Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 59. и члана 136. става 1. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19), Oдлуке о буџету града Кикинде за 2021. годину са пројекцијама на 2022. и 2023. годину («Службени лист Града Кикинде», бр.25/2020), Правилникa о додели средстава за подстицај и развој младих талената Града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр. 1/2020 од 17.01.2020. године Комисија за доделу средстава за подстицање и развој младих талената Града Кикинде (у даљем тексту: Комисија) дана 10.02.2021. године, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА КИКИНДЕ У 2021. ГОДИНИ

 

Преузмите конкурсну документацију

Решење о расподели средстава

Решење о расподели средстава 2

Решење о расподели средстава 3

Решење о расподели средстава 4

Решење о расподели средстава 5

Назад