.12.2018 Preuzmite akte

 

Upotrebne dozvole 2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-1239-IUP-8/2017 od 19.01.2017  Niktan DOO iz Novog Sada, Ul. Modene br.1, (matični broj 20896736, PIB 107917558)  za izgrađeni objekat autoperionice, P+0, kategorije B, klasifikacionog broja 127420, u Kikindi, Ul. Svetosavska br. 140, na kat. parc. br. 8308 k.o. Kikinda  Zaključak o odbacivanju 25.01.2017 25.01.2017  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-547-IUP-8/2017 od 27.01.2017 Zrenjaninske biskupije iz Zrenjanina, Trg slobode br.8 izgrađeni pomoćni objekat, P+0, ostava u Banatskoj Topoli, u Ul. Vuka Karadžića br. 21, na kat. parc. br. 283 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 01.02.2017 01.02.2017 Preuzmite akte
3 ROP-KIK -28223 -IUP-3/2017 od 25.05.2017 „EPS Distribucija, DOO Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin iz Zrenjanina , Ul. Pančevačka br. 46 kao investitora i „NIS “ AD Novi Sad iz Novog Sada, Ul. Narodnog fronta br. 12 kao finansijera za postojeći adaptirani objekat – trafo stanicu TS 35/10 kV „Šumica“ u Kikindi, Ul. Radnička bb, na katastarskoj parceli broj 20810/3 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju od 29.05.2017 29.05.2017 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-9650-IUP-2/2017 od 02.06.2017 Brcanski Bogdana i Snežana Injac iz Kikinde stambeno-poslovni objekat, P+2, u Kikindi, Ulica Svetosavska broj 48, na k.p. 6498, k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju od 08.06.2017 08.06.2017 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-9312-IUP-5/2017 od 09.06.2017 NIS AD, (matični broj 20084693, PIB 104052135) iz Novog Sada,, ul. Narodnog fronta br. 12 na izgrađeni elktrodistrubutivni vod – priključenje NP na elektrodistributivnu mrežu na katastarskim parcelama 20810/3, 21538/3,… i 15020, sve k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 14.06.2017 14.06.2017 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-3484 -IUP -7/201/201 7 od 12.07.2017 Doo „Jedinstvo“ Kikinda izgrađeni poslovi objekat – prodavnice, u Kikindi u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 82 Zaključak o odbacivanju 17.07.2017 17.07.2017 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-9312 -IUP -9/2017 od 06.10.2017 „NIS” A.D. iz Novog Sada izgrađeni elktrodistrubutivni vod – priključenje NP na elektrodistributivnu mrežu na katastarskim parcelama 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2 i 15020, sve k.o. Kikinda u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 12.10.2017. 12.10.2017 Preuzmite akta
8 ROP-KIK-20666-IUP-3/2017 od 29.11.2017 Lazara Ružin, Opština - Žitište , Mesto - Novi Itebej upotrebna dozvola, za izgrađene ekonomske objekte u Novom Itebeju Zaključak o odbacivanju od 01.12.2017 02.12.2017 Preuzmite akta
9 ROP-KIK-16140 -IUP-2/2017 od 14.12.2017 „Kikindski mlin“ AD, iz Kikinde rekonstrukcija - zamena postojeće sušare za žitarice novom, Zaključak o odbacivanju od 21.12.2017 21.12.2017 Preuzmite akta

 

Zaključci po članu 145 - 2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1 ROP-KIK-17183-ISAW-4/2017 od 12.01.2017    NIS AD Novi Sad (matični broj 20084693, PIB 104052135) sa sedištem u Novom Sadu u Ulici Narodnog fronta br. 12 izvođenje radova na izgradnji podzemne 20kV mreže i stubne transformatorske stanice u Iđošu na kat. parcelama br. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124 i 1978/29 k.o. Iđoš Zaključak o odbacivanju 17.01.2017 17.01.2017  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-1450-ISAW-1/2017 od 25.01.2017 Mesna zajednica Sajan (matični broj 08036675, PIB 100507537), sa sedištem u Sajanu u Ulici Velika br. 92 izvođenje radova na investicionom održavanju prizemne stambene zgrade P+0, u Sajanu, na adresi Hunjadi Janoša br. 11, na kat. parc. br. 19 k.o. Sajan Zaključak o odbacivanju 27.01.2017 27.01.2017 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-3474-ISAW-1/2017 od 18.02.2017 Jovan i Vesna Ivetić iz Kikinde, ul. Dimitrija Tucovića br. 5a izvođenje radova na investicionom održavanju poslovno-stambenog objekta, P+1, u Kikindi, ul. Dimitrija Tucovića br. 5a, na kat. parceli br. 6304 ko Kikinda Zaključak o odbacivanju 22.02.2017 22.02.2017 Preuzmite akta
4 ROP-KIK-3356-ISAW-1/2017 od 18.02.2017 Mesna zajednica „Nakovo“ iz Nakova, Ulica Miladina Zorića br.1a, izvođenje radova na sanaciji i ojačanju kolovozne
konstrukcije u okviru postojeće regulacije ulice Marka Jokića u Nakovu, na kat. parc. br.
1520 k.o. Nakovo
Zaključak o odbacivanju 22.02.2017 22.02.2017 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-3358-ISAW-1/2017 od 18.02.2017 Mesna zajednica „Nakovo“ iz Nakova, Ulica Miladina Zorića br.1a za izvođenje radova na sanaciji i ojačanju kolovozne
konstrukcije u okviru postojeće regulacije ulice Slobodana Principa u Nakovu, na kat.
parc. br. 1532 k.o. Nakovo
Zaključak o odbacivanju 22.02.2017 22.02.2017 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-4501-ISAW-12017 od 01.03.2017 Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ A.D. iz Beograda, Ulica Takovska br. 2, izgradnja sekundarnih ili distributivnih mreža komunalne infrastrukture, TK priključka za korisnika ,,KI Petrol“ D.O.O. u Bašaidu Zaključak o odbacivanju 03.03.2017 03.03.2017 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-6983 -ISAW-1/2017 od 21.03.2017 d.o. „Toza Marković“ Kikinda , iz Kikinde ul. Bašaidski drum br. 62 , ( mat. br. 0805384 i pib 100579713) investiciono održavanje objekta broj 2 (hala pogon - 25), Hala za Hala za proizvodnju crepa u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 20833 k.o.Kikinda na katastarskoj parceli br. 20833 k.o.Kikinda, ul. Bašaidski drum br. 62 Zaključak o odbacivanju od 23.03.2017 23.03.2017 Preuzmite akta
8 ROP-KIK-8080-ISAW-1/2017 od 29.03.2017 Osnovna škola „Jovan Popović“ iz Kikinde sanaciai zgrade osnovne škole
P+1, u Kikindi, na adresi Kralja Petra I br.63, na kat. parc. br. 4518 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju od 31.03.2017 31.03.2017 Preuzmite akta
9 ROP-KIK-9095-ISAW-1/2017 od 06.04.2017 „Topola“ d.o.o. iz Banatske Topole, Ul. Kikindska br. 25 izgradnja nadstrešnice za goveda u okviru
govedarske farme u Banatskoj Topoli na katastarskoj parceli broj 2895 k.o. Banatska
Topola
Zaključak o odbacivanju od 10.04.2017

10.04.2017

10.04.2017

Preuzmite akta
10 ROP-KIK-11638 -ISAW-1/2017 od 28.04.2017 Radovana Đurin iz Kikinde, ulica Vojvode Mišića br. 132 promena namene objekta bez izvođenja radova, na objektu broj 3- iz stambenog u poslovni (zubarska ordinacija) i pripajanje dela objekta broj 3 stambenom objektu 1 u Ulici Vojvode Mišića 132 Kikindi, Zaključak o odbacivanju od 05.05.2017 05.05.2017 Preuzmite akta
11 ROP-KIK-15246-ISAW-1/2017 od 31.05.2017 „Promedia“ D.O.O. iz Kikinde, Ulica Kralja Petra Prvog broj 114 pomoćni objekat sa nadstrešnicom za parkiranje vozila
spratnosti P + 0 u Kikindi, Put za pristanište broj 140, na kat. parc. br. 20946 k.o.
Kikinda
ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU 07.06.2017 07.06.2016 Preuzmite akta
12 ROP-KIK-2375-ISAW-2/2017 od 09.06.2017 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin izgradnja tipske transformatorske stanice – razvodnog postrojenja 10(20)/0,4 kV i tipskog kablovskog voda (deo elektrodistributivne mreže), na kat. parc. br. 2114, 3365, 3367/4, 1172, 595/4, 3343, 1144 i 1145, sve k.o. Novi Kozarci Zaključak o odbacivanju 12.06.2017 12.06.2017 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-10869-ISAW-2/2017 od 21.06.2017 Petrić Marjana iz Banatskog Velikog Sela, Ulica Omladinska broj 20 rekonstrukcija i promena namene stana, poseban deo 1/3 u poslovni prostor i spajanje sa postojećim poslovnim prostorom, poseban deo 1/P3, u jedinstveni poslovni prostor spratnosti P + 0 u Kikindi, Ulica Đure Jakšića broj 1, na kat. parc. br. 6187/1 k.o. Kikinda, Zaključak o odbacivanju 28.06.2017 28.06.2017 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-8532 -ISAW-3/2017 od 25.06.2017 Jovan i Vesna Ivetić iz Kikinde rekonstrukcija objekta i promena namene uz izvođenje građevinskih radova na poslovno - stambenom objektu spratnosti P+1, u Kikindi, na adresi Dimitrija Tucovića br. 5a Zaključak o odbacivanju 29.06.2017

