Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Децембар 2019.

Током ДЕЦЕМБРА месеца узорковано је 78 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 46 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Од тога основна анализа је вршена у 45 узорака из града и 30 узорака из села, док је у осталим узорцима вршена само микробиолошка анализа.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 4,34% неисправних узорака за град, што је нешто нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (5,88%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 15,62%., и виши је у односу на претходни месец (13.46%.). У граду 2,17 % узорака било неисправно због повећаног због присуства аеробних мезофилних бактерија и 2.17% због Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 50 % АМБ, 50 СФ) што је задовољавајући проценат неисправности али није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 9,37 % узорака било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ , 6,25% због присуства Стрептоцоццус фаецалис (СФ) (структура: 60% АМБ, 40% СФ,) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака. У селима је повећана боја и концентрација амонијака у 100% узорака, утрошак КМнО4 у 86,66% узорака, и гвожђе у 1 узорку или 3.33%.. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24,75 мг/л, а у селима 22,01 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.32 мг/л, а у селима 1.3 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 38,66ºЦоПт скале, а у селима 32,67 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике