Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2019.

Током НОВЕМБРА месеца узорковано је 120 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 68 у граду Кикинди и 52 у селима Општине. Од тога основна анализа је вршена у 65 узорака из града и 48 узорака из села, док је у осталим узорцима вршена само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 5,88% неисправних узорака за град, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (0%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 13,46%., и нижи је у односу на претходни месец (20,0%.). У граду 1,47 % узорака било неисправно због повећаног због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) и 4,41 због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 25 % СФ, 75 ПА) што је задовољавајући проценат неисправности али није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 3,84 % узорака било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ , 9,61% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 28,57% АМБ, 71,42% СФ,) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја) и повећане боје, док је повећана концентрација амонијака била у 95,38% узорака и повећане концентрације нитрата у 1,53% узорака и повећана концентрација резидуалног хлора у 4,61% узорака. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 у 81,25% и концентрација амонијака у 95,83% узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24,01 мг/л, а у селима 21,52 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.11 мг/л, а у селима 1.24 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,46ºЦоПт скале, а у селима 31,56 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике