Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2017, бр.95/2016, 21/2017, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 95/2018-др.закон), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.95/2016), члана 5. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Градској управи Града Кикинде („Сл. лист Града Кикинда“, број 16/2017), и члана 31. Одлуке о организацији градске управе („Сл. лист града Кикинда“, број 9/2019 и 20/2019), начелник Градске управе Града Кикинде, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КИКИНДА

Преузмите јавни конкурс

Назад