29.06.2017

29.06.2017

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-23394-ISAW-1/2017 od 04.08.2017 Narodne biblioteke „Jovan Popović“ iz Kikinde sanaciji objekta biblioteke „Jovan Popović“ u Kikindi Zaključak o odbacivanju 04.08.2017 05.08.2017 Preuzmite akta
16 ROP-KIK-20927-ISAW-2/2017 od 01.09.2017 „Lidl Srbija KD“ Beograd, Ulica Tošin bunar broj 272V, Beograd izgradnja MBTS-115N 20/0,4 kV sa kablovskim vodovima u Ulici Nemanjina Zaključak o odbacivanju od 0d 05.09.2017 05.09.2017 Preuzmite akta
17 ROP-KIK-26358 -ISAW-1/2017 od 30.08.2017 Nenada Petrović iz Ruskog Sela izgradnja hangara za poljoprivredne mašine u Ruskom Selu Zaključak o odbacivanju od 05.09.2017 05.09.2017 Preuzmite akta
18 ROP-KIK-26873-ISAW-1/2017 od 04.09.2017 FCC Kikinda, u Kikindi sanacijai i adaptaciji administrativne zgrade u ulici Generala Drapšina br. 20, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 07.09.2017 07.09.2017 Preuzmite akta
19 ROP-KIK-28258-ISAW-1/2017 od 15.09.2017 OŠ ,,Petar Kočić“ iz Nakova investiciono održavanje objekata osnovnog obrazovanja, ulica Glavna br. 50 u Nakovu Zaključak o odbacivanju od 21.09.2017 21.09.2017 Preuzmite akta
20 ROP-KIK-29211-ISAW-1/2017 od 25.09.2017 ,,Grindex“ D.O.O. iz Kikinde, Ulica Miloša Velikog broj 80

 
rekonstrukcija dela objekta 01 (zgrada metaloprerađivačke industrije), Ulica Karlovački drum broj 24 u Kikindi, na kat. parceli br. 21696/24 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana 27.09.2017 27.09.2017 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-29211-ISAWHA-2/2017 od 30.09.2017 ,,Grindex“ D.O.O. iz Kikinde, Ulica Miloša Velikog broj 80 rekonstrukciji dela objekta – gasna kotlarnica, Ulica Karlovački drum broj 24 u Kikindi, na kat. parceli br. 21696/24 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana 03.10.2017 03.10.2017 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-23927-ISAW-2/2017 od 10.10.2017 Radu Miroslav iz Kikinde izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 13.10.2017 13.10.2017 Preuzmite akta
23 ROP-KIK-26362-ISAW-2/2017 od 13.10.2017 NIS AD Novi Sad izgradnja stubne transformatorske stanice STS „5“ u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 18.10.2017 18.10.2017 Preuzmite akta
24 ROP-KIK-22093-ISAW-2/2017 od 18.10.2017 Radočaj Marko iz Kikinde izgradnja pomoćnog objekta u Ruskom Selu Zaključak o odbacivanju od 20.10.2017 20.10.2017 Preuzmite akta
25 ROP-KIK-25145-ISAW-2/2017 od 24.10.2017 ,,Kodar Inženjering“D.O.O. iz Beograda izvođenje radova na izgradnji stanice za monitoring RF spektra ,,Vincaid“ Zaključak o odbacivanju od 25.10.2017 25.10.2017 Preuzmire akta
26 ROP-KIK-22093-ISAWHA-3/2017 od 06.11.2017 Radočaj Marka iz Kikinde izgradnja pomoćnog objekta P+0, u Ruskom Selu, na kat. parceli br. 1289/1 k.o. Rusko Selo Zaključak o odbacivanju 10.11.2017 10.11.2017 Preuzmite akte
27 ROP-KIK-34742 -ISAW-1/2017 od 07.11.2017 „NIS“ a.d. iz Novog Sada sanacia zamena rezervoara za skladištenje motornog goriva u Ruskom Selu Zaključak o odbacivanju 13.11.2017 14.11.2017 Preuzmite akta
28 ROP-KIK-37206-ISAW-1/2017 od 29.11.2017 Ministarstva finansija – Poreska uprava, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 rekonstrukciji objekta – objekat državnih organa Zaključak o odbacivanju 01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Preuzmite akta
29 ROP-KIK-37273-ISAW-1/2017 od 29.11.2017 Doma učenika srednjih škola "Nikola Vojvodić" Kikinda investiciono održavanje objekta, Poslovna zgrada - đački internat u Kikindi Zaključak o odbacivanju 04.12.2017 04.12.2017 Preuzmite akta
30 ROP-KIK-31519-ISAW-3/2017 od 05.12.2017 ,,Grindex“ D.O.O. iz Kikinde rekonstrukcija dela objekta 01 (zgrada metaloprerađivačke industrije) – gasna kotlarnica Zaključak o odbacivanju 12.12.2017 12.12.2017 Preuzmite akta
31 ROP-KIK-38430-ISAW-1/2017 od 11.12.2017 Evangelistička crkvena opština Kikinda dogradnja pomoćnog objekta spratnosti P + 0 u Kikindi, Ulica Kralja Petra Prvog broj 42 Zaključak o odbacivanju 18.12.2017 18.12.2017 Preuzmite akta
32 ROP-KIK-40067-ISAW-1/2017 od 27.12.2017 „EPS Distribucija“ D.O.O. Beograd izgradnja MBTS -7 u Bašaidu Zaključak o odbacivanju 28.12.2017 28.12.2017 Preuzmite akta

 

Građevinske dozvole 2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-1590-CPI-1/2017 od 26.01.2017  Brkin Dejana iz Kikinde, ul. Cara Dušana br. 92  izgradnja stambenog objekta u Kikindi, ul. Cara Dušana br. 92, kategorije A, klasifikacionog broja 111011, na katastarskoj
parceli br. 5661/1 k.o. Kikinda.
 zaključak o obustavljanju 01.02.2017  01.02.2017  
2 ROP-KIK-2357-CPIH-1/2017 od 06.02.2017 "Essentico" d.o.o. Kula, Industrijska zona b.b. izgradnja industrijske zgrade - klanice papkara sa rasecanjem mesa papkara i preradom mesa
papkara, proizvodnjom topljene masti životinjskog porekla i čvaraka spratnosti P+1+Pk
(kategorije V klsifikacione oznake 125103 – klanica i B, 123001 - prodavnica), na katastarskoj
parceli broj 20081/8 k.o. Mokrin
zaključak o obustavljanju 07.02.2017 07.01.2017 Preuzmite akta
3 ROP-KIK-2903-CPI-1/2017 od 10.02.2017 "Livnica Kikinda", Automobilska industrija DOO iz Kikinde, Miloševački put br. 34 Rekonstrukcija objekta: Magacin lako zapaljivog materijala, spratnosti P+O, u krugu fabrike Livnica Kikinda, ul. Miloševački put br. 34, u Kikindi, na kat. parceli 21696/25 k.o. Kikinda, kategorija B, klasifikacioni broj 125221 zaključak o odbacivanju od 13.02.2017 13.02.2017. Preuzmite akta
4 ROP-KIK-5249-CPI-1/2017 od 07.03.2017 Bajšanski Neca iz Mokrina, ul. Markovih br. 43 i Bajšanski Milica iz Mokrina, ul. Markovih br. 43 izgradnja stambenog i pomoćnog objekta, u Mokrinu u ul. Svetog Save br. 132 zaključak o odbacivanju od 14.03.2017 15.03.2017 Preuzmite akta
5 ROP-KIK-27082-CPA-3/2017 od 15.03.2017 LJiljana Glušica iz Kikinde, ulica Milana Sivčeva broj 22 izmena građevinske dozvole usled promene investitora, br. ROP-KIK-27082-CPA-3/2017 zaključak o odbacivanju od 20.03.2017 20.03.2017 Preuzmite akta
6 ROP-KIK-20526-CPI-2/2017 od27.03.2017 Kila Kockar iz Kikinde ul. Toze Markovića br. 24 izgradnja stambene zgrade sa jednim stanom, spratnosti P+1+Pk, u Kikindi ul. Miloša Velikog br. 19, na katastarskoj parceli br. 6117 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju od 31.0.32017 31.03.2017 Preuzmite akta
7 ROP-KIK-8867-CPI-1/2017 od 05.04.2017 Ivan Jović iz
Kikinde, Ulica Đoke Radaka broj 2/8
izgradnja stambenog objekta P+0, u Kikindi, u Ulici Albertova broj 34, na katastarskoj
parceli broj 3566 k.o. Kikinda
zaključak o odbacivanju od 07.04.2017

08.04.2017

08.04.2017

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-18675-CPI-3/2017 od 10.04.2017 “Telekom
Srbija” a.d. Beograd, Ulica Takovska broj 2, Beograd
izgradnja cevi za elektronske komunikacije Kikinda, u regulaciji
puta Mokrin – Banatsko Aranđelovo, od Mokrina do reke Zlatice, na kat. parc. br. 3990/1,
22553, 22484/1, 22552, 22465, 22551, 22462, 22550, 22456, 22549, 22461 i 22447 k.o. Mokrin
zaključak o odbacivanju od 12.04.2017

12.04.2017

12.04.2017

Preuzmite akta
9 ROP-KIK-8816-CPI-2/2017 od 12.05.2017 Danke Jankov iz Kikinde iz Ulice Vuka Karadžića br. 9 rekonstrukcija i nadziđivanje stambenog objekta u Ul. Vuka Karadžića br. 9 u Kikindi, na kat. parceli 6244 k.o. Kikinda zaključak o odbacivanju od 16.05.2017 16.05.2017 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-12016-CPI-2/2017 od 01.06.2017 GRADA
KIKINDA iz Kikinde
izgradnja dela javne vodovodne mreže, na kat. parcelama br. 21680,
10745/2 i 10744/1 k.o. Kikinda
zaključak o odbacivanju 06.06.2017 Preuzmite akta
11 ROP-KIK-28646-CPI-4/2017 od 28.06.2017 NIS a.d. Novi Sad iz Novoga Sad ul. Narodnog fronta br.12 izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Kikinda 4“ u Kikindi zaključak o odbacivanju

05.07.2017

05.07.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-12722-CPI-3/2017 od 18.07.2017 JP „Srbijagas“ Novi Sad iz Novoga Sada kao investitor i finansijera Grad Kikinda iz Kikinde izgradnju MRS „Industrijska zona Kikinda“ i distributivnog gasovoda zaključak o odbacivanju

18.07.2017

18.07.2017

Preuzmite akta
13 ROP-KIK-17603-CPI-3/2017 od 30.08.2017 Vukice Koldan iz Kanjiže izgradnja stambenog objekta P+0, u Iđošu, u ul. Žarka Zrenjanina br. 18 zaključak o odbacivanju

05.09.2017

05.09.2017

Preuzmite akta
14 ROP-KIK-24883-CPI-3/2017 od 10.10.2017 Gorana Nedeljkov iz Mokrina, ul. Uroša Kuzmanova br. 24 za izgradnju stambenog objekta Po+P, u ul. Uroša Kuzmanova br. 24 u Mokrinu, zaključak o odbacivanju 16.10.2017 16.10.2017 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-24781-CPI-3/2017 od 02.11.2017 ,,Ninkov“ D.O.O. sa sedištem u Bašaidu za izgradnju podnog skladišta P + 0 u Bašaidu, Put za Melence broj 1, zaključak o odbacivanju 09.11.2017 09.11.2017 Preuzmite kate
16 ROP-KIK-36572-CPI-1/2017 od 23.11.2017 JP ,,Toplana“ Kikinda izgradnja vrelovoda u ul. Nemanjina od broja 25 do OŠ „Sveti Sava“ u Kikindi zaključak o odbacivanju 27.11.2017 27.11.2017 Preuzmite akta
17 ROP-KIK-37028-CPI-1/2017 od 28.11.2017 JP "Toplana" Kikinda dogradnja priključaka na magistralni vrelovod u ul. Dositejeva, Vojvode Putnika i Hajduk Veljkova u Kikindi, zaključak o odbacivanju 01.12.2017

01.12.2017

01.12.2017

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-14738-CPI-2/2017 od 07.12.2017 Dragana Stanojevića Opština - Jagodina , Mesto - Strižilo izgradnja individualnog stambenog objekta P+Pk u Jagodini zaključak o odbacivanju 08.12.2017

08.12.2017

08.12.2017

 

Preuzmite akta

 

Lokacijski uslovi 2017. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1 ROP-KIK-34218-LOC-1/2016 od 21.12.2016   „Jedinstvo“ d.o.o. Kikinda, Bašaidski drum bb, Kikinda  izgradnja poslovnog objekta – prodavnice P+0, na katastarskoj parceli br. 8615/3 k.o. Kikinda, u ul. Jovana Jovanovića Zmaja br. 82  Zaključak o odbacivanju dana 05.01.2017 05.01.2017  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-34977-LOC-1/2016 od 29.12.2016 Bajšanski Neca, Svetog Save br. 132, Mokrin izgradnja stambene zgrade P+0 i skladišta poljoprivrednih proizvoda, na k.p. br. 1059 k.o. Mokrin, u ul. Svetog Save br. 132 Zaključak o odbacivanju dana 09.01.2017 09.01.2017 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-358-LOC-1/2017 od 11.01.2017 Abraham Gorana iz Kikinde Cara Dušana br. 174 izgradnju stambenog objekta P+0 u ul. Cara
Dušana br. 205, na kat. parceli br. 2015 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju dana 26.01.2017 26.01.2017 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-2305-LOC-1/2017 od 03.02.2017 Jović Ivan iz Kikinde, Ulica Đoke Radaka broj 2/8, izgradnja
stambenog objekta P+0 u Ulici Albertova broj 34 na katastarskoj parceli broj 3566 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju dana 14.02.2017 14.02.2017 Preuzmite akt
5 ROP-KIK-358-LOCH-2/2017 od 06.02.2017 Abraham Goran, Cara Dušana br. 174 iz
Kikinde
izgradnja stambenog
objekta P+0 u ul. Cara Dušana br. 205, na kat. parceli br. 2015 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju od 17.02.2017 17.02.2017 Preuzmite akta
6

ROP-KIK-2781-GR-2/2017 od 09.03.2017

ROP-KIK-2781-LOC-1/2017 od 09.02.2017
 

„KOZARA“ a.d., Omladinska br. 2, Banatsko Veliko Selo izgradnja tovilišta u Banatskom Velikom Selu, na katastarskoj
parceli broj 2923/1 k.o. Banatsko Veliko Selo
Zaključak o obustavi postupka od 13.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

Preuzmite akta
7 ROP-KIK-7431-LOC-1/2017 od 24.03.2017 Grad Kikinda, Trg srpskih
dobrovoljaca br. 12 iz Kikinde
izgradnja stambene zgrade sa više stanova P+2 u ul. Strelište bb, na kat. parceli br. 263
k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju od 31.03.2017

31.03.2017

31.03.2017

Preuzmite akta
8 ROP-KIK-2781-LOC-3/2017 od 15.03.2017 „KOZARA“ a.d., Omladinska br. 2, Banatsko Veliko Selo, izgradnja tovilišta u Banatskom
Velikom Selu, na kat. parceli br. 2923/1 k.o. Banatsko Veliko Selo
Zaključak o odbacivanju od 04.04.2017

04.04.2017

04.04.2017

 

Preuzmite akta
9 ROP-KIK-8532-LOC-1/2017 od 03.04.2017 Jovana i Vesne Ivetić iz Kikinde, Ulica Dimitrija Tucovića broj 5a, rekonstrukcija – promena namene uz izvođenje građevinskih radova na poslovno – stambenom objekt u spratnosti P+Pot na katastarskoj parceli broj 6304/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju

06.04.2017

06.04.2017

Preuzmite akta
10 ROP-KIK-8741-LOC-1/2017 od 04.04.2017 D.O.O. „SUBOTIČKI“ iz Kikinde, ulica Partizanska br. 11 izgradnja stambene zgrade, sa jednim stanom, P+0, poljoprivredne zgrade –
hangar za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, P+0 i poljoprivredne pomoćne zgrade – vagarske
kućice, P+0 u Mokrinu, potes Selo, ulica Nekina bara bb, na kat. parc. br. 536 k.o. Mokrin
Zaključak o odbacivanju

07.04.2017

07.04.2017

Preuzmite akta
11 ROP-KIK-10275-LOC-1/2017 od 19.04.2017 JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Bulevar Mihajla
Pupina br. 25, Novi Sad
izgradnja mosta na Šećeranskom kanalu km 7+600
na delu kat. parcela 765/2, 766, 767, 770 K.O. Banatska Topola
Zaključak o odbacivanju

25.04.2017

25.04.2017

Preuzmite akta
12 ROP-KIK-12722 -LOC-1/2017 od 10.05.2017 Grada Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 izgradnju MRS „Industrijska zona Kikinda“ i distributivnog gasovoda od PE cevi MOP 4 bar Zaključak o odbacivanju

30.05.2017

30.05.2017

Preuzmite akta
13 ROP-KIK-15452-LOC-1/2017 od 01.06.2017 Kekez Miloša iz Kikinde izgradnja priključka stambeno -poslovne zgrade na komunalnu infrastrukturu Zaključak o odbacivanju

02.06.2017

02.062017

Preuzmite akta
14 ROP-KIK-16027-LOC-1/2017 od 06.06.2017 Petrović Nenad, Rusko
Selo,
izgradnja hangara za poljoprivredne mašine, u ul. Mladena
Stojanovića br. 38 u Ruskom Selu
Zaključak o odbacivanju

08.06.2017

08.06.2017

Preuzmite akta
15 ROP-KIK-17554-LOC-1/2017 od 17.06.2017 „Jedinstvo“ d.o.o. iz Kikinde, Ulica Bašaidski drum bb izgradnju priključka vodovoda i kanalizacije za poslovni prostor – prodavnicu spratnosti P+0 na katastarskoj parceli broj 8615/3 k.o. Kikinda, Ulica Jovana Jovanovića Zmaja broj 80 u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 19.06.2017

19.06.2017

19.06.2017

Preuzmite akta
16 ROP-KIK-17603-LOC-1/2017 od 17.06.2017 Vukice Koldan iz Kanjiže rekonstrukcija stambene zgrade u Iđošu, u ul. Žarka Zrenjanina br. 18 Zaključak o odbacivanju  od 22.06.2017

22.06.2017

22.06.2017

Preuzmite akta
17 ROP-KIK-17624-LOC-1/2017 od 17.06.2017 ''KIPETROL'' d.o.o. Bašaid, Torđanski put br. 1, Bašaid izgradnja staje za krave na kat.
parceli br. 9320/1 k.o. Bašaid
Zaključak o odbacivanju od 11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

Preuzmite akta
18 ROP-KIK-21284-LOC-1/2017 od 18.07.2017 Zavod za javno zdravlje Kikinda, Kralja Petra I br. 70,
Kikinda
rekonstrukcija i promena namene postojećih objekata za
potrebe laboratorije, u ul. Kralja Petra I br. 70 u Kikindi
Zaključak o odbacivanju od 08.08.2017 08.08.2017 Preuzmite akta
19 ROP-KIK-21888 -LOC-1/2017 od 24.07.2017 Filipović Nebojše iz Kikinde rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta spratnosti P+0, pretvaranje tavanskog prostora u potkrovlje u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 11.08.2017 11.08.2017 Preuzmite akta
20 ROP-KIK-20927-LOC-1/2017 od 16.08.2017
 
„Jedinstvo“ d.o.o. Kikinda, Bašaidski drum bb za izgradnju priključka elektroenergetskih instalacija za poslovni objekat – prodavnicu P+0 na katastarskoj parceli broj 8615/3 k.o. Kikinda, Ulica Jovana Jovanovića Zmaja broj 80 Zaključak o odbacivanju 18.08.2017 18.08.2017 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-24883-LOC-1/2017 od 16.08.2017 Goran Nedeljkov iz Mokrina stambeni objekat, Po+P u Mokrinu Zaključak o odbacivanju 04.09.2017 04.09.2017 Preuzmite akta
22 ROP-KIK-24594-LOC-1/2017 od 15.08.2017 Grad Kikinda izgradnja centralne pijace u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 05.09.2017 05.09.2017 Preuzmite akta
22 ROP-KIK-24781-LOC-1/2017 od 16.08.2017 D.O.O. „NINKOV“ Bašaid, Put za Melence br. 1 iz Bašaida izgradnja podnog skladišta u
Bašaidu
Zaključak o odbacivanju od 06.09.2017 06.09.2017 Preuzmite akta
23 ROP-KIK-31519-LOC-1/2017 od 11.10.2017 „GRINDEX” d.o.o., ul. Miloša Velikog br. 80, Kikinda rekonstrukciju dela objekta 01-zgrada metaloprerađivačke industrije, ul. Karlovački drum br. 24, u
Kikindi, na kat. parc. br. 21696/24 k.o. Kikinda
Zaključak o odbacivanju od 08.11.2017 08.11.2017 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-38605-LOC-1/2017 od 12.12.2017 „FCC Kikinda“ d.o.o., Vojvode Putnika br. 1, Kikinda izgradnja skladišta neopasnog otpada, u ul. Teremijski drum bb uKikindi, Zaključak o odbacivanju od 18.12.2017 18.12.2017 Preuzmite akta
25 ROP-KIK-38048-LOC-1/2017 „UNIVEREXPORT” d.o.o., ul. Sentandrejski put 165, Novi
Sad
rekonstrukcija poslovnog prostora MP 113 prodavnica Bačka u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 19.12.2017 19.12.2017 Preuzmite akta
26 ROP-KIK-39776-LOC-1/2017 od 23.12.2017 Siniše Meržan iz Kikinde rekonstrukcija prizemne stambene zgrade i pretvaranje tavana u stambeni prostor, u Kikindi Zaključak o odbacivanju od 28.12.2017 28.12.2017 Preuzmite akta

 

Upotrebne dozvole 2016. godine

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-98-IUP-1/2016 od 21.01.2016  "DELTATEKS" D.O.O.,Beograd - Rakovica, Pilota Mihaila Petrovica 81, mat br.06008933, pib br.100974068  kategorija B, klasifikacioni br.123001, rekonstrukcija zgrade za trgovinutekstilom na malo  Zaključak - odbacuje se dana 22.01.2016  22.01.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-98-IUPH-2/2016 usaglašen zahtev:
ROP-KIK-98-IUP-1/2016 red br. 1
"DELTATEKS" D.O.O.,Beograd - Rakovica, Pilota Mihaila Petrovica 81, mat br.06008933, pib br.100974068 kategorija B, klasifikacioni br.123001, rekonstrukcija zgrade za trgovinutekstilom na malo, 4630/2 k.o. Kikinda Zaključak - odbacuje se dana 03.02.2016 03.02.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-5474-IUP-1/2016 od 07.04.2016 Darinka Živanović, Kikinda, Svetozara Miletića 56 izgrađena stambena zgrada P+0 sa garažom, u Kikindi ul. Čanadska br. 23, na kat.parc.br.5559 k.o.Kikinda Zaključak - odbacuje se daana 13.04.2016 13.04.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-11825-IUP-1/2016 od 03.06.2016 Darinka Živanović, Kikinda, Svetozara Miletića 56 izgrađena stambena zgrada P+0 sa garažom, u Kikindi ul. Čanadska br. 23, na kat.parc.br.5559 k.o.Kikinda Zaključak - odbacuje se daana 04.06.2016 04.06.2016 Preuzmite akte
 5  ROP-KIK-18512-IUP-1/2016 od 30.07.2016  Ivezić Aleksandra iz Kikinde ul. Hajduk Veljkova br. 40  nadziđivanje postojećeg objekta - stambene zgrade, kategorije A klasifikacionog broja 112211 u Kikindi ul. Hajduk Veljkova br. 40  Zaključak - odbacuje se daana 05.08.2016  05.08.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-18512-IUPH-2/2016 od 05.09.2016 Ivezić Aleksandra iz Kikinde ul. Hajduk Veljkova br. 40 nadziđivanje postojećeg objekta - stambene zgrade, kategorije A klasifikacionog broja 112211 u Kikindi ul. Hajduk Veljkova br. 40 Zaključak - odbacuje se dana 12.09.2016 13.09.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-24087-IUP-1/2016 od 19.09.2016 Darinka Živanović, Kikinda, Svetozara Miletića 56 izgrađena stambena zgrada P+0 sa garažom, u Kikindi ul. Čanadska br. 23, na kat.parc.br.5559 k.o.Kikinda Zaključak o odbacuje se dana 27.09.2016 27.09.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-25387-IUP-1/2016 od 29.09.2016 Mihaljev Spomenka iz Kikinde, ul. Svetosavska br. 26/3,  za pretvaranje vešernice u stambenu jedinicu u stambenoj poslovnoj zgradi P+4+Pot u Kikindi ul. Svetosavska br. 26/3, na kat.parc.br. 6521/1 k.o.Kikinda, kategorije „B“, klasifikacioni br. 113002. Zaključak o odbacivanju 06.10.2016 06.10.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-27105-IUP-1/2016 od 14.10.2016 “Topola“ DOO iz Banatske Topole ul. Kikindska br. 25 izgrađeni zalivni sistem Topola-druga faza u Banatskoj Topoli na katastarskim parcelama 2726, 2897, 2898, 2923, 2925,2924, 3659, 3637/2 i 3637/4, sve k.o. Banatska Topola, Zaključak o odbacivanju 20.10.2016 20.10.2016 Preuzmite akte

 

Zaključci po članu 145 - 2016. godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva i investitor Opis objekta Br.parcele, kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-51-ISAW-1/2016 od 19.01.2016  "TIM - COP" D.O.O. Temerin, Partizanska bb, mat br. 08413541, pib.br.100455006  izgradnji za izgradnju tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne
mreže – lokalni električni vodovi i podzemni vodovi kategorije G i klasifikacionog
broja 222410, na katastarskim parcelama br. 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38,
21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2,
21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 sve k.o. Kikinda.
 Zakljičak - Odbacije se dana 22.01.2016  22.01.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-51-ISAW-2/2016 NIS AD iz Novog Sada, ul Narodnog fronta br. 12 matični br.20084693 i pib 104052135 izgradnju tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne
mreže – lokalni električni vodovi i podzemni vodovi kategorije G i klasifikacionog
broja 222410, na katastarskim parcelama br. 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38,
21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 sve k.o. Kikinda.
Zakljičak - Odbacije se dana 05.02.2016 05.02.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-1336-ISAW-1/2016 od 25.02.2016 PIO Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, matični br.17715780, pib br.105356542, iz Beograda Savski Venac, ul. Dr Aleksandra Kostića br.9 uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom u poslovnom objektu filijale Fonda za PIO Kikinda u Kikindi ul. Dositejeva br. 33, na katastarskoj parceli br. 4447
k.o. Kikinda.
Zaključak o odbacivanju dana 27.02.2016 27.02.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-1687-ISAW-1/2016 od 02.03.2016 NIS AD iz Novog Sada, ul Narodnog fronta br. 12 matični br.20084693 i pib 104052135 izgradnja tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže u Kikindi, na kat. parcelama br. 14660, 19107, 14665/3 i 14665/1 sve k.o. Kikinda, potesi Crvenka i Đomparina bara Zaključak o odbacivanju dana 08.03.2016 08.03.2016 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-3068-ISAW-1/2016 od 17.03.2016 Banini AD, Kikinda. Nikole Tesle 5 matični br.08161739, pib br.101081245 izgradnja instalacija komprimovanog prirodnog gasa u Kikindi, na kat. parcelama br. 1755 i 426 obe k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana19.03.2016 21.03.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-3218-ISAW-1/2016 od 18.03.2016 Dom zdravlja Kikinda, Kralja Petra prvog 106, matični br.08879583, pib br.105228166 izvođenje radova na investicionom održavanju platoa i puteva hitne službe u Kikindi, na kat. parcelai br. 4711 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana 19.03.2016 21.03.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-5720-ISAW-1/2016 od 11.04.2016 Victory media d.o.o.,Beograd - Savski Venac, Bulevar Vojvode Mišića 51a, mat br. 20952890, pib .br. 108208709 izgradnja distributivnih delova elektronske komunikacione mreže na relaciji Novi Kozarci-Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju dana 18.04.2016 18.04.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-3068-ISAW-2/2016 od 14.04.2016 Banini AD, Kikinda. Nikole Tesle 5 matični br.08161739, pib br.101081245 izgradnja instalacija komprimovanog prirodnog gasa u Kikindi, na kat. parcelama br. 1755 i 426 obe k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju dana19.03.2016 19.04.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-8178-ISAW-1/2016 od 04.05.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 izgradnja tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže, u Kikindi ul Mokrinska Zaključak o odbacivanju dana 09.05.2016 09.05.2016 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-7022-ISAWHA-2/2016 od 05.05.2016 LIVNICA KIKINDA, AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA DOO, Miloševački put br.34, pib. 104752659, mat.20230355 ugradnja unutrašnjih instalacija u postojeći objekat, u Kikindi na katastraskoj parceli br. 21696/8 Zaključak o odbacivanju dana 09.05.2016 09.05.2016 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-9611-ISAW-1/2016 od 17.05.2016 NIS AD iz Novog Sada, ul Narodnog fronta br. 12 matični br.20084693 i pib 104052135 Kablovski vod 20/0,4 kV kreće od postojeće stubne trafostanice montirane na čelično rešetkastom stubu ČRS br.STS Kg69,70 20/0,4kV,250kVA koja se nalazai na K.P.17553/1 K.O.Kikinda. Drugi kraj završava u novoj MBTS. Dužina kabla 4500m. Zaključak o odbacivanju 24.05.2016 24.05.2016 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-9979-ISAW-1/2016 od 19.05.2016 LE BELIER KIKINDA Livnica Kikinda DOO, matični br. 08785945, pib. Br.102843535 izgradnja tipske transformatorske stanice i deo elektrodistributivne mreže, u Kikindi na kat. parcelama 21696/2 i 21696/24 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 26.05.2016 26.05.2016 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-11623-ISAW-1/2016 od 01.02.2016 Srpska pravoslavna crkvena opština u Iđošu Sanacija objekta - SPC, hram sv. arhangela Mihaila i Gavrila, u Iđošu, ul. Nikole Francuskog br. 2, na kat. parceli br. 1020 k.o. Iđoš, Zaključak o odbacivanju 08.07.2016 08.07.2016 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-15099-ISAW-1/2016 od 01.07.2016 Samardžija Veljko, Kikinda, Kumanovska 47 izvođenje radova na investicionom održavanju stambenog objekta, u Kikindi na kat. parceli 3537 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 04.07.2016 04.07.2016 Preuzmite akte
15 ROP-KIK-15215-ISAWA-1/2016 od 01.07.2016 Kikindski mlin, ad Kikinda, Svetozara Miletića 198, mat br.08021694, pib. 100508941 izgradnja-zamena postojeće sušare za žitarice sa sušarom u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 2153 k.o. Kikinda, ul. Svetozara Miletića br. 198, Zaključak o odbacivanju 05.07.2016 05.07.2016 Preuzmite akte
16 ROP-KIK-15099-ISAWHA-2/2016 od 30.07.2016 Samardžija Veljko, Kikinda, Kumanovska 47 Sanacija stambenog objekta, u Kikindi na kat. parceli 3537 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 05.08.2016 05.08.2016 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-20636-ISAW-1/2016 od 18.08.2016 OŠ „Vuk Karadžić“ (MB 08036497, PIB 101081331) iz Kikinde ul.
Generala Drapšina br. 3,
investiciono održavanje objekta otvorenih sportskih terena u školi „Vuk
Karadžić“
Zaključak o odbacivanju 23.08.2016 23.08.2016 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-22221-ISAW-1/2016 od 01.09.2016 "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Ogranak "Elektrodistibucija Zrenjanin"(matični broj 07005466, PIB 100001378 ) iz Zrenjanina, ul. Pančevačka br. 46 i finansijer JP “Emisiona Tehnika i Veze“ iz Beograda – Čukarica ul. Kneza Višeslava br. 88, (matični br. 20610131, PIB 106475271) izgradnja – lokalni eletrični vodovi - kablovskog priključnog voda 20kv za napajanje STS 20/04kv, 250kVA u nazivu „Emisiona stanica Kikinda“, u Kikindi ul. Teremijski drum na kat. parc. br.11228/1, 11228/4 i 19363 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 08.09.2016 08.09.2016 Preuzmite akte
19 ROP-KIK-19287-ISAW-2/2016 od 23.09.2016 „GRINDEX“ d.o.o. Kikinda, Miloša Velikog br. 80, Kikinda, matični br 08791163, pib br.102944303 izgradnja objekta MRS na katastarkoj parceli 21696/32k.o.Kikinda i priključnog gasovoda, na kat. parceli br. 21538/4, 21538/3 i 21696/32 k.o. Kikinda, u ul. Bašaidski drum br. 58 u Kikindi Zaključak o odbacivanju 03.10.2016 03.10.2016 Prteuzmite akte
20 ROP-KIK-25903-ISAW-1/2016 od 04.10.2016 Jovanović Nebojše iz Jagodine Poslovni objekat u Jagodini, ul. Slovenski put br. bb, kp.br. 2310/31 K.O. Ribare Zaključak o odbacivanju 06.10.2016 06.10.2016 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-23053-ISAW-2/2016 od 14.10.2016 Kikindski mlin, ad Kikinda, Svetozara Miletića 198, mat br.08021694, pib. 100508941 rekonstrukcija - zamena postojećih sušara za žitarice novom sušarom, u Kikindi, na katastarskoj parceli br. 2153 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 21.10.2016 21.10.2016 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-31647-ISAW-1/2016 od 24.11.2016 ZU Apoteka "BENU" Beograd iz Beograda izvođenje radova na adaptaciji objekta u Kikindi na kat. parceli 4579 k.o. Kikinda, Ul. Trg srpskih dobrovoljaca br. 47 Zaključak o odbacivanju 28.11.2016 28.11.2016 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-27291-ISAW-2/2016 od 29.11.2016 EPS Distribucija DOO Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin iz Zrenjanina (matični broj 07005466, PIB 100001378) i AD „Kozara“ (matični broj 08021902, PIB 100784835) iz Banatskog Velikog Sela, izvođenje radova na izgradnji podzemnog voda za stubnu transformatorsku stanicu STS u na katastarskoj parceli broj 1892/1 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 05.12.2016 05.12.2016 Preuzmite akte

 

Građevinske dozvole 2016. godina

Redni broj Zaveden pod brojem u CIS u APR Podnosilac zahteva, invenstitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-1239-CPI-1/2016 od 24.02.2016  Niktan DOO Novi Sad, Modene br.1, matični br. 20896736, pib.br.107917558  izgradnja autoperionice P+0 u Kikindi u ul. Svetosavska br. 40, na katastarskoj parceli br. 8308 k.o. Kikinda  Zaključak o odbacivanju 26.2.2016  26.02.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-1415-CPI-1/2016 od 26.02.2016 ''ALMEX'' D.O.O. za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, transport i usluge Pančevo, matični br. 08325316, pib br. 100958453, iz Pančeva, ul. Jabučki put 82 izgradnja zalivnog sistema na katastarskoj parceli 18117 i delu katastarske parcele 18116, preko katastarskih parcela 19313, 19316, 19318, 19400 i 19101/3 sve k.o. Kikinda, u vangrađevinskom reonu, potes Kinđa u Kikindi Zaključak o odbacivanju 26.02.2016 16.03.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-4517-CPI-1/2016 od 30.03.2016 RTI DOO NOVI SAD PIB 107486855, MB 20813067, iz Novog Sada, Bulevar Vojvode Stepe br. 22 Izgradnja poslovnog montažnog objekta, P+0 – izložbeni salon sa magacinom, kategorije B, klasifikacionog broja 122011, na katastarskoj parceli 21460 k.o. Kikinda, u ulici Bašaidski put bb u Kikindi, Zaključak o odbacivanju 06.04.2016 06.04.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-5758-CPI-1/2016 od 11.04.2016 Glušića Siniša, Kikinda, Milana Sivčeva 26 izgradnja stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli 2892/1 k.o. Kikinda u Kikindi Zaključak o odbacivanju 13.04.2016

13.04.2016

Preuzmite akte
5 ROP-KIK-1415-CPIH-2/2016 od 18.04.2016 ''ALMEX'' D.O.O. za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, transport i usluge Pančevo, matični br. 08325316, pib br. 100958453, iz Pančeva, ul. Jabučki put 82 izgradnja zalivnog sistema na katastarskoj parceli 18117 i delu katastarske parcele 18116, preko katastarskih parcela 19313, 19316, 19318, 19400 i 19101/3 sve k.o. Kikinda, u vangrađevinskom reonu, potes Kinđa u Kikindi Zaključak o odbacivanju 20.04.2016 20.04.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-5758-CPI-2/2016 od 18.05.2016 Glušića Siniša, Kikinda, Milana Sivčeva 26 izgradnja stambeno-poslovnog objekta, u ulici Distrička br. 28, na katastarskoj parceli 2892/1 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 23.05.201 23.05.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-14494-CPI-1/2016 od 27.06.2016 "Galad" DOO Kikinda, Bašaidski drum bb, mat br. 08021848, pib br.100510210 izgradnja sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina, kategorije G , klasifikacionog broja 215301, na katastarskim parcelama br.14410, 14411, 14418, ..... sve k.o. Kikinda i katastarskim parcelama br. 1230/7, 1231, 1232, 1233,.... k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 04.07.2016 04.07.2016 Preuzmite akte
8 ROP-KIK-16054-CPI-1/2016 od 08.07.2016 Radulović Miroslav i Dušan, Kikinda, Sutjeska 87 izgradnja stambenog objekta u Kikindi, ul. Sutjeska br. 87, kategorije A, klasifikacionog broja 111011, na katastarskim parcelama br. 7959 i 7960 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 12.07.2016

12.07.2016

Preuzmite akte
9 ROP-KIK-14494-CPIH-2/2016 od 14.07.2016 Galad DOO Kikinda, Bašaidski drum bb, mat br. 08021848, pib br.100510210 izgradnja sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina, kategorije G , klasifikacionog broja 215301, na katastarskim parcelama br.14410, 14411, 14418, 14421/1, ..... sve k.o. Kikinda i katastarskim parcelama br. 1230/7, 1231, 1232,.... k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 14.07.2016 14.07.2016 Preuzmite akte
10 ROP-KIK-18316-CPI-1/2016 od 28.07.2016 "Essentico" d.o.o. Kula, Industrijska zona b.b. MB 08761868, Pib 100582522 izgradnja industrijske zgrade - spratnosti P+1+Pk (kategorije V klsifikacione oznake 125103 – klanica i B,123001 - prodavnica), na kat parc broj 20081/8 k.o. Mokrin Zaključak o odbacivanju 04.08.2016 04.08.2016 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-18542-CPI-1/2016 od 31.07.2016 „Pop - Lukić“ DOO iz Banatskog Velikog Sela (MB 08736057, PIB 101080332 ) izgradnja ribnjaka jezero za sportski ribolov (kategorije G klsifikacione oznake 215303– ribnjak), na katastarskim parcelama broj 315,316 i 351, sve k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 05.08.2016 05.08.2016 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-27046-CPI-1/2016 od 13.10.2016 “Galad“ DOO iz Kikinde, Bašaidski drum bb (MB 08021848, PIB 100510210) izgradnja tovilišta svinja, I faza kategorije B , klasifikacionog broja 127112, na katastarskoj parceli br. 2714 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 20.10.2016 20.10.2016 Preuzmite akte
13 ROP-KIK-30049-CPI-1/2016 od 09.11.2016 Tuturilov Ivan iz Kikinde, ul. Feješ Klare br. 36 izgradnja objekta za preradu mleka - mini mlekare u Kikindi u ul. Iđoški put br. bb, na kat. parc. br. 10449 k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 17.11.2016 20.11.2016 Preuzmite akte

 

Lokacijski uslovi 2016.godina

Redni broj Zaveden pod brojem CEOP u APR Podnosilac zahteva, investitor i finansijer Opis objekta, br.parcele i k.o., kategorija i klasifikacija objekta Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
 1  ROP-KIK-388-LOC-1/2016 od 03.02.2016  ''Galad''doo, Bašaidski drum bb., pib br. 100510210 matični br. 08021848  za izgradnju tovilišta svinja 18x12, 80x64, 30m, kapaciteta 16 200 tovljenika u turnusu, I faza 4x12,80x64,30m (3.600 kom. u turnusu), Zaključak o odbacivanju 09.02.2016  09.02.2016  Preuzmite akte
2 ROP-KIK-1014-LOC-1/2016 20.02.2016 POP-LUKIC DOO ZA TRGOVINU I ULUGE BANATSKO VELIKO SELO izgradnju ribnjaka za uzgoj slatkovodne ribe, na katastarskim parcelama broj 315, 316 i 351 k.o. Banatsko Veliko Selo

Zaključak o odbacivanju 08.03.2016

08.03.2016 Preuzmite akte
3 ROP-KIK-388-LOCH-2/2016 od 24.02.2016 ''Galad''doo, Bašaidski drum bb., pib br. 100510210 matični br. 08021848 za izgradnju tovilišta svinja 18x12, 80x64, 30m, kapaciteta 16 200 tovljenika u turnusu, I faza 4x12,80x64,30m (3.600 kom. u turnusu), Zaključak o odbacivanju 08.03.2016 08.03.2016 Preuzmite akte
4 ROP-KIK-1784-LOC-1/2016 od 03.03.2016 Livnica Kikinda, Automobilska industrija DOO Miloševački put 34, Matični broj:20230355, PIB 104752659 rekonstrukciju magacina lako zapaljivog materijala na kat. parceli br. 21696/25 k.o. Kikinda, Miloševački put 34, Kikinda Zaključak o odbacivanju 08.03.2016 08.03.2016 Preuzmite akte
5 ROP-KIK-2937-LOC-1/2016 od 16.03.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 izgradnja tipskog podzemnog kablovskog voda srednjeg napona (SN) na kat. parceli br. 4725/1 k.o. Banatsko Veliko Selo Zaključak o odbacivanju 22.03.2016 24.03.2016 Preuzmite akte
6 ROP-KIK-4858-LOC-1/2016 od 01.04.2016 NINKOV D.O.O. BAŠAID, Put za Melence br. 1, Bašaid izgradnja objekta poljoprivrede – podno skladište, u Bašaidu, Put za Melence br. 1 , na kat. parc. br. 9785 k.o. Bašaid Zaključak o odbacivanju 07.04.2016 07.04.2016 Preuzmite akte
7 ROP-KIK-2937-GR-2/2016 od 25.03.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 prigovoru koji je priložila „EPS Distribucija D.O.O.
Beograd“ Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, Pančevačka 46 na zaključak br.: ROP-KIK-2937-LOC-1/2016
Rešenje o odbacivanju  21.04.2016 21.04.2016 Preuzmite akte
 8 ROP-KIK-6719-LOCA-1/2016 od 18.04.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 Industrijski objekat P+0 Trafostanica MBTS Kikinda zapad 20/0,4kV je predviđena za napajanje bušotina i opreme u vlasništvu NIS a.d. i nalaziće se na KP 1978/29,KO Iđoš-kablovski vod 20kV kreće od postojeće stubne trafostanice montirane na čeličnom rešetkastom stubu ČRS br.STS Kg 69,70 20/0,4 kV,250kVA koja se nalazi na K.P.17553/1 K.O. Kikinda. Drugi kraj završava u novoj NTBS. Dužina kabla 5400 m Zaključak o odbacivanju 11.05.2016 11.05.2016 Preuzmite akte
9 ROP-KIK-8758-LOC-1/2016 od 09.05.2016 „MK COMMERCE” d.o.o. Novi Sad, Marije Trandafil 7 ,mat. br. 20133295, pib br.104283070 izgradnja interne stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila u Ulici Miloša Velikog, na katastarskim parcelama broj 9523/2, 9522/2, 9521/2 i 9524 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 11.05.2016 11.05.2016

