Grb Kikinde

Хигијенска исправност воде

Обавештавамо вас о хигијенској исправности воде у нашем граду...

Фебруар 2021.

Током ФЕБРУАРА месеца узорковано је 105 узорака воде за пиће у нашој Општини од којих 56 у граду Кикинди и 49 у селима Општине. Основна анализа је вршена у 54 узорака из града и 49 узорака из села.
Проценат микробиолошке неисправности воде за пиће износи 16.07% неисправних узорака за град (претходни месец 3.22%) и значајно је виши у односу на претходни месец. У селима је проценат микробиолошке неисправности био 8,16% и такође је виши у односу на претходни месец (0%.). У граду је 12,5% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 1,78% због присуства Стрептоцоццус фаецалис-а (СФ) и 1,78% због присуства Псеудомонас аеругиноса (ПА) (Структура: 77,77% АМБ, 11,11% СФ, 11,11% ПА). У селима је 6,12% неисправних узорака, неисправно због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија (АМБ), 2,04% због присуства Стрептоцоццус фаецалис-а (СФ) што није задовољавајући проценат неисправности град и за села, као ни структура неисправности.
Хемијска исправност воде за пиће у граду је таква да сви узети узорци не одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, 28/19, због повећаног утрошка КМнО4 (индиректан параметар садржаја органских материја), повећане боје и повећане концентрације амонијака у 100%. У селима је повећана боја у 100% узорака, утрошак КМнО4 је повећан у 89,58% узорака, концентрација амонијака у 91,83% узорака и концентрација гвожђа у 2,04%. Просечна концентрација утрошка КМнО4 у узорцима узетим у граду износи 25,46 мг/л, а у селима 22,12 мг/л (МДК 12 мг/л). Просечна концентрација амонијака у граду износи 2,3 мг/л, а у селима 1,23 (МДК 0.5 мг/л за град, 1 мг/л за села). Просечна вредност боје у граду износи 35,28 ºЦоПт скале, а у селима 30,1 ºЦоПт скале (МДК 5 ºЦоПт скале).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике