Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2019.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 83 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 49 у граду Кикинди и 34 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 4,08% неисправних узорака за град, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (8,16%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 17,64%. и нижи је такође, у односу на претходни месец (23,52%). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 2,04 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, а 2,04% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 50% АМБ, 50 % ПА), што је задовољавајући проценат неисправности, али није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 14,7 % узорака је неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис-а (СФ) и 2,94% због присуства сулфиторедукујуће клостридије (СК) (структура: 83,3% СФ и 16,6% СК) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје, док је у 2,04% узорака био повећана. У оквиру периодичних анализа (16 у граду) утврђена је повећана концентрација Бора (МДК 1.0 мг/л) у 3 од 16 узорака или у 18,75% и кретала се од 0.58-1.39 мг/л. Повећана концентрација арсена утврђена је у 15 од 16 узорака или 93,75% и кретала се од 0.0010-0.025 мг/л (МДК 0.01 мг/л). Концентрације укупних трихалометана, као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) и хлорита су имале вредности у дозвољеним границама (МДК 100 µг/л,). Индекс угљоводоника, као и угљоводоници Ц6-Ц10 и угљоводоници Ц10-Ц28 у граду су били испод границе детекције. У селима је повећан утрошак КМнО4 у 91,17%, боја у 100%, концентрација амонијака у 91,17% и концентрација гвожђе у 14,7%. У оквиру периодичних анализа (30 у селима) концентрације Бора (МДК 1.0 мг/л) нису биле повећане ни у једном узорку и кретале су се од 0.34-0.98 мг/л. Повећана концентрација арсена у селима утврђена је у 16 од 30 узорака и кретала се од 0.005-0.067 мг/л (МДК 0.01 мг/л). У селима: Наково, Б.В.Село, Н.Козарци, Р.Село и Б.Топола концентрација арсена је у дозвољеним границама, док је осталим селима повећана: Винцаид (0.055-0.064 мг/л), Башаид (0.018-0.028 мг/л), Иђош (0.032-0.037 мг/л), Сајан (0.058-0.067 мг/л), Мокрин (0.022-0.025 мг/л). Концентрације укупних трихалометана (ТХМ), као и појединачних (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ) су имале вредности испод границе детекције (МДК 100 µг/л). Концентрација хлорита (МДК 0,2 мг/л) није била повећана. Индекс угљоводоника, као и угљоводоници Ц6-Ц10 и угљоводоници Ц10-Ц28 у селима су били испод границе детекције. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 26.07 мг/л, а у селима 23,8 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.45 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 37,35ºЦоПт скале, а у селима 30,29 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике