Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Март 2020.

Током МАРТА месеца узорковано је 68 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 32 у граду Кикинди и 36 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 32 узорака из града и 36 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0 % неисправних узорака за град, што је нижи проценат неисправности у односу на претходни месец (6,06%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 11,11 %., и виши је у односу на претходни месец (10,00 %.). У граду су сви узорци били микробиолошки исправни. У селима је 8,33% узорака било неисправно због због присуства Стрептокока фекалног порекла, а 2,77% је било неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (структура: 75% Стрептокок фекалног порекла и 25% Псеудомонас аеругиноса) што је незадовољавајући проценат неисправности и незадовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака. У селима је повећана боја у 100% узорака, концентрација амонијака у 77,7 %, утрошак КМнО4 у 75 % узорака. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 22,6 мг/л, а у селима 20,58 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,39 мг/л, а у селима 1,18 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,75 ºЦоПт скале, а у селима 28,89 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике