Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јул 2020.

Током ЈУЛА месеца узорковано је 62 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 32 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 16 узорака, док је у 16 вршена периодична анализа из града и 30 периодична анализа из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 9,37% неисправних узорака за град, што је виши проценат неисправности у односу на претходног месеца (2,7%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 16,66%, и виши је у односу на претходни месец (8,8%.). У граду је 3,12% узорака било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 3,12% због присуства Стрептоцоццус фаецалис-а (СФ) и 3,12% због присуства Псеудомонас аеругиноса- (структура неисправности: 33,33% АМБ, 33,33% СФ и 33,33 ПА) што није задовољавајући проценат неисправности и незадовољавајућа структура неисправности. У селима је 3,12% узорака било неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), а 13,13% због присуства Стрептокока фекалног порекла (СФ), (структура: 20% (АМБ) и 80% Стрептокок фекалног порекла (СФ)) што није задовољавајући проценат неисправности и није задовољавајућа структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје, и повећане концентрације амонијака у 100%. У 13 од 16 узорака или у 81,25% био је повећан арсен, са просечном вредности 0,0157 мг/л. (МДК 0,01 мг/л). И 14 од 16 узорака био је повећан Натријум или у 87,5% са просечном вредности 231,15 мг/л (МДК 200 мг/л). У 4 од 16 узорака био је повећан Бор или у 25% узорака са просечном вредности 1,08 мг/л (МДК 1 мг/л). У једном од 16 узорака били су повећани укупни трихалометани (и појединачни: хлороформ и дихлорбромметан) или у 6,25%. У селима је повећана боја у 96,66% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 90,0%, концентрација амонијака у 86,66% узорака, концентрација гвожђа у 6,66% и повећана концентрација мангана у 3,33%. У 18 од 30 узорака или у 60% био је повећан арсен, са просечном вредности 0,032 мг/л. (МДК 0,01 мг/л). У 6 од 30 узорака био је повећан Натријум или у 20% са просечном вредности 197,35 мг/л (МДК 200 мг/л). У 4 од 16 узорака био је повећан Бор или у 25% узорака са просечном вредности 0,86 мг/л (МДК 1 мг/л). Ни у једном од 30 узорака није детектована повећана концентрација укупних или појединачних трихалометана. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,17 мг/л, а у селима 22,68 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,49 мг/л, а у селима 1,23 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 36,72 ºЦоПт скале, а у селима 32,67 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике