Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Јануар 2021.

Током ЈАНУАРА месеца узорковано је 61 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 31 у граду Кикинди и 30 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 31 узорака из града и 30 узорку из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 3.22% неисправних узорака за град (претходни месец 2.94%) и сличан је у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 0% и такође је нижи у односу на претходни месец (3,33%.). У граду је 2,94% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ)-1 узорак (Структура: 100% АМБ). У селима су сви узорци били исправни што је задовољавајући проценат неисправности град и за села, као и структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 80% узорака, концентрација амонијака у 70% узорака и концентрација гвожђа у 3,33%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 24,38 мг/л, а у селима 22,4 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 1,8 мг/л, а у селима 1,16 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 33,23 ºЦоПт скале, а у селима 31,5 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике