Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2019.

Током МАРТА месеца узорковано је 116 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 45 у граду Кикинди и 31 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,22% неисправних узорака за град, што је значајно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (10,29%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 12,9% и нижи је у односу на претходни месец (14,58%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 2,2 % због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 100 % ПА), што је задовољавајући проценат неисправности, али није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 9,67 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 3,22% због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА), (структура: 75% АМБ и 25% ПА) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја) , повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 13,33% узорака била повећана електропроводљивост. У селима је повећан утрошак КМнО4 и боја у свим узорцима, а у 87,09%, била је повећана концентрација амонијака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24.98 мг/л, а у селима 23,05 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.124 мг/л, а у селима 1.24 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34.89ºЦоПт скале, а у селима 28,87 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике