Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2011.

датум : 12.09.2011
ДЕЛ.број :

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за АВГУСТ месец 2011 године у Општини Кикинда.

Током АВГУСТА месеца узорковано је 210 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 130 у граду Кикинди и 80 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 64 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 62 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 30.00% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (25.00%), односно 32.50% неисправних узорака за села, што је такође виши проценат неисправности у односу на претходни месец за села (22.58%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 97.43% неисправности, а 2.57% нетермотолерантне колигормне бактерије, што је задовољавајућа структура неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да 76.9% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 15.38% термотолерантне колиформне бактерије, а 7.69% сулфиторедукујуће клостридије, што није сасвим повољна структура неисправности.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у селима задовољавајући, а број неисправних узорака у граду општине Кикинда незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике