Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јун 2020.

Током ЈУНА месеца узорковано је 71 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 34 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 36 узорака из града и 31 узорку из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2,7% неисправних узорака за град, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходног месеца (0%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 8,8%., и виши је у односу на претходни месец (0%.). У граду је 2,7% узорака (1 узорак) било неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецалис-а (СФ)- (структура неисправности: 100% СФ) што је задовољавајући проценат неисправности и незадовољавајућа структура неисправности. У селима је 5,88% узорака било неисправно због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА), а 2,94% због присуства Стрептокока фекалног порекла (СФ), (структура: 66,6% Псеудомонас аеругиноса (ПА) и 33,3% Стрептокок фекалног порекла (СФ)) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.

Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 83,87%, концентрација амонијака у 87,09% узорака, а концентрација гвожђа у 6,45%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,72 мг/л, а у селима 22,41 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,37 мг/л, а у селима 1,3 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 37,64 ºЦоПт скале, а у селима 30,48 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике