Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење
Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023.године


НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА КИКИНДА У
САРАДЊИ СА ГРАДОМ КИКИНДА
(ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ)
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2023. ГОДИНИ

 

Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2023. години Кикинда

Несубвенционисане делатности - самозапошљавање

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2023. годину

 

Назад