Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Септембар 2020.

Током СЕПТЕМБРА месеца узорковано је 67 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 37 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 37 узорака из града и 30 узорку из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 2.7% неисправних узорака за град (претходни месец 0%). У селима је проценат микробиолошке неисправности био 10,00 и нижи је у односу на претходни месец (13,33%.). У граду је 2.7% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ). У селима је 10,0% узорака било неисправно због присуства Стрептоцоццус фаецали-с (СФ), (структура: 100% СФ) што је задовољавајући проценат неисправности град, али није и за села, док структура неисправности задовољавајућа за град, али није за села.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 90%, концентрација амонијака у 90% узорака, концентрација гвожђа у 13,33% и мутноћа у 3.33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,57 мг/л, а у селима 23,13 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,49 мг/л, а у селима 1,33 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 34,86 ºЦоПт скале, а у селима 32,83 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике