Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2020.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 75 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 45 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 45 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,22% неисправних узорака за град, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (4,34%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 16,66%., и сличан је у односу на претходни месец (15,62%.). У граду 2,22 % узорака било неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (1 узорак) (структура: 100 % ПА) што је задовољавајући проценат неисправности али није задовољавајућа структура неисправности. У селима је 13,13 % узорака било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ , 3,33% због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (структура: 80% АМБ, 20% ПА) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака. У селима је повећана боја у 100% узорака, а концентрација амонијака и утрошак КМнО4 у 80% узорака, и гвожђе у 13.33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,45 мг/л, а у селима 22,18 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2.34 мг/л, а у селима 1.27 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35,56ºЦоПт скале, а у селима 32,0 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике