Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Август 2019.

Током АВГУСТА месеца узорковано је 119 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 71 у граду Кикинди и 48 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 14,08% неисправних узорака за град, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (8,16%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 6,25%. и вишеструко је нижи у односу на претходни месец (23,52%.). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 2,81 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, 2,81 % због присуства Стрепоцоццус фаецалис-а (СФ) 8,4% узорака је неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 20% АМБ, 20% СФ, 60 % ПА), што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 4,16 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, и 2,08% због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 66,6% АМБ, и 33,3% ПА) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. У селима је повећан утрошак КМнО4 у 85,41%, боја у 100%, концентрација амонијака у 89,58% и концентрација гвожђе у 6,25%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.0 мг/л, а у селима 22,38 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.32 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36,48ºЦоПт скале, а у селима 30,0 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике