Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Октобар 2011.

датум : 02.11.2011
ДЕЛ.број :

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за октобар месец 2011 године у Општини Кикинда.

Током октобра месеца узорковано је 150 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 88 у граду Кикинди и 62 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 22 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 44 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 20.45% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (13.88%), односно 29.03% неисправних узорака за села, што је сличан проценат неисправности у односу на претходни месец за села (26.25 %). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 100% неисправности, што је најбоља структура неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да 83.3% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 11.1% термотолерантне колиформне бактерије и 5.55% нетермотолерантне колиформне бактерије, што је значајно неповољнија структура микробиолошке неисправности у односу на град.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у г раду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике