Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Април 2020.

Током АПРИЛА месеца узорковано је 65 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 33 у граду Кикинди и 32 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 33 узорака из града и 32 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 0% неисправних узорака за град, што је исто као и претходног месеца (0%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 9,37%., и нижи је у односу на претходни месец (11,11%.). У селима је 6,25% узорака било неисправно због присуства Стрептокока фекалног порекла (СФ), а 3,12% је било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ) (структура: 66,6% Стрептокок фекалног порекла и 33,3% АМБ) што је незадовољавајући проценат неисправности и незадовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака. У селима је повећана боја у 100% узорака, концентрација амонијака у 81,25 %, утрошак КМнО4 у 87,5 % узорака, гвожђе у 6,25% и мутноћа у 3,12%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24,74 мг/л, а у селима 22,67 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,41 мг/л, а у селима 1,16 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,85 ºЦоПт скале, а у селима 30,94 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике