Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2020.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 63 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 33 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града и 30 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 6,06 % неисправних узорака за град, што је виши проценат неисправности у односу на претходни месец (2,22%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 10,00 %., и нижи је у односу на претходни месец (16,66%.). У граду 6,06 % узорака је било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ (2 узорка) (структура: 100 % АМБ) што је незадовољавајући проценат неисправности али је задовољавајућа структура неисправности. У селима је 10% узорака било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија АМБ (структура: 100% АМБ) што је незадовољавајући проценат неисправности и задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака. У селима је повећана боја у 100% узорака, концентрација амонијака у 76,6%, утрошак КМнО4 у 80% узорака, и гвожђе у 3,33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24,63 мг/л, а у селима 21,85 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,23 мг/л, а у селима 1,14 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35 ºЦоПт скале, а у селима 30 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике