Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2019.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 75 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 45 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,22% неисправних узорака за град, што је вишеструко нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (14,08%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 20,0%. и вишеструко је виши у односу на претходни месец (6,25%.). Разлози микробиолошке неисправности у граду Кикинда су: 2,22 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ, (структура: 100% АМБ), што је задовољавајући проценат неисправности и задовољавајућа структура неисправности. У селима је 6,6 % узорака је неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ и 13,13% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 33,3% АМБ, и 66,6% СФ) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. Повећана концентрација натријума (200 мг/л) се детектује у 12 од 15 анализираних узорака или у 80%. У селима је повећан утрошак КМнО4 и боја у 100% узорака, концентрација амонијака у 90,0%, док је натријум повећан у 6 од 30 анализираних узорака или у 20%, односно села Винцаид и Б.Топола имају повећану концентрацију. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25.75 мг/л, а у селима 22,4 мг/л (МДК 8 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.25 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.1 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,44ºЦоПт скале, а у селима 31,33 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике