Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2019.

Током ОКТОБРА месеца узорковано је 75 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 45 у граду Кикинди и 30 у селима Општине.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака за град (сви узорци исправни), што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (2,22%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 20,0%., и идентичан је у односу на претходни месец (20,00%.). У граду није било микробиолошки неисправних узорака. У селима је 33,33 % узорака било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ , 50 % због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) и 16,66 због присуства Псеудомонас аеругиноса (структура: 33,3% АМБ, 50 % СФ, 16,6 ПА) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје. У селима је повећан утрошак КМнО4 и боја у 100% узорака, концентрација амонијака у 100,0%, и концентрација гвожђе у 3,33% узорака Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24,9 мг/л, а у селима 22,87 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.38 мг/л, а у селима 1.29 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34ºЦоПт скале, а у селима 30,5 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике