Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Новембар 2011.

датум : 15.12.2011
ДЕЛ.број :

Предмет: Анализа хигијенске исправности воде за пиће за новембар месец 2011 године у Општини Кикинда.


Током новембра месеца узорковано је 212 узорка воде за пиће у нашој Општини од којих је 130 у граду Кикинди и 82 у селима Општине. Основни преглед (хемијска и микробиолошка анализа) извршен је у 66 узорака воде из градских и у 18 узорака из сеоских водовода, док у 64 узорака из града извршена само микробиолошка анализа, као и у 64 узорка са села.
Хемијска исправност воде за пиће у целој Општини је таква да 100% узетих узорака не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, због повећане оксидабилности (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане концентрације амонијака и повећане боје.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи за град 24.61% неисправних узорака, што је нешто виши проценат неисправности у односу на претходни месец (20.45%), односно 19.51% неисправних узорака за села, што је знатно нижи проценат неисправности у односу на претходни месец за села (29.03%). Структура микробиолошке неисправности у граду Кикинда је таква да аеробне мезофилне бактерије чине 100% неисправности, што је најбоља структура неисправности. Структура микробиолошке неисправности у селима је таква да 81.25% неисправних узорака чине аеробне мезофилне бактерије, 12.5% термотолерантне колиформне бактерије и 6.25% нетермотолерантне колиформне бактерије, што је неповољнија структура микробиолошке неисправности у односу на град.
СЗО сматра подношљивим, микробиолошку неисправност воде за пиће до 5% узорака на годишњем нивоу, те је број неисправних узорака у г раду и у селима незадовољавајући, са аспекта препорука СЗО.

Преузмите табеларни приказ

 

Прегледајте све текстове из рубрике