Grb Kikinde

Servisi

Pronađite traženu stranicu

Ozakonjenje objekata

Vaš vodič kroz ozakonjenje objekata

Saopštenje

Datum ažurirarnja: 28.12.2015 god.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T
- OZAKONJENJE NELEGALNIH OBJEKATA -

     OPŠTINSKA UPRAVA, OPŠTINE KIKINDA, dana 18. januara počinje sa popisom nelegalno izgrađenih objekata na celokupnoj teritoriji opštine Kikinda, po predviđenoj dinamici. Građani će biti obaveštavani putem Mesnih zajednica o tačnim datumima za popisivanje objekata po određenim ulicama u toj mesnoj zajednici. Popis će vršiti Popisna komisija opštine Kikinda, čiji će članovi posedovati zvanične službene legitimacije i građani ih mogu tražiti na uvid.

      POZIVAJU se svi građani, koji imaju nelegalno izgrađene objekte da dostave Opštinskoj upravi opštine Kikinda, popunjene formulare: Obaveštenje za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta, počev od 04. januara 2016. godine. Formulari će se nalaziti u Uslužnom centru, punkt br. 7, u bivšim mesnim zajednicama u gradu i u mesnim kancelarijama seoskih mesnih zajednica, kao i na sajtu opštinske uprave opštine Kikinda www.kikinda.org.rs .

      FORMULARE NE TREBA DA POPUNJAVAJU:

1. oni koji su već podneli zahtev za legalizaciju po prethodnim propisima;
2. oni koji su podnosili zahtev za upis prava svojine, a nisu dobili rešenje po tom istom Zakonu o legalizaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 95/2013 i 117/2014);
3. oni koji su gradili po izdatoj građevinskoj dozvoli ili odobrenju za gradnju, a nemaju upotrebnu dozvolu i nisu odstupili od projekta na osnovu kog je izdata građevinska dozvola ili odobrenje za gradnju;
4. oni čiji je objekat izgrađen do 1968. godine -njihova legalnost se ne ispituje jer su legalni i nema potrebe da se ozakonjuju;
5. oni koji su gradili sa građevinskom dozvolom ili odobrenjem za gradnju i imaju upotrebnu dozvolu, ali nikad nisu upisali objekat u Katastar.

      KADA SE ZAVRŠI POPIS, građevinski inspektor donosiće rešenja o rušenju popisanih objekata, koje će dostaviti Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove, urbanizam i privredu, čime će započeti postupak ozakonjenja, i tada će vlasnici biti pozivani od strane tog organa da dostave propisanu dokumentaciju.

         ZA OZAKONJENJE OBJEKATA obaveza vlasnika je da pribave:
1. izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova, čiji sadržaj će zavisiti od namene, klase i kategorije objekta;
2. dokaz o pravu svojine;
3. dokaz o uplati takse, čija visina zavisi od namene i površine objekta, koji se ozakonjuje.

      OZAKONJENJE OBJEKTA JE JAVNI INTERES – Interes svakog građanina, koji ima nelegalno izgrađen objekat – NELEGALNI OBJEKTI NE MOGU VIŠE BITI PREDMET PROMETOVANJA.

OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE KIKINDA