Preuzmite akte

10 ROP-KIK-9312-LOCA-1/2016 od 13.05.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 izgradnja VN kablovskog voda 10kV iz TS 35/10kV na napajanje NP kp, Pogon Severni Banat, na katastarskim parcelama broj 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 16.05.2016 16.05.2016 Preuzmite akte
11 ROP-KIK-4040-LOC-1/2016 od 25.03.2016 NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD, Narodnog fronta 12, matični br.20084693, pib br.104052135 STS KIS 400 kVA, 20/0,4kV sa priključnim kablovskim vodom 20kV, na katastarskim parcelama broj 9348/1 .... .k.o.Kikinda Zaključak o odbacivanju 20.05.2016 20.05.2016 Preuzmite akte
12 ROP-KIK-10313-LOC-1/2016 od 23.05.2016 Radulović Miroslav i Dušan, Kikinda, Sutjeska 87 izgradnja stambenog objekta P+0, na kat. parcelama 7959 i 7960 k.o. Kikinda, Sutjeska br. 87 Zaključak o odbacivanju 24.05.2016 24.05.2016 Preuzmite akte
 13 ROP-KIK-11324-LOC-1/2016 od 31.05.2016 "Essentico" d.o.o. Kula, Industrijska zona b.b, matični broj 08761868, pib 100582522 izgradnja klanice - papkara, spratnosti P+2, na katastarskoj parceli broj 20081/8 k.o. Mokrin Zaključak o odbacivanju 16.06.2016 16.06.2016 Preuzmite akte
14 ROP-KIK-10463-LOC-1/2016 Gradske uprave grada Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca broj 12 u Kikindi rekonstrukcija puta Iđoš – Ada i uređenje putnog prelaza na km 12+587 pruge Banatsko Miloševo-Senta-Subotica na katastarskim parcelama broj 5094 i 5260 k.o. Iđoš Zaključak o odbacivanju 27.06.2016 27.06.2016 Preuzmite Akte
15 ROP-KIK-14508-LOC-1/2016 od 27.06.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin, matični 07005466, pib.br.100001378 izgradnja dvostrukog SN kablovskog voda za napajanje TS “MECAFOR PRODUCTS” u Agro-industrijskoj zoni u Kikindi, na katastarskim parcelama broj 9540/1, 9540/3, 9538/25 i 9538/20 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 29.06.2016 29.06.2016 Preuzmite akte
16 ROP-KIK-17275-LOC-1/2016 od 20.07.2016 Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 u Kikindi, pib 100002887, mat br.17162543 izgradnja TK priključka za korisnika Grindex d.o.o. (Livnica) na katastarskim parcelama broj 21538/3, 10920, 21696/23 i 21696/32 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 25.07.2016 25.07.2016 Preuzmite akte
17 ROP-KIK-14004-LOC-1/2016 od 22.06.2016 LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO, KIKINDA industrijski objekat: hala za livenje odlivaka od legura aluminijuma i hala za mašinsku obradu Zaključak o odbacivanju 05.08.2016 05.08.2016 Preuzmite akte
18 ROP-KIK-18639-LOCA-1/2016 od 01.08.2016 "Topola" d.o.o. Kikindska br. 25, Kikinda izgradnja zalivnog sistema „BANATSKA TOPOLA“ faza II, na kat. parcelama br. 2726, 2897, 2898, 2899, 2923, 2925, 2924, 3637/2, 3637/4 i 3659 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 08.08.2016 08.08.2016 Preuzmite akte
19 ROP-KIK-18675-LOC-1/2016 od 02.08.2016 “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Regija Novi Sad, Izvršna jedinica Zrenjanin, Radni centar Kikinda, Ulica Generala Drapšina broj 26 u Kikindi, pib 100002887, mat br.17162543 izgradnju cevi za elektronske komunikacije Kikinda, u regulaciji puta Mokrin – Banatsko
Aranđelovo, od Mokrina do reke Zlatice, KP 3990/1, 22553, 22484/1, 22552, 22465, 22551,
22462, 22550, 22456, 22549, 22461, 22447 k.o. Mokrin
Zaključak o odbacivanju 09.08.2016 09.08.2016 Preuzmite akte
20 ROP-KIK-17183-LOC-1/2016 od 20.07.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 izgradnja podzemne 20kV mreže i stubne transformatorske stanice STS u Iđošu, na katastarskim parcelama br. 1977/8, 5121, 1975/7, 5124 i 1978/29 k.o. Iđoš Zaključak o odbacivanju 11.08.2016 11.08.2016 Preuzmite akte
21 ROP-KIK-18959-LOC-1/2016 od 04.08.2016 „Wood-Mizer Balkan“ d.o.o. Kikinda, Svetosavska br. 21, Kikinda izgradnja poslovno-stambene zgrade P+2 u Kikindi, u Ul. Ive Lole Ribara br. 8, na kat. parceli br. 8479 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 11.08.2016 11.08.2016 Preuzmite akte
22 ROP-KIK-10241-LOC-2/2016 od 13.09.2016 NIS a.d., mat br. 20084693, pib br. 104052135, Novi Sad, Narodnog fronta 12 za izgradnju i povezivanje STS KIS 400 kVA, 20/0,4kV sa priključnim kablovskim vodom 20kV, na katastarskim parcelama broj 9348/1, 9349, 9350/2, 9350/1, ......, 13305/3,13305/1 k.o. Kikinda. Zaključak o odbacivanju 20.09.2016 20.09.2016 Preuzmite akte
23 ROP-KIK-14004-LOC-3/2016 od 15.09.2016 LE BELIER KIKINDA LIVNICA PREDUZEĆE ZA PRERADU METALA KIKINDA DOO, KIKINDA izgradnja Industrijskog objekta, mašinske hale, u ul. Miloševački put br. 34 u Kikindi, na kat. parc. br. 21696/2 K.O. Kikinda Zaključak o odbacivanju 29.09.2016 29.09.2016 Preuzmite akte
24 ROP-KIK-26804-LOCA-1/2016 od 12.10.2016 Krištof Jadranke iz Kikinde, Ulica Kumanovska broj 95 Izmena Lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta Su+P+0 i pomoćne zgrade – ostave za bicikle P+0 na katastarskoj parceli broj 6210 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 13.10.2016 13.10.2016 Preuzmite akte
25 ROP-KIK-27593-LOC-1/2016 od 19.10.2016 JAVNO PREDUZEĆE “SRBIJAGAS“ Novi Sad, OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA izgradnju priključnog gasovoda i merno regulacione stanice na katastarskim parcelama broj 4928, 10735/1 i 21679 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 19.10.2016 19.10.2016 Preuzmite akte
26 ROP-KIK-28192-LOC-1/2016 od 24.10.2016 “Turbo gas” d.o.o., Ulica Bašaidski drum bb u Kikindi izgradnja hale za montažu na katastarskoj parceli broj 21700 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 26.10.2016 26.10.2016 Preuzmite akte
27 ROP-KIK-30243-LOC-1/2016 od 10.11.2016 Mrđen Zdenka iz Kikinde, Ulica Nikole Aleksića broj 23a izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju u Kikindi, Ulica put za pristanište broj 54, na katastarskoj parceli broj 10695 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 15.11.2016 15.11.2016 Preuzmite akte
28 ROP-KIK-27617-LOC-1/2016 od 19.10.2016 EPS Distribucija DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin izgradnja MBTS i SN kablovskog voda južno od puta Kikinda-Nakovo u Nakovu (Voćnjak), na kat. parcelama br. 3247, 2640, 2639, 2638, 2637, 2636, 2635, 2634, 2633, 2632 i 2631 k.o. Nakovo Zaključak o odbacivanju 17.11.2016 17.11.2016 Preuzmite akte
29 ROP-KIK-30344-LOC-1/2016 od 14.11.2016 JP "DIREKCIJA ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU, UREĐENJE NASELJA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE NOVI BEČEJ" izdavanje Lokacijskih uslova za rekonstrukciju puta Novo Miloševo – državni put IB reda br. 13 na području opštine Kikinda, na kat. parcelama br. 11111, 7717, 7720, 7721, 722, 7723, 7724, ... 6827 k.o. Bašaid i 1021, 3603/3, 1023/1, ....1019 k.o. Banatska Topola Zaključak o odbacivanju 24.11.2016 24.11.2016 Preuzmite akte
30. ROP-KIK-31817-LOC-1/2016 od 25.11.2016 Varga Arpada iz Kikinde, Ulica Đure Daničića broj 8 izgradnja priključka na vodovodnu instalaciju i priključka na fekalnu kanalizaciju na katastarskoj parceli broj 3914 k.o. Kikinda Zaključak o odbacivanju 30.11.2016 30.11.2016 Preuzmite akte

 

Upotrebne dozvole 2015. godine

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 JP "Direkcija za izgradnju grada" Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11 JP "Direkcija za izgradnju grada" Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11 - Odbacuje se dana 09.06.2015. 10.06.2015. Preuzmite akte
2 Vaščić Zoran, Kikinda, Đure Daničića br. 25 Vaščić Zoran, Kikinda, Đure Daničića br. 25 3873/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 18.06.2015. 22.06.2015. Preuzmite akte
3 Angropromet d.o.o. iz Kikinde, Miloša Velikog 76 Angropromet d.o.o. iz Kikinde, Miloša Velikog 76 i "Univerexport" d.o.o. Novi Sad, Santandrejski put 165 - Obustavlja se dana 10.07.2015 13.07.2015. Preuzmite akte
4 Popov Nedeljko, Kikinda, Ivana Jakšića 121
 
Popov Nedeljko, Kikinda, Ivana Jakšića 121
 

7831/5 k.o.Kikinda
Odbacuje se dana 06.08.2015 07.08.2015 Preuzmite akte
5 Bačkuljin Dragan, Kikinda, Sutjeska 95 Bačkuljin Dragan, Kikinda, Sutjeska 95 9691/2 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 10.09.2015 10.09.2015 Preuzmite akte
6 "Taxi - Petrol" d.o.o. iz Pančeva, ul. Bavaništanski put 487 "Taxi - Petrol" d.o.o. iz Pančeva, ul. Bavaništanski put 487 9985 k.o.Kikinda Obustavlja se dana 15.09.2015 16.09.2015 Preuzmite akte
7 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 2412/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 13.11.2015 13.11.2015 Preuzmite akte
8  Tucaković Jelena , Kikinda, Dimitrije Tucovića 2 Tucaković Jelena, Kikidna, Dimitrije Tucovića 2 4423 k.o.Kikinda  Odbacuje se dana 13.11.2015 17.11.2015 Preuzmite akte
9 Boisin Olivera iz Kikinde, Ivana Jakšića br.83a Boisin Olivera iz Kikinde, Ivana Jakšića br. 83 7907/37 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 13.11.2015 17.11.2015 Preuzimte akte
10 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 2412/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 04.12.2015 04.12.2015 Preuzmite akte
11 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 Injac Vesa iz Nakova, Glavna 49 2412/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 18.12.2015 Preuzmite akte

 

Građevinske dozvole 2015. godine

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 MRĐA SMILJA, KIKINDA, JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA 134A MRĐA SMILJA, KIKINDA, JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA 134A 6074 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 23.03.2015. 26.03.2015. Preuzmite akte
2 SARAVOLAC DRAGAN, SUBOTICA, SARAJEVSKA 38 SARAVOLAC DRAGAN, SUBOTICA, SARAJEVSKA 38 958k.o.Kikinda Odbacuje se dana 21.05.2015. 21.05.2015. Preuzmite akte
3 ZAVIŠIĆ JOVAN, MOKRIN, ŽELEZNIČKA 14 ZAVIŠIĆ JOVAN, MOKRIN, ŽELEZNIČKA 14 2306k.o.Kikinda Odbacuje se dana 10.06.2015. 10.06.2015. Preuzmite akte
4 Bulatović Jovan, Kikinda, Nakovački drum 2a Bulatović Jovan, Kikinda, Nakovački drum 2a 1801/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 01.09.2015 02.09.2015 Preuzmite akte
5 "Kozara" a.d. iz Banatskog Velikog Sela, Omladinska 2, PIB 100784835, Matični br. 08021902 "Kozara" a.d. iz Banatskog Velikog Sela, Omladinska 2, PIB 100784835, Matični br. 08021902 3209, 3213, 3215, 3218, 3219, 1882/1, 1883/1, 1884, 1885, 1886/1, 1886/1, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892/1, 2175/1, 2175/2, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181 k.o.Banatsko Veliko Selo Odbacuje sa dana 01.09.2015 02.09.2015 Preuzmite akte
6 Jovičin Tomislav, Kikinda, Partizanska 2b Jovičin Tomislav, Kikinda, Partizanska 2b 10638 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 02.09.2015 04.09.2015 Preuzmite akte
7 Stojkov Vladimir, Kikinda, Dimitrije Tucovića 39 Stojkov Vladimir, Kikinda, Dimitrije Tucovića 39 3736/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 07.10.2015 12.10.2015 Preuzmite akte
8 "Galad" d.o.o iz Kikinde, Bašaidski drum bb, matični broj 08021848 i pib br.100510210 "Galad" d.o.o iz Kikinde, Bašaidski drum bb, matični broj 08021848 i pib br.100510210 1041/3 Banatska Topola Odbacuje se dana 27.11.2015 27.11.2015 Preuzmite akte
9 Palatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 23 Palatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 23 764 k.o.Kiikinda Odbacuje se dana 24.12.2015 24.12.2015 Preuzmite akte
10 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 "Telekom Srbija" ad Beograd, Regija Novi Sad, IJ Zrenjanin, RC Kikinda, iz Kikinde, ul. Generala Drapšina 26, matični broj 17162543 i PIB br.10002887 21654, 21648, 21645, 21647, 21650, 21655/1 i 7980 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 31.12.2015 31.12.2015 Preuzmite akte

 

Lokacijski uslovi 2015. godina

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 BLIC FONDACIJA BEOGRAD BLIC FONDACIJA BEOGRAD 3760 k.o.Mokrin Odbacuje se dana 12.03.2015. 26.03.2015. Preuzmite akte
2 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA MOKRIN SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA MOKRIN 2164 k.o.Mokrin Odbacuje se dana 13.03.2015. 26.03.2015. Preuzmite akte
3 Dušan Vujović, Banatsko Veliko Selo, Srpskih ratnika 7 Dušan Vujović, Banatsko Veliko Selo, Srpskih ratnika 7 1155 k.o.Banatsko Veliko Selo Odbacuje se dana 30.03.2015. 31.03.2015. Preuzmite akte
4 D.O.O."VICTORY MEDIA", BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA D.O.O."VICTORY MEDIA", BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 4648/2, 4648/1, 4596/1, 1892/2 k.o.Banatsko Veliko Selo i 3271 i 1539 k.o.Nakovo Odbacuje se dana 08.04.2015. 09.04.2015. Preuzmite akte
5 D.O.O."VICTORY MEDIA", BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA D.O.O."VICTORY MEDIA", BEOGRAD, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 1149, 1145, 1144 i 3339k.o.Novi Kozarci i 4777, 4647 i 1875 k.o. Banatsko veliko Selo Odbacuje se dana 08.04.2015. 09.04.2015. Preuzmite akte
6 STOJKOV VLADIMIR, KIKINDA, DIMITRIJE TUCOVIĆA 39 STOJKOV VLADIMIR, KIKINDA, DIMITRIJE TUCOVIĆA 39 1487k.o..Kikinda Odbacuje se dana 23.04.2015 24.04.2015. Preuzmite akte
7 "PROMEDIA"D.O.O, KIKINDA, KRALJA PETRA PRVOG 114 "PROMEDIA"D.O.O, KIKINDA, KRALJA PETRA PRVOG 114 2361/1k.o. Kikinda Odbacuje se dana 12.05.2015 15.05.2015. Preuzmite akte
8 "GALAD" DOO, KIKINDA,BAŠAIDSKI DRUM BB "GALAD" DOO, KIKINDA,BAŠAIDSKI DRUM BB 1041/3k.o. Kikinda Odbacuje se dana 21.05.2015 25.05.2015. Preuzmite akte
9 "TIM-COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB "TIM-COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB 20810/3k.o. Kikinda Odbacuje se dana 28.05.2015 29.05.2015. Preuzmite akte
10 AD "KOZARA", BANATSKO VELIKO SELO, OMLADINSKA 2 AD "KOZARA", BANATSKO VELIKO SELO, OMLADINSKA 2 2922/1k.o.Banatsko Veliko Selo Odbacuje se dana 04.06.2015 05.06.2015. Preuzmite akte
11 "TIM-COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB "TIM-COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB 14660, 19107, 19460, 14665/3 i 14665/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 05.06.2015 05.06.2015. Preuzmite akte
12 RAIČKOVIĆ JOVAN, RUSKO SELO, SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 50 RAIČKOVIĆ JOVAN, RUSKO SELO, SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 50 1593k.o.Rusko Selo Odbacuje se dana 11.06.2015 11.06.2015. Preuzmite akte
13 MZ SAJAN, SAJAN, VELIKA 38 MZ SAJAN, SAJAN, VELIKA 38 610k.o.Sajan Odbacuje se dana 12.06.2015 15.06.2015. Preuzmite akte
14 "BUS COMPUTERS" D.O.O. KIKINDA,NEMANJINA 36 "BUS COMPUTERS" D.O.O. KIKINDA,NEMANJINA 36 6458k.o. Kikinda Odbacuje se dana 23.06.2015 25.06.2015. Preuzmite akte
15 "TIM - COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 19365 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 30.06.2015 01.07.2015. Preuzmite akte
16 "TIM - COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 14482/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 30.06.2015 01.07.2015. Preuzmite akte
17 "TIM - COP" D.O.O., TEMERIN, PARTIZANSKA BB NIS A.D., NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 12 14660, 19107, 14665/3 i 14665/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 30.06.2015 01.07.2015. Preuzmite akte
18 SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE D.O.O. BEOGRAD,BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 8A, NOVI BEOGRAD SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE D.O.O. BEOGRAD,BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 8A, NOVI BEOGRAD   Odbacuje se dana 30.06.2015 01.07.2015. Preuzmite akte
19 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14  2718/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 30.06.2015 09.07.2015. Preuzmite akte
20 "Angropromet" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge, Kikinda, Miloša Velikog 76 "Angropromet" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge, Kikinda, Miloša Velikog 76 9538/5 k.o.Kiki Odbacuje se dana 04.08.2015 07.08.2015 Preuzmite akte
21 "TIM - COP" iz Temerina, Partizanska bb "TIM - COP" iz Temerina, Partizanska bb 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476/1, 21249/2, 15020 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 27.08.2015 27.08.2015 Preuzmite akte
22 "Almex" d.o.o., iz Pančeva, Jabučki put 82 "Almex" d.o.o., iz Pančeva, Jabučki put 82 18177 i 18116 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 27.08.2015 27.08.2015 Preuzmite akte
23 Palatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 25 Paloatinuš Andraš, Kikinda, Milana Sivčeva 25 764 k.o.Kikinda Obustavlja se dana 10.09.2015 10.09.2015 Preuzmite akte
24 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 10449 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 07.09.2015 10.09.2015 Preuzmite akte
25 "Almex" d.o.o., iz Pančeva, Jabučki put 82 "Almex" d.o.o., iz Pančeva, Jabučki put 82 18117 i 18116 deo katastarske parcele k.o.Kikinda Odbacuje se dana 28.09.2015 01.10.2015 Preuzmite akte
26 "Jedinstvo""d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb "Jedinstvo""d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb 8615/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 29.09.2015 29.09.2015 Preuzmite akte
27 "Promedia" d.o.o. iz Kikinde, Kralja Petra Prvog 114 "Promedia" d.o.o. iz Kikinde, Kralja Petra Prvog 114 2361/1 k.o.Kikinda Obustavlja se dana 29.09.2015 29.09.2015 Preuzmite akte
28 Vujović Dušan iz Banatskog Velikog Sela, Srpskih ratnika 7 Vujović Dušan iz Banatskog velikog Sela, Srpskih ratnika 7 1155 k.o.Banatsko Veliko Selo Obustavlja se dana 02.10.2015 02.10.2015 Preuzmite akte
29 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 Tutorilov Ivan, Kikinda, Feješ Klare 36 10449 k.o.Kikinda Obustavlja se dana 14.10.2015 14.10.2015 Preuzmite akte
30 "Niktan" d.o.o. iz Novog Sada, Modene 1 "Niktan" d.o.o. iz Novog Sada, Modene 1 8308 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 29.09.2015 02.11.2015 Preuzmite akte
31 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11, matični br.08176396 i 100511495 Opština Kikinda, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 11, matični br.08176396 i 100511495 4601 i 4600 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 02.11.2015 02.11.2015 Preuzmite akte
32 "BUS - COMPUTERS" d.o.o. Iz Kikinde, Nemanjina br.36 "BUS - COMPUTERS" d.o.o. Iz Kikinde, Nemanjina br.36 6458 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 20.11.2015 20.11.2015 Preuzmite akte
33 "Victory Media" d.o.o iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br.51a "Victory Media" d.o.o iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br.51a 1423, 8314, 1114, 11057 k.o.Bašaid i 3753/1i 3749 k.o.Banatska Topola Odbacuje se dana 20.11.2015 20.11.2015 Preuzmite akte
34 Mesna Zajednica Mokrin iz Mokrina, Trg 9. januar Mesna Zajednica Mokrin iz Mokrina, Trg 9 Januara 21528 k.o.Mokrin Odbacuje sa dana 26.11.2015 26.11.2015 Preuzmite akte
35 Šegrt Dušanka, Kikinda, Braće Tatića 6/6 Šegrt Dušanka, Kikinda, Braće Tatića 6/6 5700 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 26.11.2015 26.11.2015 Preuzmite akte
36 "Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski put bb "Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski put bb 1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 u KO Banatska Topola, 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14456, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 u KO Kikinda. Odbacuje se dana 02.12.2015 07.12.2015 Preuzmite akte
37 Aleksić Dragana, Kikinda, Rade Trnića 32 Aleksić Dragana, Kikinda, Rade Trnića, 32 3738/1 i 3738/1 k.o.Kikinda Odbauje se dana 04.12.2015 04.12.2015 Preuzmite akte
38 JP "Kikinda" iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 11, pib br.108812135 JP "Kikinda" iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 11, pib br.108812135 6279/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 08.12.2015 08.12.2015 Preuzmite akte
39 EPS "Distribucija" d.o.o. Beograd, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, sa sedištem u Beogradu ul. Masarikova 1-3 EPS "Distribucija" d.o.o. Beograd, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, sa sedištem u Beogradu ul. Masarikova 1-3 11013/3, 19363, 19386, 18873, 1595/2, 18880, 3200/2, 3161/2 i 1596/2 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 16.12.2015 16.12.2015 Preuzmite akte
40 "RTI" d.o.o. Novi Sad, Bulevar vojvode Stepe 22 "RTI" d.o.o. Novi Sad, Bulevar vojvode Stepe 22
 
