Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

 На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије”, број 83/14, 58/15 и 12/16  аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи Републике Србије Број 401-00- 00017/2023-01/2 од 19.01.2023. године, члана 8. става 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/16, 8/17 и 6/23), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025 годину („Службени лист града Кикинде”, број 32/22), члана 136. Статута града
Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број 4/19), Одлуке о расписивању конкурса и распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2023. години на територији града Кикинде, број V-642-1/2023


ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Кикинде у 2023. години

 

 

Текст конкурса

Документација за пријаву пројекта

Документација за правдање реализације пројекта

РРешење о именовању стручне комисије

 

Назад