21460 k.o. Kikinda Odbacuje sa dana 16.12.2015 16.12.2015 Preuzmite akte
41 Dom učenika "Nikola Vojvodić" Kikinda, Branka Vujina br. 13
 
Dom učenika "Nikola Vojvodić" Kikinda, Branka Vujina br. 13 2902/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 29.12.2015 29.12.2015 Preuzmite akte
42 "Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb
 
"Galad" d.o.o. iz Kikinde, Bašaidski drum bb
 
1230/7, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1868, 1869, 1873/1, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 2379/1, 2381, 3600, 3602/1, 3602/2, 3818, 3819, 3820/1, 3823, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1257, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1823, 1824, 1825, 1826, 3597, 3615, 3784, 3785, 3786, 3795, 3798, 1038, 1039, 2716, 2905, 3661, 3767, 3803, 3594/2, 2904 u KO Banatska Topola, 14410, 14411, 14418, 14421/1, 14422, 14423, 14424, 14453, 14454, 14457, 14458, 14466, 19123, 19124, 19125, 19126, 19129, 19139, 19140, 19142, 19149, 19450, 19451, 19452 u KO Kikinda. Odbacuje se dana 11.01.206 11.01.2016 Preuzmite akte
43 Nis a.d., Novi Sad, Narodnog fronta 12 Nis a.d., Novi Sad, Narodnog fronta 12 1978/29 k.o.Iđoš izgradnje i povezivanje montažno betonske transfostanice MBTS Kikinda zapad 630, kVa, 20(10)/0,4kV , i priključni kablovski vod 20 kV 11.01.2016 Preuzmite akte
44 JP "Kikinda" iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 11, pib br.108812135 JP "Kikinda" iz Kikinde, Trg srpskih dobrovoljaca 11, pib br.108812135 6279/1 k.o.Kikinda izgradnja fontane u bloku C2 u Kikindi 22.01.2016 Preuzmite akte
45 Gerontološki centar, Kikinda, Generala Drapšina 99 Gerontološki centar, Kikinda, Generala Drapšina 99 9278 k.o.Kikinda izgradnja objekta za stanovanje starijih osoba - Dom starih spratnosti P+1+Pot, u Kikindi 22.01.2016 Preuzmite akte

 

Zaključci po članu 145. - 2015. godina

Redni broj Podnosilac zahteva Investitor Br.parcele i k.o. Način rešavanja - dana Datum objave Dokumenti
1 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14 Bubalo Predrag, Kikinda, Koste Bočarca 14 2718/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 16.03.2015. 16.03.2015. Preuzmite akte
2 "TIM -KOP" d.o.o., Temerin, Mat.br.08413541, PIB 100455006 NIS a.d. Novi Sad, Mat.br.20084693, PIB 104052135 20810/3, 21538/3, 21538/1, 21631, 21696/38, 21218/1, 21217/5, 21638/1, 21243/2, 21244/2, 21244/3, 21244/1, 21245/2, 21246/2, 21247/2, 21248/2, 21476, 21249/2 i 15020 k.o. Kikinda Odbacuje se dana 20.04.2015. 21.04.2015. Preuzmite akte
3   "ELEKTROVOJVODINA" DOO Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100 Nis A.D. Novi Sad, Novi Sad, Narodnog fronta 12 20810/3k.o. Kikinda Odbacuje se dana 14.05.2015. 15.05.2015 Preuzmite akte
4 DOO ANGROPROMET KIKINDA, KIKINDA, MILOŠA VELIKOG 76 DOO ANGROPROMET KIKINDA, KIKINDA, MILOŠA VELIKOG 76 9538/5 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 23.06.2015. 25.06.2015. Preuzmite akte
5 SEVEROBANATSKI UPRAVNI OKRUG SA SEDIŠTEM U Kikindi,Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 SEVEROBANATSKI UPRAVNI OKRUG SA SEDIŠTEM U Kikindi,Trg srpskih dobrovoljaca br. 12 6262 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 29.06.2015. 01.07.2015. Preuzmite akte
6 Milošev Dragana, Kikinda, Svetosavska 107g Milošev Dragana, Kikinda, Svetosavska 107g 6747/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 01.07.2015. 01.07.2015. Preuzmite akte
7 Popov Branislav, Kikinda, Đoke Radaka 4/12 Popov Branislav, Kikinda, Đoke Radaka 4/12   Obustavlja se dana 09.07.2015. 09.07.2015. Preuzmite akte
8 "ELEKTROVOJVODINA" DOO Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 20810/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 20.07.2015. 23.07.2015. Preuzmite akte
9 "ELEKTROVOJVODINA" DOO Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100 "ELEKTROVOJVODINA" DOO Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100 i finansijera Nis a.d., Narodnog fronta mat.br.20084693, PIB 104052135 20810/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 03.08.2015. 06.08.2015. Preuzmite akte
10 TIM COP, Temerin, Partizanska bb, matični br.08413541, PIB 100455006 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 14660, 19107, 14665/3 i 14665/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 04.08.2015. 06.08.2015. Preuzmite akte
11 TIM COP, Temerin, Partizanska bb, matični br.08413541, PIB 100455006 NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br.20084693, PIB 104052135 19365 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 04.08.2015. 06.08.2015. Preuzmite akte
12 "Banini" ad iz Kikinde, Nikole Tesle 5 "Banini" a.d. iz Kikinde, Nikole Tesle 5 4613 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 26.08.2015 27.08.2015 Preuzmite akte
13 Tišma - Harms Jelena iz Kikinde, Cara Dušana 101 Tišma - Harms Jelena iz Kikinde, Cara Dušana 101 4669 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 11.09.2015 14.09.2015 Preuzmite akte
14 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 21594 i 4447 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 17.09.2015 21.09.2015 Preuzmite akte
15 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.26 21594, 4590/1 i 4426 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 17.09.2015 21.09.2015 Preuzmite akte
16 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.2 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.2 21639 i 6521/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 17.09.2015 21.09.2015 Preuzmite akte
17 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.2 PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJU "TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD, REGIJA NOVI SAD, IZVRŠNA JEDINICA ZRENJANIN, RADNI CENTAR KIKINDA, KIKINDA, GENERALA DRAPŠINA BR.2 21538/3 i 20839/1 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 17.09.2015 21.09.2015 Preuzmite akte
18 "Victory Media" doo iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51/a matični br.20952890 i PIB 10820870 "Victory Media" doo iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51/a matični br.20952890 i PIB 10820870 1149, 1145, 1144 i 3339 k.o.banatsko Veliko Selo i 4777, 4647 i 1875 k.oNovi Kozarci Odbacuje se dana 23.09.2015 24.09.2015 Preuzmite akte
19 Banini ad iz Kikinde, ul.Nikole Tesle br.5 matični broj 08161739, PIB 101081245 Banini ad iz Kikinde, ul.Nikole Tesle br.5 matični broj 08161739, PIB 101081245 1755 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 23.09.2015 24.09.2015 Preuzmite akte
20 "Victory Media" doo iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51/a matični br.20952890 i PIB 10820870 "Victory Media" doo iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića 51/a matični br.20952890 i PIB 10820870 4648, 4648/1, 4596/1 i 1892/2 k.oBanatsko Veliko Selo i 3271, 1539 k.o.Nakovo Odbacuje se dana 24.09.2015 25.09.2015 Preuzmite akte
21 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 5554 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 12.10.2015 12.10.2015 Preuzmite akte
22 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 finansijer: NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br. 20084693, PIB 104052135 20810/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 16.10.2015 19.10.2015 Preuzmite akte
23 EPS "Distribucija" Beograd, Regionalni centar "Elektrovojvodina" Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin , Pogon Kikinda iz Beograda ul.Masarikova br.1-3m matični broj 070005466 i PIB br.100001378 finansijer: NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Mat.br. 20084693, PIB 104052135 20810/3 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 23.10.2015 23.10.2015 Preuzmite akte
24 "Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 "Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 4630/2 k.o.Kikinda Odbacuje se dana 07.12.2015 08.12.2015 Preuzmite akte
25 Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 Deltatekst" d.o.o. Iz Beograda, Pilota Mihaila Petrovića 81 matični br.06008933 i pib br.102040644 4630/2 k.o. Kikinda Odbacuje se dana 11.12.2015 11.12.2015 Preuzmite akte